Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1125

Odluka Vijeća (ZVSP) 2018/1125 od 10. kolovoza 2018. o izmjeni Odluke (ZVSP) 2015/740 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Južnom Sudanu

ST/11215/2018/INIT

OJ L 204, 13.8.2018, p. 48–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1125/oj

13.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 204/48


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2018/1125

od 10. kolovoza 2018.

o izmjeni Odluke (ZVSP) 2015/740 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Južnom Sudanu

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 7. svibnja 2015. donijelo Odluku (ZVSP) 2015/740 (1) u vezi s mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Južnom Sudanu.

(2)

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda 13. srpnja 2018. donijelo je Rezoluciju 2428 (2018) kojom se posebice uvodi embargo na oružje i dodaju dvije osobe na popis osoba i subjekata koji podliježu mjerama ograničavanja.

(3)

Odluku (ZVSP) 2015/740 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka (ZVSP) 2015/740 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 1. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Također se zabranjuje:

(a)

posredno ili neposredno pružati tehničku pomoć, posredničke usluge ili druge usluge, uključujući osiguravanje naoružanog plaćeničkog osoblja, u vezi s vojnim aktivnostima ili u vezi s predmetima iz stavka 1. ili u vezi s nabavom, proizvodnjom, održavanjem i uporabom takvih predmeta bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Južnom Sudanu ili radi uporabe u Južnom Sudanu;

(b)

posredno ili neposredno financirati ili pružati financijsku pomoć u vezi s vojnim aktivnostima ili u vezi s predmetima iz stavka 1., uključujući posebno bespovratna sredstva, zajmove i jamstva za izvozne kredite kao i osiguranje te reosiguranje za bilo kakvu prodaju, nabavu, prijenos ili izvoz takvih predmeta ili za pružanje povezane tehničke pomoći, posredničkih usluga ili drugih usluga bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Južnom Sudanu ili radi uporabe u Južnom Sudanu;

(c)

sudjelovati svjesno i namjerno u aktivnostima čiji je cilj ili učinak zaobilaženje mjera iz točke (a) ili (b).”

2.

Članak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.

Članak 1. ne primjenjuje se na prodaju, nabavu, prijenos ili izvoz:

(a)

oružja i povezanog materijala, kao i osposobljavanja i pomoći, namijenjenih isključivo za potporu osoblja UN-a, uključujući Misiju Ujedinjenih naroda u Republici Južnom Sudanu (UNMISS) i Proširene privremene sigurnosne snage Ujedinjenih naroda za Abyei (UNISFA), ili za uporabu od strane tog osoblja;

(b)

nesmrtonosne vojne opreme namijenjene isključivo u humanitarne svrhe ili za zaštitu, i povezane tehničke pomoći ili osposobljavanja, kako je unaprijed obaviješten Odbor Vijeća sigurnosti osnovan na temelju Rezolucije 2206 (2015) („Odbor”);

(c)

zaštitne odjeće, između ostalog neprobojnih prsluka i vojnih kaciga, koju u Južni Sudan isključivo za svoju osobnu upotrebu privremeno izvoze osoblje UN-a, predstavnici medija i djelatnici na humanitarnim i razvojnim poslovima te povezano osoblje;

(d)

oružja i povezanog materijala koje u Južni Sudan privremeno izvoze snage države koja, u skladu s međunarodnim pravom, poduzima mjere isključivo i izravno za olakšavanje zaštite ili evakuacije svojih državljana i onih za koje ima konzularnu odgovornost u Južnom Sudanu, kako je obaviješten Odbor;

(e)

oružja i povezanog materijala, kao i tehničkog osposobljavanja i pomoći, za regionalnu jedinicu za posebne namjene Afričke unije ili kao potpora toj jedinici, namijenjenih isključivo za regionalne operacije borbe protiv Gospodnje vojske otpora, kako je unaprijed obaviješten Odbor;

(f)

oružja i povezanog materijala, kao i tehničkog osposobljavanja i pomoći, isključivo za potporu provedbi odredaba mirovnog sporazuma, kako je unaprijed odobrio Odbor;

(g)

drugu prodaju ili nabavu oružja i povezanog materijala ili pružanje pomoći ili osiguravanje osoblja, kako je unaprijed odobrio Odbor.”

3.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 2.a

1.   Države članice pregledavaju, u skladu sa svojim nacionalnim tijelima i zakonodavstvom te sukladno međunarodnom pravu, na svom državnom području, uključujući pomorske i zračne luke, sve terete prema Južnom Sudanu, ako imaju informacije na temelju kojih je opravdano vjerovati da teret sadrži predmete čija je nabava, prodaja, prijenos ili izvoz zabranjen na temelju članka 1.

