EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018O0020

Smjernica (EU) 2018/1626 Europske središnje banke od 3. kolovoza 2018. o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) (ESB/2018/20)

OJ L 280, 9.11.2018, p. 40–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2018/1626/oj

9.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 280/40


SMJERNICA (EU) 2018/1626 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 3. kolovoza 2018.

o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) (ESB/2018/20)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno prvu i četvrtu alineju njegova članka 127. stavka 2.,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 3. stavak 1. i članke 17., 18., i 22.,

budući da:

(1)

Upravno vijeće Europske središnje banke donijelo je 26. travnja 2007. Smjernicu ESB/2007/2 (1) kojom se uređuje sustav TARGET2 kojeg obilježava jedinstvena tehnička platforma, Jedinstvena zajednička platforma (SSP). Ta je Smjernica izmijenjena i preinačena kao Smjernica ESB/2012/27 (2).

(2)

Upravno vijeće donijelo je 21. travnja 2010. Smjernicu ESB/2010/2 (3) koja utvrđuje temelje za usluge Eurosustava za namiru vrijednosnih papira u novcu središnje banke, TARGET2-Securities (T2S), a koja je preinačena Smjernicom ESB/2012/13 (4). Budući da nacionalne središnje banke država članica čija je valuta euro pružaju usluge samoosiguranja i namire u novcu središnje banke u T2S-u, Smjernica ESB/2012/27 je izmijenjena (5) kako bi omogućila namjenskim gotovinskim računima - namjenski gotovinski računi za T2S - unutar sustava TARGET2, namiru transakcija koje proizlaze iz konteksta T2S. Što se tiče tehničkog funkcioniranja namjenskih gotovinskih računa za T2S, sustav TARGET2 tehnički je uspostavljen i djeluje na temelju platforme T2S.

(3)

Kako bi se podržao nastanak paneuropskog rješenja za trenutačna plaćanja, u rujnu 2017. u sustav TARGET2 (6) uveden je novi postupak namire za podsustave pod nazivom postupak namire 6 - model u realnom vremenu.

(4)

21. lipnja 2017. Upravno vijeće odlučilo je pokrenuti uslugu namire trenutačnih plaćanja u sustavu TARGET (TIPS). Nova usluga TIPS-a omogućit će namiru pojedinačnih naloga za trenutačno plaćanje u novcu središnje banke 24 sata dnevno svakog kalendarskog dana u godini, s trenutačnom obradom ili obradom koja je skoro trenutačna. Za potrebe usluge TIPS-a, u sustavu TARGET2 potrebno je stvoriti namjenske gotovinske račune (namjenski gotovinski računi za TIPS). Što se tiče tehničkog funkcioniranja namjenskih gotovinskih računa za TIPS, potrebno je da sustav TARGET2 bude tehnički uspostavljen i da djeluje na temelju platforme TIPS.

(5)

Također je potrebno pojasniti određene druge aspekte Smjernice ESB/2012/27 i istu ažurirati.

(6)

Smjernicu ESB/2012/27 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU SMJERNICU:

Članak 1.

Izmjene

Smjernica ESB/2012/27 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 1. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Sustav TARGET2 omogućava sustav namire u realnom vremenu na bruto načelu za plaćanja u eurima, s namirom u novcu središnje banke preko računa platnih modula (PM), namjenskih gotovinskih računa za T2S za potrebe transakcija s vrijednosnim papirima i namjenskih gotovinskih računa za TIPS za potrebe trenutačnih plaćanja. Sustav TARGET2 uspostavljen je i djeluje na temelju SSP-a, preko kojeg se nalozi za plaćanje dostavljaju i obrađuju te preko kojeg se naposljetku primaju plaćanja na isti tehnički način. Što se tiče tehničkog funkcioniranja namjenskih gotovinskih računa za T2S, sustav TARGET2 tehnički je uspostavljen i djeluje na temelju platformeT2S. Što se tiče tehničkog funkcioniranja namjenskih gotovinskih računa za TIPS, sustav TARGET2 tehnički je uspostavljen i djeluje na temelju platforme TIPS.”;

2.

članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 6. zamjenjuje se sljedećim:

„(6)

„sudionik” [ili „izravni sudionik”] znači subjekt koji ima najmanje jedan PM račun (imatelj PM računa) i/ili jedan namjenski gotovinski račun za T2S (imatelj DCA-a za T2S) i/ili jedan DCA za TIPS (imatelj DCA-a za TIPS) kod SB-a Eurosustava;”;

(b)

točka 13. zamjenjuje se sljedećim:

„(13)

„neizravni sudionik” znači kreditna institucija osnovana u Europskoj uniji ili Europskom gospodarskom prostoru (EGP) koja je sklopila sporazum s imateljem PM računa o dostavljanju naloga za plaćanje i primanju plaćanja preko tog imatelja PM računa i koju je komponenta sustava TARGET2 prepoznala kao neizravnog sudionika;”;

(c)

točka 15. zamjenjuje se sljedećim:

„(15)

„radni dan” ili „radni dan sustava TARGET2” znači dan na koji je sustav TARGET2 otvoren za namiru naloga za plaćanje, kako je utvrđeno u Dodatku V. Priloga II., Dodatku V. Priloga II.a i Dodatku III. Priloga II.b;”;

(d)

točka 25. zamjenjuje se sljedećim:

„(25)

„dostupna likvidnost” znači potražni saldo na računu sudionika i, ako je primjenjivo, unutardnevna kreditna linija koja je odobrena na PM računu od strane odgovarajućeg NSB-a europodručja u odnosu na taj račun, ali koja još nije povučena ili, ako je primjenjivo, koji je umanjen za iznos obrađenih rezervacija likvidnosti na PM računu ili blokiranje sredstava na DCA-u za T2S;”;

(e)

točka 31. zamjenjuje se sljedećim:

„(31)

„podsustav” znači sustav kojim upravlja subjekt osnovan u Uniji ili EGP-u koji podliježe superviziji i/ili nadzoru nadležnog tijela i koji ispunjava zahtjeve nadzora u vezi s lokacijom infrastruktura koje nude usluge u eurima, s povremenim izmjenama koje se objavljuju na mrežnim stranicama ESB-a (*1), u kojem se plaćanja i/ili financijski instrumenti razmjenjuju i/ili obračunavaju ili bilježe pri čemu a) se novčane obveze namiruju u sustavu TARGET2 i/ili b) se sredstava drže u sustavu TARGET2, u skladu s ovom Smjernicom i dvostranim sporazumom između podsustava i odgovarajućeg SB-a Eurosustava;

(*1)  Važeća politika Eurosustava u vezi s lokacijom infrastrukture utvrđena je u sljedećim priopćenjima, koja su sva dostupna na mrežnim stranicama ESB-a www.ecb.europa.eu: (a) the Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area od 3. studenoga 1998.; (b) the Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing od 27. rujna 2001.; (c) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions od 19. srpnja 2007.; (d) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of „legally and operationally located in the euro area” od 20. studenoga 2008.; i (e) the Eurosystem oversight policy framework, revidirana verzija iz srpnja 2016.”;"

(f)

točke od 33. do 35. zamjenjuju se sljedećim:

„(33)

„platitelj”, osim kada je pojam upotrijebljen u članku 23., znači sudionik u sustavu TARGET2 čiji će PM račun, DCA za T2S ili DCA za TIPS biti terećen zbog namire naloga za plaćanje;

(34)

„primatelj plaćanja”, osim kada je pojam upotrijebljen u članku 23., znači sudionik u sustavu TARGET2 čiji će PM račun, DCA za T2S ili DCA za TIPSbiti terećen zbog namire naloga za plaćanje;

(35)

„Usklađeni uvjeti” znači uvjeti utvrđeni u prilozima II., II.a, II.b ili V.”;

(g)

točka 37. zamjenjuje se sljedećim:

„(37)

„domaći račun” znači račun koji je otvorio NSB iz europodručja izvan PM-a za kreditnu instituciju osnovanu u Uniji ili EGP-u;”;

(h)

točke 44. i 45. zamjenjuju se sljedećim:

„(44)

„informacijski i kontrolni modul (ICM)” znači modul SSP-a koji omogućuje imateljima PM računa dobivanje online informacija i dostavljanje naloga za prijenos likvidnosti, upravljanje likvidnošću i, ako je primjenjivo, iniciranje pričuvnih naloga za plaćanje u izvanrednim situacijama;

(45)

„koordinator sustava TARGET2” znači osoba koju je imenovao ESB da osigura dnevno operativno upravljanje sustavom TARGET2, da upravlja i koordinira aktivnosti u slučaju nastupa neuobičajene situacije i da koordinira diseminaciju informacija imateljima PM računa i imateljima DCA-a za TIPS;”;

(i)

točke od 47. do 49. zamjenjuju se sljedećim:

„(47)

„krizni voditelj sustava TARGET2” znači osoba koju je imenovao SB Eurosustava da se u ime tog SB-a Eurosustava bavi padovima SSP-a i/ili platforme TIPS i/ili neuobičajenim vanjskim događajima;

(48)

„tehnički kvar sustava TARGET2” znači svaka poteškoća, nedostatak ili pad tehničke infrastrukture i/ili računalnih sustava koje koriste odgovarajuće komponente sustava TARGET2, uključujući SSP ili platformu T2S ili bilo koji drugi događaj zbog kojeg je nemoguće izvršiti i dovršiti obradu plaćanja istog radnog dana u odgovarajućoj komponenti sustava TARGET2;

(49)

„nenamireni nalog za plaćanje” znači nalog za plaćanje, uz iznimku naloga za trenutačno plaćanje, pozitivnog odgovora na opoziv i naloga za prijenos likvidnosti s DCA-a za TIPS na PM, koji nije namiren istog radnog dana na koji je prihvaćen;”;

(j)

točke 59. i 60. zamjenjuju se sljedećim:

„(59)

„namjenski gotovinski račun za T2S (DCA za T2S)” znači račun koji drži imatelj DCA-a za T2S, otvoren u sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje], a koji se koristi za gotovinska plaćanja u vezi s namirom vrijednosnih papira u T2S-u;

(60)

„Usklađeni uvjeti za otvaranje i funkcioniranje namjenskog gotovinskog računa za T2S (DCA za T2S) u sustavu TARGET2” znači uvjeti koji su utvrđeni u Prilogu II.a;”;

(k)

točke od 62. do 66. zamjenjuju se sljedećim:

„(62)

„nalog za plaćanje” znači nalog za kreditni transfer, nalog za prijenos likvidnosti, instrukcija za izravno terećenje, nalog za prijenos likvidnosti s PM-a na DCA za T2S, nalog za prijenos likvidnosti s DCA-a za T2S na PM, nalog za prijenos likvidnosti s DCA za T2S na DCA za T2S, nalog za prijenos likvidnosti s PM-a na DCA za TIPS, nalog za prijenos likvidnosti s DCA-a za TIPS na PM, nalog za trenutačno plaćanje ili pozitivan odgovor na opoziv;

(63)

„nalog za prijenos likvidnosti s DCA za T2S na PM” znači instrukcija za prijenos određenog iznosa novca s DCA za T2S na PM račun;

(64)

„nalog za prijenos likvidnosti s PM-a na DCA za T2S” znači instrukcija za prijenos određenog iznosa novca s PM računa na DCA za T2S;

(65)

„nalog za prijenos likvidnosti s DCA-a za T2S na DCA za T2S” znači instrukcija za prijenos određenog iznosa novca a) s DCA-a za T2S na DCA za T2S koji je povezan s istim glavnim PM računom; b) s DCA-a za T2S na DCA za T2S koji drži ista pravna osoba; ili c) s DCA-a za T2S na DCA za T2S kad jedan ili oba drži SB;

(66)

„glavni PM račun” znači PM račun s kojim je DCA za T2S povezan i na koji se na kraju dana automatski vraća svaki preostali saldo;”;

(l)

točka 70. zamjenjuje se sljedećim:

„(70)

„samoosiguranje” znači unutardnevni kredit koji odobri NSB europodručja u novcu središnje banke kada imatelj DCA-a za T2S nema dovoljno sredstava da namiri transakcije s vrijednosnim papirima, pri čemu je takav unutardnevni kredit kolateraliziran vrijednosnim papirima koji se kupuju (kolateral na toku) ili vrijednosnim papirima koje imatelj DCA-a za T2S drži u korist NSB-a europodručja (kolateral na stanju);”;

(m)

umeću se sljedeće točke:

„(75)

„usluga namire trenutačnih plaćanja u sustavu TARGET (TIPS)” znači namira u novcu središnje banke naloga za trenutačno plaćanje na platformi TIPS;

(76)

„platforma TIPS” znači infrastruktura jedinstvene tehničke platforme koju pružaju nacionalne središnje banke pružatelji platforme TIPS;

(77)

„nacionalne središnje banke pružatelji platforme TIPS” znači Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France i Banca d'Italia u njihovu svojstvu središnjih banaka koje izgrađuju platformu TIPS i upravljaju njome u korist Eurosustava;

(78)

„pružatelj mrežnih usluga TIPS-a” znači društvo: a) koje udovoljava svim potrebnim uvjetima za povezivanje s platformom TIPS i koje je uspostavilo tehničku vezu s platformom TIPS u skladu s pravilima i postupcima utvrđenim u Dodatku V. Priloga II.b i b) koje je potpisalo uvjete za uspostavljanje povezivosti TIPS-a koji su dostupni na mrežnim stranicama ESB-a;

(79)

„namjenski gotovinski račun za TIPS (DCA za TIPS)” znači račun koji drži imatelj DCA-a za TIPS, otvoren u sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje], a koji se koristi za pružanje usluga trenutačnih plaćanja svojim strankama;

(80)

„Usklađeni uvjeti za otvaranje i funkcioniranje namjenskog gotovinskog računa za TIPS u sustavu TARGET2” znači uvjeti koji su utvrđeni u Prilogu II.b;

(81)

„nalog za trenutačno plaćanje” znači, u skladu sa SEPA shemom za trenutačni kreditni transfer (SCT Inst) Europskog platnog vijeća, instrukcija za plaćanje koja se može izvršiti 24 sata na dan, svakog kalendarskog dana u godini, s obradom i obavješću platitelju koja je trenutačna ili skoro trenutačna;

(82)

„zahtjev za opoziv” znači, u skladu sa SCT Inst shemom, poruka imatelja DCA-a za TIPS kojom traži vraćanje namirenog naloga za trenutačno plaćanje;

(83)

„pozitivan odgovor na opoziv” znači, u skladu sa SCT Inst shemom, nalog za plaćanje koji je inicirao primatelj zahtjeva za opoziv, kao odgovor na zahtjev za opoziv, u korist pošiljatelja tog zahtjeva za opoziv;

(84)

„nalog za prijenos likvidnosti s PM-a na DCA za TIPS” znači instrukcija za prijenos određenog iznosa novca s PM računa na DCA za TIPS;

(85)

„nalog za prijenos likvidnosti s DCA-a za TIPS na PM” znači instrukcija za prijenos određenog iznosa novca s DCA-a za TIPS na PM račun.”;

3.

u članku 6. umeće se sljedeći stavak 3.a:

„3.a   Ne dovodeći u pitanje stavak 1. i 2., sve namire naloga za trenutačno plaćanje između sudionika u različitim komponentama sustava TARGET2 automatski dovode do samo jednog potraživanja ili obveze svakog SB-a Eurosustava u odnosu na ESB. Potraživanje ili obveza svakog SB-a Eurosustava u odnosu na ESB koje se koristi za potrebe izvješćivanja na kraju svakog radnog dana prilagođava se na dnevnoj osnovi, koristeći deltu stanja na kraju dana svih namjenskih gotovinskih računa za TIPS u knjigama odnosnog SB-a Eurosustava.”;

4.

članak 7. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. druga rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Zadaće dodijeljene Upravnom vijeću (razina 1), tijelu za tehničko i operativno upravljanje razine 2 i nacionalnim središnjim bankama pružateljima SSP-a i nacionalnim središnjim bankama pružateljima platforme TIPS (razina 3) utvrđene su u Prilogu I.”;

(b)

u stavku 2. treća rečenica briše se;

(c)

stavci 5., 6. i 7. zamjenjuju se sljedećim:

„5.   U skladu s trećim podstavkom članka 12. stavka 1. Statuta ESSB-a, nacionalne središnje banke pružatelji SSP-a i nacionalne središnje banke pružatelji platforme TIPS odgovorne su za zadaće dodijeljene razini 3, unutar općeg okvira koji utvrdi Upravno vijeće.

6.   Nacionalne središnje banke pružatelji SSP-a i nacionalne središnje banke pružatelji platforme TIPS sklapaju sporazume sa središnjim bankama Eurosustava o uslugama koje pružaju nacionalne središnje banke pružatelji SSP-a i nacionalne središnje banke pružatelji platforme TIPS. Takvi sporazumi obuhvaćaju, prema potrebi, i povezane nacionalne središnje banke.

7.   Eurosustav, kao pružatelj usluga T2S i središnje banke Eurosustava kao upravitelji odnosnih nacionalnih komponenti sustava TARGET2 sklapaju sporazum o uslugama koje Eurosustav pruža središnjim bankama Eurosustava u odnosu na funkcioniranje namjenskih gotovinskih računa za T2S. Takve sporazume sklapaju također, prema potrebi, povezane nacionalne središnje banke.”;

5.

članak 8. mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Usklađeni uvjeti za otvaranje i funkcioniranje PM računa, DCA-a za T2S ili DCA-a za TIPS u sustavu TARGET2”;

(b)

stavak 1.a zamjenjuje se sljedećim:

„1.a   Svaki NSB europodručja donosi pravila za provedbu Usklađenih uvjeta za otvaranje i funkcioniranje DCA-a za T2S u sustavu TARGET2 koji su utvrđeni u Prilogu II.a. Ta pravila isključivo uređuju odnos između odgovarajućeg NSB-a europodručja i njegova imatelja DCA-a za T2S u vezi s otvaranjem i funkcioniranjem DCA-a za T2S.”;

(c)

umeće se sljedeći stavak 1.b:

„1.b   Svaki NSB europodručja donosi pravila za provedbu Usklađenih uvjeta za otvaranje i funkcioniranje namjenskog gotovinskog računa za TIPS u sustavu TARGET2 koji su utvrđeni u Prilogu II.b. Ta pravila isključivo uređuju odnos između odgovarajućeg NSB-a europodručja i njegova imatelja DCA-a za TIPS u vezi s otvaranjem i funkcioniranjem DCA-a za TIPS.”;

(d)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   ESB donosi Uvjete sustava TARGET2-ESB provedbom i. Usklađenih uvjeta za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2 kako je utvrđeno u Prilogu II., ii. Usklađenih uvjeta za otvaranje i funkcioniranje namjenskog gotovinskog računa za T2S u sustavu TARGET2 kako je utvrđeno u Prilogu II.a i iii. Usklađenih uvjeta za otvaranje i funkcioniranje namjenskog gotovinskog računa za TIPS u sustavu TARGET2 kako je utvrđeno u Prilogu II.b, osim što sustav TARGET2-ESB pruža samo usluge poravnanja i namire organizacijama za poravnanje i namiru, uključujući subjekte osnovane izvan EGP-a pod uvjetom da podliježu nadzoru nadležnog tijela i da je njihov pristup sustavu TARGET2-ESB odobrilo Upravno vijeće.”;

(e)

stavci 5. i 6. zamjenjuju se sljedećim:

„5.   U skladu s odgovarajućim monetarnim sporazumom, ESB može odrediti primjerene uvjete za sudjelovanje u sustavu TARGET2, uključujući pružanje usluga namire u novcu središnje banke za operacije T2S-a i za usluge TIPS-a od strane subjekata iz članka 4. stavka 2. točke (e) Priloga II., članka 5. stavka 2. točke (e) Priloga II.a i članka 5. stavka 2. točke (e) Priloga II.b.

6.   Središnje banke Eurosustava ne dopuštaju niti jednom subjektu da bude neizravan sudionik u PM-u ili da se registrira kao dostupni imatelj BIC-a u svojoj komponenti sustava TARGET2, ako taj subjekt djeluje posredstvom imatelja PM računa koji je NSB države članice, ali nije niti SB Eurosustava niti je povezani NSB.”;

6.

u članku 9. stavku 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

su naknade za osnovne usluge sustava TARGET2 koje se pružaju njihovim neizravnim sudionicima u PM-u i njihovim dostupnim imateljima BIC-a, koji su prihvatljivi za sudjelovanje u sustavu TARGET2 kao neizravni sudionici u PM-u, više od naknada za imatelje PM računa utvrđenih u stavku 1. podstavku (a) Dodatka VI. Prilogu II.;”;

7.

u članku 12., stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Nastavno na zahtjev sudionika s pristupom unutardnevnom kreditu, nacionalne središnje banke europodručja nude mogućnost samoosiguranja na namjenskim gotovinskim računima za T2S, pod uvjetom da se samoosiguranje provede u skladu s Uvjetima za operacije samoosiguranja utvrđenim u Prilogu III.a.”;

8.

u članku 13., stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Središnje banke Eurosustava pružaju podsustavima usluge prijenosa sredstava u novcu središnje banke u PM-u s pristupom preko pružatelja mrežnih usluga sustava TARGET2. Te usluge uređene su dvostranim sporazumima između središnjih banaka Eurosustava i odnosnih podsustava.”;

9.

u članku 14., stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Upravno vijeće utvrđuje pravila primjenjiva na financiranje SSP-a i platforme TIPS. Svaki višak ili manjak koji proizlazi iz funkcioniranja SSP-a ili platforme TIPS raspodjeljuje se između nacionalnih središnjih banaka iz europodručja u skladu s ključem za upis kapitala ESB-a, u skladu s člankom 29. Statuta ESSB-a.”

10.

članak 15. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 15.

Odredbe o sigurnosti

1.   Upravno vijeće utvrđuje sigurnosnu politiku i sigurnosne zahtjeve i kontrole za SSP i platformu TIPS. Upravno vijeće također utvrđuje načela primjenjiva na sigurnost certifikata koji se koriste za internetski pristup SSP-u.

2.   Središnje banke Eurosustava moraju se pridržavati mjera iz stavka 1. i osigurati da ih se pridržavaju SSP i platforma TIPS.

3.   Pitanja koja se odnose na usklađenost sa zahtjevima informacijske sigurnosti, u odnosu na namjenske gotovinske račune za T2S uređena su Smjernicom ESB/2012/13 (*2).

(*2)  Smjernica ESB/2012/13 od 18. srpnja 2012. o sustavu TARGET2-Securities (SL L 215, 11.8.2012., str. 19.).”;"

11.

članak 17. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2. umeće se sljedeća točka (aa):

„(aa)

BIC svakog PM računa povezanog s DCA-om za T2S ili DCA-omza TIPS sudionika;”;

(b)

stavak 3.a zamjenjuje se sljedećim:

„3.a   SB Eurosustava koji je obustavio sudjelovanje imatelja PM računa ili imatelja DCA-a za T2S u svojoj komponenti sustava TARGET2 prema odredbi stavka 1.a, obrađuje plaćanja tog sudionika samo po uputama njegovih predstavnika, uključujući one koje je imenovalo nadležno tijelo ili sud, kao što su stečajni upravitelj sudionika, ili u skladu s provedivom odlukom nadležnog tijela ili suda koja sadrži upute o tome kako se plaćanja trebaju obraditi. SB Eurosustava koji je privremeno isključio sudjelovanje imatelja DCA-a za TIPS u svojim komponentama sustava TARGET2 u skladu sa stavkom 1. točkom (a) odbija sve njegove izlazne naloge za plaćanje.”

12.

članak 18. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 18.

Postupci za odbijanje prijave za sudjelovanje u sustavu TARGET2 na temelju načela opreznosti

Kada, sukladno članku 8. stavku 4. točki (c) Priloga II. ili članku 6. stavku 4. točki (c) Priloga II.a ili članku 6. stavku 4. točki (c) Priloga II.b, SB Eurosustava odbije prijavu za pristup sustavu TARGET2 na temelju načela opreznosti, taj SB Eurosustava odmah obavješćuje ESB o tom odbijanju.”;

13.

članak 19. mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Postupci privremenog isključenja, ograničenja ili trajnog isključenja iz sudjelovanja u sustavu TARGET2 i pristupa unutardnevnom kreditu i samoosiguranju zbog načela opreznosti”;

(b)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Kada na temelju načela opreznosti NSB europodručja privremeno isključi, ograniči ili trajno isključi sudionikov pristup unutardnevnom kreditu u skladu sa stavkom 12. točkom (d) Priloga III. ili samoosiguranju u skladu sa stavkom 10. točkom (d) Priloga III.a ili SB Eurosustava privremeno ili trajno isključi sudionika iz sudjelovanja u sustavu TARGET2 u skladu s člankom 34. stavkom 2. točkom (e) Priloga II., člankom 24. stavkom 2. točkom (e) Priloga II.a ili člankom 26. stavkom 2. točkom (e) Priloga II.b, odluka istodobno proizvodi učinak, u mjeri u kojoj je to moguće, u svim komponentama sustava TARGET2.”;

14.

članak 20. mijenja se kako slijedi:

(a)

uvodni tekst zamjenjuje se sljedećim:

„U vezi s provedbom članka 39. stavka 3. Priloga II., članka 28. stavka 3. Priloga II.a i članka 30. stavka 3. Priloga II.b:”;

(b)

točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

svaki SB Eurosustava odmah prosljeđuje sve informacije koje primi u vezi s predloženim nalogom za plaćanje, osim naloga za plaćanje koji se odnose na prijenos likvidnost između različitih računa istog sudionika, svim potencijalno pogođenim središnjim bankama;”;

(c)

točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

SB Eurosustava koji djeluje kao pružatelj platnih usluga platitelja odmah obavješćuje platitelja da može unijeti odgovarajući nalog za plaćanje u sustav TARGET2.”;

15.

u članku 21., stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Ako događaji iz članka 27. Priloga II. ili članka 17. Priloga II.a utječu na funkcioniranje usluga sustava TARGET2 osim PM-a i ICM-a te namjenskih gotovinskih računa za T2S, SB Eurosustava kojeg se to tiče nadzire i upravlja takvim događajima radi sprječavanja prelijevanja na nesmetano funkcioniranje sustava TARGET2.”;

16.

