EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0300

Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/300 оd 11. siječnja 2018. o usklađenosti zajedničkog prijedloga predmetnih država članica za produljenje atlantskog željezničkog teretnog koridora s odredbama članka 5. Uredbe (EU) br. 913/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 51)

C/2018/0051

OJ L 56, 28.2.2018, p. 60–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/300/oj

28.2.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 56/60


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2018/300

оd 11. siječnja 2018.

o usklađenosti zajedničkog prijedloga predmetnih država članica za produljenje atlantskog željezničkog teretnog koridora s odredbama članka 5. Uredbe (EU) br. 913/2010 Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 51)

(vjerodostojni su samo tekstovi na francuskom, njemačkom, portugalskom i španjolskom jeziku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 913/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o europskoj željezničkoj mreži za konkurentni prijevoz robe (1), a posebno njezin članak 5. stavak 6.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 5. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 913/2010 ministri nadležni za željeznički promet u Njemačkoj, Španjolskoj, Francuskoj i Portugalu uputili su Komisiji pismo namjere zaprimljeno 6. ožujka 2017. Pismo namjere sadržava prijedlog produljenja atlantskog željezničkog teretnog koridora do terminala Valongo te mjesta Zaragoza, La Rochelle i Nantes St Nazaire.

(2)

Komisija je razmotrila taj prijedlog u skladu s člankom 5. stavkom 6. te Uredbe. Na temelju obrazloženja navedenog u nastavku Komisija smatra da prijedlog ispunjuje odredbe članka 5. Uredbe.

(3)

U prijedlogu su u obzir uzeti kriteriji iz članka 4. Uredbe. Produljenje željezničkog teretnog koridora obuhvaća državno područje tri države članice (Španjolske, Francuske i Portugala), a u koridoru i dalje sudjeluju ukupno četiri države članice. Novim vezama poboljšat će se integracija željezničkog teretnog koridora s ostalim oblicima prijevoza. Produljenjima će se stvoriti nova veza s mediteranskim željezničkim teretnim koridorom kod Zaragoze; osigurana je dosljednost obaju željezničkih teretnih koridora, kao i dosljednost unutar mreže TEN-T. Proširenja su u skladu s mrežom TEN-T jer se proširenje od Zaragoze do Nantes St Nazairea nalazi na osnovnoj mreži, proširenje do La Rochellea dio je sveobuhvatne mreže, a proširenje do terminala Valongo nalazi se u prihvatnom području čvorišta Porto na osnovnoj mreži TEN-T-a.

(4)

Studija tržišta prijevoza koju je proveo upravni odbor željezničkog teretnog koridora ukazuje na to da se na temelju proširenja očekuju dodatne količine tereta u međunarodnom željezničkom prijevozu duž atlantskog koridora i postupno povećanje udjela željezničkog prometa u ukupnom prometu. Promjenom oblika prijevoza ostvarit će se znatne socioekonomske koristi zbog smanjivanja emisija ugljika i zagušenja cestovnoga prometa. Vezom s mediteranskim željezničkim teretnim koridorom kod Zaragoze u prihvatno područje koridora priključit će se autonomne zajednice Aragón i Navarra. U studiji tržišta procijenjeno je da će produljenja doprinijeti razvoju željezničkog teretnog prijevoza povećanjem udjela željezničkog prometa u ukupnom prometu između Portugala i tri španjolske autonomne zajednice Madrid, Navarra i Aragón s 28 % u 2010. na 60 % u 2050. Procjenom se u obzir uzima šesterostruko povećanje ukupne količine tona tereta u željezničkom prijevozu. Slično tome, koridor će se osnažiti vezama s lukama i terminalima u Nantes St Nazaireu, La Rochelleu i Valongu, čime će se olakšati multimodalni prijevoz i povećati potražnja na koridoru, kao i razviti europski željeznički teretni prijevoz.

(5)

Prema pismu namjere, upravni odbor i podnositelji zahtjeva upoznati su s prijedlogom i podržali su produljenja koridora.

(6)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 21. Uredbe (EU) br. 913/2010,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Smatra se da prijedlog naveden u pismu namjere zaprimljenom 6. ožujka 2017., koje su Komisiji uputili ministri nadležni za željeznički promet u Njemačkoj, Španjolskoj, Francuskoj i Portugalu u pogledu produljenja atlantskog željezničkog teretnog koridora do terminala Valongo te mjesta Zaragoza, La Rochelle i Nantes St Nazaire, ispunjuje odredbe članka 5. Uredbe (EU) br. 913/2010.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Saveznoj Republici Njemačkoj, Kraljevini Španjolskoj, Republici Francuskoj i Republici Portugalu.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. siječnja 2018.

Za Komisiju

Violeta BULC

Članica Komisije


(1)  SL L 276, 20.10.2010., str. 22.


Top