EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1941

Uredba Komisije (EU) 2017/1941 оd 24. listopada 2017. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o znaku za okoliš EU-a (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/7039

OJ L 275, 25.10.2017, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1941/oj

25.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 275/9


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1941

оd 24. listopada 2017.

o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o znaku za okoliš EU-a

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-a (1), a posebno njezin članak 15.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 66/2010 osiguravaju se opće smjernice u obliku logotipa znaka za okoliš EU-a. Posebne smjernice bit će objavljene u zasebnom dokumentu nakon savjetovanja s nadležnim tijelima država članica i Odborom Europske unije za znak za okoliš.

(2)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora uspostavljenog člankom 16. Uredbe (EZ) br. 66/2010,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog II. Uredbi (EZ) br. 66/2010 zamjenjuje se tekstom utvrđenim u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. listopada 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 27, 30.1.2010., str. 1.


PRILOG

PRILOG II.

Oblik znaka za okoliš EU-a

Znak za okoliš EU-a ima sljedeći oblik:

 

Znak:

Image

 

Neobvezna oznaka s poljem za tekst (operater može upotrijebiti ovo polje unoseći tekst naveden u mjerilima za odgovarajuću skupinu proizvoda):

Image

 

Na proizvodu mora biti naveden i registracijski broj znaka za okoliš EU-a. Taj se broj navodi u sljedećem obliku:

Image

pri čemu se ‚xxxx’ odnosi na zemlju registracije, ‚yyy’ se odnosi na skupinu proizvoda, a ‚zzzzz’ se odnosi na broj koji je dodijelilo nadležno tijelo.

Europska komisija dat će u zasebnom dokumentu daljnje upute o dizajnu i uporabi logotipa znaka za okoliš EU-a nakon savjetovanja s EUEB-om.


Top