članak 22. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   SB imatelja PM računa ili imatelja DCA-a za T2S koji podnosi zahtjev za naknadu štete privremeno procjenjuje zahtjev za naknadu štete i komunicira s imateljem PM računa ili imateljem DCA-a za T2S u vezi s tom procjenom. Kada je to potrebno za procjenu zahtjeva, tom SB-u pomažu druge zainteresirane središnje banke. Odgovarajući SB obavješćuje ESB i druge zainteresirane središnje banke čim sazna za podnesene zahtjeve.”;

(b)

u stavku 3. uvodni tekst zamjenjuje se sljedećim:

„Unutar devet tjedana od tehničkog kvara sustava TARGET2, SB imatelja PM računa ili imatelja DCA-a za T2S koji podnosi zahtjev:”;

(c)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Unutar pet tjedana od primitka izvještaja o privremenoj procjeni, Upravno vijeće provodi konačnu procjenu svih primljenih zahtjeva i odlučuje o ponudama za naknadu štete koje bi se trebale dati odnosnim imateljima PM računa i imateljima DCA-a za T2S. Unutar pet radnih dana nakon dovršetka konačne procjene ESB obavješćuje odnosne središnje banke o ishodu konačne procjene. Te središnje banke bez odgode obavješćuju svoje imatelje PM računa i imatelje DCA-a za T2S o ishodu konačne procjene i, prema potrebi, o pojedinostima ponude za naknadu štete, zajedno s obrascem koji predstavlja pisani prihvat ponude.”;

(d)

stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   Središnje banke obavješćuju ESB o svakom zahtjevu koji podnesu njihovi imatelji PM računa i imatelji DCA-a za T2S tim središnjim bankama, a koji je izvan područja primjene programa za naknadu štete u sustavu TARGET2, ali se odnosi na tehnički kvar sustava TARGET2.”;

17.

članak 27. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 27.

Ostale odredbe

Računi otvoreni izvan PM-a, izvan platforme T2S i izvan platforme TIPSod strane NSB-a europodručja za kreditne institucije i podsustave uređeni su pravilima tog NSB-a europodručja, sukladno odredbama ove Smjernice koje se odnose na domaće račune i drugim odlukama Upravnog vijeća. Računi otvoreni izvan PM-a, izvan platforme T2S i izvan platforme TIPS od strane NSB-a europodručja za subjekte koji nisu kreditne institucije i podsustavi, uređeni su pravilima tog NSB-a europodručja.”;

18.

Prilog I. Smjernici ESB/2012/27 zamjenjuje se tekstom iz Priloga I. ovoj Smjernici;

19.

Prilozi II., II.a, III., III.a, IV. i V. Smjernici ESB/2012/27 mijenjaju se u skladu s Prilogom II. ovoj Smjernici;

20.

tekst iz Priloga III. ovoj Smjernici umeće se kao novi Prilog II.b Smjernici ESB/2012/27.

Članak 2.

Stupanje na snagu i provedba

1.   Ova Smjernica stupa na snagu danom obavještavanja nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro.

2.   Nacionalne središnje banke država članica čija je valuta euro obvezne su poduzeti potrebne mjere radi usklađivanja s ovom Smjernicom i primjenjivati ih od 30. studenoga 2018. One su obvezne obavijestiti ESB o propisima i sredstvima u vezi s tim mjerama najkasnije do 10. listopada 2018.

Članak 3.

Adresati

Ova Smjernica upućena je svim središnjim bankama Eurosustava.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 3. kolovoza 2018.

Upravno vijeće ESB-a

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  Smjernica ESB/2007/2 od 26. travnja 2007. o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) (SL L 237, 8.9.2007., str. 1.).

(2)  Smjernica ESB/2012/27 od 5. prosinca 2012. o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) (SL L 30, 30.1.2013., str. 1.).

(3)  Smjernica ESB/2010/2 od 21. travnja 2010. o sustavu TARGET2-Securities (SL L 118, 12.5.2010., str. 65.).

(4)  Smjernica ESB/2012/13 od 18. srpnja 2012. o sustavu TARGET2-Securities (SL L 215, 11.8.2012., str. 19.).

(5)  Smjernica (EU) 2015/930 Europske središnje banke od 2. travnja 2015. o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) (ESB/2015/15) (SL L 155, 19.6.2015., str. 38.).

(6)  Smjernica (EU) 2017/2082 Europske središnje banke od 22. rujna 2017. o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) (ESB/2017/28) (SL L 295, 14.11.2017., str. 97.).


PRILOG I.

PRILOG I.

PRAVILA UPRAVLJANJA SUSTAVA TARGET2

Razina 1 – Upravno vijeće

Razina 2 – Tijelo za tehničko i operativno upravljanje

Razina 3 - Nacionalne središnje banke pružatelji SSP-a i nacionalne središnje banke pružatelji platforme TIPS

0.   

Opće odredbe

Razina 1 ima najvišu nadležnost u vezi s domaćim i prekograničnim pitanjima sustava TARGET2 i odgovorna je za zaštitu javne funkcije sustava TARGET2.

Razina 2 provodi zadaće tehničkog i operativnog upravljanja u vezi sa sustavom TARGET2.

Razina 3 donosi odluke o dnevnom funkcioniranju Jedinstvene zajedničke platforme (SSP) i platforme TIPS na temelju razina usluga utvrđenih u sporazumima iz članka 7. stavka 6. ove Smjernice.

1.   

Troškovi i politika oblikovanja cijena

Odlučivanje o zajedničkoj metodologiji troškova

Odlučivanje o jedinstvenoj cjenovnoj strukturi

Odlučivanje o oblikovanju cijena dodatnih usluga i/ili modula

(Nije primjenjivo)

2.   

Razina usluga

Odlučivanje o osnovnim uslugama

Odlučivanje o dodatnim uslugama i/ili modulima

Davanje doprinosa u skladu s potrebama razine 1/razine 2

3.   

Upravljanje rizicima

Odlučivanje o općem okviru za upravljanje rizicima i prihvaćanje preostalih rizika

Provođenje stvarnog upravljanja rizicima

Provođenje analize rizika i daljnjih mjera

Pružanje potrebnih informacija za analizu rizika u skladu sa zahtjevima razine 1/razine 2

4.   

Upravljanje i financiranje

Utvrđivanje pravila za odlučivanje i financiranje SSP-a i platforme TIPS

Utvrđivanje i osiguravanje primjerene provedbe pravnog okvira Europskog sustava središnjih banaka za sustav TARGET2

Izrada pravila o upravljanju i financiranju o kojima je odlučeno na razini 1

Izrada proračuna, njegovo odobrenje i provedba

Nadzor nad primjenom

Prikupljanje sredstava i naknade za usluge

Dostavljanje podataka razini 2 o troškovima za pružanje usluga

5.   

Razvoj

Savjetovanje s razinom 2 o lokaciji SSP-a i platforme TIPS

Odobrenje za opći projektni plan

Odlučivanje o početnom projektnom nacrtu i razvoju SSP-a i platforme TIPS

Odlučivanje o osnivanju od početka naspram osnivanja na temelju postojeće platforme

Odlučivanje o izboru upravitelja SSP-a i upravitelja platforme TIPS

Uspostavljanje, u dogovoru s razinom 3, razine usluga SSP-a i platforme TIPS

Odlučivanje o lokaciji SSP-a i platforme TIPS, nakon savjetovanja s razinom 1

Odobravanje metodologije za određivanje specifikacije i ‚konačnih rezultata’ razine 3 koji se smatraju potrebnim za utvrđivanje i, kasnije, testiranje i prihvaćanje proizvoda (osobito opće i detaljne korisničke specifikacije)

Uspostavljanje projektnog plana s određivanjem ciljeva

Procjena i prihvaćanje konačnih rezultata

Uspostavljanje scenarija testiranja

Usklađivanje testova središnjih banaka i korisnika u bliskoj suradnji s razinom 3

Predlaganje početnog projektnog nacrta SSP-a i platforme TIPS

Predlaganje osnivanja od početka ili na temelju postojeće platforme

Predlaganje lokacije SSP-a i platforme TIPS

Izrada općih i detaljnih funkcionalnih specifikacija (unutarnje detaljne funkcionalne specifikacije i detaljne korisničke funkcionalne specifikacije)

Izrada detaljnih tehničkih specifikacija

Pružanje početnih i daljnjih doprinosa za planiranje i kontrolu projektnog plana s određivanjem ciljeva

Tehnička i operativna podrška za testove (obavljanje testova na SSP-u i platformi TIPS, doprinosi za scenarije testiranja u vezi sa SSP-om i scenarije testiranja u vezi s platformom TIPS, podrška središnjim bankama Eurosustava u vezi s njihovim aktivnostima testiranja SSP-a i platforme TIPS)

6.   

Provedba i migracija

Odlučivanje o strategiji migracije

Priprema i usklađivanje migracije na SSP i platformu TIPS, u bliskoj suradnji s razinom 3

Davanje doprinosa u vezi s pitanjima migracije u skladu sa zahtjevima razine 2

Obavljanje poslova migracije vezane uz SSP i platformu TIPS; dodatna podrška za nacionalne središnje banke pristupnice

7.   

Rad

Upravljanje ozbiljnim kriznim situacijama

Odobravanje osnivanja i rada simulatora sustava TARGET2

Imenovanje tijela za certificiranje za internetski pristup

Utvrđivanje sigurnosnih politika, zahtjeva i kontrola za SSP i platformu TIPS

Utvrđivanje načela primjenjivih na sigurnost certifikata koji se upotrebljavaju za internetski pristup

Održavanje kontakata s korisnicima na europskoj razini (pridržavajući se isključive odgovornosti središnjih banaka Eurosustava za poslovni odnos s njihovim klijentima) i praćenje dnevne korisničke aktivnosti s poslovnog stajališta (zadaća SB-a Eurosustava)

Nadziranje poslovnog razvoja

Proračunski poslovi, financiranje, izdavanje računa (zadaća SB-a Eurosustava) i druge administrativne zadaće

Upravljanje sustavom na temelju sporazuma iz članka 7. stavka 6. ove Smjernice


PRILOG II.

Prilozi II., II.a, III., III.a, IV. i V. mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog II. mijenja se kako slijedi

(a)

članak 1. mijenja se kako slijedi:

i.

definicija pojma „imatelj dostupnog BIC-a” zamjenjuje se sljedećim:

„—

„dostupni imatelj BIC-a” znači subjekt koji: (a) ima poslovni identifikacijski kôd (BIC); (b) nije prepoznat kao neizravni sudionik u PM-u; i (c) korespondent je ili klijent imatelja PM računa ili podružnica izravnog ili neizravnog sudionika u PM-u i koji može preko imatelja PM računa dostaviti naloge za plaćanje u komponentu sustava TARGET2 i primiti plaćanja iz nje”;

ii.

definicija pojma „podsustav” zamjenjuje se sljedećim:

„—

„podsustav” znači sustav kojim upravlja subjekt osnovan u Europskoj uniji ili Europskom gospodarskom prostoru (EGP) koji podliježe superviziji i/ili nadzoru nadležnog tijela i koji ispunjava zahtjeve nadzora u vezi s lokacijom infrastruktura koje nude usluge u eurima, s povremenim izmjenama koje se objavljuju na mrežnim stranicama ESB-a (*1), u kojem se plaćanja i/ili financijski instrumenti razmjenjuju i/ili obračunavaju ili bilježe pri čemu a) se novčane obveze namiruju u sustavu TARGET2 i/ili b) se sredstava drže u sustavu TARGET2, u skladu sa Smjernicom ESB/2012/27 (*2) i dvostranim sporazumom između podsustava i odgovarajućeg SB-a Eurosustava,

(*1)  Važeća politika Eurosustava u vezi s lokacijom infrastrukture utvrđena je u sljedećim priopćenjima, koae su sva dostupna na mrežnim stranicama ESB-a www.ecb.europa.eu: (a) the Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area od 3. studenoga 1998.; (b) the Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing od 27. rujna 2001.; (c) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions od 19. srpnja 2007.; (d) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of „legally and operationally located in the euro area” od 20. studenoga 2008.; (e) the Eurosystem oversight policy framework, revidirana verzija iz srpnja 2016."

(*2)  Smjernica ESB/2012/27 od 5. prosinca 2012. o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) (SL L 30, 30.1.2013., str. 1.).”;"

iii.

definicija pojma „dostupna likvidnost” zamjenjuje se sljedećim:

„—

„dostupna likvidnost” znači potražni saldo na PM računu sudionika i, ako je primjenjivo, unutardnevna kreditna linija koja je odobrena od strane odgovarajućeg NSB-a europodručja u odnosu na taj račun, ali koja još nije povučena ili, ako je primjenjivo, koji je umanjen za iznos obrađenih rezervacija likvidnosti na PM računu,”;

iv.

definicija pojma „radni dan” zamjenjuje se sljedećim:

„—

„radni dan” ili „radni dan sustava TARGET2” znači dan na koji je sustav TARGET2 otvoren za namiru naloga za plaćanje, kako je utvrđeno u Dodatku V.,”;

v.

definicija pojma „namjenski gotovinski račun” zamjenjuje se sljedećim:

„—

„namjenski gotovinski račun za T2S (DCA za T2S)” znači račun koji drži imatelj DCA-a za T2S, otvoren u sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje], a koji se koristi za gotovinska plaćanja u vezi s namirom vrijednosnih papira u T2S-u,”;

vi.

u definiciji pojma „slučaj neispunjavanja obveza”, točka (g) zamjenjuje se sljedećim:

„(g)

ako su sudionikovo pozitivno stanje na njegovu PM računu, DCA-u za T2S ili DCA-u za TIPS ili sva sudionikova imovina ili njezin znatan dio predmet odluke o blokadi, zabrani raspolaganja, zapljeni ili drugog postupka čiji je cilj zaštita javnog interesa ili prava sudionikovih vjerovnika;”

vii.

definicija pojma „domaći račun”, zamjenjuje se sljedećim:

„—

„domaći račun” znači račun otvoren izvan PM-a od strane NSB-a iz europodručja za kreditnu instituciju osnovanu u Uniji ili EGP-u,”;

viii.

u definiciji pojma „informacijski i kontrolni modul (ICM)” riječ „sudionicima” zamjenjuje se riječima „imateljima PM računa”;

ix.

definicija pojma „ICM poruka” zamjenjuje se sljedećim:

„—

„ICM poruka (eng. ICM broadcast message)” znači informacije koje su istodobno dostupne svim skupinama ili odabranoj skupini imatelja PM računa preko ICM-a,”;

x.

u definiciji pojma „neizravni sudionik” riječ „EGP” zamjenjuje se riječima „Uniji ili EGP-u”;

xi.

definicija pojma „investicijsko društvo” zamjenjuje se sljedećim:

„—

„investicijsko društvo” znači investicijsko društvo u smislu [umetni odredbe nacionalnog propisa kojima se prenosi članak 4. stavak 1. točka 1. Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća (*3)], isključujući institucije navedene u [umetnuti odredbe nacionalnog propisa kojima se prenosi članak 2. stavak 1. Direktive 2014/65/EU], pod uvjetom da predmetno investicijsko društvo:

(a)

ima odobrenje i da ga nadzire priznato nadležno tijelo koje je kao takvo određeno u skladu s Direktivom 2014/65/EU; i

(b)

ovlašteno je obavljati djelatnosti iz [umetnuti odredbe nacionalnog propisa kojima se prenose točke 2., 3., 6. i 7. odjeljka A Priloga I. Direktivi 2014/65/EU];

(*3)  Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata te o izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).”;"

xii.

u definiciji pojma „pristup za više adresata” riječi „s poslovnim nastanom u EGP-u” zamjenjuje se riječima „osnovan u Uniji ili EGP-u”;

xiii.

u definiciji pojma „glavni PM račun” pojam „DCA” zamjenjuje se pojmom „DCA za T2S”;

xiv.

definicija pojma „sudionik” zamjenjuje se sljedećim:

„—

„sudionik” [ili „izravni sudionik”] znači subjekt koji ima najmanje jedan PM račun (imatelj PM računa) i/ili jedan namjenski gotovinski račun zaT2S (imatelj DCA-a za T2S) i/ili jedan namjenski gotovinski račun za TIPS (imatelj DCA-a za TIPS) kod SB-a Eurosustava,”;

xv.

definicija pojma „nalog za plaćanje” zamjenjuje se sljedećim:

„—

„nalog za plaćanje” znači nalog za kreditni transfer, nalog za prijenos likvidnosti, instrukcija za izravno terećenje, nalog za prijenos likvidnosti s PM-a na DCA za T2S ili nalog za prijenos likvidnosti s PM-a na DCA za TIPS,”;

xvi.

definicija pojma „nalog za prijenos likvidnosti s PM-a na DCA” zamjenjuje se sljedećim:

„—

„nalog za prijenos likvidnosti s PM-a na DCA za T2S” znači instrukcija za prijenos određenog iznosa novca s PM računa na DCA za T2S,”;

xvii.

u definiciji „tehnički kvar sustava TARGET2”, riječi „istodnevnu obradu plaćanja” zamjenjuju se riječima „obradu plaćanja istog radnog dana”;

xviii.

dodaju se sljedeće definicije:

„—

„usluga namire trenutačnog plaćanja u sustavu TARGET (TIPS)” znači namira u novcu središnje banke naloga za trenutačno plaćanje na platformi TIPS,

„platforma TIPS” znači infrastruktura jedinstvene tehničke platforme koju pružaju nacionalne središnje banke pružatelji platforme TIPS,

„nacionalne središnje banke pružatelji platforme TIPS” znači Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France i Banca d'Italia u njihovu svojstvu središnjih banaka koje izgrađuju platformu TIPS i upravljaju njome u korist Eurosustava,

„pružatelj mrežnih usluga TIPS-a” znači društvo: a) koje udovoljava svim potrebnim uvjetima za povezivanje s platformom TIPS i koje je uspostavilo tehničku vezu s platformom TIPS u skladu s pravilima i postupcima utvrđenim u Dodatku V. Priloga II.b Smjernici ESB/2012/27 i b) koje je potpisalo uvjete za održavanje povezivosti TIPS-a koji su dostupni na mrežnim stranicama ESB-a,

„namjenski gotovinski račun za TIPS (DCA za TIPS)” znači račun koji drži imatelj DCA-a za TIPS, otvoren u sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje], a koji se koristi za pružanje usluga trenutačnih plaćanja svojim strankama,

„usklađeni uvjeti za otvaranje i funkcioniranje namjenskog gotovinskog računa za TIPS u sustavu TARGET2” znači uvjeti koji su utvrđeni u Prilogu II.b,

„povezan PM račun” znači PM račun s kojim je povezan DCA za TIPS za potrebe upravljanja likvidnošću i plaćanje naknada za TIPS,

„nalog za trenutačno plaćanje” znači, u skladu sa SEPA shemom za trenutačni kreditni transfer (SCT Inst) Europskog platnog vijeća, instrukcija za plaćanje koja se može izvršiti 24 sata na dan, svakog kalendarskog dana u godini, s obradom i obaviješću platitelju koja je trenutačna ili skoro trenutačna,

„zahtjev za opoziv” znači, u skladu sa SCT Inst shemom, poruka imatelja DCA-a za TIPS kojom traži vraćanje namirenog naloga za trenutačno plaćanje,

„pozitivan odgovor na opoziv” znači, u skladu sa SCT Inst shemom, nalog za plaćanje koji je inicirao primatelj zahtjeva za opoziv, kao odgovor na zahtjev za opoziv, u korist pošiljatelja tog zahtjeva za opoziv,

„nalog za prijenos likvidnosti s PM-a na DCA za TIPS” znači instrukcija za prijenos određenog iznosa novca s PM računa na DCA za TIPS,

„nalog za prijenos likvidnosti s DCA-a za TIPS na PM” znači instrukcija za prijenos određenog iznosa novca s DCA-a za TIPS na PM račun;”;

(b)

članak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 3.

Opći opis sustava TARGET2

1.   Sustav TARGET2 omogućava namiru plaćanja u eurima u realnom vremenu na bruto načelu, s namirom u novcu središnje banke preko PM računa, namjenskih gotovinskih računa u T2S-u za potrebe transakcija s vrijednosnim papirima i namjenskih gotovinskih računa za TIPS za potrebe trenutačnih plaćanja.

2.   Sljedeće transakcije obrađuju se u sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje]:

(a)

transakcije koje izravno proistječu ili su učinjene u vezi s operacijama monetarne politike Eurosustava;

(b)

namira euro strane deviznih operacija koje uključuju Eurosustav;

(c)

namira prijenosa u eurima koji proizlaze iz transakcija u prekograničnim sustavima netiranja za plaćanja velikih vrijednosti;

(d)

namira prijenosa u eurima koji proizlaze iz transakcija u sistemskim važnim sustavima plaćanja malih vrijednosti u eurima;

(e)

namira novčane strane transakcija s vrijednosnim papirima;

(f)

nalozi za prijenos likvidnosti s DCA-a za T2S na DCA za T2S, nalozi za prijenos likvidnosti s DCA-a za T2S na PM i nalozi za prijenos likvidnosti s PM-a na DCA za T2S;

(fa)

nalozi za trenutačna plaćanja;

(fb)

pozitivni odgovori na opoziv;

(fc)

nalozi za prijenos likvidnosti s DCA-a za TIPS na PM i nalozi za prijenos likvidnost s PM-a na DCA za TIPS; i

(g)

sve druge transakcije u eurima naslovljene na sudionike sustava TARGET2.

3.   Sustav TARGET2 omogućava namiru plaćanja u eurima u realnom vremenu na bruto načelu, s namirom u novcu središnje banke preko PM računa, namjenskih gotovinskih računa za T2S i namjenskih gotovinskih računa za TIPS. Sustav TARGET2 uspostavljen je i djeluje na temelju SSP-a, preko kojeg se nalozi za plaćanje dostavljaju i obrađuju te preko kojeg se naposljetku primaju plaćanja na isti tehnički način. Što se tiče tehničkog funkcioniranja namjenskih gotovinskih računa za T2S, sustav TARGET2 tehnički je uspostavljen i djeluje na temelju platforme T2S. Što se tiče tehničkog funkcioniranja namjenskih gotovinskih računa za TIPS, sustav TARGET2 tehnički je uspostavljen i djeluje na temelju platforme TIPS.

4.   [umetnuti naziv SB-a] je pružatelj usluga na temelju ovih Uvjeta. Radnje i propusti nacionalnih središnjih banaka pružatelja SSP-a smatraju se radnjama i propustima [umetnuti naziv SB-a] za koje on preuzima odgovornost u skladu s dalje navedenim člankom 31. Sudjelovanje u skladu s ovim Uvjetima ne stvara ugovorni odnos između imatelja PM računa i nacionalnih središnjih banaka pružatelja SSP-a kada bilo koja od potonjih djeluje u tom svojstvu. Upute, poruke ili informacije koje imatelj PM računa primi od SSP-a ili ih pošalje SSP-u u vezi s uslugama pruženima na temelju ovih Uvjeta smatraju se primljenima od [umetnuti naziv SB-a] ili poslanima [umetnuti naziv SB-a].

5.   Sustav TARGET2 se u smislu pravne strukture sastoji od više platnih sustava sastavljenih od svih komponenti sustava TARGET2, koje su određene kao „sustavi” na temelju nacionalnih propisa kojima se prenosi Direktiva 98/26/EZ. Sustav TARGET2 [umetnuti oznaku SB-a/zemlje] određen je kao „sustav” na temelju [umetnuti odgovarajuće odredbe kojima se prenosi Direktiva 98/26/EZ].

6.   Sudjelovanje u sustavu TARGET2 odvija se na temelju sudjelovanja u komponenti sustava TARGET2. Ovi Uvjeti opisuju međusobna prava i obveze imatelja PM računa u sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] i [umetnuti naziv SB-a]. Pravila o obradi naloga za plaćanje temeljem ovih Uvjeta (Glava IV. i Dodatak I.) odnose se na sve naloge za plaćanje koje dostavi ili na sva plaćanja koja primi bilo koji imatelj PM računa.”;

(c)

članak 4. mijenja se kako slijedi:

i.

u stavku 1., točke (a) i (b) zamjenjuju se sljedećim:

„(a)

kreditne institucije osnovane u Uniji ili EGP-u, uključujući i kada djeluju preko podružnice osnovane u Uniji ili EGP-u;

(b)

kreditne institucije osnovane izvan EGP-a, pod uvjetom da djeluju preko podružnice osnovane u Uniji ili EGP-u;”;

ii.

u stavku 1. riječi „podstavaka (a) i (b)” zamjenjuju se riječima „točaka (a) i (b)”;

iii.

u stavku 2., točke (c) i (d) zamjenjuju se sljedećim:

„(c)

investicijska društva osnovana u Uniji ili EGP-u;

(d)

subjekte koji upravljaju podsustavima i koji djeluju u tom svojstvu; i”

iv.

u stavku 2., u točki (e) riječi „u podstavcima od (a) do (d)” zamjenjuju se riječima „u točkama od (a) do (d)”;

(d)

članak 5. mijenja se kako slijedi:

i.

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Imatelji PM računa mogu odrediti subjekte kao neizravne sudionike u PM-u, pod uvjetom da se ispune uvjeti utvrđeni u članku 6.”;

ii.

u stavku 4., u točkama (a) i (b), riječ „EGP-u” zamjenjuje se riječima „Uniji ili EGP-u”;

(e)

u članku 6. stavku 1. riječ „EGP-u” zamjenjuje se riječima „Uniji ili EGP-u”;

(f)

članak 7. mijenja se kako slijedi:

i.

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Imatelj PM računa koji prihvaća da njegov PM račun bude određen kao glavni PM račun u obvezi je po računima povezanim s otvaranjem i funkcioniranjem svakog DCA-a za T2S povezanog s tim PM računom, kako je navedeno u Dodatku VI. ovog Priloga, neovisno o sadržaju ili nepoštovanju ugovornih ili drugih sporazuma između tog imatelja PM računa i imatelja DCA-a za T2S.”;

ii.

u stavcima 4. i 5. pojam „DCA” zamjenjuje se pojmom „DCA za T2S”;

iii.

dodaju se sljedeći stavci 6. i 7.:

„6.   Imatelj PM računa koji prihvaća da njegov PM račun bude određen kao povezani PM račun u obvezi je po računima povezanim s otvaranjem i funkcioniranjem svakog DCA-a za TIPS povezanog s tim PM računom, kako je navedeno u Dodatku VI. ovog Priloga, neovisno o sadržaju ili nepoštovanju ugovornih ili drugih sporazuma između tog imatelja PM računa i imatelja DCA-a za TIPS. Povezani PM račun može biti povezan s najviše 10 namjenskih gotovinskih računa za TIPS.

