EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0012

Odluka (EU) 2018/667 Europske središnje banke od 19. travnja 2018. o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za 2018. (ESB/2018/12)

SL L 111, 2.5.2018, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/667/oj

2.5.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 111/3


ODLUKA (EU) 2018/667 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 19. travnja 2018.

o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za 2018. (ESB/2018/12)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (1), a posebno njezin članak 30.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1163/2014 Europske središnje banke od 22. listopada 2014. o naknadama za nadzor (ESB/2014/41) (2), a posebno njezin članak 3. stavak 1. i članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Ukupni iznos godišnjih naknada za nadzor, koji se ubire na temelju članka 9. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41), pokriva, ali ne premašuje rashode Europske središnje banke (ESB) vezane uz njezine nadzorne zadaće u odgovarajućem razdoblju za koje se plaća naknada. Ovi rashodi se prvenstveno sastoje od troškova koji su izravno povezani s nadzornim zadaćama ESB-a, kao što su izravni nadzor značajnih subjekata, nadgledanje nadzora manje značajnih subjekata i provođenje horizontalnih zadaća i specijaliziranih usluga. Rashodi također uključuju troškove koji su neizravno povezani s nadzornim zadaćama ESB-a, kao što su usluge koje pružaju područja za potporu ESB-a, uključujući upravljanje poslovnim prostorom, upravljanje ljudskim potencijalima, administrativne usluge, usluge vezane uz proračun i kontroling, računovodstvene usluge, pravne, komunikacijske i prevoditeljske usluge, usluge unutarnje revizije, statističke usluge te usluge informacijske tehnologije.

(2)

Za izračun godišnje naknade za nadzor koja se plaća za značajne nadzirane subjekte i značajne nadzirane grupe te za manje značajne nadzirane subjekte i manje značajne nadzirane grupe, ukupni troškovi trebali bi biti podijeljeni na temelju rashoda raspoređenih odgovarajućim organizacijskim jedinicama koje obavljaju izravni nadzor značajnih nadziranih subjekata i značajnih nadziranih grupa i neizravni nadzor manje značajnih nadziranih subjekata i manje značajnih nadziranih grupa.

(3)

Ukupni iznos godišnjih naknada za nadzor za 2018. izračunava se kao zbroj: (a) procijenjenih godišnjih troškova nadzornih zadaća za 2018. na temelju odobrenog proračuna ESB-a za 2018., uzimajući u obzir sva kretanja u procijenjenim godišnjim troškovima očekivanim da nastanu ESB-u, a koja su bila poznata u vrijeme donošenja ove Odluke, i (b) viška ili manjka iz 2017.

(4)

Višak ili manjak bi se trebao utvrditi oduzimanjem stvarnih godišnjih troškova nadzornih zadaća nastalih za 2017., kao što je prikazano u Godišnjim financijskim izvještajima ESB-a za 2017. (3), od procijenjenih godišnjih troškova ubranih za 2017., navedenih u Prilogu Odluci (EU) 2017/760 Europske središnje banke (ESB/2017/11) (4).

(5)

U skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41), iznose naknade koji se nisu mogli ubrati i vezani su uz prethodna razdoblja za koja se plaća naknada, uplate kamata primljene u skladu s člankom 14. i određene druge iznose primljene ili nadoknađene u skladu s člankom 7. stavkom 3. te Uredbe, ako ih je bilo, trebalo bi također uzeti u obzir u odnosu na procijenjene godišnje troškove nadzornih zadaća za 2018.,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Odluke, primjenjuju se definicije sadržane u Uredbi (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke (ESB/2014/17) (5) i Uredbi (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41).

Članak 2.

Ukupan iznos godišnjih naknada za nadzor za 2018.

1.   Ukupan iznos godišnjih naknada za 2018. je 474 785 269 eura, izračunan na način kao što je prikazano u Prilogu I.

2.   Svaka kategorija nadziranih subjekata i nadziranih grupa plaća sljedeći iznos godišnjih naknada za nadzor:

(a)

značajni nadzirani subjekti i značajne nadzirane grupe: 428 485 342 eura;

(b)

manje značajni nadzirani subjekti i manje značajne nadzirane grupe: 46 299 927 eura.

Podjela ukupnog iznosa godišnjih naknada za nadzor za 2018., koji se plaća u odnosu na svaku kategoriju, prikazana je u Prilogu II.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 19. travnja 2018.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 287, 29.10.2013., str. 63.

(2)  SL L 311, 31.10.2014., str. 23.

(3)  Objavljeno na mrežnim stranicama ESB-a na www.ecb.europa.eu u veljači 2018.

(4)  Odluka (EU) 2017/760 Europske središnje banke od 24. travnja 2017. o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za 2017. (ESB/2017/11) (SL L 113, 29.4.2017., str. 52.).

(5)  Uredba (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke od 16. travnja 2014. o uspostavljanju okvira za suradnju unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (Okvirna uredba o SSM-u) (ESB/2014/17) (SL L 141, 14.5.2014., str. 1).


PRILOG I.

Izračun ukupnog iznosa godišnjih naknada za nadzor za 2018.

(EUR)

Procijenjeni godišnji troškovi za 2018.

502 467 814

Plaće i naknade

247 584 306

Najamnina i održavanje zgrade

53 932 669

Ostali operativni rashodi

200 950 839

Višak/manjak iz 2017.

– 27 930 375

Iznosi koji se trebaju uzeti u obzir u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41)

247 830

Iznosi naknade koji se nisu mogli ubrati i vezani su uz prethodna razdoblja za koja se plaća naknada

0

Uplate kamata u skladu s člankom 14. gore navedene Uredbe

– 7 079

Iznosi primljeni ili nadoknađeni u skladu s člankom 7. stavkom 3. gore navedene Uredbe

254 909

UKUPNO

474 785 269


PRILOG II.

Podjela ukupnog iznosa godišnjih naknada za nadzor za 2018.

(EUR)

 

Značajni nadzirani subjekti i značajne nadzirane grupe

Manje značajni nadzirani subjekti i manje značajne nadzirane grupe

Ukupno

Procijenjeni godišnji troškovi za 2018.

458 594 063

43 873 751

502 467 814

Višak/manjak iz 2017.

– 30 206 780

2 276 405

– 27 930 375

Iznosi koji se trebaju uzeti u obzir u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41)

98 059

149 771

247 830

Iznosi naknade koji se nisu mogli ubrati i vezani su uz prethodna razdoblja za koja se plaća naknada

0

0

0

Uplate kamata u skladu s člankom 14. gore navedene Uredbe

– 3 859

– 3 220

– 7 079

Iznosi primljeni ili nadoknađeni u skladu s člankom 7. stavkom 3. gore navedene Uredbe

101 918

152 991

254 909

UKUPNO

428 485 342

46 299 927

474 785 269


Top