2.   Nakon što ih otkriju, države članice zapljenjuju i zbrinjavaju (tako da ih unište, onesposobe, pohrane ili prenesu radi zbrinjavanja u neku drugu državu osim države porijekla ili odredišne države) predmete čiji su nabava, prodaja, prijenos ili izvoz zabranjeni na temelju članka 1.”

4.

U članku 3. stavku 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

koje je odredilo Vijeće sigurnosti ili Odbor u skladu sa stavcima 6., 7., 8. i 9. RVSUN-a 2206 (2015) i stavkom 14. RVSUN-a 2428 (2018), kako su navedene u Prilogu I. ovoj Odluci;”.

5.

U članku 6. stavku 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

osoba i subjekata koje je odredilo Vijeće sigurnosti ili Odbor u skladu sa stavcima 6., 7., 8. i 12. RVSUN-a 2206 (2015) i stavkom 14. RVSUN-a 2428 (2018), kako su navedeni u Prilogu I. ovoj Odluci;”.

Članak 2.

Prilog I. Odluci (ZVSP) 2015/740 mijenja se kako je navedeno u Prilogu I. ovoj Odluci.

Članak 3.

Prilog II. Odluci (ZVSP) 2015/740 mijenja se kako je navedeno u Prilogu II. ovoj Odluci.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. kolovoza 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

G. BLÜMEL


(1)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/740 od 7. svibnja 2015. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Južnom Sudanu i stavljanju izvan snage Odluke 2014/449/ZVSP (SL L 117, 8.5.2015., str. 52.).


PRILOG I.

Sljedeće osobe dodaju se na popis naveden u Prilogu I. Odluci (ZVSP) 2015/740:

„7.   Malek REUBEN RIAK RENGU (također poznat kao: (a) Malek Ruben)

Titula: General pukovnik

Položaj: (a) zamjenik načelnika glavnog stožera za logistiku; (b) zamjenik načelnika stožera za obranu i glavni inspektor vojske

Datum rođenja: 1. siječnja 1960.

Mjesto rođenja: Yei, Južni Sudan

Državljanstvo: Južni Sudan

Datum uvrštenja na popis UN-a: 13. srpnja 2018.

Ostali podaci: Kao zamjenik načelnika stožera za logistiku Sudanske narodnooslobodilačke vojske (SPLA) Riak je bio jedan od visokih dužnosnika južnosudanske vlade koji je planirao i nagledao ofenzivu u saveznoj državi Unity u 2015. koja je dovela do razaranja širokih razmjera i raseljenja velikog broja stanovnika.

Informacije iz sažetka razlogâ za uvrštavanje na popis Odbora za sankcije:

Malek Ruben Riak uvršten je na popis 13. srpnja 2018. na temelju stavka 6., stavka 7. točke (a) i stavka 8. Rezolucije 2206 (2015), kako je potvrđeno u Rezoluciji 2418 (2018) zbog ‚djelovanja ili politika koje su prijetnja miru, sigurnosti ili stabilnosti Južnog Sudana’; ‚djelovanja ili politika kojima je svrha ili učinak širenje ili produljivanje sukoba u Južnom Sudanu…’ te kao vođa ‚subjekta, što uključuje bilo koju vladinu, opozicijsku, paravojnu ili drugu skupinu u Južnom Sudanu, koji je uključen u bilo koje od djelovanja opisanih u stavcima 6. i 7. ili čiji su članovi uključeni u njih’ i na temelju stavka 14. točke (e) ove Rezolucije zbog ‚planiranja, usmjeravanja ili poduzimanja radnji koje uključuju seksualno i rodno uvjetovano nasilje u Južnom Sudanu’.