7.   Imatelj povezanog PM računa ima pregled likvidnosti dostupne na namjenskim gotovinskim računima za TIPS povezanim s tim PM računom i osigurava da su imatelji DCA-a za TIPS svjesni svoje odgovornosti za upravljanje tom likvidnošću.”;

(g)

u članku 8. stavku 1. točki (a) podtočki i. riječi „sustavom TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje]” zamjenjuju se riječima „SSP-a”;

(h)

članak 11. mijenja se kako slijedi:

i.

u stavku 3. prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Najnovije informacije o operativnom stanju SSP-a dostupne su u informacijskom sustavu TARGET2 (T2IS) na namjenskoj mrežnoj stranici na mrežnim stranicama ESB-a.”;

ii.

umeće se sljedeći stavak 4.a:

„4.a   Imatelj povezanog PM računa odgovoran je za pravovremeno informiranje svojih imatelja DCA-a za TIPS o svim relevantnim ICM porukama (eng. ICM broadcast message), uključujući one koje se odnose na privremeno ili trajno isključenje sudjelovanja imatelja DCA-a za TIPS u sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje].”;

iii.

stavak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„9.   Sudionici odmah obavješćuju [umetnuti naziv SB-a] ako nastupi slučaj neispunjavanja obveza koji se odnosi na njih.”;

(i)

članak 13. mijenja se kako slijedi:

i.

točke (c) i (d) zamjenjuju se sljedećim:

„(c)

nalozi za prijenos likvidnosti;

(d)

nalozi za prijenos likvidnosti s PM-a na DCA za T2S; i”;

ii.

umeće se sljedeća točka (e):

„(e)

nalozi za prijenos likvidnosti s PM-a na DCA za TIPS.”;

(j)

u članku 14., stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   SSP određuje vremensku oznaku za obradu naloga za plaćanje prema redoslijedu njihova primitka.”;

(k)

u članku 15., stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Vrlo hitne naloge za plaćanje mogu odrediti samo:

(a)

središnje banke; i

(b)

sudionici, u slučajevima plaćanja u korist ili na teret CLS Bank International, uz iznimku plaćanja povezanih s uslugama CLS CCP i CLSNow, i prijenosi likvidnosti u vezi s namirom podsustava koji upotrebljavaju ASI.

Sve instrukcije za plaćanje koje podsustav dostavi preko ASI-ja radi terećenja ili odobrenja PM računa sudionika i svi nalozi za prijenos likvidnosti s PM-a na DCA za T2S i dostavljeni nalozi za prijenos likvidnosti s PM-a na DCA za TIPS smatraju se vrlo hitnim nalozima za plaćanje.”;

(l)

u članku 29. stavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

može se upotrijebiti za iniciranja naloga za prijenos likvidnosti, naloga za prijenos likvidnosti s DCA-a za TIPS na PM, naloga za prijenos likvidnosti s PM-a na DCA za TIPS, naloga za prijenos likvidnosti s PM-a na DCA za T2S i, kada se ICM koristi zajedno s uslugama dodane vrijednosti T2S-a, naloga za prijenos likvidnosti s DCA-a za T2S na PM; i”;

(m)

u članku 31. stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Ne dovodeći u pitanje [umetnuti odredbe nacionalnog propisa kojim se prenosi Direktiva (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća (*4)], stavci od 1. do 4. primjenjuju se u mjeri u kojoj je moguće isključiti odgovornost [umetnuti naziv SB-a].

(*4)  Direktiva (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU te Uredbe (EU) br. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ (SL L 337, 23.12.2015., str. 35.).”;"

(n)

članak 34. mijenja se kako slijedi:

i.

u stavku 1. druga se rečenica zamjenjuje sljedećim:

„Za potrebe ovog stavka, poduzimanja mjera za sprječavanje krize ili mjera za upravljanje krizom u smislu Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća (*5) prema imatelju PM računa ne smatra se samo po sebi otvaranjem postupka zbog insolventnosti.

(*5)  Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 173, 12.6.2014., str. 190.).”;"

ii.

u stavku 4. točki (a), riječi „imatelje DCA-a” i „imatelja DCA-a” zamjenjuju se riječima „imatelje DCA-a za T2S” odnosno „imatelja DCA-a za T2S”;

(o)

u članku 38. umeće se sljedeći stavak 1.a:

„1.a   Odstupajući od stavka 1., sudionik pristaje da se informacije o radnjama poduzetim na temelju članka 34. ne smatraju povjerljivim.”;

(p)

u članku 39. stavku 3. točka (a) podtočka ii. zamjenjuje se sljedećim:

„ii.

sudionik ne unosi niti jedan nalog za plaćanje za prijenos sredstava na račun koji drži subjekt različit od sudionika, u sustav TARGET2 dok ne primi potvrdu od [umetnuti naziv SB-a] da je potrebna obavijest dana ili da je suglasnost ishođena od pružatelja platnih usluga primatelja plaćanja ili u njegovo ime;”;

(q)

u članku 42. u prvoj i drugoj rečenici riječi „uključujući njihove dodatke” zamjenjuju se riječima „uključujući dodatke”;

(r)

u Dodatku I., stavak 8. pod nazivom „Upotreba ICM-a” mijenja se kako slijedi:

i.

točka 8. podtočke (c) i (d) zamjenjuju se sljedećim:

„(c)

s PM računa na tehnički račun kojim upravlja podsustav upotrebom postupka namire 6 - model u realnom vremenu;

(d)

putem naloga za prijenos likvidnosti s PM-a na DCA za T2S ili, kada se ICM koristi zajedno s uslugama dodane vrijednosti T2S-a, putem naloga za prijenos likvidnosti s DCA-a za T2S na PM; i”;

ii.

u točki 8. umeće se sljedeća podtočka (e):

„(e)

putem naloga za prijenos likvidnosti s PM-a na DCA za TIPS ili naloga za prijenos likvidnosti s DCA-a za TIPS na PM.”;

(s)

Dodatak IV. mijenja se kako slijedi:

i.

u stavku 4. pod nazivom „Premještanje rada SSP-a na alternativnu lokaciju”, u točki (c) pojam „nalogu za prijenos likvidnosti s PM-a na DCA” zamjenjuje se pojmom „nalogu za prijenos likvidnosti s PM-a na DCA za T2S”;

ii.

stavak 6. pod nazivom „Izvanredna obrada” mijenja se kako slijedi:

točka (c) podtočka i. zamjenjuje se sljedećim:

„i.

plaćanja vezana uz CLS Bank International, uz iznimku plaćanja povezanih s uslugama CLS CCP i CLSNow;”;

točka (d) podtočka iii. zamjenjuje se sljedećim:

„iii.

nalozi za prijenos likvidnosti s DCA-a za T2S na PM.”;

iii.

u stavku 8. pod nazivom „Druge odredbe”, u točki (b) riječ „SSP” zamjenjuje se riječima „operativni tim SSP-a”;

(t)

Dodatak V. Prilogu II. mijenja se kako slijedi:

i.

raspored se zamjenjuje sljedećim

„Vrijeme

Opis

6.45-7.00

Poslovni prozor za pripremu dnevnih operacija (1)

7.00-18.00

Dnevna obrada

17.00

Krajnje vrijeme plaćanja klijenata, tj. plaćanja kod kojih nalogodavac i/ili korisnik plaćanja nisu izravni ili neizravni sudionici kao što je utvrdio sustav upotrebom poruke MT 103 ili MT 103+

18.00

Krajnje vrijeme međubankovnih plaćanja, tj. plaćanja različitih od plaćanja klijenata

Krajnje vrijeme za prijenose likvidnosti između sustava TARGET2 i TIPS-a

Kratko nakon 18.00

Dovršetak posljednjih algoritama u sustavu TARGET2

Nakon dovršetka posljednjih algoritama

Sustav TARGET2 šalje poruku TIPS-u radi iniciranja promjene radnog dana u TIPS-u

Kratko nakon dovršetka posljednjih algoritama

Datoteke na kraju dana (Glavna knjiga) primljene od TIPS-a

18.00-18.45 (2)

Obrada na kraju dana

18.15 (2)

Opće krajnje vrijeme za upotrebu stalno raspoloživih mogućnosti

(Kratko nakon) 18.30 (3)

Podaci za ažuriranje računovodstvenih sustava dostupni su središnjim bankama

18.45-19.30 (3)

Obrada na početku dana (novi radni dan)

19.00 (3) -19.30 (2)

Stavljanje na raspolaganje likvidnosti na PM računu

19.30 (3)

Poruka „početak postupka” i namira trajnih naloga za prijenos likvidnosti s PM računa na podračune/tehničke račune (namira vezana uz podsustav)

Početak prijenosa likvidnosti između sustava TARGET2 i TIPS-a

19.30 (3) -22.00

Izvršenje dodatnih prijenosa likvidnosti preko ICM-a za postupak namire 6 za model u realnom vremenu; izvršenje dodatnih prijenosa likvidnosti preko ICM-a prije nego što podsustav pošalje poruke „početak ciklusa” za postupak namire 6 za povezani model; razdoblje namire; razdoblje namire noćnih operacija podsustava (samo za postupak namire 6 podsustava za model u realnom vremenu i postupak namire 6 za povezani model)

22.00-1.00

Prozor za tehničko održavanje

1.00-7.00

Postupak namire noćnih operacija podsustava (samo za postupak namire 6 podsustava za model u realnom vremenu i postupak namire 6 za povezani model)

Prijenosi likvidnosti između sustava TARGET2 i TIPS-a.

ii.

dodaje se sljedeći stavak 6.:

„6.

Najnovije informacije o operativnom stanju SSP-a dostupne su u informacijskom sustavu TARGET2 (T2IS) na namjenskoj mrežnoj stranici na mrežnim stranicama ESB-a. Informacije o operativnom stanju SSP-a na T2IS i na mrežnim stranicama ESB-a ažuriraju se samo tijekom redovnom radnog vremena.”;

(u)

Dodatak VI. Prilogu II. mijenja se kako slijedi:

i.

u stavku 1. zadnja se rečenica zamjenjuje sljedećim:

„Nalozi za prijenos likvidnosti s PM-a na DCA za T2S ili nalozi za prijenos likvidnosti s PM-a na DCA za TIPS poslani s PM računa sudionika i nalozi za prijenos likvidnosti s DCA-a za T2S na PM ili nalozi za prijenos likvidnosti s DCA-a za TIPS na PM primljeni na PM račun sudionika naplaćuju se prema opciji plaćanja (a) ili (b) gore odabranoj za taj PM račun.”;

ii.

u stavcima 12. i 13. te tablici pojam „DCA” zamjenjuje se pojmom „DCA za T2S”,

iii.

u tablici, umeće se sljedeće polje između trećeg („Upiti U2 A”) i četvrtog („Poruke povezane u datoteku”) polja pod „Informacijske usluge”:

„U2 A preuzeti upiti

0,7 eurocenta

Po poslovnoj stavci u vezi s kojom je postavljen upit u svakom izrađenom i preuzetom U2 A upitu”

iv.

umeću se sljedeći stavci 13.a i 13.b:

Naknade za imatelje povezanih PM računa

13a.

Imatelju povezanog PM računa naplaćuju se sljedeće naknade za usluge TIPS-a povezane s namjenskim gotovinskim računima za TIPS povezanim s tim PM računom.

Tarifne stavke

Cijena

Obrazloženje

Usluge namire

Nalog za trenutačno plaćanje

0,20 eurocenta

Naplaćuju se također za nenamirene transakcije

Zahtjev za opoziv

0,00

 

Negativan odgovor na opoziv

0,00

 

Pozitivan odgovor na opoziv

0,20 eurocenta

Naplaćuje se imatelju povezanog PM računa povezanog s DCA-om za TIPS koji se odobrava (također za nenamirene transakcije)

13.b

Do prvih deset milijuna naloga za trenutačno plaćanje i pozitivnih odgovora na opoziv, kumulativno, koje primi platforma TIPSdo kraja 2019. je besplatno. [Umetnuti naziv SB-a] naplaćuje imateljima povezanog PM računa svaki daljnji nalog za trenutačno plaćanje i pozitivan odgovor na opoziv koji primi platforma TIPSdo kraja 2019. u sljedećoj godini.”;

v.

u stavku 14. zadnja se rečenica zamjenjuje sljedećim:

„Plaćanje treba biti izvršeno najkasnije četrnaestog radnog dana u mjesecu na račun koji odredi [umetnuti naziv SB-a] ili će biti izvršeno terećenjem računa koji odredi imatelj PM računa.”;

2.

Prilog II.a mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„USKLAĐENI UVJETI ZA OTVARANJE I FUNKCIONIRANJE NAMJENSKOG GOTOVINSKOG RAČUNA ZA T2S (DCA ZA T2S) U SUSTAVU TARGET2”;

(b)

u definicijama i ostatku teksta Priloga II.a i dodacima, „DCA” se zamjenjuje s „DCA za T2S”, „nalog za prijenos likvidnosti s DCA-a na PM” zamjenjuje se s „nalog za prijenos likvidnosti s DCA-a za T2S na PM”, „nalog za prijenos likvidnosti s PM-a na DCA” zamjenjuje se s „nalog za prijenos likvidnosti s PM-a na DCA za T2S”, „nalog za prijenos likvidnosti s DCA-a na DCA” zamjenjuje se s „nalog za prijenos likvidnosti s DCA-a za T2S na DCA za T2S”, „imatelj DCA-a” zamjenjuje se s „imatelj DCA-a za T2S”;

(c)

članak 1. mijenja se kako slijedi:

i.

definicija pojma „namjenski gotovinski račun (DCA)” zamjenjuje se sljedećim:

„„namjenski gotovinski račun za T2S (DCA za T2S)” znači račun koji drži imatelj DCA-a za T2S, otvoren u sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje], a koji se koristi za gotovinska plaćanja u vezi s namirom vrijednosnih papira u T2S-u,”;

ii.

definicija pojma „radni dan” zamjenjuje se sljedećim:

„„radni dan” ili „radni dan sustava TARGET2” znači dan na koji je sustav TARGET2 otvoren za namiru naloga za plaćanje, kako je utvrđeno u Dodatku V.”;

iii.

u definiciji pojma „slučaj neispunjavanja obveza”, točka (g) zamjenjuje se sljedećim:

„(g)

ako su sudionikovo pozitivno stanje na njegovu PM računu, DCA-u za T2S ili DCA-u za TIPS ili sva sudionikova imovina ili njezin znatan dio predmet odluke o blokadi, zabrani raspolaganja, zapljeni ili drugog postupka čiji je cilj zaštita javnog interesa ili prava sudionikovih vjerovnika;”;

iv.

definicija pojma „sudionik” zamjenjuje se sljedećim:

„„sudionik” ili „izravni sudionik” znači subjekt koji ima najmanje jedan PM račun (imatelj PM računa) i/ili jedan namjenski gotovinski račun za T2S (imatelj DCA-a za T2S) i/ili jedan namjenski gotovinski račun za TIPS (imatelj DCA-a za TIPS) kod SB-a Eurosustava,”;

v.

u definiciji „tehnički kvar sustava TARGET2”, riječi „istodnevnu obradu plaćanja” zamjenjuju se riječima „obradu plaćanja istog radnog dana”;

vi.

dodaju se sljedeće definicije:

 

„„informacijski i kontrolni modul (ICM)” znači modul SSP-a koji omogućuje imateljima PM računa dobivanje online informacija i dostavljanje naloga za prijenos likvidnosti, upravljanje likvidnošću i iniciranje pričuvnih naloga za plaćanje u izvanrednim situacijama,

 

„ICM poruka (eng. ICM broadcast messaage)” znači informacije koje su istodobno dostupne svim skupinama ili odabranoj skupini imatelja PM računa preko ICM-a,

 

„usluga namire trenutačnog plaćanja u sustavu TARGET (TIPS)” znači namira u novcu središnje banke naloga za trenutačno plaćanje na platformi TIPS,

 

„platforma TIPS” znači infrastruktura jedinstvene tehničke platforme koju pružaju nacionalne središnje banke pružatelji platforme TIPS,

 

„nacionalne središnje banke pružatelji platforme TIPS” znači Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France i Banca d'Italia u njihovu svojstvu središnjih banaka koje izgrađuju platformu TIPSi upravljaju njome u korist Eurosustava,

 

„namjenski gotovinski račun za TIPS (DCA za TIPS)” znači račun koji drži imatelj DCA-a za TIPS, otvoren u sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje], a koji se koristi za pružanje usluga trenutačnog plaćanja svojim strankama,

 

„nalog za trenutačno plaćanje” znači, u skladu sa SEPA shemom za trenutačni kreditni transfer (SCT Inst) Europskog platnog vijeća, instrukcija za plaćanje koja se može izvršiti 24 sata na dan, svakog kalendarskog dana u godini, s obradom i obavješću platitelju koja je trenutačna ili skoro trenutačna,

 

„zahtjev za opoziv” znači, u skladu sa SCT Inst shemom, poruka imatelja DCA-a za TIPS kojom traži vraćanje namirenog naloga za trenutačno plaćanje,

 

„pozitivan odgovor na opoziv” znači, u skladu sa SCT Inst shemom, nalog za plaćanje koji je inicirao primatelj zahtjeva za opoziv, kao odgovor na zahtjev za opoziv, u korist pošiljatelja tog zahtjeva za opoziv,

 

„nalog za prijenos likvidnosti s PM-a na DCA za TIPS” znači instrukcija za prijenos određenog iznosa novca s PM računa na DCA za TIPS,

 

„nalog za prijenos likvidnosti s DCA-a za TIPS na PM” znači instrukcija za prijenos određenog iznosa novca s DCA-a za TIPS na PM račun;”;

(d)

u članku 3., riječi „namjenski gotovinski računi” zamjenjuju se riječima „namjenski gotovinski računi u T2S-u”;

(e)

članak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Opći opis sustava TARGET2

1.   Sustav TARGET2 omogućava namiru plaćanja u eurima u realnom vremenu na bruto načelu, s namirom u novcu središnje banke preko PM računa, namjenskih gotovinskih računa u T2S-u za potrebe transakcija s vrijednosnim papirima i namjenskih gotovinskih računa za TIPS za potrebe trenutačnih plaćanja.

2.   Sljedeće transakcije obrađuju se u sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje]:

(a)

transakcije koje izravno proistječu ili su učinjene u vezi s operacijama monetarne politike Eurosustava;

(b)

namira euro strane deviznih operacija koje uključuju Eurosustav;

(c)

namira prijenosa u eurima koji proizlaze iz transakcija u prekograničnim sustavima netiranja za plaćanja velikih vrijednosti;

(d)

namira prijenosa u eurima koji proizlaze iz transakcija u sistemskim važnim sustavima plaćanja malih vrijednosti u eurima;

(e)

namira novčane strane transakcija s vrijednosnim papirima;

(f)

nalozi za prijenos likvidnosti s DCA-a za T2S na DCA za T2S, nalozi za prijenos likvidnosti s DCA-a za T2S na PM i nalozi za prijenos likvidnosti s PM-a na DCA za T2S;

(fa)

nalozi za trenutačno plaćanje;

(fb)

pozitivni odgovori na opoziv;

(fc)

nalozi za prijenos likvidnosti s DCA-a za TIPS na PM i nalozi za prijenos likvidnost s PM-a na DCA za TIPS; i

(g)

sve druge transakcije u eurima naslovljene na sudionike sustava TARGET2.

3.   Sustav TARGET2 omogućava namiru plaćanja u eurima u realnom vremenu na bruto načelu, s namirom u novcu središnje banke preko PM računa, namjenskih gotovinskih računa za T2S i namjenskih gotovinskih računa za TIPS. Sustav TARGET2 uspostavljen je i djeluje na temelju SSP-a, preko kojeg se nalozi za plaćanje dostavljaju i obrađuju te preko kojeg se naposljetku primaju plaćanja na isti tehnički način. Što se tiče tehničkog funkcioniranja namjenskih gotovinskih računa za T2S, sustav TARGET2 tehnički je uspostavljen i djeluje na temelju platforme T2S. Što se tiče tehničkog funkcioniranja namjenskih gotovinskih računa za TIPS, sustav TARGET2 tehnički je uspostavljen i djeluje na temelju platforme TIPS. [umetnuti naziv SB-a] je pružatelj usluga na temelju ovih Uvjeta. Radnje i propusti nacionalnih središnjih banaka pružatelja SSP-a i 4 središnje banke smatraju se radnjama i propustima [umetnuti naziv SB-a], za koje ta središnja banka preuzima odgovornost u skladu s dolje navedenim člankom 21. Sudjelovanje u skladu s ovim Uvjetima ne stvara ugovorni odnos između imatelja DCA-a za T2S i nacionalnih središnjih banaka pružatelja SSP-a ili 4 središnje banke kada bilo koja od potonjih djeluje u tom svojstvu. Upute, poruke ili informacije koje imatelj DCA-a za T2S primi od SSP-a ili od platforme T2S ili ih pošalje SSP-u ili platformi T2S u vezi s uslugama koje se pružaju na temelju ovih Uvjeta smatraju se primljenim od [umetnuti naziv SB-a] ili poslanim [umetnuti naziv SB-a].

4.   Sustav TARGET2 se u smislu pravne strukture sastoji od više platnih sustava sastavljenih od svih komponenti sustava TARGET2, koje su određene kao „sustavi” na temelju nacionalnih propisa kojima se prenosi Direktiva 98/26/EZ. Sustav TARGET2 [umetnuti oznaku SB-a/zemlje] određen je kao „sustav” na temelju [umetnuti odgovarajuće odredbe kojima se prenosi Direktiva 98/26/EZ].

5.   Sudjelovanje u sustavu TARGET2 odvija se na temelju sudjelovanja u komponenti sustava TARGET2. Ovi Uvjeti opisuju međusobna prava i obveze imatelja DCA-a za T2S u sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] i [umetnuti naziv SB-a]. Pravila o obradi naloga za plaćanje temeljem ovih Uvjeta (Glava IV. i Dodatak I.) odnose se na sve naloge za plaćanje koje dostavi ili na sva plaćanja koja primi bilo koji imatelj DCA-a za T2S.”;

(f)

članak 5. mijenja se kako slijedi:

i.

u stavku 1., točke (a) i (b) zamjenjuju se sljedećim:

„(a)

kreditne institucije osnovane u Uniji ili EGP-u, uključujući i kada djeluju preko podružnice osnovane u Uniji ili EGP-u;

(b)

kreditne institucije osnovane izvan EGP-a, pod uvjetom da djeluju preko podružnice osnovane u Uniji ili EGP-u;”;

ii.

u stavku 2. točki (c) riječ „EGP-u” zamjenjuje se riječima „Uniji ili EGP-u”;

(g)

članak 6. mijenja se kako slijedi:

i.

u stavku 1. točki (b) podtočki ii. riječi „za kreditne institucije osnovane izvan EGP-a koje djeluju putem podružnica osnovanih u EGP-u” zamjenjuje se riječima „za kreditne institucije osnovane izvan EGP-a koje djeluju putem podružnica osnovanih u Uniji ili EGP-u”;

ii.

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   [umetnuti naziv SB-a] može također zahtijevati dodatne informacije koje smatra potrebnima za odluku o prijavi za otvaranje DCA-a za T2S.”;

iii.

stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   [umetnuti naziv SB-a] dostavlja podnositelju prijave imatelju DCA-a za T2S svoju odluku o prijavi za otvaranje DCA-a za T2S u roku od mjesec dana od kada je [umetnuti naziv SB-a] primio tu prijavu. Ako [umetnuti naziv SB-a] zahtijeva dodatne informacije u skladu sa stavkom 3., odluka se dostavlja u roku od mjesec dana od kada je [umetnuti naziv SB-a] primio te informacije od podnositelja prijave imatelja DCA-a za T2S. Odluka o odbijanju mora sadržavati razloge za odbijanje.”;

(h)

u članku 10., stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Najnovije informacije o operativnom stanju SSP-a i platforme T2S dostupne su u informacijskom sustavu TARGET2 (T2IS) odnosno informacijskom sustavu TARGET2-Securities na namjenskoj mrežnoj stranici na mrežnim stranicama ESB-a. Informacijski sustav T2IS i TARGET2-Securities mogu se koristiti za dobivanja informacija o svakom događaju koji utječe na redovan rad odnosne platforme.”;

(i)

u članku 12. stavku 1. riječi „pomoću jedinstvenog broja računa s 34 znaka” zamjenjuju se riječima „pomoću jedinstvenog broja računa koji ima do 34 znaka”;

(j)

u članku 14., stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Platforma T2S određuje vremensku oznaku za obradu naloga za plaćanje prema redoslijedu njihova primitka.”;

(k)

članak 16. mijenja se kako slijedi:

i.

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   U svrhu članka 3. stavka 1. prve rečenice i članka 5. Direktive 98/26/EZ i [umetnuti odredbe nacionalnog propisa kojima se prenose navedeni članci Direktive 98/26/EZ] i za sve transakcije namire na namjenskim gotovinskim računima u T2S-u, primjenjuju se sljedeća pravila.

