EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0029

Odluka (EU) 2019/45 Europske središnje banke od 29. studenoga 2018. o utvrđivanju uvjeta za prijenos udjela u kapitalu Europske središnje banke među nacionalnim središnjim bankama i prilagodbu uplaćenoga kapitala i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/29 (ESB/2018/29)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 183–189 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; stavljeno izvan snage 32020D0139

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/45/oj

11.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 9/183


ODLUKA (EU) 2019/45 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 29. studenoga 2018.

o utvrđivanju uvjeta za prijenos udjela u kapitalu Europske središnje banke među nacionalnim središnjim bankama i prilagodbu uplaćenoga kapitala i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/29 (ESB/2018/29)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 28. stavak 5.,

budući da:

(1)

Odlukom (EU) 2019/43 Europske središnje banke (ESB/2018/27) (1) propisuje se prilagodba pondera dodijeljenih nacionalnim središnjim bankama (NSB) u ključu za upis kapitala Europske središnje banke (ESB) (dalje u tekstu: „ponderi u ključu kapitala” odnosno „ključ kapitala”). Ova prilagodba zahtijeva da Upravno vijeće odredi uvjete za prijenos udjela u kapitalu među nacionalnim središnjim bankama koje su članice Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) na dan 31. prosinca 2018. kako bi se osiguralo da je raspodjela spomenutih udjela u skladu s izvršenom prilagodbom. Stoga je potrebno donijeti novu odluku kojom će biti stavljena izvan snage Odluka ESB/2013/29 (2) s učinkom od 1. siječnja 2019.

(2)

Odlukom (EU) 2019/44 Europske središnje banke (ESB/2018/28) (3) utvrđen je oblik i opseg u kojem su nacionalne središnje banke država članica čija je valuta euro (dalje u tekstu: „nacionalne središnje banke iz europodručja”) obvezne uplatiti kapital ESB-a s obzirom na prilagođeni ključ kapitala. Odlukom (EU) 2019/48 Europske središnje banke (ESB/2018/32) (4) utvrđen je postotak koji su nacionalne središnje banke izvan europodručja (dalje u tekstu: „nacionalne središnje banke izvan europodručja”) obvezne uplatiti s učinkom od 1. siječnja 2019. s obzirom na prilagođeni ključ kapitala.

(3)

S obzirom na to da su sve nacionalne središnje banke iz europodručja već uplatile svoje ukupne udjele u upisanom kapitalu ESB-a koji se primjenjuju do 31. prosinca 2018. u skladu s Odlukom ESB/2013/30 (5), i što se tiče središnje banke Lietuvos bankas, temeljem članka 2. Odluke (EU) 2015/287 Europske središnje banke (ESB/2014/61) (6), u vezi s Odlukom ESB/2013/31 (7), svaka nacionalna središnja banka europodručja bi trebala ili prenijeti dodatan iznos ESB-u ili primiti natrag određeni iznos od ESB-a, ovisno o slučaju, kako bi se dosegnuli iznosi navedeni u tablici u članku 1. Odluke (EU) 2019/44 (ESB/2018/28).

(4)

Jednako tako, s obzirom da su nacionalne središnje banke izvan europodručja već su uplatile postotke svojih udjela u upisanom kapitalu ESB-a, koji se primjenjuju do 31. prosinca 2018. u skladu s Odlukom ESB/2013/31, svaka od njih bi trebala ili prenijeti dodatan iznos ESB-u ili primiti natrag određeni iznos od ESB-a, ovisno o slučaju, kako bi se dosegnuli iznosi navedeni u tablici u članku 1. Odluke (EU) 2019/48 (ESB/2018/32),

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prijenos udjela u kapitalu

S obzirom na udio u kapitalu ESB-a koji će svaki NSB imati upisan na dan 31. prosinca 2018. i udio u kapitalu ESB-a koji će svaki NSB upisati s učinkom od 1. siječnja 2019. zbog prilagodbe pondera u ključu kapitala utvrđenih u članku 2. Odluke (EU) 2019/43 (ESB/2018/27), nacionalne središnje banke među sobom prenose udjele u kapitalu putem prijenosa preko ESB-a kako bi se osiguralo da je raspodjela udjela u kapitalu s učinkom od 1. siječnja 2019. u skladu s prilagođenim ponderima. U tu svrhu, smatra se da je svaki NSB na temelju ovog članka te bez potrebe za daljnjim formalnostima ili aktima, s učinkom od 1. siječnja 2019. prenio ili primio udio u upisanom kapitalu ESB-a koji je naveden pokraj njegova naziva u četvrtom stupcu tablice u Prilogu I. ovoj Odluci, pri čemu se „+” odnosi na udio u kapitalu koji ESB prenosi NSB-u, a „–” na udio u kapitalu koji NSB prenosi ESB-u.

Članak 2.

