EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0032

Odluka (EU) 2019/48 Europske središnje banke od 30. studenoga 2018. o uplati kapitala Europske središnje banke od strane nacionalnih središnjih banaka izvan europodručja i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/31 (ESB/2018/32)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 196–197 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; stavljeno izvan snage 32020D0136

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/48/oj

11.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 9/196


ODLUKA (EU) 2019/48 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 30. studenoga 2018.

o uplati kapitala Europske središnje banke od strane nacionalnih središnjih banaka izvan europodručja i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/31 (ESB/2018/32)

OPĆE VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 47.,

budući da:

(1)

Člankom 47. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (dalje u tekstu „Statut ESSB-a”) predviđeno je da nacionalne središnje banke država članica s odstupanjem (dalje u tekstu „nacionalne središnje banke izvan europodručja”) ne uplaćuju svoj upisani kapital, osim ako Opće vijeće Europske središnje banke (ESB), odlučujući većinom koju čine najmanje dvije trećine upisanog kapitala ESB-a i najmanje polovica imatelja udjela, odluči da se mora uplatiti minimalan postotak kao doprinos za troškove poslovanja ESB-a.

(2)

Članak 1. Odluke ESB/2013/31 (1) propisuje da svaki NSB izvan europodručja uplaćuje 3,75 % svojeg udjela u upisanom kapitalu ESB-a s učinkom od 1. siječnja 2014.

(3)

Odluka (EU) 2019/43 Europske središnje banke (ESB/2018/27) (2) propisuje prilagodbu ključa za upis kapitala ESB-a (dalje u tekstu „ključ kapitala”) u skladu s člankom 29. stavkom 3. Statuta ESSB-a te s učinkom od 1. siječnja 2019. utvrđuje nove pondere dodijeljene svakom NSB-u u prilagođenom ključu kapitala (dalje u tekstu: „ponderi u ključu kapitala”).

(4)

Radi petogodišnje prilagodbe ključa kapitala ESB-a potrebno je donijeti novu odluku ESB-a kojom se stavlja izvan snage Odluka ESB/2013/31 s učinkom od 1. siječnja 2019. te utvrđuje postotak upisanoga kapitala ESB-a koji su nacionalne središnje banke izvan europodručja obvezne uplatiti s učinkom od 1. siječnja 2019.,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Opseg i oblik upisanog i uplaćenog kapitala

Svaki NSB izvan europodručja u cijelosti uplaćuje 3,75 % svog udjela u upisanom kapitalu ESB-a s učinkom od 1. siječnja 2019. Uzimajući u obzir nove pondere u ključu kapitala određene u članku 2. Odluke (EU) 2019/43 (ESB/2018/27), svaki NSB izvan europodručja ima ukupni upisani i uplaćeni kapital u iznosu navedenom pokraj njegovog naziva u sljedećoj tablici:

NSB izvan europodručja

Upisani kapital na dan 1. siječnja 2019.

(u EUR)

Uplaćeni kapital na dan 1. siječnja 2019.

(u EUR)

Българска народна банка

(Bugarska narodna banka)

92 131 635,17

3 454 936,32

Česká národní banka

175 062 014,33

6 564 825,54

Danmarks Nationalbank

162 223 555,95

6 083 383,35

Hrvatska narodna banka

61 410 265,11

2 302 884,94

Magyar Nemzeti Bank

144 492 194,37

5 418 457,29

Narodowy Bank Polski

563 636 468,10

21 136 367,55

Banca Națională a României

264 887 922,99

9 933 297,11

Sveriges riksbank

273 028 328,31

10 238 562,31

Bank of England

1 552 024 563,60

58 200 921,14

Članak 2.

Prilagodba uplaćenog kapitala

1.   S obzirom na to da je svaki NSB izvan europodučja već uplatio 3,75 % svojeg udjela u upisanom kapitalu ESB-a koji se primjenjuje na dan 31. prosinca 2018. u skladu s Odlukom ESB/2013/31, svaki od njih prenosi dodatan iznos ESB-u ili prima natrag određeni iznos od ESB-a, ovisno o slučaju, kako bi se dosegnuli iznosi navedeni u trećem stupcu tablice u članku 1.

2.   Svi prijenosi u skladu s ovim člankom provode se u skladu s Odlukom (EU) 2019/45 Europske središnje banke (ESB/2018/29) (3).

Članak 3.

Stupanje na snagu i stavljanje izvan snage

1.   Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2019.

2.   Odluka ESB/2013/31 stavlja se van snage s učinkom od 1. siječnja 2019.

3.   Upućivanja na Odluku ESB/2013/31 smatraju se upućivanjima na ovu Odluku.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 30. studenoga 2018.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  Odluka ESB/2013/31 od 30. kolovoza 2013. o uplati kapitala Europske središnje banke od strane nacionalnih središnjih banaka izvan europodručja (SL L 16, 21.1.2014., str. 63.).

(2)  Odluka (EU) 2019/43 Europske središnje banke od 29. studenoga 2018. o postotnim udjelima nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala Europske središnje banke i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/28 (ESB/2018/27) (vidjeti stranicu 178 ovoga Službenog lista).

(3)  Odluka (EU) 2019/45 Europske središnje banke od 29. studenoga 2018. o utvrđivanju uvjeta za prijenos udjela u kapitalu Europske središnje banke među nacionalnim središnjim bankama i prilagodbu uplaćenoga kapitala i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/29 (ESB/2018/29) (vidjeti stranicu 183 ovoga Službenog lista).


Top