Prema izvješću Skupine stručnjaka za Južni Sudan u siječnju 2016. (S/2016/70) Riak je bio jedan od članova skupine visokih sigurnosnih dužnosnika koji su planirali ofenzivu u saveznoj državi Unity protiv snaga SPLM-IO-a s početkom u siječnju 2015. i potom nadgledali njezino izvršenje od kraja travnja 2015. Vlada Južnog Sudana počela je početkom 2015. naoružavati mlade iz etničke skupine Bul Nuer kako bi olakšala njihovo sudjelovanje u ofenzivi. Većina mladih iz etničke skupine Bul Nuer već je imala pristup automatskim puškama tipa AK, ali streljivo je bilo ključno za održavanje njihovih aktivnosti. Skupina stručnjaka izvijestila je o dokazima, koji obuhvaćaju svjedočanstvo iz vojnih izvora da je stožer SPLA-a skupini mladih dostavljao streljivo posebno namijenjeno za ofenzivu. Riak je u to vrijeme bio zamjenik načelnika stožera za logistiku SPLA-a. Ofenziva je dovela do sustavnog razaranja selâ i infrastrukture, prisilnog raseljavanja lokalnog stanovništva, neselektivnog ubijanja i mučenja civila, široke upotrebe seksualnog nasilja, uključujući nasilje nad starijim osobama i djecom, otmica i novačenja djece kao vojnika i raseljavanja velikog broja stanovnika. Nakon uništenja većine južnih i središnjih dijelova države brojni mediji i humanitarne organizacije, kao i Misija Ujedinjenih naroda u Južnom Sudanu (UNMISS) objavili su izvješća o opsegu povreda koje su počinjene.

8.   Paul MALONG AWAN (također poznat kao: (a) Paul Malong Awan Anei; (b) Paul Malong; (c) Bol Malong)

Titula: General

Položaj: (a) bivši načelnik stožera Sudanske narodnooslobodilačke vojske (SPLA); (b) bivši guverner države Sjeverni Bahr el-Ghazal.

Datum rođenja: (a) 1962.; (b) 4. prosinca 1960.; (c) 12. travnja 1960.

Mjesto rođenja: Malualkon, Južni Sudan

Državljanstvo: (a) Južni Sudan; (b) Uganda

Br. putovnice (a) Južni Sudan br. S00004370; (b) Južni Sudan br. D00001369; (c) Sudan br. 003606; (d) Sudan br. 00606; (e) Sudan br. B002606

Datum uvrštenja na popis UN-a: 13. srpnja 2018.

Ostali podaci: Kao načelnik glavnog stožera SPLA-a Malong je širio ili produljivao sukob u Južnom Sudanu kršenjima Sporazuma o prekidu sukoba i kršenjima Sporazuma o rješavanju sukoba u Južnom Sudanu (ARCSS) iz 2015. Navodno je upravljao nastojanjima za ubojstvo vođe opozicije Rieka Machara. Jedinicama SPLA-a naredio je da spriječe prijevoz humanitarne pomoći. Pod vodstvom Malonga snage SPLA-a napadale su civile, škole i bolnice; prisilno su raseljavale civile; provodile prisilne nestanke; proizvoljno pritvarale civile i provodile mučenja i silovanja. Malong je mobilizirao plemenske paravojne postrojbe naroda Dinka, Mathiang Anyoor koje upotrebljavaju djecu vojnike. Pod njegovim vodstvom SPLA je UNMISS-u, Zajedničkoj komisiji za praćenje i ocjenjivanje (JMEC) i Mehanizmu za praćenje prekida vatre i prijelaznih sigurnosnih mjera (CTSAMM) ograničio pristup lokacijama potreban kako bi mogli istraživati i dokumentirati povrede.

Informacije iz sažetka razlogâ za uvrštavanje na popis Odbora za sankcije:

Paul Malong Awan uvršten je na popis 13. srpnja 2018. na temelju stavka 6., stavka 7. točaka (a), (b), (c), (d) i (f) i stavka 8. Rezolucije 2206 (2015) kako je potvrđeno u Rezoluciji 2418 (2018) zbog ‚djelovanja ili politika kojima je svrha ili učinak širenje ili produljivanje sukoba u Južnom Sudanu ili ometanje pomirenja ili mirovnih pregovora ili procesa, što uključuje kršenje sporazuma o prekidu sukoba’; ‚djelovanja ili politika koje su prijetnja prijelaznim sporazumima ili kojima se potkopava politički proces u Južnom Sudanu’; ‚napada na civile, uključujući žene i djecu, počinjenjem djela nasilja (uključujući ubojstva, sakaćenja, mučenja, silovanja ili drugo seksualno nasilje), otmica, prisilnih nestanaka, prisilnog iseljavanja ili napada na škole, bolnice, vjerske lokalitete ili mjesta na kojima civili traže utočište ili putem ponašanja koje predstavlja teško kršenje ljudskih prava ili kršenje međunarodnog humanitarnog prava’; ‚planiranja, usmjeravanja ili poduzimanja radnji kojima se krši primjenjivo međunarodno pravo o ljudskim pravima ili međunarodno humanitarno pravo ili radnji koje predstavljaju kršenje ljudskih prava u Južnom Sudanu’; ‚novačenja djece od strane oružanih skupina ili oružanih snaga u kontekstu oružanog sukoba u Južnom Sudanu’; ‚ometanja djelovanja međunarodnih mirovnih, diplomatskih ili humanitarnih misija u Južnom Sudanu, među kojima Mehanizma za praćenje i provjeru IGAD-a, ili ometanja dostave ili distribucije humanitarne pomoći ili pristupa humanitarnoj pomoći’ te kao vođa ‚subjekta, što uključuje bilo koju vladinu, opozicijsku, paravojnu ili drugu skupinu u Južnom Sudanu, koji je uključen u bilo koje od djelovanja opisanih u stavcima 6. i 7. ili čiji su članovi uključeni u njih’.

