EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0021

Odluka (EU) 2018/1148 Europske središnje banke od 10. kolovoza 2018. o prihvatljivosti utrživih dužničkih instrumenata koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Helenska Republika i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2016/1041 (ESB/2018/21)

OJ L 208, 17.8.2018, p. 91–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1148/oj

17.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 208/91


ODLUKA (EU) 2018/1148 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 10. kolovoza 2018.

o prihvatljivosti utrživih dužničkih instrumenata koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Helenska Republika i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2016/1041 (ESB/2018/21)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno prvu alineju njegova članka 127. stavka 2.,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno prvu alineju njegova članka 3. stavka 1., članak 12. stavak 1., članak 18. i drugu alineju članka 34. stavka 1.,

uzimajući u obzir Smjernicu (EU) 2015/510 Europske središnje banke od 19. prosinca 2014. o provedbi okvira monetarne politike Eurosustava (ESB/2014/60) (1) (Smjernica o Općoj dokumentaciji), a posebno njezin članak 1. stavak 4., glave I., II., IV., V., VI. i VIII. dijela četvrtog i šesti dio,

uzimajući u obzir Smjernicu ESB/2014/31 od 9. srpnja 2014. o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja i o izmjeni Smjernice ESB/2007/9 (2), a posebno njezin članak 1. stavak 3. i članak 6. stavak 1. te članak 8.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 18. stavkom 1.Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, Europska središnja banka (ESB) i nacionalne središnje banke država članica čija je valuta euro mogu sklapati kreditne poslove s kreditnim institucijama i drugim sudionicima na tržištu, a da se pritom odobravanje kredita temelji na odgovarajućem osiguranju.

(2)

Standardni kriteriji i minimalni zahtjevi kreditne kvalitete kojima se utvrđuje prihvatljivost utržive imovine kao instrumenta osiguranja za potrebe operacija monetarne politike Eurosustava, navedeni su u Smjernici (EU) 2015/510 (ESB/2014/60), a posebno u njezinom članku 59. i dijelu četvrtom, glavi II.

(3)

U skladu s člankom 1. stavkom 4. Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60) Upravno vijeće može u svakom trenutku promijeniti instrumente, uvjete, kriterije i postupke za provođenje operacija monetarne politike Eurosustava. U skladu s člankom 59. stavkom 6. Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60), Eurosustav zadržava pravo da na temelju informacija koje smatra značajnim utvrdi ispunjavaju li izdanje, izdavatelj, dužnik ili jamac zahtjeve kreditne kvalitete Eurosustava za osiguravanje odgovarajuće zaštite Eurosustava od rizika.

(4)

Odstupajući od zahtjeva kreditne kvalitete Eurosustava za utrživu imovinu, članak 8. stavak 2. Smjernice ESB/2014/31 propisuje da se prag kreditne kvalitete Eurosustava ne primjenjuje na utržive dužničke instrumente koje su izdale ili za koje u potpunosti jamče središnje vlasti država članica europodručja na temelju programa Europske unije/Međunarodnog monetarnog fonda, osim ako Upravno vijeće ne odluči da odnosna država članica ne ispunjava uvjete financijske potpore i/ili makroekonomskog programa.

(5)

Dana 19. kolovoza 2015., nakon isteka prethodnog programa financijske potpore za Grčku Europskog fonda za financijsku stabilnost (EFSF), Upravno vijeće Europskog stabilizacijskog mehanizma (ESM) odobrilo je tekući trogodišnji program financijske potpore za Grčku.

(6)

Upravno vijeće je procijenilo učinke navedenog programa ESM-a za Grčku, stalnu provedbu programa i odgovornost koju su pokazala grčka tijela za punu provedbu programa. Na temelju te procjene, Upravno vijeće smatra da Helenska Republika postupa u skladu s uvjetima programa. Shodno tome, 22. lipnja 2016. Upravno vijeće donijelo je Odluku (EU) 2016/1041 Europske središnje banke (ESB/2016/18) (3) kojom je obnovilo prihvatljivost utrživih dužničkih instrumenata koje je izdala ili za koje u potpunosti jamči Helenska Republika za operacije monetarne politike Eurosustava, pod uvjetom primjene posebnih korektivnih faktora na te instrumente i pod uvjetom da se Helenska Republika smatra državom članicom europodručja koja postupa u skladu s programom Europske unije/Međunarodnog monetarnog fonda.

