EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2273

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2273 оd 8. prosinca 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/8171

OJ L 326, 9.12.2017, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; Implicitno stavljeno izvan snage 32021R1165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2273/oj

9.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 326/42


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2273

оd 8. prosinca 2017.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (1), a posebno njezin članak 22. stavak 1.,

budući da:

(1)

Na temelju članka 42. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008 (2), kako je izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 836/2014 (3), pod određenim uvjetima i ako ekološki uzgojene mlade kokoši nisu raspoložive, do 31. prosinca 2017. iznimno se dopušta dovođenje neekološki uzgojenih mladih kokoši za dobivanje jaja, starosti od najviše 18 tjedana, u jedinicu za ekološki uzgojene životinje.

(2)

Na tržištu Unije ne proizvodi se dovoljno ekološki uzgojenih mladih kokoši za dobivanje jaja niti je njihova kvaliteta dostatna za ispunjivanje potreba poljoprivrednika koji se bave uzgojem nesilica. Kako bi se omogućilo više vremena za razvoj proizvodnje ekološki uzgojenih mladih kokoši za dobivanje jaja, razdoblje primjene pravila proizvodnje u iznimnim slučajevima za upotrebu neekološki uzgojenih mladih kokoši za dobivanje jaja, starosti od najviše 18 tjedana, trebalo bi produljiti do 31. prosinca 2018.

(3)

Člankom 43. Uredbe (EZ) br. 889/2008, kako je izmijenjena Provedbenom uredbom (EU) br. 836/2014, za kalendarske godine 2015., 2016. i 2017. iznimno se dopušta upotreba najviše 5 % neekološkog proteinskog krmiva za svinje i perad.

(4)

Na tržištu Unije nije dostupna opskrba proteinom iz ekološkog uzgoja dovoljne kvalitete i u dovoljnoj količini potrebnoj za ispunjivanje prehrambenih potreba svinja i peradi uzgojenih na ekološkim poljoprivrednim gospodarstvima. Proizvodnja proteinskih usjeva iz ekološkog uzgoja i dalje zaostaje za potražnjom. Stoga je primjereno produljiti razdoblje iznimne mogućnosti upotrebe ograničenog udjela neekološkog proteinskog krmiva do 31. prosinca 2018.

(5)

Uredbu (EZ) br. 889/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za ekološku proizvodnju,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 889/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 42. točki (b) datum „31. prosinca 2017.” zamjenjuje se datumom „31. prosinca 2018.”.

2.

U članku 43. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Najveći postotak neekološkog proteinskog krmiva odobrenog za razdoblje od 12 mjeseci za te vrste iznosi 5 % za kalendarsku godinu 2018.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. prosinca 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 189, 20.7.2007., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu (SL L 250, 18.9.2008., str. 1.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 836/2014 od 31. srpnja 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu (SL L 230, 1.8.2014., str. 10.).


Top