Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0003

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/3 оd 4. siječnja 2018. o utvrđivanju graničnog obujma za godine 2018. i 2019. za potrebe moguće primjene dodatnih uvoznih carina na određeno voće i povrće

C/2017/8886

OJ L 2, 5.1.2018, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/3/oj

5.1.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 2/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/3

оd 4. siječnja 2018.

o utvrđivanju graničnog obujma za godine 2018. i 2019. za potrebe moguće primjene dodatnih uvoznih carina na određeno voće i povrće

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 183. prvi stavak točku (b),

budući da:

(1)

Člankom 39. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/892 (2) predviđa se da se dodatna uvozna carina iz članka 182. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 može primijeniti na proizvode i tijekom razdoblja navedenih u Prilogu VII. te provedbene uredbe. Dodatna uvozna carina mora se primjenjivati ako količina bilo kojeg proizvoda puštenog u slobodan promet za bilo koje razdoblje primjene utvrđeno u tom prilogu premaši količinu aktiviranja godišnjeg uvoza za taj proizvod. Dodatne uvozne carine ne primjenjuju se kad postoji mala vjerojatnost da će uvoz dovesti do poremećaja na tržištu Unije ili bi učinci bili nerazmjerni postavljenom cilju.

(2)

U skladu s člankom 182. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1308/2013 granični obujam uvoza za moguću primjenu dodatnih uvoznih carina za određeno voće i povrće utvrđuje se na temelju podataka o uvozu i domaćoj potrošnji za prethodne tri godine. Granični obujam za određeno voće i povrće za godine 2018. i 2019. trebalo bi utvrditi na temelju podataka koje su dostavile države članice za godine 2014., 2015. i 2016.

(3)

S obzirom na to da razdoblje primjene mogućih dodatnih uvoznih carina kako je utvrđeno u Prilogu VII. Provedbenoj Uredbi (EU) 2017/892 za niz proizvoda počinje 1. siječnja, ova bi se Uredba trebala početi primjenjivati od 1. siječnja 2018. i stoga bi trebala stupiti na snagu što je prije moguće,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Granični obujam iz članka 182. stavka 1. prvog podstavka točke (b) Uredbe (EU) br. 1308/2013 za proizvode navedene u Prilogu VII. Provedbenoj Uredbi (EU) 2017/892 za godine 2018. i 2019. naveden je u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2018.

Istječe 30. lipnja 2019.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. siječnja 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/892 оd 13. ožujka 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u sektoru voća i povrća te prerađevina voća i povrća (SL L 138, 25.5.2017., str. 57.).


PRILOG

Granični obujam za proizvode i razdoblja utvrđene u Prilogu VII. Provedbenoj Uredbi (EU) 2017/892 za potrebe moguće primjene dodatnih uvoznih carina

Neovisno o pravilima tumačenja kombinirane nomenklature smatra se da opis robe ima samo indikativnu vrijednost. Za potrebe ovog Priloga područje primjene dodatnih uvoznih carina određuje se područjem primjene oznaka KN koje su vrijedile u trenutku donošenja ove Uredbe.

Redni broj

Oznaka KN

Opis proizvoda

Razdoblje primjene

Granični obujam (u tonama)

2018.

2019.

78.0015

0702 00 00

Rajčice

Od 1. lipnja do 30. rujna

 

39 326

78.0020

Od 1. listopada

do 31. svibnja

483 376

78.0065

0707 00 05

Krastavci

Od v do 31. listopada

 

26 505

78.0075

Od 1. studenoga

do 30. travnja

20 482

78.0085

0709 91 00

Artičoke

Od 1. studenoga

do 30. lipnja

6 587

78.0100

0709 93 10

Tikvice

Od 1. siječnja do 31. prosinca

 

55 037

78.0110

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

Naranče

Od 1. prosinca

do 31. svibnja

302 643

78.0120

0805 22 00

Klementine

Od 1. studenoga

do kraja veljače

90 771

78.0130

0805 21

0805 29 00

Mandarine (uključujući tangerine i satsume); wilkings i slični križanci agruma

Od 1. studenoga

do kraja veljače

86 317

78.0155

0805 50 10

Limuni

Od 1. siječnja do 31. svibnja

 

32 823

78.0160

Od 1. lipnja do 31. prosinca

 

306 804

78.0170

0806 10 10

Stolno grožđe

Od 16 srpnja do 16 studenoga

 

78 324

78.0175

0808 10 80

Jabuke

Od 1. siječnja do 31. kolovoza

 

432 630

78.0180

Od 1. rujna do 31. prosinca

 

39 724

78.0220

0808 30 90

Kruške

Od 1. siječnja do 30. travnja

 

155 417

78.0235

Od 1. srpnja do 31. prosinca

 

19 187

78.0250

0809 10 00

Marelice

Od 1. lipnja do 31. srpnja

 

4 630

78.0265

0809 29 00

Trešnje, osim višanja

Od 16. svibnja do 15. kolovoza

 

33 718

78.0270

0809 30

Breskve, uključujući nektarine

Od 16. lipnja do 30. rujna

 

3 150

78.0280

0809 40 05

Šljive

Od 16. lipnja do 30. rujna

 

17 254


Top