Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0738

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2018/738 оd 27. veljače 2018. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u metalno-keramičkim (cermet) elementima trimer potenciometra (Tekst značajan za EGP. )

C/2018/1081

OJ L 123, 18.5.2018, p. 100–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/738/oj

18.5.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 123/100


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2018/738

оd 27. veljače 2018.

o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u metalno-keramičkim (cermet) elementima trimer potenciometra

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (1), a osobito njezin članak 5. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Direktivom 2011/65/EU propisuje se da države članice moraju osigurati da električna i elektronička oprema stavljena na tržište ne sadržava olovo.

(2)

Prilogom III. točkom 34. Direktive 2011/65/EU izuzima se uporaba olova u metalno-keramičkim (cermet) elementima trimer potenciometra do 21. srpnja 2016. Komisija je u skladu s člankom 5. stavkom 5. Direktive 2011/65/EU primila zahtjev za obnavljanje tog izuzeća u pogledu kategorija od 1. do 7. i 10. prije 21. siječnja 2015.

(3)

Trimer potenciometri promjenjivi su otpornici. Djeluju u kombinaciji s klizačem u cilju prilagodbe otpora strujnih krugova. Primjenjuju se u širokom rasponu proizvoda, primjerice audiovizualnoj opremi, komunikacijskoj opremi, igračkama i mjernim uređajima te kućanskim aparatima. Sadržavaju olovo kao olovni oksid u otporničkim tintama u kojima on djeluje kao vezivno sredstvo.

(4)

Trenutačno ne postoje pouzdana bezolovna zamjenska rješenja te je zamjena olova i dalje znanstveno i tehnički neizvediva.

(5)

Budući da za primjene u kategorijama od 1. do 7. i 10. trenutačno ne postoje dovoljno pouzdana zamjenska rješenja te se ne očekuje da će ona biti dostupna u skoroj budućnosti, opravdano je razdoblje valjanosti do 21. srpnja 2021. Za kategorije osim kategorija od 1. do 7. i kategorije 10. postojeće se izuzeće nastavlja primjenjivati u razdobljima valjanosti utvrđenima u članku 5. stavku 2. drugom podstavku Direktive 2011/65/EU.

(6)

Direktivu 2011/65/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilog III. Direktivi 2011/65/EU mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice najkasnije do 30. lipnja 2019. donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One te odredbe primjenjuju od 1. srpnja 2019.

Kada države članice donose te odredbe, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. veljače 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 174, 1.7.2011., str. 88.


PRILOG

U Prilogu III. Direktivi 2011/65/EU točka 34. zamjenjuje se sljedećim:

„34

Olovo u metalno-keramičkim (cermet) elementima trimer potenciometra

Primjenjuje se na sve kategorije; istječe:

21. srpnja 2021. za kategorije od 1. do 7. te 10.,

21. srpnja 2021. za kategorije 8. i 9. osim medicinskih proizvoda za dijagnostiku in vitro te instrumenata za praćenje i kontrolu u industriji,

21. srpnja 2023. za medicinske proizvode za dijagnostiku in vitro iz kategorije 8.,

21. srpnja 2024. za instrumente za praćenje i kontrolu u industriji iz kategorije 9. te za kategoriju 11.”


Top