Prilagodba uplaćenoga kapitala

1.   S obzirom na iznos kapitala ESB-a koji je svaki NSB uplatio i iznos kapitala ESB-a koji će svaki NSB uplatiti s učinkom od 1. siječnja 2019. u skladu s člankom 1. Odluke (EU) 2019/44 (ESB/2018/28) za nacionalne središnje banke iz europodručja i člankom 1. Odluke (EU) 2019/48 (ESB/2018/32) za nacionalne središnje banke izvan europodručja, prvog radnog dana Transeuropskog automatiziranog sustava ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (TARGET2) nakon 1. siječnja 2019. svaki NSB obvezan je prenijeti ili primiti neto iznos koji je naveden pokraj njegova naziva u četvrtom stupcu tablice u Prilogu II. ovoj Odluci, pri čemu se „+” odnosi na iznos koji NSB prenosi ESB-u, a „-” na iznos koji ESB prenosi NSB-u.

2.   Prvog radnog dana sustava TARGET2 nakon 1. siječnja 2019., ESB i nacionalne središnje banke koje su obvezne prenijeti iznos temeljem stavka 1. zasebno prenose i kamate na sve relevantne dugovane iznose koje dospijevaju u razdoblju od 1. siječnja 2019. do datuma prijenosa. Prenositelji i primatelji tih kamata isti su kao i prenositelji iznosa na koje se kamate obračunavaju.

Članak 3.

Opće odredbe

1.   Prijenosi opisani u članku 2. provode se preko sustava TARGET2.

2.   Ako NSB nema pristup sustavu TARGET2, iznosi opisani u članku 2. prenose se knjiženjem u korist računa koji su ESB ili NSB obvezni pravodobno navesti.

3.   Kamate koje dospijevaju u skladu s člankom 2. stavkom 2. izračunavaju se dnevno primjenom metode stvarnog broja dana/360 dana, po stopi jednakoj posljednjoj dostupnoj graničnoj kamatnoj stopi koju je Eurosustav upotrijebio u svojim aukcijama za glavne operacije refinanciranja.

4.   ESB i nacionalne središnje banke koji su obvezni provesti prijenos u skladu s člankom 2. obvezni su pravodobno navesti potrebne upute za propisno i pravodobno provođenje spomenutog prijenosa.

Članak 4.

Stupanje na snagu i stavljanje izvan snage

1.   Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2019.

2.   Ovime se stavlja van snage Odluka ESB/2013/29 s učinkom od 1. siječnja 2019.

3.   Upućivanja na Odluku ESB/2013/29 smatraju se upućivanjima na ovu Odluku.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 29. studenoga 2018.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  Odluka (EU) 2019/43 Europske središnje banke od 29. studenoga 2018. o postotnim udjelima nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala Europske središnje banke i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/28 (ESB/2018/27) (vidjeti stranicu 178 ovoga Službenog lista).

(2)  Odluka ESB/2013/29 od 29. kolovoza 2013. o utvrđivanju uvjeta za prijenos udjela u kapitalu Europske središnje banke među nacionalnim središnjim bankama i prilagodbu uplaćenoga kapitala (SL L 16, 21.1.2014., str. 55).

(3)  Odluka (EU) 2019/44 Europske središnje banke od 29. studenoga 2018. o uplati kapitala Europske središnje banke od strane nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro, o izmjeni Odluke ESB/2014/61 i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/30 (ESB/2018/28) (vidjeti stranicu 180 ovoga Službenog lista).

(4)  Decision (EU) 2019/48 Europske središnje banke od 30. studenoga 2018. o uplati kapitala Europske središnje banke od strane nacionalnih središnjih banaka izvan europodručja i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/31 (ESB/2018/32) (vidjeti stranicu 196 ovoga Službenog lista).

(5)  Odluka ESB/2013/30 od 29. kolovoza 2013. o uplati kapitala Europske središnje banke od strane nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro (SL L 16, 21.1.2014., str. 61).

(6)  Odluka (EU) 2015/287 Europske središnje banke od 31. prosinca 2014. o uplati kapitala, prijenosu deviznih pričuva i doprinosima središnje banke Lietuvos bankas u pričuve i rezervacije Europske središnje banke (ESB/2014/61) (SL L 50, 21.2.2015., str. 44).

(7)  Odluka ESB/2013/31 od 30. kolovoza 2013. o uplati kapitala Europske središnje banke od strane nacionalnih središnjih banaka izvan europodručja (SL L 16, 21.1.2014., str. 63).


PRILOG I.