Malong je služio kao načelnik glavnog stožera SPLA-a od 23. travnja 2014. do svibnja 2017. Na svojoj bivšoj poziciji načelnika glavnog stožera Malong je proširio ili produljio sukob u Južnom Sudanu kršenjima Sporazuma o prekidu sukoba i kršenjima Sporazuma o rješavanju sukoba u Južnom Sudanu (ARCSS) iz 2015. Početkom kolovoza 2016. Malong je navodno upravljao nastojanjima za ubojstvo južnosudanskog vođe opozicije Rieka Machara. Svjesno se protiveći naredbama predsjednika Salve Kiira Malong je 10. srpnja 2016. naredio napade uz upotrebu tenkova, jurišnih helikoptera i pješaštva na Macharovu rezidenciju i sjedište ‚Jebel’ Sudanskog narodnooslobodilačkog pokreta u opoziciji (SPLM-IO). Malong je osobno nadgledao napore iz stožera SPLA-a s ciljem presretanja Machara. Početkom kolovoza 2016. Malong je zahtijevao da SPLA odmah napadne položaj na kojem se trebao nalaziti Machar i obavijestio zapovjednike SPLA-a da se Machara ne smije uhvatiti živog. Osim toga, prema nekim informacijama, Malong je 2016. jedinicama SPLA-a naredio da spriječe prijevoz humanitarne pomoći preko rijeke Nil, gdje su deseci tisuća civila bili izloženi gladi, tvrdeći da pomoć u hrani neće stići civilnim skupinama već će se preusmjeriti na paravojne skupine. Kao rezultat Malongovih naredbi prijevoz zaliha hrane preko rijeke Nil spriječen je u trajanju od najmanje dva tjedna.

Tijekom svog mandata načelnika glavnog stožera SPLA-a, Malong je bio odgovoran za teške povrede, uključujući napade na civile, prisilno raseljavanje, prisilne nestanke, proizvoljna pritvaranja, mučenja i silovanja, koje su počinili SPLA i njegove savezničke snage. Pod vodstvom Malonga SPLA je pokrenuo napade protiv civilnog stanovništva i namjerno je ubijao nenaoružane civile koji su bili u bijegu. UN je samo na području Yeija između srpnja 2016. i siječnja 2017. zabilježio 114 ubojstva civila koja su počinili SPLA i njegove savezničke snage. SPLA je ciljano napadao škole i bolnice. U travnju 2017. Malong je SPLA-u navodno naredio da ukloni sve ljude, među njima civile, s područja oko Waua. Malong navodno postrojbe SPLA-a nije odvraćao od ubijanja civila dok su osobe za koje se sumnjalo da skrivaju pobunjenike smatrane legitimnim metama.

Prema izvješću istražnog povjerenstva Afričke unije za Južni Sudan od 15. listopada 2014., Malong je odgovoran za masovnu mobilizaciju plemenske paravojne postrojbe naroda Dinka, Mathiang Anyoor koja prema izvješćima Mehanizma za praćenje prekida vatre i prijelaznih sigurnosnih mjera (CTSAMM) upotrebljava djecu vojnike.

U vrijeme kada je Malong upravljao SPLA-om, vladine snage redovito su ograničavale pristup UNMISS-u, JMEC-u i CSTSAMM-u kada su pokušavali istraživati i dokumentirati povrede. Na primjer, 5. travnja 2017. zajednička ophodnja UN-a i CTSAMM-a pokušala ja pristupiti Pajoku, ali su ju vojnici SPLA-a poslali natrag.”


PRILOG II.

Unosi za osobe navedene u nastavku brišu se iz Priloga II. Odluci (ZVSP) 2015/740:

1.

Paul Malong,

3.

Malek Reuben Riak.


Top