EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0789

Provedbena odluka Vijeća (EU) 2018/789 od 25. svibnja 2018. o odobrenju Mađarskoj da uvede posebnu mjeru odstupanja od članka 193. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

ST/8045/2018/INIT

OJ L 134, 31.5.2018, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/10/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/789/oj

31.5.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 134/10


PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA (EU) 2018/789

od 25. svibnja 2018.

o odobrenju Mađarskoj da uvede posebnu mjeru odstupanja od članka 193. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (1), a posebno njezin članak 395. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 193. Direktive 2006/112/EZ svaki porezni obveznik koji provodi obavlja oporezivu isporuku robe ili usluga u pravilu je dužan plaćati porez na dodanu vrijednost (PDV) poreznim tijelima.

(2)

Dopisom evidentiranim u Komisiji 13. srpnja 2017. Mađarska je zatražila odobrenje za uvođenje mjere odstupanja od članka 193. Direktive 2006/112/EZ („posebna mjera”) u pogledu osobe koja je odgovorna za plaćanje PDV-a u slučaju određenih isporuka koje obavlja porezni obveznik koji se nalazi u postupku likvidacije ili bilo kojem drugom postupku kojim se, u skladu sa zakonom, utvrđuje njegova nesolventnost.

(3)

U skladu s člankom 395. stavkom 2. drugim podstavkom Direktive 2006/112/EZ Komisija je dopisima od 15. siječnja 2018. proslijedila zahtjev Mađarske drugim državama članicama. Dopisom od 16. siječnja 2018. Komisija je obavijestila Mađarsku da ima sve informacije potrebne za razmatranje tog zahtjeva.

(4)

Mađarska tvrdi da porezni obveznici koji se nalaze u postupku likvidacije ili stečajnom postupku često poreznim tijelima ne plaćaju dospjeli PDV. Istodobno kupac ipak može odbiti nastali PDV kao porezni obveznik s pravom na odbitak, što ima negativne posljedice na proračun i čime se financira likvidacija. U Mađarskoj su zabilježeni i slučajevi prijevare u kojima su trgovačka društva u likvidaciji izdavala fiktivne račune aktivnim trgovačkim društvima, čime je uvelike smanjen porez koji potonji trebaju platiti bez jamstva da će izdavatelj platiti PDV koji se mora platiti.

(5)

U skladu s člankom 199. stavkom 1. točkom (g) Direktive 2006/112/EZ države članice mogu odrediti da je osoba koja je odgovorna za plaćanje PDV-a porezni obveznik kojemu se isporučuje nekretnina koju prodaje dužnik prema presudi u okviru obvezne prodaje drugoj osobi („mehanizam prijenosa porezne obveze”). Kako bi se ograničili gubici javnih prihoda Mađarska je zatražila odstupanje od članka 193. Direktive 2006/112/EZ kako bi joj se dopustilo da primijeni mehanizam prijenosa porezne obveze na ostale isporuke poreznih obveznika koji se nalaze u stečajnom postupku, osobito isporuku kapitalnih dobara i isporuku druge robe ili usluga čija je tržišna vrijednost viša od 100 000 HUF.

(6)

Na temelju informacija koje je dostavila Mađarska, određivanjem primatelja poreznog obveznika kao osobe koja je odgovorna za plaćanje PDV-a u tim posebnim slučajevima pojednostavnit će se postupak naplate PDV-a i spriječiti utaja i izbjegavanje poreza. Mađarska smatra i da će se posebnom mjerom ograničiti gubici javnih prihoda i ostvariti dodatni prihodi.

(7)

Mađarskoj bi stoga trebalo odobriti da primijeni mehanizam prijenosa porezne obveze na isporuku kapitalnih dobara i isporuku druge robe ili usluga čija je tržišna vrijednost viša od 100 000 HUF, a koje isporučuje porezni obveznik koji se nalazi u postupku likvidacije ili bilo kojem drugom postupku kojim se, u skladu sa zakonom, utvrđuje njegova nesolventnost.

(8)

Posebna bi mjera trebala biti vremenski ograničena.

(9)

S obzirom na opseg i novitet posebne mjere važno je evaluirati njezin učinak. Stoga, bude li Mađarska smatrala da posebnu mjeru treba produljiti nakon 2021., trebala bi najkasnije do 31. prosinca 2020. dostaviti Komisiji izvješće o evaluaciji posebne mjere zajedno sa zahtjevom za produljenje.

(10)

Odstupanje će imati samo zanemariv učinak na sveukupni prikupljeni prihod od poreza u fazi konačne potrošnje i neće imati negativan učinak na vlastita sredstva Unije koja proizlaze iz PDV-a,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odstupajući od članka 193. Direktive 2006/112/EZ, Mađarskoj se odobrava da odredi da je osoba odgovorna za plaćanje PDV-a porezni obveznik kojemu se isporučuje bilo što od sljedećeg:

(a)

kapitalna dobra koja isporučuje porezni obveznik koji se nalazi u postupku likvidacije ili bilo kojem drugom postupku kojim se, u skladu sa zakonom, utvrđuje njegova nesolventnost;

(b)

druga roba i druge usluge čija je tržišna vrijednost u vrijeme isporuke viša od 100 000 HUF i koje isporučuje porezni obveznik koji se nalazi u postupku likvidacije ili bilo kojem drugom postupku kojim se, u skladu sa zakonom, utvrđuje njegova nesolventnost.

Članak 2.

Ova Odluka proizvodi učinke od dana priopćenja.

Ova Odluka prestaje važiti 31. prosinca 2021.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena Mađarskoj.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. svibnja 2018.

Za Vijeće

Predsjednik

V. GORANOV


(1)  SL L 347, 11.12.2006., str. 1.


Top