(a)

za sve transakcije namirene na namjenskim gotovinskim računima u T2S-u, a koje su predmet usklađivanja dva različita naloga za plaćanje, uzima se da su ti nalozi za plaćanje uneseni u sustav TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] u trenutku kada su utvrđeni kao usklađeni s tehničkim pravilima T2S-a od strane platforme T2S i neopozivi u trenutku kada je transakciji dan status „usklađeno” na platformi T2S; ili

(b)

kao iznimka od točke (a), za transakcije koje uključuju jednog CSD sudionika koji ima zasebne komponente usklađivanja kada su nalozi za plaćanje poslani izravno tom CSD sudioniku radi usklađivanja u svojoj zasebnoj komponenti usklađivanja, uzima se da su nalozi za plaćanje uneseni u sustav TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] u trenutku kada je utvrđeno da su usklađeni s tehničkim pravilima T2S-a od strane tog CSD sudionika i neopozivi u trenutku kada je transakciji dan status „usklađeno” na platformi T2S. Popis središnjih depozitorija vrijednosnih papira na koje se primjenjuje ova točka (b) dostupan je na mrežnim stranicama ESB-a.”;

ii.

stavak 3. briše se;

(l)

članak 18. mijenja se kako slijedi:

i.

u stavku 1. druga rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Imatelji DCA-a za T2S isključivo su odgovorni za primjerenu zaštitu radi osiguranja povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti svojih sustava.”;

ii.

u stavku 2. druga rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„[umetnuti naziv SB-a] može zahtijevati daljnje informacije o incidentu i, ako je potrebno, zahtijevati da imatelji DCA-a za T2S poduzmu odgovarajuće mjere kako bi spriječili ponavljanje takvog događaja.”;

(m)

u članku 19. pojam „TARGET2 ICM” zamjenjuje se pojmom „ICM”;

(n)

u članku 21., stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Ne dovodeći u pitanje [umetnuti odredbe nacionalnog propisa kojim se prenosi Direktiva (EU) 2015/2366], stavci od 1. do 4. primjenjuju se u mjeri u kojoj je moguće isključiti odgovornost [umetnuti naziv SB-a].”;

(o)

u članku 24. stavku 1. druga rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Za potrebe ovog stavka, poduzimanje mjera za sprječavanje krize ili mjera za upravljanje krizom u smislu Direktive 2014/59/EU prema imatelju DCA-a za T2S ne smatra se samo po sebi otvaranjem postupka zbog insolventnosti.”;

(p)

članak 27. mijenja se kako slijedi:

i.

umeće se sljedeći stavak 1.a:

„1.a   Odstupajući od stavka 1., imatelj DCA-a za T2S pristaje da se informacije o radnjama poduzetim na temelju članka 24. ne smatraju povjerljivim.”;

ii.

u stavku 2. riječi „naloge za plaćanje” zamjenjuju se riječju „plaćanje”;

(q)

članak 28. mijenja se kako slijedi:

i.

u stavku 1. riječi „naloge za plaćanje” zamjenjuju se riječju „plaćanja”;

ii.

u stavku 3., točka (a) podtočka ii. zamjenjuje se sljedećim:

„ii.

imatelj DCA-a za T2S ne zadaje niti jedan nalog za prijenos likvidnosti s DCA-a za T2S na PM ili nalog za prijenos likvidnosti s DCA-a za T2S na DCA za T2S, uz iznimku takvih naloga za prijenos likvidnosti između različitih računa istog imatelja DCA-a za T2S, u sustav TARGET2 dok ne primi potvrdu od [umetnuti naziv SB-a] da je potrebna obavijest dana ili da je suglasnost ishođena od pružatelja platnih usluga primatelja plaćanja ili u njegovo ime;”;

(r)

u Dodatku I., naslov se zamjenjuje sljedećim:

„PARAMETRI NAMJENSKIH GOTOVINSKIH RAČUNA ZA T2S – TEHNIČKE SPECIFIKACIJE”

(s)

Dodatak V. mijenja se kako slijedi:

i.

U tablici u stavku 6. koji se odnosi na raspored SSP-a, u petom redu pod prvim stupcem pod nazivom „Vrijeme”„1.00-6.45” zamjenjuje se s „1.00-7.00”;

ii.

dodaje se sljedeći stavak 7.:

„7.

Najnovije informacije o operativnom stanju SSP-a i platforme T2S dostupne su u informacijskom sustavu TARGET2 (T2IS) odnosno informacijskom sustavu TARGET2-Securities na namjenskoj mrežnoj stranici na mrežnim stranicama ESB-a. Informacije o operativnom stanju SSP-a i platforme T2S na T2IS, na informacijskom sustavu TARGET2-Securities i na mrežnim stranicama ESB-a ažuriraju se samo tijekom redovnom radnog vremena.”;

3.

Prilog III. mijenja se kako slijedi:

(a)

definicija pojma „investicijsko društvo” zamjenjuje se sljedećim:

„(6)

„investicijsko društvo” znači investicijsko društvo u smislu [umetnuti odredbe nacionalnog propisa kojim se prenosi članak 4. stavak 1. točka 1. Direktive 2014/65/EU], isključujući institucije navedene u [umetnuti odredbe nacionalnog propisa kojima se prenosi članak 2. stavak 1. Direktive 2014/65/EU], pod uvjetom da predmetno investicijsko društvo: (a) ima odobrenje i da ga nadzire priznato nadležno tijelo koje je kao takvo određeno u skladu s Direktivom 2014/65/EU; i (b) ovlašteno je obavljati djelatnosti iz [umetnuti odredbe nacionalnog propisa kojima se provode točke 2., 3., 6. i 7. odjeljka A Priloga I. Direktivi 2014/65/EU];”

(b)

definicija pojma „slučaj neispunjavanja obveza” mijenja se kako slijedi:

i.

točka 9. podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

ako subjekt više ne ispunjava mjerila za pristup i/ili tehničke zahtjeve utvrđene u Prilogu II. i, ako je primjenjivo, Prilogu V. ili Prilogu II.a ili Prilogu II.b ili ako je prihvatljivost druge ugovorne strane za operacije monetarne politike Eurosustava privremeno ili trajno ukinuta;”;

ii.

u točki 9. podtočki (g) riječi „subjektovu PM računu ili DCA-u” zamjenjuju se riječima „subjektovu PM računu, DCA-u za T2S ili DCA-u za TIPS”;

(c)

sljedeće definicije dodaju se kao točke 10. i 11.

„(10)

„namjenski gotovinski račun za T2S (DCA za T2S)” znači račun koji drži imatelj DCA-a za T2S, otvoren u sustavu TARGET2, a koji se koristi za plaćanja u vezi s namirom vrijednosnih papira u T2S-u;

(11)

„namjenski gotovinski račun za TIPS (DCA za TIPS)” znači račun koji drži imatelj DCA-a za TIPS, otvoren u sustavu TARGET2, a koji se koristi za pružanje usluga trenutačnih plaćanja svojim strankama;”

(d)

u stavku 1. prva rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Svaki NSB europodručja odobrava unutardnevni kredit kreditnim institucijama osnovanim u Uniji ili EGP-u koje su prihvatljive druge ugovorne strane za operacije monetarne politike Eurosustava, imaju pristup mogućnosti zajma na kraju dana od središnje banke i koje imaju račun kod odgovarajućeg NSB-a europodručja uključujući kada te kreditne institucije djeluju preko podružnice osnovane u Uniji ili EGP-u i uključujući podružnice osnovane u Uniji ili EGP-u kreditnih institucija osnovanih izvan EGP-a pod uvjetom da su takve podružnice osnovane u istoj državi kao odgovarajući NSB europodručja.”;

(e)

stavak 2. mijenja se kako slijedi:

i.

točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

kreditnim institucijama osnovanim u Uniji ili EGP-u koje nisu prihvatljive druge ugovorne strane za operacije monetarne politike Eurosustava i/ili nemaju pristup mogućnosti zajma na kraju dana od središnje banke, uključujući i kada te kreditne institucije djeluju preko podružnice osnovane u Uniji ili EGP-u i uključujući podružnice osnovane u Uniji ili EGP-u kreditnih institucija osnovanih izvan EGP-a;”;

ii.

u točki (d), riječ „EGP-u” zamjenjuje se riječima „Uniji ili EGP-u”;

(f)

u stavku 3. točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

ispunjavaju zahtjeve nadzora u vezi s lokacijom infrastruktura koje nude usluge u eurima, s eventualnim izmjenama koje se objavljuju na mrežnim stranicama ESB-a (*6);

(*6)  Važeća politika Eurosustava u vezi s lokacijom infrastrukture utvrđena je u sljedećim priopćenjima, koja su dostupna na mrežnim stranicama ESB-a www.ecb.europa.eu: (a) the Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area od 3. studenoga 1998.; (b) the Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing od 27. rujna 2001.; (c) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions od 19. srpnja 2007.; (d) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of „legally and operationally located in the euro area” od 20. studenoga 2008.; i (e) the Eurosystem oversight policy framework, revidirana verzija iz srpnja 2016.”;"

(g)

umeće se sljedeći stavak 5.a:

„5.a

Korištenje neprihvatljivog kolaterala može imati za posljedicu primjenu sankcija u skladu s dijelom petim Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60).”

(h)

stavak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„9.

Propust subjekta iz stavka 1. da vrati unutardnevni kredit na kraju dana automatski se smatra zahtjevom tog subjekta za upotrebu mogućnosti zajma na kraju dana od središnje banke. Ako subjekt iz stavka 1. ima DCA za TIPS, stanje na njegovom DCA-u za TIPS na kraju dana zabilježeno u skladu s Dodatkom III. Priloga II.b ovoj Smjernici uzima se u obzir za potrebe izračuna iznosa subjektove mogućnosti zajma na kraju dana od središnje banke. Međutim, ovo ne pokreće istovjetno oslobađanje imovine unaprijed deponirane kao kolateral za odnosni nepodmireni unutardnevni kredit.”;

4.

Prilog III.a mijenja se kako slijedi:

(a)

u tekstu Priloga III.a i dodacima, pojam „imatelj DCA” zamjenjuje se pojmom „imatelj DCA-a za T2S”, a pojam „DCA” zamjenjuje se pojmom „DCA za T2S”;

(b)

definicija pojma „namjenski gotovinski račun (DCA)” zamjenjuje se sljedećim:

„(3)

„namjenski gotovinski račun zaT2S (DCA za T2S)” znači račun koji drži imatelj DCA-a za T2S, otvoren u sustavu TARGET2, a koji se koristi za plaćanja u vezi s namirom vrijednosnih papira u T2S-u;”;

(c)

definicija pojma „slučaj neispunjavanja obveza” mijenja se kako slijedi:

i.

riječi „Usklađeni uvjeti za otvaranje i funkcioniranje namjenskog gotovinskog računa u sustavu TARGET2” zamjenjuju se riječima „Usklađeni uvjeti za otvaranje i funkcioniranje namjenskog gotovinskog računa u T2S-u u sustavu TARGET2”;

ii.

točka 8. podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

ako subjekt više ne ispunjava mjerila za pristup i/ili tehničke zahtjeve utvrđene u [umetnuti upućivanje na pravila kojima se prenose Usklađeni uvjeti za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2 i, ako je primjenjivo, Prilog V. ili Usklađeni uvjeti za otvaranje i funkcioniranje namjenskog gotovinskog računa u T2S-u u sustavu TARGET2 ili Usklađeni uvjeti za otvaranje i funkcioniranje namjenskog gotovinskog računa za TIPS u sustavu TARGET2] ili ako je njegova prihvatljivost kao druge ugovorne strane za operacije monetarne politike Eurosustava privremeno ili trajno isključena;”;

iii.

točka 8. podtočka (g) zamjenjuje se sljedećim:

„(g)

ako su subjektovo pozitivno stanje na njegovu PM računu, DCA-u za T2S ili DCA-u za TIPS ili sva subjektova imovina ili njezin znatan dio predmet odluke o blokadi, zabrani raspolaganja, zapljeni ili drugog postupka čiji je cilj zaštita javnog interesa ili prava subjektovih vjerovnika;”

(d)

sljedeća definicija dodaje se kao točka 9.:

„(9)

„namjenski gotovinski račun za TIPS (DCA za TIPS)” znači račun koji drži imatelj DCA-a za TIPS, otvoren u sustavu TARGET2, a koji se koristi za pružanje usluga trenutačnih plaćanja svojim strankama;”;

(e)

umeće se sljedeći stavak 4.a:

„4.a

Korištenje neprihvatljivog kolaterala može imati za posljedicu primjenu sankcija u skladu s dijelom petim Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60).”;

(f)

u stavku 9. riječi „Usklađeni uvjeti za otvaranje i funkcioniranje namjenskog gotovinskog računa u sustavu TARGET2” zamjenjuju se riječima „Usklađeni uvjeti za otvaranje i funkcioniranje namjenskog gotovinskog računa u T2S-u u sustavu TARGET2”;

(g)

u stavku 10., točka (a) podtočka i. zamjenjuje se sljedećim:

„i.

subjektov DCA za T2S, DCA za TIPS ili PM račun kod [umetnuti naziv SB-a] blokiran je ili zatvoren;”;

5.

Prilog IV. mijenja se kako slijedi:

(a)

u tekstu Priloga IV. i dodacima, pojam „DCA” zamjenjuje se pojmom „DCA za T2S”;

(b)

stavak 18. mijenja se kako slijedi:

i.

u točki 1. podtočki (b) pojam „namjenski gotovinski računi” zamjenjuje se riječima „namjenski gotovinski računi za T2S i namjenski gotovinski računi za TIPS”;

ii.

dodaje se sljedeća točka 1. podtočka (d) pod iv.:

„iv.

podsustavu kao imatelju povezanog PM računa naplaćuju se sljedeće naknade za usluge TIPS-a povezane s povezanim namjenskim gotovinskim računima za TIPS:

Tarifne stavke

Cijena

Obrazloženje

Usluge namire

Nalog za trenutačno plaćanje

0,20 euro centa

Naplaćuju se također za nenamirene transakcije

Zahtjev za opoziv

0,00

 

Negativan odgovor na opoziv

0,00

 

Pozitivan odgovor na opoziv

0,20 euro centa

Naplaćuje se imatelju povezanog PM računa povezanog s DCA-om za TIPS koji se odobrava (također za nenamirene transakcije)

Do prvih deset milijuna naloga za trenutačno plaćanje i pozitivnih odgovora na opoziv, kumulativno, koje primi platforma TIPS do kraja 2019. je besplatno. [Umetnuti naziv SB-a] naplaćuje podsustavu kao imatelju povezanog PM računa svaki daljnji nalog za trenutačno plaćanje i pozitivan odgovor na opoziv koji primi platforma TIPS do kraja 2019. u sljedećoj godini.”;

6.

Prilog V. mijenja se kako slijedi:

(a)

u članku 4. točka 2. mijenja se kako slijedi:

i.

riječi „nalozi za plaćanje koji izravno proistječu ili su učinjeni u vezi s operacijama monetarne politike Eurosustava” zamjenjuju se riječima „transakcije koje izravno proizlaze ili su učinjene u vezi s operacijama monetarne politike Eurosustava”;

ii.

„svaki drugi nalog za plaćanje u eurima naslovljen na sudionike sustava TARGET2” zamjenjuje se riječima „sve druge transakcije u eurima naslovljene na sudionike sustava TARGET2”;

iii.

rečenica „Radi jasnoće, iz tehničkih razloga, internetski sudionici ne mogu davati naloge za prijenos likvidnosti s PM-a na DCA.” zamjenjuje se s „Radi jasnoće, iz tehničkih razloga, internetski sudionici ne mogu davati naloge za prijenos likvidnosti s PM-a na DCA za T2S ili naloge za prijenos likvidnosti s PM-a na DCA za TIPS.”;

(b)

u Dodatku II.A, stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

U slučaju izravnih sudionika, primjenjuju se sljedeća pravila o izdavanju računa. Izravni sudionik prima račun za prethodni mjesec sa specifikacijom naknada koje mora platiti, najkasnije do devetog radnog dana sljedećeg mjeseca. Plaćanje treba biti izvršeno najkasnije četrnaestog radnog dana u mjesecu na račun koji odredi [umetnuti naziv SB-a] ili će biti izvršeno terećenjem računa koji odredi sudionik.”;

(1)  „Dnevne operacije” znače dnevnu obradu i obradu na kraju dana.

(2)  Završava 15 minuta kasnije posljednjeg dana razdoblja održavanja pričuva Eurosustava.

(3)  Započinje 15 minuta kasnije posljednjeg dana razdoblja održavanja pričuva Eurosustava.”;


PRILOG III.

PRILOG II.b

USKLAĐENI UVJETI ZA OTVARANJE I FUNKCIONIRANJE NAMJENSKOG GOTOVINSKOG RAČUNA ZA TIPS (DCA ZA TIPS) U SUSTAVU TARGET2

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ovih Usklađenih uvjeta (dalje u tekstu „Uvjeti”) primjenjuju se sljedeće definicije:

„podsustav” znači sustav kojim upravlja subjekt osnovan u Europskoj uniji ili Europskom gospodarskom prostoru (EGP) koji podliježe superviziji i/ili nadzoru nadležnog tijela i koji ispunjava zahtjeve nadzora u vezi s lokacijom infrastruktura koje nude usluge u eurima, s povremenim izmjenama koje se objavljuju na mrežnim stranicama ESB-a (1), u kojem se plaćanja i/ili financijski instrumenti razmjenjuju i/ili obračunavaju ili bilježe pri čemu a) se novčane obveze namiruju u sustavu TARGET2 i/ili b) se sredstava drže u sustavu TARGET2, u skladu sa Smjernicom ESB/2012/27 i dvostranim sporazumom između podsustava i odgovarajućeg SB-a Eurosustava,

„ovlašteni korisnik računa” znači subjekt koji: (a) ima poslovni identifikacijski kôd (BIC); registriran je kao takav od strane imatelja DCA za TIPS; i (c) dostupan je putem platforme TIPS za namiru trenutačnih plaćanja,

„poslovni identifikacijski kôd (BIC)” znači kôd utvrđen ISO standardom br. 9362,

„podružnica” znači podružnica u smislu članka 4. stavka 1. točke 17. Uredbe (EU) br. 575/2013,

„radni dan” ili „radni dan sustava TARGET2” znači dan na koji je sustav TARGET2 otvoren za namiru naloga za plaćanje, kako je utvrđeno u Dodatku III.,

„mišljenje o sposobnosti” znači specifično mišljenje o sudioniku koje sadrži procjenu o njegovoj sposobnosti da preuzme i ispuni svoje obveze na temelju ovih Uvjeta,

„središnje banke” znači središnje banke Eurosustava i povezane nacionalne središnje banke,

„bilješka o odobrenom iznosu (CMB)” znači ograničenje koje je odredio imatelj DCA-a za TIPS za korištenje likvidnosti na DCA-u za TIPS od strane određene dostupne strane,

„povezani NSB” znači nacionalna središnja banka (NSB), osim SB-a Eurosustava, koja je povezana sa sustavom TARGET2 u skladu s posebnim sporazumom,

„kreditna institucija” znači: (a) kreditna institucija u smislu članka 4. stavka 1. točke 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 [i, ako je primjenjivo, umetnuti odredbe nacionalnog propisa kojima se prenosi članak 2. stavak 5. Direktive 2013/36/EU] koja podliježe nadzoru nadležnog tijela; ili (b) druga kreditna institucija u smislu članak 123. stavka 2. Ugovora koja je predmet kontrole čiji je standard usporediv s nadzorom nadležnog tijela,

„novčani depozit” znači stalno raspoloživa mogućnost Eurosustava koju ugovorne strane mogu koristiti radi prekonoćnih depozita kod NSB-a po prethodno utvrđenim kamatnim stopama na depozite,

„kamatna stopa na novčani depozit” znači kamatna stopa primjenjiva na novčane depozite,

„namjenski gotovinski račun za TIPS (DCA za TIPS)” znači račun koji drži imatelj DCA-a za TIPS, otvoren u sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje], a koji se koristi za pružanje usluga trenutačnih plaćanja svojim strankama,

„namjenski gotovinski račun zaT2S (DCA za T2S)” znači račun koji drži imatelj DCA-a za T2S, otvoren u sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje], a koji se koristi za plaćanja u vezi s namirom vrijednosnih papira u T2S-u,

„NSB europodručja” znači NSB države članice čija je valuta euro,

„SB Eurosustava” znači ESB ili NSB europodručja,

„slučaj neispunjavanja obveza” znači predstojeći ili postojeći događaj čiji nastup može ugroziti ispunjavanje sudionikovih obveza na temelju ovih Uvjeta ili bilo kojih drugih pravila koja se primjenjuju na odnos između tog sudionika i [umetnuti naziv SB-a] ili bilo kojeg drugog SB-a, uključujući:

(a)

ako sudionik više ne ispunjava mjerila za pristup utvrđena u članku 5. ili zahtjeve utvrđene u članku 6. stavku 1. točki (a) podtočki i. ili članku 6. stavku 1. točki (b) podtočki iii.;

(b)

otvaranje postupka zbog insolventnosti nad sudionikom;

(c)

podnošenje prijave za pokretanje postupka navedenog u točki (b);

(d)

sudionikovo izdavanje pisane izjave o njegovoj nemogućnosti plaćanja svih ili dijela njegovih dugova ili ispunjavanja njegovih obveza koje proistječu iz unutardnevnog kredita;

(e)

sudionikovo sklapanje dobrovoljnog općeg sporazuma ili dogovora s njegovim vjerovnicima;

(f)

ako je sudionik insolventan ili nesposoban platiti svoje dugove ili ga takvim smatra njegov SB;

(g)

ako je sudionikovo pozitivno stanje na njegovu DCA-u za TIPS, PM računu ili DCA-u za T2S ili sva sudionikova imovina ili njezin znatan dio predmet odluke o blokadi, zabrani raspolaganja, zapljeni ili drugog postupka čiji je cilj zaštita javnog interesa ili prava sudionikovih vjerovnika;

(h)

ako je sudionik privremeno ili trajno isključen iz sudjelovanja u drugoj komponenti sustava TARGET2 i/ili u podsustavu;

(i)

ako su izjava o bitnim činjenicama ili predugovorno očitovanje, koje je dao sudionik ili za koje se na temelju mjerodavnog prava pretpostavlja da ih je dao sudionik, netočni ili neistiniti;

(j)

prijenos cjelokupne sudionikove imovine ili njezina velikog dijela,

„informacijski i kontrolni modul (ICM)” znači modul SSP-a koji omogućuje imateljima DCA-a za TIPS koji također drže povezani PM račun dobivanje online informacija i dostavljanje naloga za prijenos likvidnosti s PM-a na DCA za TIPS i naloga za prijenos likvidnosti s DCA-a za TIPS na PM te upravljanje likvidnošću,

„TIPS GUI” znači modul na platformi TIPS koji omogućuje imateljima DCA-a za TIPS dobivanje online informacija i dostavljanje naloga za prijenos likvidnosti s DCA-a za TIPS na PM,

„ICM poruka (eng. ICM broadcast message)” znači informacije koje su istodobno dostupne svim skupinama ili odabranoj skupini imatelja PM računa preko ICM-a,

„dostupna strana” znači subjekt koji: (a) ima BIC; (b) određen je kao takav od strane imatelja DCA-a za TIPS; (c) korespondent je, klijent ili podružnica imatelja DCA-a za TIPS; i (d) dostupan je putem platforme TIPS i u mogućnosti je dostavljati naloge za plaćanje i primati naloge za plaćanje putem imatelja DCA-a za TIPS ili, ako je tako ovlašten od strane imatelja DCA-a za TIPS, izravno,

„inicijator” znači subjekt kojeg je kao takvog odredio imatelj DCA-a za TIPS i kojem je dozvoljeno slanje naloga za plaćanje platformi TIPS i/ili primanje naloga za plaćanje s platforme TIPS u ime imatelja tog DCA-a za TIPS ili dostupne strane tog imatelja DCA-a za TIPS,

„postupak zbog insolventnosti” znači postupak zbog insolventnosti u smislu članka 2. točke (j) Direktive 98/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2),

„investicijsko društvo” znači investicijsko društvo u smislu [umetni odredbe nacionalnog propisa kojima se prenosi članak 4. stavak 1. točka 1. Direktive 2014/65/EU], isključujući institucije navedene u [umetnuti odredbe nacionalnog propisa kojima se prenosi članak 2. stavak 1. Direktive 2014/65/EU], pod uvjetom da predmetno investicijsko društvo:

(a)

ima odobrenje i da ga nadzire priznato nadležno tijelo koje je kao takvo određeno u skladu s Direktivom 2014/65/EU; i

(b)

ovlašteno je obavljati djelatnosti iz [umetnuti odredbe nacionalnog propisa kojima se prenose točke 2., 3., 6. i 7. odjeljka A Priloga I. Direktivi 2014/65/EU],

„nalog za prijenos likvidnosti s PM-a na DCA za TIPS” znači instrukcija za prijenos određenog iznosa novca s PM računa na DCA za TIPS,

„nalog za prijenos likvidnosti s DCA-a za TIPS na PM” znači instrukcija za prijenos određenog iznosa novca s DCA-a za TIPS na PM račun,

„mogućnost zajma na kraju dana od središnje banke” znači stalno raspoloživa mogućnost Eurosustava kojom se druge ugovorne strane mogu koristiti za dobivanje prekonoćnog kredita od SB-a Eurosustava po unaprijed utvrđenoj kamatnoj stopi na mogućnost zajma na kraju dana od središnje banke,

„povezan PM račun” znači PM račun s kojim je povezan DCA za TIPS za potrebe upravljanja likvidnošću i plaćanje naknada za TIPS,

„pružatelj mrežnih usluga TIPS-a” znači društvo: (a) koje udovoljava svim potrebnim uvjetima za povezivanje s platformom TIPS i koje je uspostavilo tehničku vezu s platformom TIPS u skladu s pravilima i postupcima utvrđenim u Dodatku V. i (b) koje je potpisalo uvjete za uspostavljanje povezivosti TIPS-a koji su dostupni na mrežnim stranicama ESB-a,

„sudionik” [ili „izravni sudionik”] znači subjekt koji ima najmanje jedan DCA za TIPS (imatelj DCA-a za TIPS) i/ili jedan PM račun (imatelj PM računa) i/ili jedan DCA za T2S (imatelj DCA-a za T2S) kod SB-a Eurosustava,

„primatelj plaćanja”, osim kada je izraz upotrijebljen u članku 30. ovog Priloga, znači imatelj DCA-a za TIPS čiji će DCA za TIPS biti odobren zbog namire naloga za plaćanje,

„platitelj”, osim kada je izraz upotrijebljen u članku 30. ovog Priloga, znači imatelj DCA-a za TIPS čiji će DCA za TIPS biti terećen zbog namire naloga za plaćanje,

„nalog za plaćanje”, osim kada je izraz upotrijebljen u člancima od 16. do 18. ovog Priloga, znači nalog za trenutačno plaćanje, pozitivan odgovor na opoziv, nalog za prijenos likvidnosti s PM-a na DCA za TIPS ili nalog za prijenos likvidnosti s DCA-a za TIPS na PM,

„nalog za trenutačno plaćanje” znači, u skladu sa SEPA shemom za trenutačni kreditni transfer (SCT Inst) Europskog platnog vijeća, instrukcija za plaćanje koja se može izvršiti 24 sata na dan, svakog kalendarskog dana u godini, s obradom i obaviješću platitelju koja je tranutačna ili skoro trenuutačna,

„zahtjev za opoziv” znači, u skladu sa SCT Inst shemom, poruka imatelja DCA-a za TIPS kojom traži vraćanje namirenog naloga za trenutačno plaćanje,

„pozitivan odgovor na opoziv” znači, u skladu sa SCT Inst shemom, nalog za plaćanje koji je inicirao primatelj zahtjeva za opoziv, kao odgovor na zahtjev za opoziv, u korist pošiljatelja tog zahtjeva za opoziv,

„tijelo javnog sektora” znači subjekt unutar „javnog sektora”, kako je potonji pojam određen u članku 3. Uredbe (EZ) br. 3603/93,

„Jedinstvena zajednička platforma (SSP)” znači infrastruktura jedinstvene tehničke platforme koju pružaju nacionalne središnje banke pružatelji SSP-a,

„platforma TIPS” znači infrastruktura jedinstvene tehničke platforme koju pružaju nacionalne središnje banke pružatelji platforme TIPS,

„nacionalne središnje banke pružatelji SSP-a” znači Deutsche Bundesbank, Banque de France i Banca d'Italia u njihovu svojstvu središnjih banaka koje izgrađuju SSP i upravljaju njime u korist Eurosustava,

„nacionalne središnje banke pružatelji platforme TIPS” znači Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France i Banca d'Italia u njihovu svojstvu središnjih banaka koje izgrađuju platformu TIPS i upravljaju njome u korist Eurosustava,

„usluga namire trenutačnog plaćanja u sustavu TARGET (TIPS)” znači namira u novcu središnje banke naloga za trenutačno plaćanje na platformi TIPS,

„obrazac za prikupljanje statičnih podataka” znači obrazac koji je izradio [umetnuti naziv SB-a] za potrebe registriranja podnositelja prijave za imatelja DCA-a za TIPS za usluge sustava TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] i registriranje svih promjena u vezi s pružanjem tih usluga,

„privremeno isključenje” znači privremeno zamrzavanje prava i obveza sudionika za razdoblje koje utvrđuje [umetnuti naziv SB-a],

„TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje]” znači komponenta sustava TARGET2 [umetnuti naziv SB-a],

„TARGET2” znači ukupnost koja proizlazi iz svih komponenti sustava TARGET2 središnjih banaka,

„komponenta sustava TARGET2” znači svaki sustav namire u realnom vremenu na bruto načelu (sustav RTGS) središnjih banaka koji čini dio sustava TARGET2,

„sudionik u sustavu TARGET2” znači bilo koji sudionik u bilo kojoj komponenti sustava TARGET2,

„tehnički kvar sustava TARGET2” znači svaka poteškoća, nedostatak ili pad tehničke infrastrukture i/ili računalnih sustava koje upotrebljava sustav TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] ili bilo koji drugi događaj zbog kojeg je nemoguće izvršiti plaćanja u sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje],

„razlikovno ime TIPS-a (DN TIPS-a)” znači mrežna adresa za platformu TIPS koja mora biti uključena u sve poruke namijenjene sustavu,

„detaljne funkcionalne specifikacije za korisnike (UDFS)” znači najaktualnija verzija UDFS-a, koji je tehnička dokumentacija koja sadrži pojedinosti o interakciji imatelja DCA-a za TIPS sa sustavom TARGET2,

„domaći račun” znači račun koji je otvorio NSB iz europodručja izvan PM-a za kreditnu instituciju osnovanu u Uniji ili EGP-u.

