Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0507

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/507 оd 26. ožujka 2018. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

C/2018/1732

OJ L 83, 27.3.2018, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/507/oj

27.3.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 83/11


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/507

оd 26. ožujka 2018.

o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (1), a posebno njezin članak 9. stavak 1. točku (e),

budući da:

(1)

Uredbom (EEZ) br. 2658/87 uspostavljena je nomenklatura robe (dalje u tekstu „kombinirana nomenklatura”), koja je utvrđena u Prilogu I. toj uredbi.

(2)

U interesu pravne sigurnosti potrebno je razjasniti razvrstavanje kapsula, tableta, pastila i pilula izrađenih od proizvoda iz poglavlja 15.

(3)

U skladu s presudom Suda Europske unije u spojenim predmetima od C-410/08 do C-412/08 (2) jestivi prehrambeni proizvodi koji su namijenjeni za upotrebu kao dodaci prehrani i koji se uglavnom sastoje od ulja biljnog ili životinjskog podrijetla s dodatkom vitamina te se podnose pakirani u odmjerene doze (kapsule) razvrstavaju se u tarifni broj 2106 („Prehrambeni proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu”).

(4)

Sud je u toj presudi pojasnio da je u slučaju predmetne robe ključan čimbenik kojim se otkriva njezina namjena kao prehrambenog dodatka pakiranje u kojem se ta roba podnosi s obzirom na to da se pakiranjem utvrđuje doziranje jestivih pripravaka, način njihove apsorpcije i mjesto na kojem bi trebali postati aktivni. Stoga je ovojnica čimbenik koji zajedno s njezinim sadržajem određuje namjenu i značajke predmetne robe. Činjenica da su sirovine od kojih se sastoje prehrambeni proizvodi djelomično obuhvaćene tarifnim brojevima KN-a 1515 i 1517 ne isključuje njihovo razvrstavanje u tarifni broj 2106. Tarifni brojevi KN-a 1515 i 1517 ne omogućuju da se u obzir uzme ta karakteristika robe.

(5)

Problemi razvrstavanja u tarifu mogu nastati prilikom razvrstavanja drugih prehrambenih proizvoda izrađenih od proizvoda iz poglavlja 15, čiji su sastav i namjena slični proizvodima u pitanju u navedenoj presudi Suda koji su u odmjerenim dozama i pakirani u kapsule, tablete, pastile ili pilule.

(6)

U objašnjenjima Harmoniziranog sustava uz tarifni broj 2106 navedeno je da taj tarifni broj uključuje pripravke koji se često nazivaju „dodaci prehrani” i koji sadržavaju vitamine te u nekim slučajevima i male količine spojeva željeza te se prodaju u pakiranjima na kojima je navedeno da su namijenjeni održavanju općeg zdravlja i dobrobiti.

(7)

Dodaci prehrani izrađeni od robe iz poglavlja 15 koji se podnose pakirani u odmjerene doze poput kapsula, tableta, pastila i pilula, nisu obuhvaćeni tim poglavljem jer oblik pakiranja u kojem su podneseni ukazuje na njihovu namjenu kao dodatka prehrani. Dodaci prehrani posebna su vrsta prehrambenih proizvoda koja je navedena samo u objašnjenjima Harmoniziranog sustava uz tarifni broj 2106 i općenito se podnose pakirani u odmjerene doze. Stoga prehrambeni proizvodi namijenjeni za upotrebu kao dodaci prehrani, koji se podnose pakirani u odmjerene doze i koji su izrađeni od proizvoda iz poglavlja 15 ne mogu ispuniti zahtjeve iz bilo kojeg tarifnog broja tog poglavlja i trebalo bi ih razvrstati u tarifni broj 2106.

(8)

Zbog pravne sigurnosti u odredbama kombinirane nomenklature trebala bi se odražavati prethodno navedena sudska praksa. To je djelomično postignuto Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 698/2013 (3) kojom je uvedena dodatna napomena 5. uz poglavlje 21 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/1343 (4) kojom je uvedena dodatna napomena 4. uz poglavlje 19. Radi dosljednosti i ujednačenosti s tim prethodnim mjerama trebalo bi uvesti odgovarajuću dodatnu napomenu uz poglavlje 15.

(9)

Stoga bi trebalo uvrstiti novu dodatnu napomenu u poglavlje 15 drugog dijela kombinirane nomenklature kako bi se osiguralo njezino jedinstveno tumačenje u cijeloj Uniji.

(10)

Uredbu (EEZ) br. 2658/87 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(11)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U poglavlje 15 drugog dijela kombinirane nomenklature iz Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 dodaje se sljedeća dodatna napomena 5.:

5.

Prehrambeni proizvodi izrađeni od proizvoda iz poglavlja 15 koji se podnose pakirani u odmjerene doze poput kapsula, tableta, pastila i pilula, namijenjeni za upotrebu kao dodaci prehrani, isključeni su iz ovog poglavlja. Bitnu značajku dodatka prehrani ne čine samo njegovi sastojci, već i poseban oblik pakiranja u kojem se taj proizvod podnosi, a kojim se otkriva njegova svrha kao dodatka prehrani, jer se njime utvrđuje doziranje, način apsorpcije i mjesto na kojem bi trebao postati aktivan. Takvi se prehrambeni proizvodi razvrstavaju u tarifni broj 2106, osim ako su spomenuti ili uključeni na drugom mjestu.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. ožujka 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 256, 7.9.1987., str. 1.

(2)  Presuda od 17. prosinca 2009., Swiss Caps AG, od C-410/08 do C-412/08, ECLI:EU:C:2009:794.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 698/2013 od 19. srpnja 2013. o izmjenama Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 198, 23.7.2013., str. 35.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1343 оd 18. srpnja 2017. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 186, 19.7.2017., str. 1.).


Top