Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1802

Provedbena odluka Vijeća (EU) 2018/1802 od 19. studenoga 2018. o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Hrvatskoj

ST/11284/2018/INIT

OJ L 296, 22.11.2018, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1802/oj

22.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 296/33


PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA (EU) 2018/1802

od 19. studenoga 2018.

o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Hrvatskoj

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/615/PUP od 23. lipnja 2008. o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala (1), a posebno njezin članak 33.,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

budući da:

(1)

U skladu s člankom 25. stavkom 2. Odluke 2008/615/PUP, dostava osobnih podataka predviđena u toj odluci ne smije se obavljati dok opće odredbe o zaštiti podataka utvrđene u poglavlju 6. te odluke ne budu provedene u nacionalnom pravu državnih područja država članica koje su uključene u takvu dostavu.

(2)

Člankom 20. Odluke Vijeća 2008/616/PUP (3) predviđeno je da se provjera toga da je uvjet iz uvodne izjave 1. ispunjen u vezi s automatskom razmjenom podataka u skladu s poglavljem 2. Odluke 2008/615/PUP provodi na osnovi izvješća o ocjeni utemeljenog na upitniku, ocjenjivačkom posjetu i pokusu.

(3)

U skladu s poglavljem 4. točkom 1.1. Priloga Odluci 2008/616/PUP upitnik koji sastavlja odgovarajuća radna skupina Vijeća odnosi se na svaku automatiziranu razmjenu podataka i država članica treba ga popuniti čim smatra da ispunjava preduvjete za dijeljenje podataka u odgovarajućoj kategoriji podataka.

(4)

Hrvatska je ispunila upitnik o zaštiti podataka i upitnik o razmjeni daktiloskopskih podataka.

(5)

Hrvatska je provela uspješan pokus s Litvom i Slovačkom.

(6)

Obavljen je ocjenjivački posjet Hrvatskoj, a litavski i slovački ocjenjivački tim sastavio je izvješće o ocjenjivačkom posjetu te ga je proslijedio odgovarajućoj radnoj skupini Vijeća.

(7)

Vijeću je predstavljeno cjelovito izvješće o ocjeni u kojemu su sažeti rezultati upitnika, ocjenjivačkog posjeta i pokusa u vezi s razmjenom daktiloskopskih podataka.

(8)

Vijeće je 16. srpnja 2018., nakon što je utvrdilo suglasnost svih država članica za koje je Odluka 2008/615/PUP obvezujuća, zaključilo da je Hrvatska u potpunosti provela opće odredbe o zaštiti podataka utvrđene u poglavlju 6. Odluke 2008/615/PUP.

(9)

Stoga bi Hrvatska za potrebe automatiziranog pretraživanja daktiloskopskih podataka trebala imati pravo primati i dostavljati osobne podatke na temelju članka 9. Odluke 2008/615/PUP.

(10)

Člankom 33. Odluke 2008/615/PUP Vijeću se dodjeljuju provedbene ovlasti s ciljem donošenja mjera potrebnih za provedbu te odluke, posebno u pogledu primanja i dostavljanja osobnih podataka u skladu s tom odlukom.

(11)

S obzirom na to da su ispunjeni uvjeti te je proveden postupak za pokretanje izvršavanja tih provedbenih ovlasti, trebalo bi donijeti provedbenu odluku o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Hrvatskoj kako bi se toj državi članici omogućilo da prima i dostavlja osobne podatke na temelju članka 9. Odluke 2008/615/PUP.

(12)

Odluka 2008/615/PUP obvezujuća je za Dansku, Irsku i Ujedinjenu Kraljevinu te one stoga sudjeluju u donošenju i primjeni ove Odluke kojom se provodi Odluka 2008/615/PUP,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Hrvatska za potrebe automatiziranog pretraživanja daktiloskopskih podataka ima pravo primati i dostavljati osobne podatke na temelju članka 9. Odluke 2008/615/PUP od 23. studenoga 2018.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova Odluka primjenjuje se u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. studenoga 2018.

Za Vijeće

Predsjednica

E. KÖSTINGER


(1)  SL L 210, 6.8.2008., str. 1.

(2)  Mišljenje od 24. listopada 2018. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  Odluka Vijeća 2008/616/PUP od 23. lipnja 2008. o provedbi Odluke 2008/615/PUP o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala (SL L 210, 6.8.2008., str. 12.).


Top