Članak 2.

Područje primjene

Ovi Uvjeti uređuju odnos između odgovarajućeg NSB-a europodručja i njegova imatelja DCA-a za TIPS u pogledu otvaranja i funkcioniranja DCA-a za TIPS.

Članak 3.

Dodaci

1.   Sljedeći dodaci čine sastavni dio ovih Uvjeta:

 

Dodatak I.: Parametri DCA-a za TIPS - Tehničke specifikacije

 

Dodatak II.: Referentni okvir za mišljenja o sposobnosti i o državi

 

Dodatak III.: Raspored rada

 

Dodatak IV.: Popis naknada

 

Dodatak V.: Tehnički zahtjevi povezivosti TIPS-a

2.   U slučaju bilo koje proturječnosti ili nedosljednosti između sadržaja bilo kojeg dodatka i sadržaja bilo koje druge odredbe u ovim Uvjetima, potonje imaju prvenstvo.

Članak 4.

Opći opis sustava TARGET2

1.   Sustav TARGET2 omogućava namiru plaćanja u eurima u realnom vremenu na bruto načelu, s namirom u novcu središnje banke preko PM računa, namjenskih gotovinskih računa zaT2S za potrebe transakcija s vrijednosnim papirima i namjenskih gotovinskih računa za TIPS za potrebe trenutačnih plaćanja.

2.   Sljedeće transakcije obrađuju se u sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje]:

(a)

transakcije koje izravno proistječu ili su učinjene u vezi s operacijama monetarne politike Eurosustava;

(b)

namira euro strane deviznih operacija koje uključuju Eurosustav;

(c)

namira prijenosa u eurima koji proizlaze iz transakcija u prekograničnim sustavima netiranja za plaćanja velikih vrijednosti;

(d)

namira prijenosa u eurima koji proizlaze iz transakcija u sistemskim važnim sustavima plaćanja malih vrijednosti u eurima;

(e)

namira novčane strane transakcija s vrijednosnim papirima;

(f)

nalozi za prijenos likvidnosti s DCA-a za T2S na DCA za T2S, nalozi za prijenos likvidnosti s DCA-a za T2S na PM i nalozi za prijenos likvidnosti s PM-a na DCA za T2S;

(g)

nalozi za trenutačna plaćanja;

(h)

pozitivni odgovori na opoziv;

(i)

nalozi za prijenos likvidnosti s DCA-a za TIPS na PM i nalozi za prijenos likvidnost s PM-a na DCA za TIPS; i

(j)

sve druge transakcije u eurima naslovljene na sudionike sustava TARGET2.

3.   Sustav TARGET2 omogućava namiru plaćanja u eurima u realnom vremenu na bruto načelu, s namirom u novcu središnje banke preko PM računa, namjenskih gotovinskih računa zaT2S i namjenskih gotovinskih računa za TIPS. Sustav TARGET2 uspostavljen je i djeluje na temelju SSP-a, preko kojeg se nalozi za plaćanje dostavljaju i obrađuju te preko kojeg se naposljetku primaju plaćanja na isti tehnički način. Što se tiče tehničkog funkcioniranja namjenskih gotovinskih računa za TIPS, sustav TARGET2 tehnički je uspostavljen i djeluje na temelju platforme TIPS. Što se tiče tehničkog funkcioniranja namjenskih gotovinskih računa za T2S, sustav TARGET2 tehnički je uspostavljen i djeluje na temelju platforme T2S.

4.   [umetnuti naziv SB-a] je pružatelj usluga na temelju ovih Uvjeta. Radnje i propusti nacionalnih središnjih banaka pružatelja platforme TIPS smatraju se radnjama i propustima [umetnuti naziv SB-a] za koje on preuzima odgovornost u skladu s člankom 23. ovog Priloga. Sudjelovanje u skladu s ovim Uvjetima ne stvara ugovorni odnos između imatelja DCA-a za TIPS i nacionalnih središnjih banaka pružatelja platforme TIPS kada bilo koja od potonjih djeluje u tom svojstvu. Upute, poruke ili informacije koje imatelj DCA-a za TIPS primi od SSP-a ili od platforme TIPS ili ih pošalje SSP-u ili platformi TIPS u vezi s uslugama koje se pružaju na temelju ovih Uvjeta smatraju se primljenim od [umetnuti naziv SB-a] ili poslanim [umetnuti naziv SB-a].

5.   Sustav TARGET2 se u smislu pravne strukture sastoji od više platnih sustava sastavljenih od svih komponenti sustava TARGET2, koje su određene kao „sustavi” na temelju nacionalnih propisa kojima se prenosi Direktiva 98/26/EZ. Sustav TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] određen je kao „sustav” na temelju [umetnuti relevantne odredbe kojima se prenosi Direktiva 98/26/EZ].

6.   Sudjelovanje u sustavu TARGET2 odvija se na temelju sudjelovanja u komponenti sustava TARGET2. Ovi Uvjeti opisuju međusobna prava i obveze imatelja DCA-a za TIPS u sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] i [umetnuti naziv SB-a]. Pravila o obradi naloga za plaćanje temeljem ovih Uvjeta (Glava IV. i Dodatak I.) odnose se na sve naloge za plaćanje koje dostavi ili na sva plaćanja koja primi bilo koji imatelj DCA-a za TIPS.

GLAVA II.

SUDJELOVANJE

Članak 5.

Mjerila za pristup

1.   Sljedeće vrste subjekata prihvatljive su da postanu imatelji DCA-a za TIPS u sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje]:

(a)

kreditne institucije osnovane u Uniji ili EGP-u, uključujući i kada djeluju preko podružnice osnovane u Uniji ili EGP-u;

(b)

kreditne institucije osnovane izvan EGP-a, pod uvjetom da djeluju preko podružnice osnovane u Uniji ili EGP-u;

(c)

nacionalne središnje banke država članica i ESB;

pod uvjetom da subjekti iz točaka (a) i (b) nisu podvrgnuti mjerama ograničavanja koje je donijelo Vijeće Europske unije ili država članica sukladno članku 65. stavku 1. točki (b), članku 75. ili članku 215. Ugovora, čija provedba, sa stajališta [oznaka SB-a/zemlje] nakon obavješćivanja ESB-a nije u skladu s nesmetanim funkcioniranjem sustava TARGET2.

2.   [umetnuti naziv SB-a] može, prema vlastitoj ocjeni, prihvatiti sljedeće subjekte kao imatelje DCA-a za TIPS:

(a)

financijske odjele središnjih ili regionalnih vlada država članica koji su aktivni na tržištu novca;

(b)

tijela javnog sektora država članica ovlaštena za vođenje računa klijenata;

(c)

investicijska društva osnovana u Uniji ili EGP-u;

(d)

subjekte koji upravljaju podsustavima i koji djeluju u tom svojstvu; i

(e)

kreditne institucije ili bilo koju vrstu subjekata navedenih u točkama od (a) do (d), u oba slučaja kad su osnovani u zemlji s kojom je Unija sklopila monetarni sporazum kojim se odobrava pristup bilo kojem od tih subjekata platnim sustavima Unije, pridržavajući se uvjeta iz monetarnog sporazuma i pod uvjetom da je odgovarajuće pravno uređenje, koje je na snazi u zemlji, jednakovrijedno odgovarajućem zakonodavstvu Unije.

3.   Institucije za elektronički novac, u smislu [umetnuti odredbe nacionalnog propisa kojima se prenosi članak 2. stavak 1. Direktive 2009/110/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3)], nisu ovlaštene sudjelovati u sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje].

Članak 6.

Postupak prijave

1.   Kako bi [umetnuti naziv SB-a] otvorio DCA za TIPS subjektu, taj subjekt mora udovoljavati mjerilima za pristup iz odredbi [umetnuti naziv SB-a] kojima se provodi članak 5. i mora:

(a)

ispuniti sljedeće tehničke zahtjeve:

i.

postaviti, voditi, upravljati i pratiti te osigurati sigurnost potrebne informatičke infrastrukture radi povezivanja s platformom TIPS i dostavljanja naloga za plaćanje platformi TIPS. Pritom podnositelji prijave za imatelja DCA-a za TIPS mogu uključiti treće strane, ali zadržavaju isključivu odgovornost. Podnositelji prijave imatelja DCA-a za TIPS moraju posebno sklopiti ugovor s jednim ili više pružatelja mrežnih usluga za TIPS radi dobivanja potrebne veze i pristupa, u skladu s tehničkim specifikacijama i zahtjevima iz dodataka I. i V.; i

ii.

proći test koji zahtijeva [umetnuti naziv SB-a]; i

(b)

ispuniti sljedeće pravne zahtjeve:

i.

predočiti mišljenje o sposobnosti u obliku utvrđenom u Dodatku II., osim ako je [umetnuti naziv SB-a] informacije i izjave koje se moraju iznijeti u tom mišljenju o sposobnosti već dobio u drugom kontekstu;

ii.

za kreditne institucije osnovane izvan EGP-a koje djeluju putem podružnica osnovanih u Uniji ili EGP-u, predočiti mišljenje o državi u obliku utvrđenom u Dodatku II., osim ako je [umetnuti naziv SB-a] informacije i izjave koje se moraju iznijeti u tom mišljenju o državi već dobio u drugom kontekstu; i

iii.

pristupiti SCT Inst shemi potpisivanjem Sporazuma o pristupanju SEPA trenutačnom kreditnom transferu.

2.   Subjekti koji žele otvoriti DCA za TIPS podnose prijavu u pisanom obliku [umetnuti naziv SB-a] i prilažu najmanje sljedeću dokumentaciju/informacije:

(a)

popunjene obrasce za prikupljanje statičnih podataka kako ih [umetnuti naziv SB-a] stavlja na raspolaganje;

(b)

mišljenje o sposobnosti, ako zahtijeva [umetnuti naziv SB-a];

(c)

mišljenje o državi, ako zahtijeva [umetnuti naziv SB-a]; i

(d)

dokaz o pristupanju SCT Inst shemi.

3.   [umetnuti naziv SB-a] može također zahtijevati dodatne informacije koje smatra potrebnima za odluku o prijavi za otvaranje DCA-a za TIPS.

4.   [umetnuti naziv SB-a] odbija prijavu za otvaranje DCA-a za TIPS ako:

(a)

mjerila za pristup iz članka 5. nisu ispunjena;

(b)

jedno ili više mjerila za sudjelovanje iz stavka 1. nisu ispunjena; i/ili

(c)

bi prema procjeni [umetnuti naziv SB-a] otvaranje DCA-a za TIPS ugrozilo opću stabilnost, solidnost i sigurnost sustava TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] ili bilo koje druge komponente sustava TARGET2, ili bi ugrozilo obavljanje zadaća [umetnuti naziv SB-a] opisanih u [uputiti na mjerodavno nacionalno pravo] i Statutu Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, ili predstavlja rizik s obzirom na načelo opreznosti.

5.   [umetnuti naziv SB-a] dostavlja podnositelju prijave za imatelja DCA-a za TIPS svoju odluku o prijavi za otvaranje DCA-a za TIPS u roku od mjesec dana od kada je [umetnuti naziv SB-a] primio tu prijavu. Ako [umetnuti naziv SB-a] zahtijeva dodatne informacije u skladu sa stavkom 3., odluka se dostavlja u roku od mjesec dana od kada je [umetnuti naziv SB-a] primio te informacije od podnositelja prijave imatelja DCA-a za TIPS. Odluka o odbijanju mora sadržavati razloge za odbijanje.

Članak 7.

Imatelji DCA-a za TIPS

1.   Imatelji DCA-a za TIPS u sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] dužni su pridržavati se zahtjeva utvrđenih u članku 6. Moraju imati najmanje jedan DCA za TIPS kod [umetnuti naziv SB-a].

2.   Radi slanja poruka platformi TIPS, imatelji DCA-a za TIPS mogu pristupiti platformi TIPS:

(a)

izravno, i/ili

(b)

putem jednog ili više inicijatora.

Za obje ove metode pristupa, imatelji DCA-a za TIPS koriste jedno ili više razlikovnih imena TIPS-a.

3.   Radi primanja poruka s platforme TIPS, imatelji DCA-a za TIPS pristupaju platformi TIPS:

(a)

izravno; ili

(b)

putem jednog inicijatora.

Za obje ove metode pristupa, imatelji DCA-a za TIPS koriste jedan DN TIPS-a radi primanja naloga za trenutačno plaćanje.

4.   Ako imatelj DCA-a za TIPS odabere povezivanje s platformom TIPS putem inicijatora, kako je navedeno u stavcima 2. i 3., poruke koje su primljene ili poslane putem inicijatora smatraju se primljenim od imatelja ili poslanim imatelju DCA-a za TIPS. Imatelj DCA-a za TIPS obvezan je takvom radnjom, neovisno o sadržaju ili nepoštovanju ugovornih ili drugih sporazuma između tog imatelja DCA-a za TIPS i svakog inicijatora.

Članak 8.

Dostupne strane

1.   Imatelji DCA-a za TIPS mogu odrediti jednu dostupnu stranu ili više njih. Dostupne strane moraju pristupiti SCT Inst shemi i potpisati Sporazum o pristupanju SEPA trenutačnom kreditnom transferu.

2.   Imatelji DCA-a za TIPS moraju pružiti dokaz [umetnuti naziv SB-a] o pristupanju SCT Inst shemi od strane svake određene dostupne strane.

3.   Imatelj DCA-a za TIPS mora obavijestiti [umetnuti naziv SB-a] ako se bilo koja određena dostupna strana više ne pridržava SCT Inst sheme i mora, bez nepotrebnog odgađanja, poduzeti korake radi sprječavanja pristupa dostupne strane DCA-u za TIPS.

4.   Imatelj DCA-a za TIPS može odrediti jednog ili više inicijatora za svoje određene dostupne strane.

5.   Ako imatelj DCA-a za TIPS odredi jednu ili više dostupnih strana i/ili jednog ili više inicijatora u skladu sa stavkom 1. odnosno 4., poruke koje su primile te dostupne strane ili, ako je primjenjivo, poruke koje su primljene putem tih inicijatora smatraju se primljenim od imatelja DCA-a za TIPS. Slično tome, poruke poslane ovim dostupnim stranama ili, ako je primjenjivo, poruke koje su poslane putem ovih inicijatora smatraju se poslanim imatelju DCA-a za TIPS. Imatelj DCA-a za TIPS obvezan je takvim radnjama, neovisno o sadržaju ili nepoštovanju ugovornih ili drugih sporazuma između tog imatelja DCA-a za TIPS i svakog od subjekata iz stavaka 1. i 4.

Članak 9.

Pružatelji mrežnih usluga za TIPS

1.   Sudionici koriste jednog ili više pružatelja mrežnih usluga za TIPS radi razmjene poruka s platformom TIPS i u tu svrhu sklapaju zasebne sporazume s takvim pružateljima.

2.   Popis pružatelja mrežnih usluga za TIPS, s eventualnim izmjenama, dostupan je na mrežnim stranicama ESB-a. Ovaj popis daje se samo u informativne svrhe. U slučaju da se pružatelj mrežnih usluga za TIPS briše s popisa pružatelja mrežnih usluga za TIPS, [umetnuti naziv SB-a] obavještava o tome imatelje DCA-a za TIPS putem tog pružatelja mrežnih usluga.

3.   [umetnuti naziv SB-a] nije odgovoran za radnje, pogreške ili propuste pružatelja mrežnih usluga za TIPS (uključujući njegove direktore, osoblje i podizvođače) kao pružatelj mrežnih usluga za TIPS, ili za radnje, pogreške ili propuste pružatelja mrežnih usluga za TIPS koje izaberu sudionici radi dobivanja pristupa platformi TIPS. [umetnuti naziv SB-a] također nije odgovoran za gubitak ili štetu koja nastane zbog toga što je pružatelj mrežnih usluga za TIPS prestao pružati vezu s platformom TIPS, ili zbog neusklađenosti pružatelja mrežnih usluga za TIPS sa zahtjevima povezivosti utvrđenim u Dodatku V. ili zbog prestanka važenja uvjeta za uspostavljanje povezivosti TIPS-a ili zbog nekog drugog razloga.

Članak 10.

Pokroviteljstvo pružatelja mrežnih usluga

1.   Ako imatelj DCA-a za TIPS želi koristiti usluge pružatelja mrežnih usluga koji nije na popisu pružatelja mrežnih usluga za TIPS, kako je navedeno u članku 9. stavku 2., imatelj DCA-a za TIPS može zahtijevati od [umetnuti naziv SB-a] da inicira procjenu može li pružatelj mrežnih usluga raditi kao pružatelj mrežnih usluga za TIPS.

2.   Pružatelj mrežnih usluga može raditi kao pružatelj mrežnih usluga za TIPS ako je uspješno prošao procjenu provedenu u skladu s pravilima i postupkom utvrđenim u Dodatku V. i nakon što je potpisao uvjete za uspostavljanje povezivosti TIPS-a, s eventualnim izmjenama, kako su objavljeni na mrežnim stranicama ESB-a.

3.   [umetnuti naziv SB-a] obavještava imatelja DCA-a za TIPS o ishodu procjene iz stavaka 1. i 2. u roku od 120 kalendarskih dana od dana primitka zahtjeva. U slučaju odbijanja pružatelja mrežnih usluga, [umetnuti naziv SB-a] obavještava imatelja DCA-a za TIPS o razlozima odbijanja.

4.   Zahtjev iz stavka 1. može se podnijeti [umetnuti naziv SB-a] od 1. lipnja 2019.

Članak 11.

Imenik TIPS-a

1.   Imenik TIPS-a je popis imatelja DCA-a za TIPS i dostupnih strana.

Imenik se dnevno ažurira.

2.   Imatelji DCA-a za TIPS mogu podijeliti imenik TIPS-a samo svojim podružnicama, svojim određenim dostupnim stranama i svojim inicijatorima. Dostupne strane mogu podijeliti imenik TIPS-a samo svojim podružnicama.

3.   Određeni BIC može se pojaviti samo jednom u imeniku TIPS-a.

4.   Imatelji DCA-a za TIPS potvrđuju da [umetnuti naziv SB-a] i druge središnje banke mogu objaviti imena i BIC-eve imatelja DCA-a za TIPS. Osim toga, [umetnuti naziv SB-a] i druge središnje banke mogu objaviti imena i BIC-eve dostupnih strana koje su odredili imatelji DCA-a za TIPS i imatelji DCA-a za TIPS osiguravaju da su dostupne strane suglasne s takvom objavom.

GLAVA III.

OBVEZE STRANA

Članak 12.

Obveze [umetnuti naziv SB-a] i imatelja DCA-a za TIPS

1.   [umetnuti naziv SB-a], na zahtjev imatelja DCA-a za TIPS, otvara i upravlja [jednim ili više] DCA-om (namjenskim gotovinskim računima) za TIPS nominiranim u eurima. Osim kada je drukčije propisano u ovim Uvjetima ili zakonom, [umetnuti naziv SB-a] upotrebljava sve razumne mjere u okviru svojih ovlasti kako bi ispunio svoje obveze prema ovim Uvjetima, bez jamčenja ishoda.

2.   Radnje koje poduzimaju dostupne strane i inicijatori smatraju se radnjama imatelja DCA-a za TIPS, uključujući za potrebe Direktive 98/26/EZ.

3.   Imatelj DCA-a za TIPS evidentira sebe i svoje dostupne strane kao ovlaštene korisnike računa za potrebe namire. Za te potrebe imatelj DCA-a za TIPS evidentira svoj BIC i/ili BIC dostupne strane.

4.   Naknade za usluge DCA-a za TIPS utvrđene su u Dodatku IV. Imatelj povezanog PM računa odgovoran je za plaćanje ovih naknada.

5.   Imatelji DCA-a za TIPS osiguravaju da su u svako doba povezani s platformom TIPS putem DN-a TIPS-a koji se koristi za potrebe primanja poruka na temelju članka 7. stavka 3.

6.   Imatelji DCA-a za TIPS koji su odredili dostupnu stranu osiguravaju da je ta dostupna strana u svako doba povezana s platformom TIPSputem DN-a TIPS-a koji se koristi za potrebe primanja poruka na temelju članka 8.

7.   Imatelj DCA-a za TIPS izjavljuje i jamči [umetnuti naziv SB-a] da ispunjavanjem svojih obveza prema ovim Uvjetima ne čini povredu zakona ili drugog propisa koji se primjenjuje na njega niti bilo kojeg sporazuma koji ga obvezuje.

8.   Imatelji DCA-a za TIPS osiguravaju adekvatno upravljanje likvidnošću na DCA-u za TIPS. Ova obveza uključuje, ali nije ograničena na pribavljanje redovitih informacija o njihovoj likvidnosnoj poziciji. [umetnuti naziv SB-a] daje dnevni izvadak iz računa svim imateljima DCA-a za TIPS koji su se odlučili za tu uslugu na platformi TIPS. Dnevni izvaci daju se za svaki radni dan sustava TARGET2.

9.   Obveza je imatelja DCA-a za TIPS, u njihovom vlastitom interesu i na temelju posebnog sporazuma s njihovim pružateljem mrežnih usluga za TIPS, da prate da njihov izabrani pružatelj mrežnih usluga za TIPS u svako doba nastavi osiguravati aktivnu vezu s platformom TIPS i da održava svoj status pružatelja mrežnih usluga za TIPS. Ova veza mora biti u skladu s uvjetima utvrđenim u zahtjevima povezivosti navedenim u Dodatku V.

Članak 13.

Određivanje povezanog PM računa, privremeno ili trajno isključenje povezanog PM računa

1.   Imatelj DCA-a za TIPS određuje povezani PM račun. Povezani PM račun može se držati u komponenti sustava TARGET2 osim u TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] i može pripadati pravnom subjektu različitom od imatelja DCA-a za TIPS. Povezani PM račun može biti povezan s najviše 10 namjenskih gotovinskih računa za TIPS.

2.   Imatelj PM računa koji koristi internetski pristup ne može biti određen kao imatelj povezanog PM računa.

3.   Ako su imatelj povezanog PM računa i imatelj DCA-a za TIPS različiti pravni subjekti, a imatelj tog povezanog PM računa je privremeno ili trajno isključen iz sudjelovanja, [umetnuti naziv SB-a] i imatelj DCA-a za TIPS poduzimaju sve razumne i izvedive korake radi ublažavanja štete ili gubitka. Imatelj DCA-a za TIPS, bez nepotrebnog odgađanja, poduzima sve potrebne korake radi određivanja novog povezanog PM računa koji će biti odgovoran za sve nepodmirene račune.

4.   [umetnuti naziv SB-a] nije odgovoran za bilo koji gubitak imatelja DCA-a za TIPS koji nastane kao posljedica privremenog ili trajnog isključenja sudjelovanja imatelja povezanog PM računa.

Članak 14.

Suradnja i razmjena informacija

1.   U ispunjavanju svojih obveza i ostvarivanju svojih prava prema ovim Uvjetima, [umetnuti naziv SB-a] i imatelji DCA-a za TIPS blisko surađuju radi osiguravanja stabilnosti, solidnosti i sigurnosti sustava TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje]. Oni jedni drugima daju sve informacije ili dokumente bitne za ispunjavanje njihovih odnosnih obveza i ostvarivanje njihovih odnosnih prava prema ovim Uvjetima ne dovodeći u pitanje bilo koju obvezu u vezi s bankovnom tajnom.

2.   [umetnuti naziv SB-a] uspostavlja i održava odjel za podršku sustavu radi pomoći imateljima DCA-a za TIPS u vezi s poteškoćama koje proizlaze iz rada sustava.

3.   Najnovije informacije o operativnom stanju platforme TIPSi SSP-a dostupne su u informacijskom sustavu TARGET2 (T2IS) i informacijskom sustavu za TIPS na namjenskim mrežnim stranicama ESB-a. Informacijski sustav T2IS i TIPS mogu se koristiti za dobivanja informacija o svakom događaju koji utječe na redovan rad platforme SSP-a i platforme TIPS.

4.   [umetnuti naziv SB-a] može dostaviti poruke imateljima DCA-a za TIPS putem ICM poruka poslanih većem broju primatelja (eng. ICM broadcast messages) ako oni također imaju PM račun ili putem bilo kojeg drugog sredstva.

