Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0524

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/524 оd 28. ožujka 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka važenja odobrenja aktivnih tvari Bacillus subtilis (Cohn 1872) soj QST 713, identičan soju AQ 713, klodinafop, klopiralid, ciprodinil, diklorprop-P, fosetil, mepanipirim, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis soj MA 342, pirimetanil, kvinoksifen, rimsulfuron, spinosad, tiakloprid, tiametoksam, tiram, tolklofos-metil, triklopir, trineksapak, tritikonazol i ziram (Tekst značajan za EGP. )

C/2018/1831

OJ L 88, 4.4.2018, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/524/oj

4.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 88/4


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/524

оd 28. ožujka 2018.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka važenja odobrenja aktivnih tvari Bacillus subtilis (Cohn 1872) soj QST 713, identičan soju AQ 713, klodinafop, klopiralid, ciprodinil, diklorprop-P, fosetil, mepanipirim, metkonazol, metrafenon, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis soj MA 342, pirimetanil, kvinoksifen, rimsulfuron, spinosad, tiakloprid, tiametoksam, tiram, tolklofos-metil, triklopir, trineksapak, tritikonazol i ziram

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 17. prvi stavak,

budući da:

(1)

U dijelu A Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (2) utvrđene su aktivne tvari koje se smatraju odobrenima na temelju Uredbe (EZ) br. 1107/2009.

(2)

Rok važenja odobrenja aktivnih tvari mepanipirim, Pseudomonas chlororaphis soj MA 342, kvinoksifen, tiakloprid, tiram i ziram produljen je Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/2016 (3). Rok važenja tih odobrenja istječe 30. travnja 2018.

(3)

Rok važenja odobrenja aktivnih tvari Bacillus subtilis (Cohn 1872) soj QST 713, identičan soju AQ 713, klodinafop, metrafenon, pirimikarb, rimsulfuron, spinosad, tiametoksam, tolklofos-metil i tritikonazol produljen je Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 487/2014 (4). Rok važenja tih odobrenja istječe 30. travnja 2018.

(4)

Rok važenja odobrenja aktivnih tvari klopiralid, ciprodinil, fosetil, pirimetanil i trineksapak produljen je Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 678/2014 (5). Rok važenja tih odobrenja istječe 30. travnja 2018.

(5)

Rok važenja odobrenja aktivnih tvari diklorprop-P, metkonazol i triklopir produljen je Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 878/2014 (6). Rok važenja tih odobrenja istječe 30. travnja 2018.

(6)

Zahtjevi za produljenje odobrenja tvari iz uvodnih izjava od 2. do 5. podneseni su u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 844/2012 (7).

(7)

Zbog činjenice da je ocjenjivanje tvari odgođeno iz razloga koji su izvan kontrole podnositelja zahtjeva, odobrenja tih aktivnih tvari vjerojatno će isteći prije donošenja odluke o njihovu produljenju. Stoga je potrebno produljiti rok važenja tih odobrenja.

(8)

S obzirom na cilj članka 17. prvog stavka Uredbe (EZ) br. 1107/2009, u slučajevima u kojima Komisija donese uredbu kojom se predviđa da se odobrenje aktivne tvari iz Priloga ovoj Uredbi ne produljuje jer nisu ispunjena mjerila za odobrenje, Komisija kao datum isteka određuje isti datum koji je vrijedio prije donošenja ove Uredbe ili datum stupanja na snagu uredbe kojom se predviđa da se odobrenje aktivne tvari ne produljuje, ovisno o tome koji je datum kasniji. U slučajevima u kojima Komisija donese uredbu kojom se predviđa produljenje odobrenja aktivne tvari iz Priloga ovoj Uredbi, Komisija će nastojati, u skladu s okolnostima, odrediti najraniji mogući datum primjene.

(9)

Budući da rok važenja odobrenja predmetnih aktivnih tvari istječe 30. travnja 2018., ova bi Uredba trebala stupiti na snagu što prije.

(10)

Provedbenu uredbu (EU) br. 540/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(11)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Dio A Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. ožujka 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 309, 24.11.2009., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa odobrenih aktivnih tvari (SL L 153, 11.6.2011., str. 1.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2016 оd 17. studenoga 2016. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka valjanosti odobrenja aktivnih tvari acetamiprid, benzojeva kiselina, flazasulfuron, mekoprop-P, mepanipirim, mezosulfuron, propineb, propoksikarbazon, propizamid, propikonazol, Pseudomonas chlororaphis soja: MA 342, piraklostrobin, kvinoksifen, tiakloprid, tiram, ziram i zoksamid (SL L 312, 18.11.2016., str. 21.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 487/2014 оd 12. svibnja 2014. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka valjanosti odobrenja aktivnih tvari Bacillus subtilis (Cohn 1872) soj QST 713, identičan soju AQ 713, klodinafop, metrafenon, pirimikarb, rimsulfuron, spinosad, tiametoksam, tolklofos-metil i tritikonazol (SL L 138, 13.5.2014., str. 72.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 678/2014 оd 19. lipnja 2014. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka valjanosti odobrenja aktivnih tvari: klopiralida, ciprodinila, fosetila, pirimetanila i trineksapaka (SL L 180, 20.6.2014., str. 11.).

(6)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 878/2014 оd 12. kolovoza 2014. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja rokova važenja odobrenja aktivnih tvari diklorprop-P, metkonazol i triklopir (SL L 240, 13.8.2014., str. 18.).

(7)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 844/2012 od 18. rujna 2012. o određivanju odredaba potrebnih za provedbu postupka obnavljanja odobrenja za aktivne tvari, kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (SL L 252, 19.9.2012., str. 26.).


PRILOG

Dio A Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se kako slijedi:

1.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 73., tiram, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2019.”;

2.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 74., ziram, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2019.”;

3.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 82., kvinoksifen, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2019.”;

4.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 89., Pseudomonas chlororaphis soj MA 342, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2019.”;

5.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 90., mepanipirim, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2019.”;

6.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 92., tiakloprid, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2019.”;

7.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 123., klodinafop, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2019.”;

8.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 124., pirimikarb, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2019.”;

9.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 125., rimsulfuron, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2019.”;

10.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 126., tolklofos-metil, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2019.”;

11.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 127., tritikonazol, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2019.”;

12.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 129., klopiralid, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2019.”;

13.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 130., ciprodinil, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2019.”;

14.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 131., fosetil, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2019.”;

15.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 132., trineksapak, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2019.”;

16.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 133., diklorprop-P, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2019.”;

17.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 134., metkonazol, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2019.”;

18.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 135., pirimetanil, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2019.”;

19.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 136., triklopir, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2019.”;

20.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 137., metrafenon, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2019.”;

21.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 138., Bacillus subtilis (Cohn 1872) soj QST 713, identičan soju AQ 713, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2019.”;

22.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 139., spinosad, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2019.”;

23.

u šestom stupcu, prestanak odobrenja, u retku 140., tiametoksam, datum se zamjenjuje datumom „30. travnja 2019.”.


Top