Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1120(01)

Odluka Suda od 16. listopada 2018. o podnošenju i dostavi postupovnih akata putem aplikacije e-Curia

OJ L 293, 20.11.2018, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1120/oj

20.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 293/36


ODLUKA SUDA

od 16. listopada 2018.

o podnošenju i dostavi postupovnih akata putem aplikacije e-Curia

SUD,

uzimajući u obzir Poslovnik, a osobito njegov članak 48. stavak 4. i članak 57. stavak 8.,

budući da:

(1)

Kako bi se održao korak s razvojem komunikacijskih tehnologija, razvijena je informatička aplikacija koja omogućava podnošenje i dostavu postupovnih akata elektroničkim putem.

(2)

Navedena aplikacija, koja se temelji na sustavu elektroničke provjere identiteta koji koristi kombinaciju osobnog korisničkog imena i osobne lozinke, udovoljava zahtjevima vjerodostojnosti, cjelovitosti i povjerljivosti dokumenata koji se razmjenjuju.

(3)

S obzirom na uspjeh koji je ostvarila ta aplikacija i na pogodnosti koje ona pruža, osobito u pogledu brzine razmjene koja se tim putem ostvaruje, valja proširiti krug njezinih korisnika i omogućiti sudovima država članica da na taj način podnose odnosno primaju postupovne akte u okviru postupanja Suda povodom zahtjevâ za prethodnu odluku.

(4)

U interesu dobrog sudovanja – i isključivo za potrebe postupanja u prethodnim postupcima – ista se mogućnost mora pružiti osobama koje nisu agenti ili odvjetnici, ali su na temelju nacionalnih postupovnih pravila ipak ovlaštene zastupati stranku pred sudovima svoje države,

ODLUČUJE:

Članak 1.

Definicija

Informatička aplikacija pod nazivom „e-Curia”, zajednička sudovima koji čine Sud Europske unije, omogućava podnošenje i dostavu postupovnih akata elektroničkim putem pod uvjetima predviđenim ovom odlukom.

Članak 2.

Pristup aplikaciji

Korištenje ove aplikacije pretpostavlja otvaranje korisničkog računa i zahtijeva upotrebu osobnog korisničkog imena i osobne lozinke.

Članak 3.

Podnošenje postupovnog akta

Postupovni akt podnesen putem e-Curije smatra se izvornikom tog akta, u smislu članka 57. stavka 1. Poslovnika, ako su prilikom podnošenja upotrijebljeni osobno korisničko ime i osobna lozinka stranke ili osobe koja poduzima radnje za račun suda države članice. Upotreba tog korisničkog imena i te lozinke smatra se potpisom predmetnog akta.

Članak 4.

Prilozi i preslike

Postupovnom aktu podnesenom putem e-Curije prilažu se u njemu navedeni prilozi kao i njihov popis.

Nije potrebno podnositi ovjerene preslike akta podnesenog putem e-Curije ni njegovih mogućih priloga.

Članak 5.

Datum i sat podnošenja

Postupovni akt smatra se podnesenim, u smislu članka 57. stavka 7. Poslovnika, u trenutku kada zastupnik stranke ili osoba koja poduzima radnje za račun predmetnog suda potvrdi njegovo podnošenje.

Mjerodavno je lokalno vrijeme Velikog Vojvodstva Luksemburga.

Članak 6.

Dostava postupovnih akata

Postupovni akti, uključujući presude i rješenja, dostavljaju se putem e-Curije vlasnicima korisničkog računa e-Curia koji u predmetu zastupaju stranku ili poduzimaju radnje za račun suda države članice kao i njihovim asistentima, ako ih imaju.

Postupovni akti dostavljaju se putem e-Curije i državama članicama, drugim državama strankama Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru i institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije koji su prihvatili takav način dostave.

Postupovni akti mogu se dostavljati i drugim načinima upućivanja koji su propisani Poslovnikom ako obujam ili priroda dokaznog elementa to nalaže odnosno kada se korištenje e-Curije pokaže tehnički nemogućim.

Članak 7.

Datum i sat dostave

Primatelje dostava iz prethodnog članka obavještava se elektroničkom poštom o svakoj dostavi koja im je upućena putem e-Curije.

Postupovni akt dostavljen je u trenutku kada primatelj zatraži pristup tom aktu. Ako pristup nije zatražen, postupovni akt smatra se dostavljenim istekom sedmog dana koji slijedi nakon dana upućivanja obavijesti o toj dostavi elektroničkom poštom.

Ako stranku zastupa više osoba ili ako je više osoba ovlašteno za poduzimanje radnji za račun suda države članice, za računanje rokova uzima se u obzir trenutak prvog ostvarenog zahtjeva za pristup.

Mjerodavno je lokalno vrijeme Velikog Vojvodstva Luksemburga.

Članak 8.

Uvjeti korištenja aplikacije

Tajnik utvrđuje uvjete korištenja e-Curije i osigurava njihovo poštovanje. Korištenje e-Curije na način koji nije u skladu s tim uvjetima može dovesti do isključivanja predmetnog korisničkog računa.

Sud poduzima mjere potrebne za zaštitu e-Curije od svake zloupotrebe ili zlonamjernog korištenja.

Korisnika se porukom elektroničke pošte obavještava o svakoj mjeri poduzetoj na temelju ovog članka kojom ga se onemogućava u korištenju njegova korisničkog računa.

Članak 9.

Stavljanje izvan snage

Ovom odlukom stavlja se izvan snage i zamjenjuje Odluka Suda od 13. rujna 2011. o podnošenju i dostavi postupovnih akata putem aplikacije e-Curia (1).

Članak 10.

Stupanje na snagu

Ova odluka stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon njezine objave u Službenom listu Europske unije.

U Luxembourgu 16. listopada 2018.

A. CALOT ESCOBAR

Tajnik

K. LENAERTS

Predsjednik


(1)  SL C 289 od 1. 10. 2011., str. 7.


Top