5.   Imatelji DCA-a za TIPS odgovorni su za pravodobno ažuriranje postojećih obrazaca za prikupljanje statičnih podataka i dostavljanje novih obrazaca za prikupljanje statičnih podataka [umetnuti naziv SB-a]. Imatelji DCA-a za TIPS odgovorni su za provjeru točnosti informacija u vezi s njima koje je u sustav TARGET2 -[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] unio [umetnuti naziv SB-a].

6.   Imatelji DCA-a za TIPS obavješćuju [umetnuti naziv SB-a] o svim promjenama u svojoj sposobnosti i odgovarajućim zakonodavnim promjenama koje utječu na pitanja obuhvaćena mišljenjem o državi koje se odnosi na njih. Imatelji DCA-a za TIPS također obavješćuju [umetnuti naziv SB-a] ako više ne ispunjavaju zahtjeve za pristup SCT Inst shemi.

7.   Imatelji DCA-a za TIPS obavješćuju [umetnuti naziv SB-a] o svakoj novoj dostupnoj strani koju evidentiraju i o svim promjenama povezanim s takvim evidentiranim dostupnim stranama.

8.   Imatelji DCA-a za TIPS odmah obavješćuju [umetnuti naziv SB-a] ako nastupi slučaj neispunjavanja obveza koji se odnosi na njih.

GLAVA IV.

VOĐENJE NAMJENSKIH GOTOVINSKIH RAČUNA ZA TIPS I OBRADA NALOGA ZA PLAĆANJE

Članak 15.

Otvaranje i vođenje namjenskih gotovinskih računa za TIPS

1.   [umetnuti naziv SB-a] otvara i vodi najmanje jedan DCA za TIPS za svakog imatelja DCA-a za TIPS. DCA za TIPS određuje se pomoću jedinstvenog broja računa koji ima do 34 znaka koji će biti strukturiran kako slijedi.

 

Naziv

Format

Sadržaj

Dio A

Vrsta računa

Točno 1 znak

„I” za račun za trenutačno plaćanje

Kôd zemlje središnje banke

Točno 2 znaka

ISO kôd države 3166-1

Oznaka valute

Točno 3 znaka

EUR

Dio B

Imatelj računa

Točno 11 znakova

BIC

Dio C

Daljnja raščlamba računa

Do 17 znakova

Slobodan tekst (alfanumerički) koji osigurava imatelj DCA-a za TIPS

2.   Nije dopušteno negativno stanje na namjenskim gotovinskim računima za TIPS.

3.   Za potrebe izračuna minimalnih pričuva, naknade za prekonoćni saldo i automatsku upotrebu zajma na kraju dana, imatelj DCA-a za TIPS povezuje svoj DCA za TIPS s [umetnuti PM račun/domaći račun, ovisno o slučaju] koji drži kod [umetnuti naziv SB-a].

4.   Ako imatelj DCA-a za TIPS drži izravno svoje minimalne pričuve, stanje na njegovom DCA-u za TIPS na kraju dana zabilježeno u skladu s Dodatkom III. uzima se u obzir za potrebe njegove minimalne pričuve. Ako imatelj DCA-a za TIPS drži neizravno svoje minimalne pričuve, njegov DCA za TIPS ne može se povezati s PM računom ili drugim računom koji drži njegov posrednik jer ako se minimalne pričuve drže neizravno, računi imatelja DCA-a za TIPS ne mogu biti agregiran s računima koje drži posrednik putem kojeg imatelj DCA-a za TIPS ispunjava zahtjeve u vezi s minimalnim pričuvama.

5.   Namjenski gotovinski računi za TIPS remuneriraju se po 0 % ili po kamatnoj stopi na novčani depozit, ovisno o tome koja je niža, osim ako se ne koriste za držanje obveznih minimalnih pričuva. U tom slučaju, izračun i plaćanje remuneracije držanja minimalnih pričuva uređeno je Uredbom (EZ) br. 2531/98 i Uredbom (EZ) br. 1745/2003.

Članak 16.

Vrsta naloga za plaćanje na DCA-u za TIPS

Za potrebe usluge TIPS-a sljedeće se utvrđuje kao nalozi za plaćanje:

(a)

nalozi za trenutačna plaćanja;

(b)

pozitivni odgovori na opoziv; i

(c)

nalozi za prijenos likvidnosti s DCA-a za TIPS na PM.

Članak 17.

Prihvaćanje i odbijanje naloga za plaćanje

1.   Nalozi za plaćanje u smislu članka 16. koje dostavljaju imatelji DCA-a za TIPS smatraju se prihvaćenim od strane [umetnuti naziv SB-a] ako je:

(a)

platna poruka dostavljena platformi TIPS od strane odgovarajućeg pružatelja mrežnih usluga za TIPS; i

(b)

platna poruka u skladu s pravilima i uvjetima formatiranja sustava TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] i ako je prošla provjeru dvostrukog unosa kako je opisano u Dodatku I.

2.   [umetnuti naziv SB-a] odmah odbija svaki nalog za plaćanje koji ne ispunjava uvjete utvrđene u stavku 1. [umetnuti naziv SB-a] obavješćuje imatelje DCA-a za TIPS o svakom odbijanju naloga za plaćanje, kako je navedeno u Dodatku I. Radi otklanjanja dvojbi, ako je nalog za plaćanje dostavljen putem inicijatora ili dostupne strane u ime imatelja DCA-a za TIPS, odbijanje će primiti inicijator ili dostupna strana.

Članak 18.

Obrada naloga za plaćanje na namjenskim gotovinskim računima za TIPS

1.   Platforma TIPS dodjeljuje vremensku oznaku za obradu naloga za plaćanje prema redoslijedu njihova primitka.

2.   Svi nalozi za plaćanje dostavljeni sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] obrađuju se na osnovi prvi unutra, prvi van (eng. first in-first out) bez određivanja prioriteta ili ponovnog raspoređivanja.

3.   Nakon što je nalog za trenutačno plaćanje prihvaćen kako je navedeno u članku 17., sustav TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] provjerava jesu li dostupna dovoljna sredstva na platiteljevu DCA-u za TIPS.

(a)

Ako nisu dostupna dovoljna sredstva, nalog za trenutačno plaćanje se odbija;

(b)

Ako su dostupna dovoljna sredstva, odgovarajući iznos se rezervira dok se čeka odgovor primatelja plaćanja. U slučaju prihvata od strane primatelja plaćanja, nalog za trenutačno plaćanje se namiruje i rezervacija se istodobno skida. U slučaju odbijanja od strane primatelja plaćanja ili izostanka pravovremenog odgovora, u smislu SCT Inst sheme, nalog za trenutačno plaćanje se otkazuje, a rezervacija se istodobno skida.

4.   Sredstva rezervirana u skladu sa stavkom 3. točkom (b) nisu dostupna za namiru naknadnih naloga za plaćanje. Za potrebe članka 15. stavka 4. i 5., rezervirana sredstva računaju se u odnosu na ispunjenje minimalnih pričuva i naknade za prekonoćni saldo imatelja DCA-a za TIPS.

5.   Ne dovodeći u pitanje stavak 3. točku (b), sustav TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] odbija naloge za trenutačno plaćanje ako iznos naloga za trenutačno plaćanje premašuje primjenjivi CMB.

6.   Nakon što je nalog za prijenos likvidnosti s DCA-a za TIPS na PM prihvaćen kako je navedeno u članku 17., sustav TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] provjerava jesu li dostupna dovoljna sredstva na platiteljevu DCA-u za TIPS. Ako nisu dostupna dovoljna sredstva, nalog za prijenos likvidnosti bit će odbijen. Ako su dostupna dovoljna sredstva, nalog za prijenos likvidnosti bit će odmah namiren.

7.   Nakon što je pozitivan odgovor na opoziv prihvaćen kako je navedeno u članku 17., sustav TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] provjerava jesu li dostupna dovoljna sredstva na DCA-u za TIPS koji se tereti. Ako nisu dostupna dovoljna sredstva, pozitivan odgovor na opoziv bit će odbijen. Ako su dostupna dovoljna sredstva, pozitivan odgovor na opoziv bit će odmah namiren.

8.   Ne dovodeći u pitanje stavak 7., sustav TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] odbija pozitivan odgovor na opoziv ako iznos pozitivnog odgovora na opoziv premašuje primjenjivi CMB.

Članak 19.

Zahtjev za opoziv

1.   Imatelj DCA-a za TIPS može unijeti zahtjev za opoziv.

2.   Zahtjev za opoziv prosljeđuje se primatelju plaćanja namirenog naloga za trenutačno plaćanje koji može odgovoriti pozitivno pozitivnim odgovorom na opoziv ili negativno negativnim odgovorom na opoziv.

Članak 20.

Trenutak unosa, trenutak neopozivosti

1.   U svrhu članka 3. stavka 1. prve rečenice i članka 5. Direktive 98/26/EZ i [umetnuti odredbe nacionalnog propisa kojima se prenose navedeni članci Direktive 98/26/EZ]:

(a)

nalozi za trenutačno plaćanje smatraju se unesenim u sustav TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] i neopozivim u trenutku kada su odgovarajuća sredstva na DCA-u za TIPS imatelja DCA-a za TIPS rezervirana;

(b)

nalozi za prijenos likvidnosti s DCA-a za TIPS na PM i pozitivni odgovori na opoziv smatraju se unesenim u sustav TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] i neopozivim u trenutku kad je odgovarajući DCA za TIPS terećen.

2.   Nalozi za prijenos likvidnosti s PM-a na DCA za TIPS uređeni su Usklađenim uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2 kako je navedeno u Prilogu II. Smjernici ESB/2012/27 primjenjivim na komponente sustava TARGET2 iz kojih potječu.

GLAVA V.

ZAHTJEVI SIGURNOSTI, TRAJNOST POSLOVANJA I KORISNIČKA SUČELJA

Članak 21.

Zahtjevi sigurnosti i trajnost poslovanja

1.   Imatelji DCA-a za TIPS provode odgovarajuće sigurnosne kontrole radi zaštite svojih sustava od neovlaštenog pristupa i upotrebe. Imatelji DCA-a za TIPS isključivo su odgovorni za primjerenu zaštitu radi osiguranja povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti svojih sustava.

2.   Imatelji DCA-a za TIPS obavješćuju [umetnuti naziv SB-a] o svakom sigurnosnom incidentu u svojoj tehničkoj infrastrukturi i kada je prikladno, sigurnosnim incidentima koji se događaju u tehničkoj infrastrukturi drugih pružatelja. [umetnuti naziv SB-a] može zahtijevati daljnje informacije o incidentu i, ako je potrebno, zahtijevati da imatelji DCA-a za TIPS poduzmu odgovarajuće mjere kako bi spriječili ponavljanje takvog događaja.

3.   Ako imatelj DCA-a za TIPS ima problem koji ga sprečava u namiri naloga za trenutačno plaćanje i pozitivnih odgovora na opoziv u sustavu TARGET2 [umetnuti naziv SB-a/oznaku zemlje], njegova je odgovornost riješiti problem.

4.   U slučaju da imatelj DCA-a za TIPS neočekivano dostavi neuobičajeno velik broj poruka koje prijete stabilnosti platforme TIPS i na zahtjev [umetnuti naziv SB-a] se ne suzdrži od takvog ponašanja bez odgađanja, [umetnuti naziv SB-a] može blokirati s platforme TIPS sve buduće poruke dostavljene od tog imatelja DCA-a za TIPS.

5.   [umetnuti naziv SB-a] može odrediti dodatne sigurnosne zahtjeve svim imateljima DCA-a za TIPS ili imateljima DCA-a za TIPS koje [umetnuti naziv SB-a] smatra ključnima.

Članak 22.

Korisnička sučelja

1.   Imatelj DCA-a za TIPS ili imatelj povezanog PM računa koji djeluje za račun imatelja DCA-a za TIPS koristi jedan ili oba sljedeća načina za pristup tom DCA-u za TIPS:

(a)

izravnu vezu s platformom TIPS u načinu U2 A ili A2 A; ili

(b)

ICM značajke za upravljanje likvidnošću za usluge TIPS-a.

2.   Izravna veza s platformom TIPS omogućuje imateljima DCA-a za TIPS:

(a)

pristup informacijama koje se odnose na njihove račune i upravljanje bilješkama o odobrenom iznosu;

(b)

iniciranje naloga za prijenos likvidnosti s DCA-a za TIPS na PM; i

(c)

upravljanje određenim statističnim podatcima.

3.   ICM značajke za upravljanje likvidnošću za usluge TIPS-a omogućavaju imatelju povezanog PM računa:

(a)

pristup informacijama u vezi sa stanjem namjenskih gotovinskih računa za TIPS;

(b)

upravljanje likvidnošću i iniciranje naloga za prijenos likvidnosti s namjenskih gotovinskih računa za TIPS i na te račune.

Dodatni tehnički detalji u vezi s korisničkim sučeljima sadržani su u Dodatku I.

Što se tiče ICM-a, dodatne tehničke pojedinosti sadržane su u [umetnuti odredbe nacionalnih propisa kojima se provode Dodatak I. Prilogu II. Smjernici].

GLAVA VI.

SUSTAV ODGOVORNOSTI I DOKAZI

Članak 23.

Sustav odgovornosti

1.   U ispunjavanju svojih obveza u skladu s ovim Uvjetima, [umetnuti naziv SB-a] i imatelji DCA-a za TIPS općenito su obvezni postupati s razumnom pažnjom u međusobnom odnosu.

2.   [umetnuti naziv SB-a] je odgovoran svojim imateljima DCA-a za TIPS u slučajevima prijevare (uključujući, ali ne ograničavajući se na namjerno protupravno postupanje) ili krajnje nepažnje za sve gubitke koji proizlaze iz rada sustava TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje]. U slučaju obične nepažnje, odgovornost [umetnuti naziv SB-a] ograničena je na izravnu štetu imatelja DCA-a za TIPS, tj. iznos predmetne transakcije i/ili gubitak kamata na taj iznos, isključujući svaku posljedičnu štetu.

3.   [umetnuti naziv SB-a] nije odgovoran za štete koje proizlaze iz kvara ili pada tehničke infrastrukture (uključujući, ali ne ograničavajući se na računalnu infrastrukturu, programe, podatke, aplikacije ili mreže [umetnuti naziv SB-a], ako je takav kvar ili pad nastao unatoč mjerama koje je usvojio [umetnuti naziv SB-a] i koje su u razumnoj mjeri potrebne za zaštitu te infrastrukture od kvara ili pada, i za rješavanje posljedica tog kvara ili pada.

4.   [umetnuti naziv SB-a] nije odgovoran:

(a)

u mjeri u kojoj je štetu uzrokovao imatelj DCA-a za TIPS; ili

(b)

ako šteta proizlazi iz vanjskih događaja izvan razumne kontrole [umetnuti naziv SB-a] (viša sila).

5.   Ne dovodeći u pitanje [umetnuti odredbe nacionalnog propisa kojim se prenosi Direktiva (EU) 2015/2366], stavci od 1. do 4. primjenjuju se u mjeri u kojoj je moguće isključiti odgovornost [umetnuti naziv SB-a].

6.   [umetnuti naziv SB-a] i imatelji DCA-a za TIPS poduzimaju sve razumne i izvedive korake radi ublažavanja štete ili gubitka iz ovog članka.

7.   U ispunjavanju nekih ili svih svojih obveza na temelju ovih Uvjeta [umetnuti naziv SB-a] može angažirati treće strane u svoje ime, posebno pružatelje telekomunikacijskih ili drugih mrežnih usluga ili druge subjekte, ako je to potrebno za ispunjavanje obveza [umetnuti naziv SB-a] ili je uobičajena tržišna praksa. Obveza [umetnuti naziv SB-a] ograničena je na pažljiv odabir i angažiranje tih trećih strana i odgovornost [umetnuti naziv SB-a] je ograničena shodno tomu. Nacionalne središnje banke pružatelji SSP-a i nacionalne središnje banke pružatelji platforme TIPS ne smatraju se trećim stranama u smislu ovog stavka.

Članak 24.

Dokazi

1.   Ako nije drukčije propisano ovim Uvjetima, sve poruke koje se odnose na plaćanja i obradu plaćanja u vezi s namjenskim gotovinskim računima za TIPS, kao što su potvrde terećenja ili odobrenja, ili izvodi iz računa, između [umetnuti naziv SB-a] i imatelja DCA-a za TIPS, prenose se preko pružatelja mrežnih usluga za TIPS.

2.   Elektronički ili pisani zapisi poruka koje zadrži [umetnuti naziv SB-a] ili pružatelj mrežnih usluga za TIPS dokazno su sredstvo za plaćanja koje je obradio [umetnuti naziv SB-a]. Snimljena ili otisnuta verzija izvorne poruke pružatelja mrežnih usluga za TIPS dokazno je sredstvo neovisno o obliku izvorne poruke.

3.   [umetnuti naziv SB-a] čuva cjelokupnu evidenciju naloga za plaćanje dostavljenih i plaćanja primljenih od strane imatelja DCA-a za TIPS za razdoblje od [umetnuti razdoblje propisano mjerodavnim nacionalnim propisom] od kada su ti nalozi za plaćanje dostavljeni i plaćanja primljena, pod uvjetom da ta cjelokupna evidencija obuhvaća najmanje pet godina za svakog imatelja DCA-a za TIPS u sustavu TARGET2 koji podliježe trajnom nadzoru u skladu s mjerama ograničavanja koje je donijelo Vijeće Europske unije ili države članice, ili više od pet godina ako je određeno posebnim propisima.

4.   Vlastite poslovne knjige i evidencije [umetnuti naziv SB-a] (pohranjene na papiru, mikrofilmu, mikrofišu, elektroničkoj ili magnetskoj snimci, u drugom obliku koji je moguće mehanički reproducirati ili bilo kojem drugom obliku) dokazna su sredstva za sve obveze imatelja DCA-a za TIPS i za sve činjenice i događaje na koje se stranke oslanjaju.

GLAVA VII.

TRAJNO ISKLJUČENJE I ZATVARANJE NAMJENSKIH GOTOVINSKIH RAČUNA ZA TIPS

Članak 25.

Trajanje i redovno trajno isključenje namjenskih gotovinskih računa za TIPS

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 26., DCA za TIPS u sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] otvoren je na neodređeno vrijeme.

2.   Imatelj DCA-a za TIPS može trajno isključiti svoj DCA za TIPS u sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] u svako doba uz otkazni rok od 14 radnih dana, osim ako s [umetnuti naziv SB-a] dogovori kraći otkazni rok.

3.   [umetnuti naziv SB-a] može trajno isključiti DCA za TIPS imatelja DCA-a za TIPS u sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] u svako doba uz tromjesečni otkazni rok, osim ako s tim imateljem DCA-a za TIPS dogovori drukčiji otkazni rok.

4.   Nakon trajnog isključenja DCA-a za TIPS, dužnosti čuvanja povjerljivih podataka utvrđene u članku 29. ostaju na snazi za razdoblje od pet godina od dana trajnog isključenja.

5.   Nakon trajnog isključenja DCA-a za TIPS, DCA za TIPS zatvara se u skladu s člankom 27.

Članak 26.

Privremeno i izvanredno trajno isključenje iz sudjelovanja

1.   Imatelja DCA-a za TIPS se odmah trajno ili privremeno isključuje iz sudjelovanja u sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] bez prethodne obavijesti ako nastupi jedan od sljedećih slučajeva neispunjavanja obveza:

(a)

otvaranje postupka zbog insolventnosti; i/ili

(b)

imatelj DCA-a za TIPS više ne ispunjava mjerila za pristup utvrđena u članku 5.

Za potrebe ovog stavka, poduzimanje mjera za sprječavanje krize ili mjera za upravljanje krizom u smislu Direktive 2014/59/EU prema imatelju DCA-a za TIPS ne smatra se samo po sebi otvaranjem postupka zbog insolventnosti.

2.   [umetnuti naziv SB-a] može trajno ili privremeno bez prethodne obavijesti isključiti imatelja DCA-a za TIPS iz sudjelovanja u sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] ako:

(a)

nastupi jedan ili više slučajeva neispunjavanja obveza (osim onih iz stavka 1.);

(b)

imatelj DCA-a za TIPS je počinio bitnu povredu ovih Uvjeta;

(c)

imatelj DCA-a za TIPS ne ispuni bilo koju važnu obvezu prema [umetnuti naziv SB-a];

(d)

imatelj DCA-a za TIPS više nema valjani ugovor s pružateljem mrežnih usluga za TIPS radi dobivanja potrebne veze s platformom TIPS;

(e)

nastupi bilo koji događaj vezan uz imatelja DCA-a za TIPS koji bi prema procjeni [umetnuti naziv SB-a] ugrozio opću stabilnost, solidnost i sigurnost sustava TARGET2-[umetnuti naziv SB-a] ili bilo koje druge komponente sustava TARGET2, ili koji bi ugrozio ispunjavanje zadaća [umetnuti naziv SB-a] opisanih u [uputiti na mjerodavan nacionalni propis] i Statutu Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, ili predstavlja rizik s obzirom na načelo opreznosti.

3.   U izvršavanju svog diskrecijskog prava temeljem stavka 2. [umetnuti naziv SB-a] uzima u obzir, inter alia, ozbiljnost slučaja nastanka neispunjavanja obveze ili događaja navedenih u točci 2. od (a) do (c).

4.   U slučaju da [umetnuti naziv SB-a] privremeno ili trajno isključi imatelja DCA-a za TIPS iz sudjelovanja u sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] prema stavcima 1. ili 2., [umetnuti naziv SB-a] odmah obavješćuje druge središnje banke i imatelje PM računa u svim komponentama sustava TARGET2 o tom privremenom ili trajnom isključenju preko ICM poruke (eng. ICM broadcast message). Smatra se da je takvu poruku izdao matični SB imatelja PM računa koji primi poruku.

Imatelji povezanog PM računa odgovorni su za obavješćivanje svojih imatelja povezanih DCA za TIPS o privremenom ili trajnom isključenju sudjelovanja imatelja DCA-a za TIPS iz TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje].

5.   Nakon trajnog isključenja imatelja DCA-a za TIPS iz sudjelovanja, sustav TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] ne prihvaća nove naloge za plaćanje tom imatelju DCA-a za TIPS ili naloge za plaćanje tog imatelja DCA-a za TIPS.

6.   Ako je imatelj DCA-a za TIPS privremeno isključen iz sustava TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] iz razloga osim onih navedenih u stavku 1. točki (a), SB privremeno isključenog imatelja DCA-a za TIPS:

(a)

odbija sve njegove ulazne naloge za plaćanje;

(b)

odbija sve njegove izlazne naloge za plaćanje; ili

(c)

odbija i njegove ulazne i izlazne naloge za plaćanje:

7.   Ako je imatelj DCA-a za TIPS privremeno isključen iz sustava TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] iz razloga navedenih u stavku 1. točki (a), SB privremeno isključenog imatelj DCA-a za TIPS će odbiti sve ulazne i izlazne naloge za plaćanje.

8.   [umetnuti naziv SB-a] obrađuje naloge za trenutačno plaćanje imatelja DCA-a za TIPS čije sudjelovanje u sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] je privremeno ili trajno isključeno na temelju stavka 1. ili 2. i u odnosu na kojeg je [umetnuti naziv SB-a] rezervirao sredstva na DCA-u za TIPS u skladu s člankom 18. stavkom 3. točkom (b) prije privremenog ili trajnog isključenja.

Članak 27.

Zatvaranje namjenskih gotovinskih računa za TIPS

1.   Imatelji DCA-a za TIPS mogu zahtijevati od [umetnuti naziv SB-a] da zatvori njihove namjenske gotovinske račune za TIPS u bilo koje vrijeme pod uvjetom da o tome obavijeste [umetnuti naziv SB-a] 14 radnih dana unaprijed.

2.   Nakon trajnog isključenja iz sudjelovanja u skladu s člancima 25. ili 26., [umetnuti naziv SB-a] zatvara namjenske gotovinske račune za TIPS odnosnih imatelja DCA-a za TIPS, nakon što je:

(a)

namirio sve naloge za trenutačno plaćanje koje je prihvatio primatelj plaćanja za koji su sredstva već rezervirana; i

(b)

iskoristio svoje pravo zaloga i prijeboja prema članku 28.

GLAVA VIII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Pravo zaloga i prijeboja [umetnuti naziv SB-a]

1.   [umetnuti ako je primjenjivo: [umetnuti naziv SB-a] ima pravo zaloga nad sadašnjim i budućim pozitivnim stanjima na namjenskim depozitnim računima za TIPS imatelja DCA-a za TIPS, kojima se osiguravaju sve sadašnje i buduće tražbine koje potječu iz pravnih odnosa između stranaka.]

2.   [umetnuti ako je primjenjivo: Postojeće i buduće tražbine imatelja DCA-a za TIPS prema [umetnuti naziv SB-a] koje potječu iz pozitivnog stanja na DCA-u za TIPS prenose se [umetnuti naziv SB-a] kao kolateral, tj. kao fiducijarni prijenos, za sve sadašnje i buduće tražbine [umetnuti naziv SB-a] prema imatelju DCA-a za TIPS koje potječu iz [umetnuti upućivanje na pravila o provedbi ovih Uvjeta]. Takav kolateral zasniva se već samom činjenicom knjiženja novčanih sredstava u korist DCA-a za TIPS imatelja DCA-a za TIPS.]

3.   [umetnuti ako je primjenjivo: [umetnuti naziv SB-a] ima pravo plutajućeg zaloga nad sadašnjim i budućim pozitivnim stanjima na namjenskim depozitnim računima za TIPS imatelja DCA-a za TIPS, kojim se osiguravaju sve sadašnje i buduće tražbine koje potječu iz pravnih odnosa između stranaka.]

4.   [umetnuti ako je primjenjivo: [umetnuti naziv SB-a] ima pravo iz stavka 1. čak i kad su njegove tražbine uvjetne ili još nisu dospjele.]

5.   [umetnuti ako je primjenjivo: Sudionik, djelujući u svojstvu imatelja DCA-a za TIPS, ovime priznaje zasnivanje zaloga u korist [umetnuti naziv SB-a] kod kojeg je taj DCA za TIPS otvoren; ovim se priznanjem založena imovina stavlja na raspolaganje [umetnuti naziv SB-a] kako je određeno prema [umetnuti odgovarajući pridjev države] pravu. Svi iznosi plaćeni na DCA za TIPS, čije je stanje založeno, samom činjenicom da su uplaćeni, neopozivo su založeni, bez ikakvog ograničenja, kao osiguranje za potpuno ispunjavanje osiguranih obveza.]

