EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0027

Odluka (EU) 2019/43 Europske središnje banke od 29. studenoga 2018. o postotnim udjelima nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala Europske središnje banke i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/28 (ESB/2018/27)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 178–179 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; stavljeno izvan snage 32020D0137

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/43/oj

11.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 9/178


ODLUKA (EU) 2019/43 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 29. studenoga 2018.

o postotnim udjelima nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala Europske središnje banke i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/28 (ESB/2018/27)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 29. stavak 3. i članak 29. stavak 4.,

uzimajući u obzir doprinos Općeg vijeća Europske središnje banke u skladu s četvrtom alinejom članka 46. stavka 2. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke,

budući da:

(1)

Članak 29. stavak 3. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (dalje u tekstu: „Statut ESSB-a”) nalaže da se ponderi u ključu kapitala prilagođavaju svakih pet godina nakon osnivanja Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) analogno odredbama utvrđenim u članku 29. stavku 1. Statuta ESSB-a. Prilagođeni ključ kapitala primjenjuje se s učinkom od prvog dana u godini koja slijedi nakon godine tijekom koje je došlo do prilagodbe.

(2)

Posljednja prilagodba pondera u ključu kapitala u skladu s člankom 29. stavkom 3. Statuta ESSB-a izvršena je 2013. s učinkom od 1. siječnja 2014. (1)

(3)

U skladu s Odlukom Vijeća 2003/517/EZ (2), Europska komisija dostavila je Europskoj središnjoj banci (ESB) statističke podatke koji se upotrebljavaju za utvrđivanje prilagođenog ključa kapitala,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Zaokruživanje

Ako Europska komisija dostavi revidirane statističke podatke koji će se upotrebljavati pri prilagodbi ključa kapitala, a brojke ne iznose ukupno 100 %, razlika se nadoknađuje: i. ako je ukupan iznos manji od 100 %, dodavanjem 0,0001 postotnog boda najmanjem udjelu/udjelima rastućim redom, sve dok se ne dosegne točno 100 %; ili ii. ako je ukupan iznos veći od 100 %, oduzimanjem 0,0001 postotnog boda padajućim redom od najvećeg udjela/udjelâ dok se ne dosegne točno 100 %.

Članak 2.

Ponderi u ključu kapitala

Ponder koji se dodjeljuje svakom NSB-u u ključu kapitala iz članka 29. Statuta ESSB-a jest sljedeći s učinkom od 1. siječnja 2019.:

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2,5280 %

Българска народна банка (Bugarska narodna banka)

0,8511 %

Česká národní banka

1,6172 %

Danmarks Nationalbank

1,4986 %

Deutsche Bundesbank

18,3670 %

Eesti Pank

0,1968 %

Central Bank of Ireland

1,1754 %

Bank of Greece

1,7292 %

Banco de España

8,3391 %

Banque de France

14,2061 %

Hrvatska narodna banka

0,5673 %

Banca d'Italia

11,8023 %

Central Bank of Cyprus

0,1503 %

Latvijas Banka

0,2731 %

Lietuvos bankas

0,4059 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2270 %

Magyar Nemzeti Bank

1,3348 %

Central Bank of Malta

0,0732 %

De Nederlandsche Bank

4,0677 %

Oesterreichische Nationalbank

2,0325 %

Narodowy Bank Polski

5,2068 %

Banco de Portugal

1,6367 %

Banca Naţională a României

2,4470 %

Banka Slovenije

0,3361 %

Národná banka Slovenska

0,8004 %

Suomen Pankki

1,2708 %

Sveriges riksbank

2,5222 %

Bank of England

14,3374 %

Članak 3.

Stupanje na snagu i stavljanje izvan snage

1.   Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2019.

2.   Odluka ESB/2013/28 stavlja se van snage s učinkom od 1. siječnja 2019.

3.   Upućivanja na Odluku ESB/2013/28 smatraju se upućivanjima na ovu Odluku.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 29. studenoga 2018.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  Odluka ESB/2013/28 Europske središnje banke od 29. kolovoza 2013. o postotnim udjelima nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala Europske središnje banke (SL L 16, 21.1.2014., str. 53.).

(2)  Odluka Vijeća 2003/517/EZ od 15. srpnja 2003. o statističkim podatcima koji se koriste za prilagodbu ključa za upis kapitala Europske središnje banke (SL L 181, 19.7.2003., str. 43.).


Top