Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0925(01)

Odluka Općeg suda od 11. srpnja 2018. o podnošenju i dostavi postupovnih akata putem aplikacije e-Curia

OJ L 240, 25.9.2018, p. 72–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/925/2/oj

25.9.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 240/72


ODLUKA OPĆEG SUDA

od 11. srpnja 2018.

o podnošenju i dostavi postupovnih akata putem aplikacije e-Curia

OPĆI SUD,

uzimajući u obzir Poslovnik, a posebno članak 56.a stavke 1., 2. i 5.,

uzimajući u obzir sljedeće:

(1)

Kako bi se održao korak s napretkom komunikacijskih tehnologija, razvijena je informatička aplikacija koja omogućava podnošenje i dostavu postupovnih akata elektroničkim putem.

(2)

Navedena aplikacija, koja se temelji na sustavu elektroničke provjere identiteta koji koristi kombinaciju korisničkog imena i lozinke, udovoljava zahtjevima vjerodostojnosti, cjelovitosti i povjerljivosti dokumenata koji se razmjenjuju.

(3)

Imajući u vidu koristi koje pruža trenutačnost digitalizirane komunikacije koju omogućuje ta aplikacija, njezino korištenje postalo je obvezno za podnošenje i dostavu postupovnih akata u okviru postupaka pred Općim sudom,

ODLUČIO JE:

Članak 1.

Informatička aplikacija pod nazivom „e-Curia”, zajednička sudovima koji čine Sud Europske unije, omogućava podnošenje i dostavu postupovnih akata elektroničkim putem pod uvjetima predviđenim ovom odlukom.

Članak 2.

Korištenje ove aplikacije zahtijeva otvaranje korisničkog računa te upotrebu osobnog korisničkog imena i osobne lozinke.

Članak 3.

Postupovni akt podnesen je putem e-Curije kada se za podnošenje upotrijebi korisničko ime i lozinka zastupnika. Upotreba osobnog korisničkog imena i osobne lozinke zastupnika za podnošenje postupovnog akta smatra se potpisom tog akta.

Članak 4.

Postupovnom aktu podnesenom putem e-Curije prilažu se u njemu navedeni prilozi kao i njihov popis.

Članak 5.

Postupovni akt smatra se podnesenim u smislu članka 72. stavka 2. Poslovnika u trenutku kada zastupnik potvrdi njegovo podnošenje.

Mjerodavno je lokalno vrijeme Velikog Vojvodstva Luksemburga.

Članak 6.

Postupovni akti, uključujući presude i rješenja, dostavljaju se putem e-Curije vlasnicima korisničkog računa u predmetima koji ih se tiču.

Primatelje dostava iz prethodnog stavka elektroničkom se poštom obavještava o svakoj dostavi koja im je upućena putem e-Curije.

Postupovni akt dostavljen je u trenutku kada primatelj (zastupnik ili asistent) zatraži pristup tom postupovnom aktu. Ako pristup nije zatražen, postupovni akt smatra se dostavljenim istekom sedmog dana od dana upućivanja obavijesti o toj dostavi elektroničkom poštom.

Ako je jedna stranka zastupana po više agenata ili odvjetnika, za računanje rokova uzima se u obzir prvi ostvareni zahtjev za pristup.

Mjerodavno je lokalno vrijeme Velikog Vojvodstva Luksemburga.

Članak 7.

Kada se ispostavi da je tehnički nemoguće podnijeti postupovni akt putem e-Curije, korisnik je o tome dužan odmah obavijestiti tajništvo Općeg suda elektroničkom poštom (GC.Registry@curia.europa.eu) ili telefaksom ((+ 352) 43 03 21 00) uz navođenje:

vrste akta koji se želi podnijeti;

prema potrebi, roka koji je određen za podnošenje tog akta;

naravi utvrđene tehničke nemogućnosti kako bi institucijske službe mogle provjeriti je li ta nemogućnost rezultat nedostupnosti e-Curije.

Ako je zastupnik ograničen rokom, presliku postupovnog akta podnosi tajništvu Općeg suda na bilo koji drugi prikladan način (podnošenje papirnate verzije odnosno pošiljanje poštom, elektroničkom poštom ili telefaksom). Nakon tog pošiljanja postupovni akt mora se podnijeti putem e-Curije čim tehnički ponovno bude moguće koristiti se aplikacijom.

Opći sud ili predsjednik, ovisno o slučaju, odlučuje o prihvaćanju postupovnog akta koji je podnesen putem e-Curije izvan zadanog roka, uzimajući u obzir elemente koje navede podnositelj radi dokazivanja tehničke nemogućnosti pravodobnog podnošenja tog postupovnog akta putem e-Curije.

Kada se ispostavi da je korištenje e-Curije tehnički nemoguće i ako to žurnost zahtijeva, tajnik šalje postupovne akte na bilo koji drugi prikladan način. Nakon tog pošiljanja postupovni akt mora se dostaviti putem e-Curije čim tehnički ponovno bude moguće koristiti se aplikacijom.

Članak 8.

Tajnik određuje uvjete korištenja e-Curije i nadzire njihovo poštovanje. Korištenje e-Curije na način koji nije u skladu s ovim uvjetima može dovesti do isključivanja predmetnog korisničkog računa.

Sud poduzima mjere potrebne za zaštitu e-Curije od svake zloupotrebe ili zlonamjernog korištenja.

Korisnika se porukom elektroničke pošte obavještava o svakoj mjeri poduzetoj na temelju ovog članka kojom ga se onemogućava u korištenju njegova korisničkog računa.

Članak 9.

Ovom odlukom zamjenjuje se Odluka Općeg suda od 14. rujna 2011. o podnošenju i dostavi postupovnih akata putem aplikacije e-Curia (1).

Članak 10.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana trećeg mjeseca koji slijedi nakon dana njezine objave u Službenom listu Europske unije.

U Luxembourgu 11. srpnja 2018.

Tajnik

E. COULON

Predsjednik

M. JAEGER


(1)  SL C 289, 1.10.2011., str. 9.


Top