6.   Po nastupu:

(a)

slučaja neispunjavanja obveza iz članka 26. stavka 1.; ili

(b)

bilo kojeg drugog slučaja neispunjavanja obveza ili događaja iz članka 26. stavka 2. koji je doveo do trajnog ili privremenog isključenja imatelja DCA-a za TIPS iz sudjelovanja, unatoč pokretanju postupka zbog insolventnosti u vezi s imateljem DCA-a za TIPS i unatoč ustupanju tražbine, sudskoj ili drugoj zabrani raspolaganja ili drugom raspolaganju pravima imatelja DCA-a za TIPS ili u vezi s njima;

sve obveze imatelja DCA-a za TIPS automatski i odmah dospijevaju bez prethodne obavijesti i bez potrebe za prethodnim odobrenjem bilo kojeg tijela, tako da ih treba odmah ispuniti. Osim toga, međusobne obveze imatelja DCA-a za TIPS i [umetnuti naziv SB-a] automatski se međusobno prebijaju i strana koja duguje viši iznos drugoj plaća razliku.

7.   [umetnuti naziv SB-a] odmah obavješćuje imatelja DCA-a za TIPS o svakom prijeboju u skladu sa stavkom 46. nakon provedbe tog prijeboja.

8.   [umetnuti naziv SB-a] može bez prethodne obavijesti teretiti bilo koji DCA za TIPS imatelja DCA-a za TIPS za bilo koji iznos koji imatelj DCA-a za TIPS duguje [umetnuti naziv SB-a] koji potječe iz pravnog odnosa između imatelja DCA-a za TIPS i [umetnuti naziv SB-a].

Članak 29.

Povjerljivost

1.   [umetnuti naziv SB-a] čuva kao povjerljive sve osjetljive ili tajne informacije, uključujući one informacije koje se odnose na plaćanje, tehničke ili organizacijske informacije koje pripadaju imatelju DCA-a za TIPS, imateljima DCA-a za TIPS iz iste grupe ili klijentima imatelja DCA-a za TIPS, osim ako su imatelj DCA-a za TIPS ili njegov klijent dali svoj pisani pristanak za razotkrivanje [umetnuti sljedeći izraz ako je to primjenjivo na temelju nacionalnog prava: ili je takvo otkrivanje dopušteno ili obvezno na temelju [unijeti pridjev koji se odnosi na ime zemlje] prava].

2.   Odstupajući od stavka 1., imatelj DCA-a za TIPS pristaje da se informacije o radnjama poduzetim na temelju članka 26. ne smatraju povjerljivim.

3.   Odstupajući od stavka 1., imatelj DCA-a za TIPS pristaje da [umetnuti naziv SB-a] može razotkriti platne, tehničke ili organizacijske informacije u vezi s imateljem DCA-a za TIPS, drugim namjenskim gotovinskim računima za TIPS koje drže imatelji DCA za TIPS iz iste grupe ili klijentima imatelja DCA za TIPS koje su pribavljene tijekom rada sustava TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje]:

(a)

drugim središnjim bankama ili trećim stranama koje su uključene u rad sustava TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje], u mjeri u kojoj je to potrebno za učinkovito funkcioniranje sustava TARGET2 ili praćenje izloženosti imatelja DCA-a za TIPS ili njegove grupe;

(b)

drugim središnjim bankama radi provođenja analiza potrebnih za tržišne operacije, funkcije monetarne politike, financijske stabilnosti ili financijske integracije; ili

(c)

tijelima za superviziju i nadzor država članica i Unije, uključujući središnje banke, u mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje njihovih javnih zadaća, i pod uvjetom da u svim tim slučajevima otkrivanje nije u suprotnosti s mjerodavnim pravom.

[umetnuti naziv SB-a] nije odgovoran za financijske i komercijalne posljedice tog razotkrivanja.

4.   Odstupajući od stavka 1. i pod uvjetom da to ne omogućava, izravno ili neizravno, utvrđivanje identiteta imatelja DCA-a za TIPS ili klijenata imatelja DCA-a za TIPS, [umetnuti naziv SB-a] može upotrijebiti, razotkriti ili objaviti informacije o plaćanju u vezi s imateljem DCA-a za TIPS ili klijentima imatelja DCA-a za TIPS za statističke, povijesne, znanstvene ili druge svrhe u izvršenju svojih javnih funkcija ili funkcija drugih osoba javnog prava kojima su informacije otkrivene.

5.   Informacije u vezi s radom sustava TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] kojima su imatelji DCA-a za TIPS imali pristup mogu se upotrijebiti samo u svrhu utvrđenu u ovim Uvjetima. Imatelji DCA-a za TIPS čuvaju te informacije kao povjerljive, osim ako je [umetnuti naziv SB-a] izričito dao svoj pisani pristanak za otkrivanje. Imatelji DCA-a za TIPS osiguravaju da su treće strane, kojima su eksternalizirali, prenijeli ili povjerili kao podugovarateljima zadaće koje imaju ili mogu imati utjecaja na ispunjavanje njihovih obveza prema ovim Uvjetima, obvezane zahtjevima u vezi s povjerljivošću iz ovog članka.

6.   [umetnuti naziv SB-a] je ovlašten radi namirenja naloga za plaćanje obrađivati i prenijeti potrebne podatke pružatelju mrežnih usluga za TIPS.

Članak 30.

Zaštita podataka, sprečavanje pranja novca, administrativne mjere i mjere ograničavanja te povezana pitanja

1.   Smatra se da su imatelji DCA-a za TIPS upoznati sa svim svojim obvezama u vezi s propisima o zaštiti podataka, sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma, nuklearnim djelatnostima osjetljivima na širenje i razvoju sustava dostave nuklearnih oružja, posebno u vezi s provedbom odgovarajućih mjera u odnosu na naloge za plaćanje u korist ili na teret njihovih namjenskih gotovinskih računa za TIPS te da postupaju u skladu s tim obvezama. Imatelji DCA-a za TIPS se prije zasnivanja ugovornog odnosa s pružateljem mrežnih usluga za TIPS upoznaju s politikom povrata izgubljenih podataka izabranog pružatelja mrežnih usluga za TIPS.

2.   Smatra se da su imatelji DCA-a za TIPS ovlastili [umetnuti naziv SB-a] da pribavi sve informacije koje se odnose na njih od svih financijskih ili nadzornih ili trgovinskih tijela, nacionalnih ili stranih, ako su te informacije potrebne za sudjelovanje imatelja DCA-a za TIPS u sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje].

3.   Imatelji DCA-a za TIPS, kada djeluju u svojstvu pružatelja platnih usluga platitelja ili primatelja plaćanja, poštuju sve zahtjeve koji proizlaze iz administrativnih mjera ili mjera ograničavanja određenih sukladno članku 75. ili 215. Ugovora koje se na njih primjenjuju, uključujući u odnosu na obavješćivanje i/ili pribavljanje suglasnosti od nadležnih tijela u odnosu na obradu transakcija. Nadalje:

(a)

ako je [umetnuti naziv SB-a] pružatelj platnih usluga imatelja DCA-a za TIPS koji je platitelj:

i.

imatelj DCA-a za TIPS daje potrebnu obavijest ili pribavlja suglasnosti u ime središnje banke koja je prvotno obvezana dati obavijest ili ishoditi suglasnost, i dostavlja [umetnuti naziv SB-a] dokaze o danoj obavijesti ili primljenoj suglasnosti;

ii.

imatelj DCA-a za TIPS ne unosi niti jedan nalog za plaćanje u sustav TARGET2 uz iznimku naloga za plaćanje koji se odnose na prijenos likvidnosti između različitih računa istog imatelja DCA-a za TIPS, dok ne primi potvrdu od [umetnuti naziv SB-a] da je potrebna obavijest dana ili da je suglasnost ishođena od pružatelja platnih usluga primatelja plaćanja ili u njegovo ime;

(b)

kada je [umetnuti naziv SB-a] pružatelj platnih usluga imatelja DCA-a za TIPS koji je primatelj plaćanja, imatelj DCA-a za TIPS daje potrebnu obavijest ili pribavlja suglasnost u ime središnje banke koja je prvotno obvezna dati obavijest ili ishoditi suglasnost, i dostavlja [umetnuti naziv SB-a] dokaze o danoj obavijesti ili primljenoj suglasnosti.

Za potrebe ovog stavka izrazi „pružatelj platnih usluga”, „platitelj” i „primatelj plaćanja” imaju značenja koja su im pripisana primjenjivim administrativnim mjerama ili mjerama ograničavanja.

Članak 31.

Obavijesti

1.   Osim ako je drukčije propisano ovim Uvjetima, sve obavijesti koje su potrebne ili dopuštene u skladu s ovim Uvjetima šalju se preporučenom poštom, faksimilom ili na drugi način u pisanom obliku. Obavijesti [umetnuti naziv SB-a] dostavljaju se voditelju [umetnuti odjel za platne sustave ili odgovarajuću jedinicu SB-a] [umetnuti naziv SB-a], [uključiti odgovarajuću adresu SB-a] ili [umetnuti BIC adresu SB-a]. Obavijesti imatelju DCA-a za TIPS šalju se na adresu, broj faksa ili njegovu BIC adresu, o čemu povremeno imatelj DCA-a za TIPS obavješćuje [umetnuti naziv SB-a].

2.   Kao dokaz da je obavijest poslana dostatno je dokazati da je obavijest dostavljena na odgovarajuću adresu ili da je omot, koji sadrži tu obavijest, pravilno adresiran i poslan poštom.

3.   Sve obavijesti moraju biti na [umetnuti odgovarajući nacionalni jezik i/ili „engleskom jeziku”].

4.   Imatelji DCA-a za TIPS obvezani su svim obrascima i dokumentima [umetnuti naziv SB-a] koje su imatelji DCA-a za TIPS ispunili i/ili potpisali, uključujući, ali ne ograničavajući se na obrasce za prikupljanje statičnih podataka, kako je navedeno u članku 6. stavku 2. točki (a) i informacijama pruženima na temelju članka 14. stavka 5., koje su dostavljene u skladu sa stavcima 1. i 2. i za koje [umetnuti naziv SB-a] razumno drži da ih je primio od imatelja DCA-a za TIPS, njihovih zaposlenika ili zastupnika.

Članak 32.

Postupak izmjene

[umetnuti naziv SB-a] može u bilo kojem trenutku jednostrano izmijeniti ove Uvjete, uključujući dodatke. Izmjene ovih Uvjeta, uključujući dodatke, objavljuju se putem [umetnuti odgovarajuće sredstvo objave]. Izmjene se smatraju prihvaćenima osim ako imatelj DCA-a za TIPS izričito podnese prigovor u roku od 14 dana od obavijesti o tim izmjenama. U slučaju da imatelj DCA-a za TIPS podnese prigovor na izmjene, [umetnuti naziv SB-a] je ovlašten odmah trajno isključiti i zatvoriti DCA za TIPS tog imatelja DCA-a za TIPS u sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje].

Članak 33.

Prava trećih strana

1.   Imatelji DCA-a za TIPS ne smiju prenijeti, založiti u korist ili ustupiti bilo kojoj trećoj strani prava, interese, obveze, odgovornosti i tražbine, koje proizlaze iz ovih Uvjeta ili su vezani uz njih, bez pisanog pristanka [umetnuti naziv SB-a].

2.   Ovi Uvjeti ne stvaraju bilo kakva prava u korist ili obveze u vezi s bilo kojim subjektom osim [umetnuti naziv SB-a] i imateljem DCA-a za TIPS u sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje].

Članak 34.

Mjerodavno pravo, nadležnost i mjesto izvršenja

1.   Na dvostrane odnose između [umetnuti naziv SB-a] i imatelja DCA-a za TIPS u sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] primjenjuje se [umetnuti pridjev vezan uz ime zemlje] pravo.

2.   Ne dovodeći u pitanje nadležnost Suda Europske unije, za rješavanje sporova koji se odnose na pitanja u vezi s odnosom iz stavka 1. isključivo je nadležan sud [umetnuti mjesto sjedišta SB-a].

3.   Mjesto izvršenja u vezi s pravnim odnosima između [umetnuti naziv SB-a] i imatelja DCA-a za TIPS je [umetnuti mjesto sjedišta SB-a].

Članak 35.

Salvatorna klauzula

Ako je bilo koja odredba iz ovih Uvjeta nevažeća ili takva postane, to neće utjecati na primjenjivost svih drugih odredbi iz ovih Uvjeta.

Članak 36.

Stupanje na snagu i obveznost

1.   Ovi Uvjeti proizvode učinak od [umetnuti odgovarajući datum].

2.   [umetnuti ako je prihvatljivo temeljem mjerodavnog nacionalnog prava: Zahtijevanjem DCA-a za TIPS u sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje], imatelji DCA-a za TIPS koji podnose zahtjev automatski prihvaćaju ove Uvjete u odnosima između sebe i u odnosu na [umetnuti naziv SB-a].]

Dodatak I.

PARAMETRI NAMJENSKIH GOTOVINSKIH RAČUNA ZA TIPS - TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Pored Uvjeta, primjenjuju se sljedeća pravila za međudjelovanje s platformom TIPS:

1.   Tehnički zahtjevi za sudjelovanje u sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] u vezi s infrastrukturom, mrežom i formatom

(1)

Imatelj DCA-a za TIPS koristi usluge najmanje jednog pružatelja mrežnih usluga za TIPS za razmjenu poruka.

(2)

Imatelj DCA-a za TIPS navodi DN TIPS-a za primanje poruka relevantnih za imatelja DCA-a za TIPS, kao što su poruke u vezi s izvješćima i obavijesti o donjoj/gornjoj granici. Ovo se može razlikovati od DN TIPS-a koji se koristi za razmjenu naloga za trenutačno plaćanja.

(3)

Prije sudjelovanja u sustavu TARGET2-[umetnuti oznaku SB-a/zemlje] svaki imatelj DCA-a za TIPS prolazi niz testova kako bi dokazao svoje tehničke i operativne sposobnosti.

(4)

Za dostavu naloga za prijenos likvidnosti s DCA-a za TIPS na PM koriste se usluge pružatelja mrežnih usluga za TIPS ili ICM. Nalozi za prijenos likvidnosti uključuju, inter alia, jedinstveni broj računa s do 34 znaka imatelja DCA-a za TIPS pošiljatelja i BIC PM računa primatelja.

(5)

Za razmjenu informacija s platformom TIPS može se koristiti način A2 A ili U2 A. Sigurnost razmjene poruka između DCA-a za TIPS i platforme TIPS oslanja se na uslugu infrastrukture javnog ključa (PKI) koju nudi korišteni pružatelj mrežnih usluga TIPS-a. Informacije o usluzi PKI dostupne su u dokumentaciji koju osigurava odnosni pružatelj mrežnih usluga TIPS-a.

(6)

Za razmjenu informacija s jedinicom Upravljanje zajedničkim referentnim podacima (Common Reference Data Management) koristi se način U2 A. Jedinica Upravljanje zajedničkim referentnim podacima (Common Reference Data Management) omogućava korisnicima da oblikuju, stvaraju i održavaju referentne podatke potrebne u usluzi TIPS-a.

(7)

Imatelji DCA-a za TIPS moraju udovoljavati strukturi poruka i specifikacijama polja ISO20022. Struktura poruka i specifikacije polja opisani su u poglavlju 3.3.2. UDFS-a za TIPS.

(8)

Sadržaj polja potvrđuje se na razini platforme TIPS u skladu sa zahtjevima UDFS-a za TIPS.

2.   Vrste poruka

Obrađuju se sljedeće vrste poruka, sukladno upisu:

Vrsta poruke

Naziv poruke

Pacs.002

FIToFIPayment Status Report

Pacs.004

PaymentReturn

Pacs.008

FIToFICustomerCreditTransfer

Pacs.028

FIToFIPaymentStatusRequest

camt.003

GetAccount

camt.004

ReturnAccount

camt.011

ModifyLimit

camt.019

ReturnBusinessDayInformation

camt.025

Receipt

camt.029

ResolutionOfInvestigation

camt.050

LiquidityCreditTransfer

camt.052

BankToCustomerAccountReport

camt.053

BankToCustomerStatement

camt.054

BankToCustomerDebitCreditNotification

camt.056

FIToFIPaymentCancellationRequest

acmt.010

AccountRequestAcknowledgement

acmt.011

AccountRequestRejection

acmt.015

AccountExcludedMandateMaintenanceRequest

reda.016

PartyStatusAdviceV01

reda.022

PartyModificationRequestV01

3.   Provjera dvostrukog unosa

Svi nalozi za plaćanje prolaze provjeru dvostrukog unosa, čiji je cilj odbiti naloge za plaćanje koji su dostavljeni više od jednog puta.

4.   Kôdovi pogrešaka

Ako je nalog za trenutačno plaćanje ili pozitivan odgovor na opoziv odbijen iz bilo kojeg razloga, imatelj DCA-a za TIPS prima izvješće o statusu plaćanja [pacs.002], kako je opisano u poglavlju 4.2. UDFS-a za TIPS. Ako je nalog za prijenos likvidnosti odbijen iz bilo kojeg razloga, imatelj DCA-a za TIPS prima odbijanje [camt.025], kako je opisano u poglavlju 1.6. UDFS-a za TIPS.

5.   Namira naloga za prijenos likvidnosti

Nalozi za prijenos likvidnosti se ne prerađuju, ne čekaju u redu niti se prebijaju. Različiti statusi naloga za prijenos likvidnosti opisani su u poglavlju 1.4.2. UDFS-a za TIPS.

6.   Upotreba načina U2 A i A2 A

(1)

Načini U2 A i A2 A mogu se koristiti za dobivanje informacija i upravljanje likvidnošću. Mreže pružatelja mrežnih usluga za TIPS temeljne su mreže tehničke komunikacije za razmjenu informacija i izvođenje kontrolnih mjera. Sljedeći načini dostupni su za korištenje od strane imatelja DCA-a za TIPS:

(a)

Način Aplikacija-do-aplikacije (A2 A)

U A2 A informacije i poruke prenose se između platforme TIPS i unutarnje aplikacije imatelja DCA-a za TIPS. Imatelj DCA-a za TIPS stoga mora osigurati dostupnost odgovarajuće aplikacije za razmjenu XML poruka (zahtjevi i odgovori).

(b)

Način Korisnik-do-aplikacije (U2 A)

U2 A dopušta izravnu komunikaciju između imatelja DCA-a za TIPS i TIPS GUI. Informacije se prikazuju u pregledniku koji se izvodi na PC sustavu. Za U2 A pristup informatička infrastruktura mora biti u mogućnosti podržavati kolačiće i JavaScript. Daljnje pojedinosti opisane su u Priručniku za korisnike TIPS-a.

(2)

Potpis potvrda izvornosti („Non Repudiation of Origin” (NRO)) omogućuje primatelju poruke da dokaže da je ta poruka poslana i da nije izmijenjena.

(3)

Ako imatelj DCA-a za TIPS ima tehničkih problema i nije u mogućnosti dostaviti nalog za prijenos likvidnosti s DCA-a za TIPS na PM, može kontaktirati svoju središnju banku koja će, koliko je to moguće, djelovati u ime imatelja DCA-a za TIPS.

7.   Mjerodavna dokumentacija

Daljnje pojedinosti i primjeri koji objašnjavaju navedena pravila sadržani su u priručnicima za korisnike i UDFS-u koji vrijede za TIPS, s eventualnim izmjenama, a koji se objavljuju na mrežnim stranicama ESB-a na engleskom jeziku.

Dodatak II.

REFERENTNI OKVIR ZA MIŠLJENJA O SPOSOBNOSTI I O DRŽAVI

REFERENTNI OKVIR ZA MIŠLJENJA O SPOSOBNOSTI ZA IMATELJE DCA-A ZA TIPS U SUSTAVU TARGET2

[umetnuti naziv SB-a]

[adresa]

Sudjelovanje u [ime sustava]

[mjesto]

[datum]

Poštovani,

zamoljeni smo da dostavimo ovo mišljenje kao [unutarnji ili vanjski] pravni savjetnici [navesti ime imatelja DCA-a za TIPS ili podružnice imatelja DCA-a za TIPS] u vezi s pitanjima koja proizlaze iz zakonodavstva [jurisdikcije u kojoj je imatelj DCA-a za TIPS osnovan; dalje u tekstu: „jurisdikcija”] u vezi sa sudjelovanjem [navesti ime imatelja DCA-a za TIPS] (dalje u tekstu: „imatelj DCA-a za TIPS”) u [ime komponente sustava TARGET2] (dalje u tekstu: „sustav”).

Ovo mišljenje ograničeno je na zakonodavstvo [jurisdikcije] koje postoji u vrijeme davanja ovog mišljenja. Nismo istražili zakonodavstva drugih jurisdikcija koja bi bila osnova za ovo mišljenje i ne izražavamo ili ne podrazumijevamo bilo koje stajalište u tom smislu. Sve izjave ili stajališta iznesena u nastavku primjenjuju se s jednakom točnošću i valjanošću prema zakonodavstvu [jurisdikcije], neovisno o tome djeluje li imatelj DCA-a za TIPS pri dostavljanju naloga za prijenos likvidnosti ili primanje prijenosa likvidnosti preko svojeg sjedišta ili jedne ili više podružnica osnovanih u [jurisdikciji] ili izvan nje.

I.   Pregledani dokumenti

Za potrebe ovog mišljenja pregledali smo:

(1)

ovjerenu presliku [navesti relevantne isprave o osnivanju] imatelja DCA-a za TIPS koji vrijedi/vrijede na dan ovog mišljenja;

(2)

[ako je to primjenjivo] izvadak iz [navesti relevantni sudski registar] i [ako je primjenjivo] [registar kreditnih institucija ili odgovarajući registar];

(3)

[u onoj mjeri u kojoj je to primjenjivo] presliku dozvole imatelja DCA-a za TIPS ili drugi dokaz o odobrenju za pružanje bankarskih usluga, investicijskih usluga, usluga prijenosa sredstava ili drugih financijskih usluga u [jurisdikciji];

(4)

[ako je to primjenjivo] presliku odluke koju je donijela uprava ili relevantno upravljačko tijelo imatelja DCA-a za TIPS [umetnuti datum], [umetnuti godinu], kojim se dokazuje privola imatelja DCA-a za TIPS za priznanje dokumenata sustava kako je niže određeno; i

(5)

[navesti sve punomoći i druge dokumente koji čine ili dokazuju potrebnu ovlast osobe ili osoba koje potpisuju odgovarajuće dokumente sustava (kako je niže utvrđeno) u ime imatelja DCA-a za TIPS];

i sve druge dokumente koji se odnose na osnivanje imatelja DCA-a za TIPS, ovlasti i odobrenja koja su potrebna ili prikladna za davanje ovog mišljenja (dalje u tekstu: „dokumenti imatelja DCA-a za TIPS”).

Za potrebe ovog mišljenja pregledali smo također:

(1)

[umetnuti upućivanje na odredbe o provedbi Usklađenih uvjeta za otvaranje i funkcioniranje namjenskog gotovinskog računa za TIPS u sustavu TARGET2] za sustav od [umetnuti datum] (dalje u tekstu: „pravila”); i

(2)

[…].

Pravila i […] dalje u tekstu nazivaju se „dokumenti sustava” (i zajedno s dokumentima imatelja DCA-a za TIPS „dokumenti”).

II.   Pretpostavke

Za potrebe ovog mišljenja pretpostavili smo u vezi s dokumentima da:

(1)

dokumenti sustava koji su dostavljeni jesu izvornici ili ovjerene preslike;

(2)

uvjeti iz dokumenata sustava te prava i obveze koje su stvorili, važeći su i pravno obvezujući na temelju zakonodavstva [umetnuti oznaku države članice sustava] koje je navedeno kao ono koje ih uređuje i da je izbor zakonodavstva [umetnuti oznaku države članice sustava] koje uređuje dokumente sustava priznat zakonodavstvom [umetnuti oznaku države članice sustava];

(3)

dokumenti imatelja DCA-a za TIPS u okviru su ovlasti i valjano su odobreni, doneseni ili potpisani i, ako je potrebno, dostavljeni od strane odgovarajućih strana; i

(4)

dokumenti imatelja DCA-a za TIPS obvezuju strane kojima su upućeni i da njihovi uvjeti nisu prekršeni.

III.   Mišljenje u vezi s imateljem DCA-a za TIPS

A.

Imatelj DCA-a za TIPS je društvo propisno osnovano i registrirano ili na drugi način osnovano ili organizirano prema zakonodavstvu [jurisdikcije].

B.

Imatelj DCA-a za TIPS ima sve potrebne ovlasti društva za preuzimanje te izvršavanje prava i obveza na temelju dokumenata sustava kojih je strana.

C.

Donošenje ili preuzimanje ili izvršavanje prava i obveza od strane imatelja DCA-a za TIPS na temelju dokumenata sustava kojih je imatelj DCA-a za TIPS strana ni na koji način neće kršiti bilo koju odredbu zakona ili drugih propisa [jurisdikcije] mjerodavnih za imatelja DCA-a za TIPS ili dokumente imatelja DCA-a za TIPS.

D.

Nikakva dodatna odobrenja, dozvole, suglasnosti, prijave, registracije, javnobilježničke ovjere ili druge potvrde od strane suda ili državnog, sudskog ili tijela javne vlasti koje je nadležno u [jurisdikciji] nisu potrebna od strane imatelja DCA-a za TIPS u vezi s donošenjem, valjanošću ili provedivošću bilo kojeg dokumenta sustava ili preuzimanja ili izvršavanja prava ili obveza na temelju tih dokumenata.

E.

Imatelj DCA-a za TIPS poduzeo je sve potrebne radnje i druge korake potrebne prema zakonodavstvu [jurisdikcije] kako bi osigurao da su njegove obveze na temelju dokumenata sustava zakonite, valjane i obvezujuće.

Ovo je mišljenje dano na njegov datum i upućeno je isključivo [umetnuti naziv SB-a] i [imatelju DCA-a za TIPS]. Nitko se drugi ne može oslanjati na ovo mišljenje i sadržaj ovog mišljenja ne može se razotkriti drugim osobama osim predviđenim primateljima i njihovim pravnim savjetnicima bez našeg prethodnog pisanog pristanka, s iznimkom Europske središnje banke i nacionalnih središnjih banaka Europskog sustava središnjih banaka [i [nacionalne središnje banke/relevantnih regulatornih tijela] jurisdikcije]].

