EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0736

Delegirana direktiva komisije (EU) 2018/736 оd 27. veljače 2018. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za određene električne i elektroničke komponente koje sadrže olovo u staklu ili keramici (Tekst značajan za EGP. )

C/2018/1079

OJ L 123, 18.5.2018, p. 94–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/736/oj

18.5.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 123/94


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2018/736

оd 27. veljače 2018.

o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za određene električne i elektroničke komponente koje sadrže olovo u staklu ili keramici

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (1), a osobito njezin članak 5. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Direktivom 2011/65/EU propisuje se da države članice moraju osigurati da električna i elektronička oprema stavljena na tržište ne sadržava olovo.

(2)

Sadašnjim se izuzećem iz točke 7(c) Priloga III. Direktivi 2011/65/EU dopušta uporaba olova u električnim i elektroničkim komponentama koje olovo sadrže u staklu ili keramici, izuzimajući dielektričnu keramiku u kondenzatorima, npr. u piezoelektroničkim uređajima, ili u staklenim ili keramičkim matričnim spojevima do 21. srpnja 2016. Komisija je u skladu s člankom 5. stavkom 5. Direktive 2011/65/EU primila zahtjev za obnavljanje tog izuzeća u pogledu kategorija od 1. do 7. i 10. prije 21. siječnja 2015. Osim toga, Komisija je u studenomu 2014. primila zahtjev za novo izuzeće (zahtjev br. 2015-1) uporabe olova u tankoslojnim elektroničnim senzornim elementima kao što su piroelektrični ili piezoelektrični senzori, što je primjena obuhvaćena točkom 7(c)-I. Tijekom narednih savjetovanja s podnositeljem zahtjeva dogovoreno je da će se zahtjev 2015-1 ocijeniti u širem kontekstu izuzeća iz točke 7(c)-I.

(3)

U keramici olovo pruža određena dielektrična, piezoelektrična, piroelektrična, feroelektrična, poluvodička i magnetska svojstva u širokom rasponu primjena u pogledu temperature, voltaže ili frekvencija. U staklu olovo pruža ključna svojstva kao što su sniženje točke taljenja i omekšavanja, povećanje obradivosti, strojne obradivosti, kemijske stabilnosti i drugo. Staklo koje sadržava olovo može se upotrebljavati u velikom broju primjena, uključujući izolaciju, zaštitu, otpor, povezivanje ili hermetičko pečaćenje.

(4)

Trenutačno su zamjena ili uklanjanje olova u staklu i/ili keramici još uvijek znanstveno i tehnički neizvedivi.

(5)

Budući da za primjene u kategorijama od 1. do 7. i 10. trenutačno ne postoje dovoljno pouzdana zamjenska rješenja te se ne očekuje da će ona biti dostupna u skoroj budućnosti, opravdano je produljenje razdoblja valjanosti izuzeća do 21. srpnja 2021., dok bi kraće razdoblje i sporedne izmjene u tekstu mogle stvoriti nepotrebno administrativno opterećenje za industriju. Kako bi se izbjeglo preklapanje područja primjene izuzeća u Prilogu III., u predloženom se tekstom objašnjava da su primjene obuhvaćene izuzećem iz točke 34 isključene iz izuzeća iz točke 7(c)-I. Za kategorije osim kategorija od 1. do 7. i kategorije 10. postojeće se izuzeće nastavlja primjenjivati u razdobljima valjanosti utvrđenima u članku 5. stavku 2. drugom podstavku Direktive 2011/65/EU.

(6)

Direktivu 2011/65/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilog III. Direktivi 2011/65/EU mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice najkasnije do 30. lipnja 2019. donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One te odredbe primjenjuju od 1. srpnja 2019.

Kada države članice donose te odredbe, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. veljače 2018.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 174, 1.7.2011., str. 88.


PRILOG

U Prilogu III. Direktivi 2011/65/EU točka 7(c)-I zamjenjuje se sljedećim:

„7.(c)-I

Električne i elektroničke komponente koje olovo sadrže u staklu ili keramici, izuzimajući dielektričnu keramiku u kondenzatorima, npr. u piezoelektroničkim uređajima, ili u staklenim ili keramičkim matričnim spojevima

Primjenjuje se za kategorije od 1. do 7. i 10. (osim primjena obuhvaćenih točkom 34.) te istječe 21. srpnja 2021.

Za kategorije 8. i 9. osim medicinskih proizvoda za dijagnostiku in vitro te instrumente za praćenje i kontrolu u industriji istječe 21. srpnja 2021.

Za medicinske proizvode za dijagnostiku in vitro iz kategorije 8.istječe 21. srpnja 2023.

Za instrumente za praćenje i kontrolu u industriji iz kategorije 9. te za kategoriju 11. istječe 21. srpnja 2024.”


Top