UPISANI KAPITAL NACIONALNIH SREDIŠNJIH BANAKA

 

Udio upisan 31 prosinca 2018

(EUR)

Udio upisan od 1 siječnja 2019

(EUR)

Iznos prijenosa

(EUR)

Nacionalna središnja banka iz europodručja

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

268 222 025,17

273 656 178,72

5 434 153,55

Deutsche Bundesbank

1 948 208 997,34

1 988 229 048,48

40 020 051,14

Eesti Pank

20 870 613,63

21 303 613,91

433 000,28

Central Bank of Ireland

125 645 857,06

127 237 133,10

1 591 276,04

Bank of Greece

220 094 043,74

187 186 022,25

– 32 908 021,49

Banco de España

957 028 050,02

902 708 164,54

– 54 319 885,48

Banque de France

1 534 899 402,41

1 537 811 329,32

2 911 926,91

Banca d'Italia

1 332 644 970,33

1 277 599 809,38

– 55 045 160,95

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

16 269 985,63

– 108 250,07

Latvijas Banka

30 537 344,94

29 563 094,31

– 974 250,63

Lietuvos bankas

44 728 929,21

43 938 703,70

– 790 225,51

Banque centrale du Luxembourg

21 974 764,35

24 572 766,05

2 598 001,70

Central Bank of Malta

7 014 604,58

7 923 905,17

909 300,59

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

440 328 812,57

6 949 654,54

Oesterreichische Nationalbank

212,505,71378

220 018 268,69

7 512 554,91

Banco de Portugal

188 723 173,25

177 172 890,71

– 11 550 282,54

Banka Slovenije

37 400 399,43

36 382 848,76

– 1 017 550,67

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

86 643 356,59

3 020 176,98

Suomen Pankki

136 005 388,82

137 564 189,84

1 558 801,02

Nacionalna središnja banka izvan europodručja

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

92 986 810,73

92 131 635,17

– 855 175,56

Česká národní banka

174 011 988,64

175 062 014,33

1 050 025,69

Danmarks Nationalbank

161 000 330,15

162 223 555,95

1 223 225,80

Hrvatska narodna banka

65 199 017,58

61 410 265,11

– 3 788 752,47

Magyar Nemzeti Bank

149 363 447,55

144 492 194,37

– 4 871 253,18

Narodowy Bank Polski

554 565 112,18

563 636 468,10

9 071 355,92

Banca Naţională a României

281 709 983,98

264 887 922,99

– 16 822 060,99

Sveriges Riksbank

246 041 585,69

273 028 328,31

26 986 742,62

Bank of England

1 480 243 941,72

1 552 024 563,60

71 780 621,88

Ukupno  (1)

10 825 007 069,61

10 825 007 069,61

0,00


(1)  Zbog zaokruživanja ukupni iznosi ne moraju odgovarati zbroju svih prikazanih brojki.


PRILOG II.

UPLAĆENI KAPITAL NACIONALNIH SREDIŠNJIH BANAKA

 

Udio uplaćen 31 prosinca 2018

(EUR)

Udio uplaćen od 1 siječnja 2019

(EUR)

Iznos prijenosa

(EUR)

Nacionalna središnja banka iz europodručja

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

268 222 025,17

273 656 178,72

5 434 153,55

Deutsche Bundesbank

1 948 208 997,34

1 988 229 048,48

40 020 051,14

Eesti Pank

20 870 613,63

21 303 613,91

433 000,28

Central Bank of Ireland

125 645 857,06

127 237 133,10

1 591 276,04

Bank of Greece

220 094 043,74

187 186 022,25

– 32 908 021,49

Banco de España

957 028 050,02

902 708 164,54

– 54 319 885,48

Banque de France

1 534 899 402,41

1 537 811 329,32

2 911 926,91

Banca d'Italia

1 332 644 970,33

1 277 599 809,38

– 55 045 160,95

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

16 269 985,63

– 108 250,07

Latvijas Banka

30 537 344,94

29 563 094,31

– 974 250,63

Lietuvos bankas

44 728 929,21

43 938 703,70

– 790 225,51

Banque centrale du Luxembourg

21 974 764,35

24 572 766,05

2 598 001,70

Central Bank of Malta

7 014 604,58

7 923 905,17

909 300,59

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

440 328 812,57

6 949 654,54

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

220 018 268,69

7 512 554,91

Banco de Portugal

188 723 173,25

177 172 890,71

– 11 550 282,54

Banka Slovenije

37 400 399,43

36 382 848,76

– 1 017 550,67

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

86 643 356,59

3 020 176,98

Suomen Pankki

136 005 388,82

137 564 189,84

1 558 801,02

Nacionalna središnja banka izvan europodručja

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

3 487 005,40

3 454 936,32

– 32 069,08

Česká národní banka

6 525 449,57

6 564 825,54

39 375,97

Danmarks Nationalbank

6 037 512,38

6 083 383,35

45 870,97

Hrvatska narodna banka

2 444 963,16

2 302 884,94

– 142 078,22

Magyar Nemzeti Bank

5 601 129,28

5 418 457,29

– 182 671,99

Narodowy Bank Polski

20 796 191,71

21 136 367,55

340 175,84

Banca Naţională a României

10 564 124,40

9 933 297,11

– 630 827,29

Sveriges Riksbank

9 226 559,46

10 238 562,31

1 012 002,85

Bank of England

55 509 147,81

58 200 921,14

2 691 773,33

Ukupno  (1)

7 740 076 934,57

7 659 443 757,27

– 80 633 177,30


(1)  Zbog zaokruživanja ukupni iznosi ne moraju odgovarati zbroju svih prikazanih brojki.


Top