S poštovanjem,

[potpis]

REFERENTNI OKVIR ZA MIŠLJENJE O DRŽAVI ZA IMATELJE DCA-A ZA TIPS IZVAN EGP-A U SUSTAVU TARGET2

[umetnuti naziv SB-a]

[adresa]

[ime sustava]

[mjesto],

[datum]

Poštovani,

od nas je zatraženo da kao [vanjski] pravni savjetnici [navesti ime imatelja DCA-a za TIPS ili podružnice imatelja DCA-a za TIPS] („imatelj DCA-a za TIPS”) u vezi s pitanjima koje proizlaze iz zakonodavstva [jurisdikcije u kojoj je imatelj DCA za TIPS osnovan; dalje u tekstu: „jurisdikcija”] damo ovo mišljenje na temelju zakonodavstva [jurisdikcije] u vezi sa sudjelovanjem imatelja DCA-a za TIPS u sustavu koji je komponenta sustava TARGET2 (dalje u tekstu: „sustav”). Upućivanja na zakonodavstvo [jurisdikcije] uključuju sve primjenjive propise [jurisdikcije]. Ovdje dajemo mišljenje prema pravu [jurisdikcije], posebno u odnosu na imatelje DCA-a za TIPS osnovane izvan [umetnuti oznaku države članice sustava] u vezi s pravima i obvezama koje proizlaze iz sudjelovanja u sustavu, kao što je izneseno u dalje određenim dokumentima sustava.

Ovo mišljenje ograničeno je na zakonodavstvo [jurisdikcije] koje postoji u vrijeme davanja ovog mišljenja. Nismo istražili zakonodavstva drugih jurisdikcija koja bi bila osnova za ovo mišljenje i ne izražavamo ili ne podrazumijevamo bilo koje stajalište u tom smislu. Pretpostavili smo da ne postoji ništa u pravu druge jurisdikcije što utječe na ovo mišljenje.

1.   Pregledani dokumenti

Za potrebe ovog mišljenja pregledali smo niže popisane dokumente i sve druge dokumente koje smo smatrali potrebnima ili prikladnima:

(1)

[umetnuti upućivanje na odredbe o provedbi Usklađenih uvjeta za otvaranje i funkcioniranje namjenskog gotovinskog računa za TIPS u sustavu TARGET2] za sustav od [umetnuti datum] (dalje u tekstu: „pravila”); i

(2)

sve druge dokumente kojima je uređen sustav i/ili odnos između imatelja DCA-a za TIPS i drugih sudionika u sustavu, i između sudionika u sustavu i [umetnuti naziv SB-a].

Pravila i [.] u daljnjem se tekstu nazivaju „dokumenti sustava”.

2.   Pretpostavke

Za potrebe ovog mišljenja pretpostavili smo u vezi s dokumentima sustava da:

(1)

dokumenti sustava u okviru su ovlasti i valjano su odobreni, doneseni ili potpisani i, ako je potrebno, dostavljeni od strane relevantnih strana;

(2)

uvjeti iz dokumenata sustava te prava i obveze koje su stvorili, važeći su i pravno obvezujući na temelju zakonodavstva [umetnuti oznaku države članice sustava] koje je mjerodavno i da je izbor zakonodavstva [umetnuti oznaku države članice sustava] kao mjerodavnog za dokumente sustava priznat zakonodavstvom [umetnuti oznaku države članice sustava];

(3)

nama dostavljeni dokumenti u preslici ili kao uzorci odgovaraju izvornicima.

3.   Mišljenje

Na temelju i pod uvjetima iz navedenog, i podložno u svakom slučaju niže navedenim točkama, mišljenja smo da:

3.1   Pravni aspekti specifični za zemlju [u onoj mjeri u kojoj je to primjenjivo]

Sljedeća obilježja zakonodavstva [jurisdikcije] u skladu su s obvezama imatelja DCA-a za TIPS koje proizlaze iz dokumenata sustava i ni na koji način ih ne stavljaju izvan snage: [popis pravnih aspekata specifičnih za zemlju].

3.2   Opća pitanja o insolventnosti

3.2.a   Vrste postupaka zbog insolventnosti

Jedina vrsta postupaka zbog insolventnosti (uključujući nagodbu ili oporavak) kojima bi imatelj DCA-a za TIPS mogao podlijegati u [jurisdikciji] obuhvaćaju u okviru ovog mišljenja sve postupke u vezi s kojima imovina imatelja DCA-a za TIPS ili podružnice koje ima u [jurisdikciji] jesu sljedeći: [popisati postupke na izvornom jeziku i u prijevodu na engleski] (zajednički naziv „postupak zbog insolventnosti”).

Osim postupaka zbog insolventnosti, imatelj DCA-a za TIPS, sva njegova imovina, ili podružnice koje ima u [jurisdikciji] mogu u [jurisdikciji] podlijegati [navesti privremenu obustavu plaćanja, posebnu upravu ili druge postupke zbog kojih plaćanje imateljima DCA-a za TIPS ili nalozi za plaćanje imatelja DCA-a za TIPS mogu biti privremeno obustavljena ili se mogu nametnuti ograničenja u vezi s takvim nalozima za plaćanje ili slični postupci na izvornom jeziku i u prijevodu na engleski jezik] (dalje u tekstu zajedno „postupci”).

3.2.b   Ugovori u vezi s insolventnošću

[jurisdikcija] ili određene političke jedinice unutar [jurisdikcije], kako su utvrđene, je/jesu strana sljedećih ugovora u vezi s insolventnošću: [navesti, ako je to primjenjivo, one koji imaju ili mogu imati učinak na ovo mišljenje].

3.3   Provedivost dokumenata sustava

Pod uvjetima iz niže navedenih stajališta, sve su odredbe dokumenata sustava obvezujuće i provedive prema zakonodavstvu [jurisdikcije], u skladu s uvjetima koje sadrže, posebno u slučaju otvaranja postupka zbog insolventnosti ili postupaka u vezi s imateljem DCA-a za TIPS.

Mišljenja smo posebno da:

3.3.a   Obrada naloga za plaćanje

Odredbe pravila o obradi naloga za plaćanje [popis odjeljaka] valjanje su i provedive. Posebno, svi nalozi za plaćanje obrađeni u skladu s tim odjeljcima su valjani, obvezujući i provedivi prema zakonodavstvu [jurisdikcije]. Odredba pravila koja utvrđuje točno vrijeme u koje nalozi za plaćanje postaju provedivi i neopozivi ([dodati odjeljak pravila]) valjana je, obvezujuća i provediva prema zakonodavstvu [jurisdikcije].

3.3.b   Nadležnost [umetnuti naziv SB-a] za obavljanje njegovih funkcija

Otvaranje postupka zbog insolventnosti ili postupka u vezi s imateljem DCA-a za TIPS ne utječe na nadležnost i ovlasti [umetnuti naziv SB-a] koje proizlaze iz dokumenata sustava. [Navesti [u onoj mjeri u kojoj je to primjenjivo] da: isto je mišljenje primjenjivo i u vezi sa svim drugim subjektima koji imateljima DCA-a za TIPS pružaju usluge koje su izravno i nužno potrebne za sudjelovanje u sustavu, na primjer pružatelji mrežnih usluga za TIPS].

3.3.c   Pravna sredstva u slučaju neispunjavanja obveza

[Kada vrijede za imatelja DCA-a za TIPS, odredbe sadržane u [popisati odjeljke] pravila u vezi s ubrzanim ispunjavanjem nedospjelih tražbina, prijebojem tražbina radi upotrebe depozita imatelja DCA-a za TIPS, ostvarenjem zaloga, privremenim i trajnim isključenjem iz sudjelovanja, tražbinama za zatezne kamate i raskidom sporazuma i transakcija ([umetnuti druge relevantne klauzule pravila ili dokumenata sustava]) valjane su i provedive prema zakonodavstvu [jurisdikcije].]

3.3.d   Privremeno i trajno isključenje

Kada vrijede za imatelja DCA-a za TIPS, odredbe sadržane u [popisati odjeljke] pravila (u vezi s privremenim ili trajnim isključenjem imatelja DCA-a za TIPS iz sudjelovanja u sustavu po otvaranju postupka zbog insolventnosti ili postupaka ili drugih slučajeva neispunjavanja obveza, kako je određeno u dokumentima sustava, ili ako je imatelj DCA-a za TIPS bilo koja vrsta sistemskog rizika ili ima ozbiljnih operativnih problema) valjane su i provedive prema zakonodavstvu [jurisdikcije].

3.3.e   Ustupanje prava i obveza

Prava i obveze imatelja DCA-a za TIPS ne mogu se ustupiti, izmijeniti ili na drugi način prenijeti od strane imatelja DCA-a za TIPS trećim stranama bez prethodnog pisanog pristanka [umetnuti naziv SB-a].

3.3.f   Izbor mjerodavnog prava i nadležnost

Odredbe sadržane u [popisati odjeljke] pravila, i posebno u vezi s mjerodavnim pravom, rješavanjem sporova, nadležnim sudovima i sudskim dostavama, valjane su i provedive prema pravu [jurisdikcije].

3.4   Pobijanje pravnih radnji

Mišljenja smo da nijedna obveza koja proizlazi iz dokumenata sustava čije ispunjenje ili pridržavanje iste prije otvaranja postupka zbog insolventnosti ili postupka u vezi sa imateljem DCA-a za TIPS ne može biti stavljena izvan snage u takvom postupku kao pogodovanje, pobojna radnja ili iz drugih razloga prema zakonodavstvu [jurisdikcije].

Posebno, i bez ograničenja u vezi s navedenim, izražavamo to stajalište u vezi sa svim nalozima za prijenos dostavljenima od strane bilo kojeg sudionika u sustavu. Naše je stajalište da će odredbe [popisati odjeljke] pravila kojima se utvrđuje provedivost i neopozivost naloga za prijenos biti valjane i provedive i da se nalog za prijenos dostavljen od strane bilo kojeg sudionika i obrađen u skladu s [popisati odjeljke] pravila ne može staviti izvan snage u bilo kojem postupku zbog insolventnosti ili postupcima kao pogodovanje, pobojna radnja ili iz drugih razloga prema zakonodavstvu [jurisdikcije].

3.5   Zabrana raspolaganja

Ako vjerovnik imatelja DCA-a za TIPS zahtijeva zabranu raspolaganja (uključujući nalog za blokadu, nalog za zapljenu ili bilo koji drugi javnopravni ili privatnopravni postupak čija je namjena zaštita javnog interesa ili prava vjerovnika imatelja DCA-a za TIPS) - dalje u tekstu: „zabrana raspolaganja” - prema zakonodavstvu [jurisdikciji] od suda ili državnog, sudskog ili tijela javne vlasti koje je nadležno u [jurisdikciji]) mišljenja smo da [umetnuti analizu i raspravu].

3.6   Osiguranje [ako je primjenjivo]

3.6.a   Ustupanje prava ili depozit sredstava u svrhe osiguranja, zaloga i/ili repo posla

Ustupanje u svrhu osiguranja valjano je i provedivo prema zakonodavstvu [jurisdikcije]. Konkretno, zasnivanje i ostvarenje zaloga ili repo posla prema [umetnuti upućivanje na relevantni sporazum sa SB-om] valjano je i provedivo prema zakonodavstvu [jurisdikcije].

3.6.b   Prioritet interesa primatelja ustupljenih prava, založnih vjerovnika ili kupaca u repo poslu u odnosu na interese drugih podnositelja zahtjeva

U slučaju postupka zbog insolventnosti ili postupka u vezi s imateljem DCA-a za TIPS, prava ili imovina ustupljeni u svrhu osiguranja ili založeni od strane imatelja DCA-a za TIPS u korist [umetnuti oznaku SB-a] ili drugih sudionika u sustavu, uvrštavaju se u red plaćanja koji ima prednost u odnosu na zahtjeve svih drugih vjerovnika imatelja DCA-a za TIPS i ne podliježu drugim pravilima o prioritetu ili prednosti vjerovnika pri namirenju.

3.6.c   Ostvarenje prava na osiguranje

U slučaju postupka zbog insolventnosti ili postupka u vezi s imateljem DCA-a za TIPS, drugi sudionici u sustavu i [umetnuti oznaku SB-a] kao [primatelji ustupljenih prava, založni vjerovnici ili kupci u repo poslu, prema potrebi] mogu ostvariti osiguranje i realizirati prava ili imovinu imatelja DCA-a putem radnji [umetnuti oznaku SB-a] u skladu s pravilima.

3.6.d   Propisani oblik i registracija

Ne postoji propisani oblik zahtjeva za ustupanje u svrhu osiguranja ili zasnivanje i ostvarivanje zaloga ili repo posla na pravima ili imovini imatelja DCA-a za TIPS i nije potrebno za [ustupanje u svrhu osiguranja, zaloga ili repo posla, prema potrebi] ili druge pojedinosti takvog [ustupanja, zaloga ili repo posla, prema potrebi] da se registrira ili bude upisan kod suda ili državnog, sudskog ili tijela javne vlasti koje je nadležno u [jurisdikciji].

3.7   Podružnice [u onoj mjeri u kojoj je to primjenjivo]

3.7.a   Mišljenje se primjenjuje na djelovanje preko podružnice

Sve izjave i stajališta iznesena u vezi s imateljem DCA-a za TIPS primjenjuju se s jednakom točnošću i valjanošću prema zakonodavstvu [jurisdikcije] u situacijama u kojima imatelj DCA-a za TIPS djeluje preko svoje podružnice ili više njih osnovanih izvan [jurisdikcije].

3.7.b   Usklađenost s pravom

Zakoni [jurisdikcije] se ni u kojem slučaju ne krše niti ostvarivanjem i izvršenjem prava i obveza prema dokumentima sustava niti dostavljanjem, prijenosom ili primitkom naloga za plaćanje od strane podružnice imatelja DCA-a za TIPS.

3.7.c   Potrebna odobrenja

Niti ostvarenje i izvršenje prava i obveza prema dokumentima sustava niti dostavljanje, prijenos ili primitak naloga za plaćanje od strane podružnice imatelja DCA-a za TIPS ne zahtijevaju bilo kakvo dodatno odobrenje, dozvolu, suglasnost, prijavu, registraciju, javnobilježničku ovjeru ili drugu potvrdu od strane suda ili državnog, sudskog ili tijela javne vlasti koje je nadležno u [jurisdikciji].

Ovo je mišljenje dano na njegov datum i upućeno je isključivo [umetnuti naziv SB-a] i [imatelju DCA-a za TIPS]. Nitko se drugi ne može oslanjati na ovo mišljenje i sadržaj ovog mišljenja ne može se razotkriti drugim osobama osim predviđenim primateljima i njihovim pravnim savjetnicima bez našeg prethodnog pisanog pristanka, s iznimkom Europske središnje banke i nacionalnih središnjih banaka Europskog sustava središnjih banaka [i [nacionalne središnje banke/relevantnih regulatornih tijela] jurisdikcije]].

S poštovanjem,

[potpis]

Dodatak III.

RASPORED RADA

1.

Platforma TIPS radi i dostupna je u načinu rada U2 A i A2 A 24 sata dnevno, svakog dana u godini.

2.

Nakon dovršetka posljednjeg algoritma u sustavu TARGET2, šalje se poruka platformi TIPS nakon čega se inicira promjena radnog dana. Nakon početka novog radnog dana platforma TIPS šalje izvješće SSP-u o stanju na namjenskim gotovinskim računima za TIPS u vrijeme promjene radnog dana.

3.

SSP radi svaki dan, osim subote, nedjelje, Nove godine, Velikog petka i Uskrsnog ponedjeljka (prema važećem kalendaru u sjedištu ESB-a), 1. svibnja, 25. prosinca i 26. prosinca.

4.

Referentno vrijeme za sustav je lokalno vrijeme u sjedištu ESB-a, tj. SEV (4).

5.

Radno vrijeme može se promijeniti u slučaju donošenja mjera za neprekinuto poslovanje.

6.

Pregled radnog vremena i značajnih poslovnih događaja tijekom dana prikazan je u sljedećoj tablici. Namira naloga za trenutačno plaćanje nastavlja se bez prekida 24/7/365. Prijenosi likvidnosti mogući su u bilo koje vrijeme osim u vrijeme navedeno u tablici:

Raspored SSP-a

Raspored TIPS-a

(primjenjivo na namjenske gotovinske račune za TIPS)

Vrijeme

Opis

Vrijeme

Opis

6.45-7.00

Poslovni prozor za pripremu dnevnih operacija (5)

 

 

7.00-18.00

Dnevna obrada

 

 

17.00

Krajnje vrijeme za plaćanja klijenata

 

 

18.00

Krajnje vrijeme za međubankovna plaćanja

Krajnje vrijeme za prijenose likvidnosti (6)

18.00

Krajnje vrijeme za prijenose likvidnosti (6)

Kratko nakon 18.00

Dovršetak posljednjih algoritama

 

 

Nakon dovršetka posljednjih algoritama

Slanje poruke TIPS-u radi obavješćivanja da se može provesti promjena radnog dana

Nakon primitka poruke od SSP-a

- Promjena radnog dana u TIPS-u - snimka stanja na namjenskim gotovinskim računima za TIPS i stvaranje datoteka na kraju dana (Glavna knjiga)

18.00-18.45 (7)

Obrada na kraju dana

 

 

18.15 (7)

Opće krajnje vrijeme za upotrebu stalno raspoloživih mogućnosti

 

 

(Kratko nakon) 18.30 (8)

Podaci za ažuriranje računovodstvenih sustava dostupni su središnjim bankama

 

 

18.45-19.30 (8)

Obrada na početku dana (novi radni dan)

 

 

19.00 (8)-19.30 (7)

Stavljanje na raspolaganje likvidnosti na PM računu

 

 

19.30 (7)

Poruka „početak postupka” i namira trajnih naloga za prijenos likvidnosti s PM računa na podračune/tehničke račune (namira vezana uz podsustav) i početak prijenosa likvidnosti između sustava TARGET2 i TIPS-a

19.30

Početak prijenosa likvidnosti između sustava TARGET2 i TIPS-a

19.30 (8)-22.00

Izvršenje dodatnih prijenosa likvidnosti preko ICM-a za postupak namire 6 za model u realnom vremenu; izvršenje dodatnih prijenosa likvidnosti preko ICM-a prije nego što podsustav pošalje poruke „početak ciklusa” za postupak namire 6 za povezani model; razdoblje namire noćnih operacija podsustava (samo za postupak namire 6 podsustava za model u realnom vremenu i postupak namire 6 za povezani model)

 

 

22.00-1.00

Prozor za tehničko održavanje (9)

22.00-1.00

Prijenosi likvidnosti nisu mogući jer je SSP zatvoren

1.00-7.00

Postupak namire noćnih operacija podsustava (samo za postupak namire 6 podsustava za model u realnom vremenu i postupak namire 6 za povezani model)

Prijenosi likvidnosti između sustava TARGET2 i TIPS-a.

 

 

7.

Najnovije informacije o operativnom stanju SSP-a i platforme TIPS dostupne su u informacijskom sustavu TARGET2 (T2IS) i informacijskom sustavu za TIPS na namjenskim mrežnim stranicama ESB-a. Informacije o operativnom stanju SSP-a i platforme TIPS na T2IS i na mrežnim stranicama ESB-a ažuriraju se samo tijekom redovnom radnog vremena.

Dodatak IV.

POPIS NAKNADA

Naknade za uslugu TIPS-a

1.

Imateljima povezanog PM računa naplaćuju se sljedeće naknade za uslugu TIPS-a povezane s namjenskim gotovinskim računima za TIPS:

Tarifne stavke

Cijena

Obrazloženje

Usluge namire

Nalog za trenutačno plaćanje

0,20 eurocenta

Naplaćuju se također za nenamirene transakcije

Zahtjev za opoziv

0,00

 

Negativan odgovor na opoziv

0,00

 

Pozitivan odgovor na opoziv

0,20 eurocenta

Naplaćuje se imatelju povezanog PM računa povezanog s DCA-om za TIPS koji se odobrava (također za nenamirene transakcije)

2.

Do prvih deset milijuna naloga za trenutačno plaćanje i pozitivnih odgovora na opoziv, kumulativno, koje primi platforma TIPS do kraja 2019. je besplatno. [Umetnuti naziv SB-a] naplaćuje imateljima povezanog PM računa svaki daljnji nalog za trenutačno plaćanje i pozitivan odgovor na opoziv koji primi platforma TIPS do kraja 2019. u sljedećoj godini.

3.

Nalozi za prijenos likvidnost s PM-a na DCA za TIPS poslani s PM računa sudionika i nalozi za prijenos likvidnosti s DCA-a za TIPS na PM primljeni na PM račun sudionika naplaćuju se imatelju povezanog PM računa u skladu s Dodatkom VI. Priloga II.

Dodatak V.

TEHNIČKI ZAHTJEVI POVEZIVOSTI TIPS-a

Usluge pružatelja mrežnih usluga za TIPS

Opis općih usluga

1.

Pružatelj mrežnih usluga za TIPS povezuje imatelja DCA-a za TIPS i/ili njegovu dostupnu stranu s platformom TIPS i osigurava sigurnu uslugu prijenosa poruka na temelju zatvorene korisničke grupe (CGU) i PKI-ja te usluge podrške i upravljanja incidentima.

2.

Sve usluge koje pružatelj mrežnih usluga TIPS-a pruža imateljima DCA-a za TIPS nude se na temelju posebnog sporazuma sklopljenog između njih i u skladu s detaljnim zahtjevima za pružatelje mrežnih usluga navedenim u dokumentaciji o povezivosti s povremenim izmjenama (dalje u tekstu: „dokumentacija o povezivosti”). Dokumentacija o povezivosti dostupna je na mrežnim stranicama ESB-a i sastoji se od: (a) dokumenta pod nazivom „Povezivost - tehnički zahtjevi” i sljedećih dodataka: „MEPT - obrada razmjene poruka za TIPS” i „NSP postupak provjere usklađenosti”; i (b) uvjeti za uspostavljanje povezivosti TIPS-a Imatelji DCA-a za TIPS pozivaju se da uključe dokumentaciju o povezivosti u svoje sporazume s pružateljem mrežnih usluga za TIPS.

3.

Da bi pružatelj mrežnih usluga sklopio sporazum s imateljem DCA-a za TIPS kao pružatelj mrežnih usluga za TIPS, provodi se provjera usklađenosti pružatelja mrežnih usluga radi osiguravanja da je taj pružatelj tehnički usklađen sa zahtjevima navedenim u dokumentu „Povezivost - tehnički zahtjevi”. Ova provjera uključuje, prvo, procjenu tehničke ponude pružatelja mrežnih usluga. Ako je ova procjena pozitivna, provodi se druga faza provjere usklađenosti, koja uključuje serije testova tehničkih rješenja pružatelja mrežnih usluga. Provjera usklađenosti detaljno je opisana u „NSP postupak provjere usklađenosti” iz stavka 2.

4.

Ako pružatelj mrežnih usluga uspješno obavi provjeru usklađenosti, potpisuje uvjete za uspostavljanje povezivosti TIPS-a s Banca d'Italia. Takvog pružatelja mrežnih usluga za TIPS može onda koristiti bilo koji imatelj DCA-a za TIPS, na temelju posebnog sporazuma sklopljenog između njih, a njihova imena objavljuju se na mrežnim stranicama ESB-a, isključivo u informativne svrhe. Provjera usklađenosti iz stavka 3. provodi se unutar 120 kalendarskih dana od dana službene obavijesti imatelja DCA-a za TIPS o početku tog postupka.

5.

Ako pružatelj mrežni usluga uspješno ne dovrši bilo koju fazi provjere usklađenosti iz stavka 3. [umetnuti naziv SB-a] obavješćuje imatelja DCA-a za TIPS na čiji je zahtjev procjena iz stavka 3. inicirana, o odbijanju i razlozima za odbijanje.

6.

Imatelji DCA-a za TIPS obvezni su, u svom vlastitom interesu i na temelju posebnih sporazuma s pružateljem mrežnih usluga za TIPS, pratiti ispunjavaju li usluge povezivosti koje pruža njihov pružatelj mrežnih usluga za TIPS, sve tehničke i operativne zahtjeve iz stavka 2. u vrijeme postupka provjere usklađenosti i tijekom čitavog razdoblja tijekom kojeg je imatelj DCA-a za TIPS povezan s platformom TIPS.

7.

Svako praćenje usklađenosti pružatelja mrežnih usluga za TIPS od strane nacionalnih središnjih banaka koje pružaju platformu TIPS s tehničkim i operativnim zahtjevima provodi se u isključivom interesu zaštite funkcionalne cjelovitosti platforme TIPS i, stoga, bez utjecaja na praćenje koje provodi imatelj DCA-a za TIPS u skladu sa stavkom 6.

8.

Pružatelj mrežnih usluga TIPS-a može biti isključen s platforme TIPS ako prestane udovoljavati uvjetima dokumentacije o povezivosti opisane u stavku 2. ili ako su uvjeti za uspostavljanje povezivosti TIPS-a iz bilo kojeg razloga prestali važiti, kako je njima utvrđeno. Ako je povezanost pružatelja mrežnih usluga za TIPS s platformom TIPS prestala, pružatelj mrežnih usluga za TIPS će biti uklonjen s popisa pružatelja mrežnih usluga za TIPS.

(1)  Važeća politika Eurosustava u vezi s lokacijom infrastrukture utvrđena je u sljedećim priopćenjima koja su sva dostupna na mrežnim stranicama ESB-a www.ecb.europa.eu: (a) the Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area od 3. studenoga 1998.; (b) the Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing od 27. rujna 2001.; (c) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions od 19. srpnja 2007.; (d) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of „legally and operationally located in the euro area” od 20. studenoga 2008.; i (e) the Eurosystem oversight policy framework, revidirana verzija iz srpnja 2016.

(2)  Direktiva 98/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 1998. o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru vrijednosnih papira (SL L 166, 11.6.1998., str. 45.).

(3)  Direktiva 2009/110/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o osnivanju, obavljanju djelatnosti i bonitetnom nadzoru poslovanja institucija za elektronički novac te o izmjeni direktiva 2005/60/EZ i 2006/48/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2000/46/EZ (SL L 267, 10.10.2009., str. 7.).

(4)  SEV uzima u obzir promjene u srednjoeuropskom ljetnom vremenu.

(5)  „Dnevne operacije” znači dnevna obrada i obrada na kraju dana.

(6)  Prijenosi likvidnosti uneseni u sustav prije zaključivanja će se obraditi.

(7)  Završava 15 minuta kasnije posljednjeg dana razdoblja održavanja pričuva Eurosustava.

(8)  Započinje 15 minuta kasnije posljednjeg dana razdoblja održavanja pričuva Eurosustava.

(9)  Tijekom vikenda ili praznika, prozor za tehničko održavanje traje tijekom cijelog vikenda ili praznika, tj. od 22.00 sata u petak do 1.00 sat u ponedjeljak ili, u slučaju praznika, od 22.00 sata zadnjeg radnog dana do 1.00 sat sljedećeg radnog dana.


Top