(7)

Trenutno, članak 1. stavak 3. Smjernice ESB/2014/31 propisuje da bi se za potrebe članka 6. stavka 1. i članka 8. te Smjernice Helenska Republika trebala smatrati državom članicom europodručja koja postupa u skladu s programom Europske unije/Međunarodnog monetarnog fonda. Osim toga, članak 8. stavak 3. te Smjernice propisuje da se na utržive dužničke instrumente koje je izdala ili za koje u potpunosti jamči Helenska Republika primjenjuju posebni korektivni faktori utvrđeni u Prilogu I. te Smjernice.

(8)

Na temelju članka 1. Sporazuma o financijskoj pomoći između Europskog stabilizacijskog mehanizma, Helenske Republike, središnje banke Bank of Greece i helenskog Fonda za financijsku stabilnost od 19. kolovoza 2015. (4), datum prestanka sadašnjeg programa ESM-a je 20. kolovoza 2018. Stoga se od 21. kolovoza 2018. Helenska Republika više ne može smatrati državom članicom europodručja pod programom Europske unije/Međunarodnog monetarnog fonda. Zbog toga, od tog datuma, uvjeti za privremeno isključenje pragova kreditne kvalitete Eurosustava u odnosu na utržive dužničke instrumente, koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Helenska Republika, kao što je utvrđeno u članku 8. stavku 2. Smjernice ESB/2014/31, više neće biti ispunjeni.

(9)

Stoga je Upravno vijeće odlučilo da bi se od 21. kolovoza 2018. trebali primjenjivati standardni kriteriji i pragovi kreditne kvalitete eurosustava u odnosu na utržive dužničke instrumente koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Helenska Republika i da se na te dužničke instrumente primjenjuju standardni korektivni faktori utvrđeni u Smjernici (EU) 2016/65 Europske središnje banke (ESB/2015/35) (5),

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prihvatljivosti utrživih dužničkih instrumenata koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Helenska Republika

1.   Za potrebe članka 1. stavka 3. i članka 6. stavka 1. te članka 8. Smjernice ESB/2014/31, smatra se da Helenska Republika više nije država članica europodručja koja postupa u skladu programom Europske unije/Međunarodnog monetarnog fonda.

2.   Minimalni zahtjevi Eurosustava za pragove kreditne kvalitete, kako su utvrđeni u Smjernici (EU) 2015/510 (ESB/2014/60), a posebno u članku 59. i u dijelu četvrtom, glavi II. primjenjuju se za utržive dužničke instrumente koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Helenska Republika.

3.   Utrživi dužnički instrumenti koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Helenska Republika više ne podliježu posebnim korektivnim faktorima utvrđenim u Prilogu I. Smjernice ESB/2014/31.

Članak 2.

Stavljanje izvan snage

Odluka (EU) 2016/1041 (ESB/2016/18) stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Završne odredbe

1.   Ova Odluka stupa na snagu 21. kolovoza 2018.

2.   U slučaju nepodudaranja između ove Odluke, Smjernice (EU) 2015/510 (ESB/2014/60) i Smjernice ESB/2014/31, kako su ih nacionalne središnje banke država članica čija je valuta euro provele na nacionalnoj razini, primjenjuje se ova Odluka.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 10. kolovoza 2018.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 91, 2.4.2015., str. 3.

(2)  SL L 240, 13.8.2014., str. 28.

(3)  Odluka (EU) 2016/1041 Europske središnje banke od 22. lipnja 2016. o prihvatljivosti utrživih dužničkih instrumenata koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Helenska Republika i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2015/300 (ESB/2016/18) (SL L 169, 28.6.2016., str. 14.).

(4)  Dostupno na internetskim stranicama ESM-a www.esm.europa.eu.

(5)  Smjernica (EU) 2016/65 Europske središnje banke od 18. studenoga 2015. o korektivnim faktorima koji se primjenjuju u provedbi okvira monetarne politike Eurosustava (ESB/2015/35) (SL L 14, 21.1.2016., str. 30.).


Top