EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1263

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1263 оd 12. srpnja 2017. o ažuriranju popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji utvrđenog Provedbenom uredbom (EU) 2016/1141 u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

C/2017/4755

OJ L 182, 13.7.2017, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1263/oj

13.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 182/37


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1263

оd 12. srpnja 2017.

o ažuriranju popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji utvrđenog Provedbenom uredbom (EU) 2016/1141 u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta (1), a posebno njezin članak 4. stavke 1. i 2.,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1141 (2) utvrđen je popis invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji („Unijin popis”), a taj se popis prema potrebi ažurira u skladu s člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1143/2014.

(2)

Komisija je na temelju dostupnih dokaza i procjena rizika provedenih u skladu s člankom 5. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1143/2014 zaključila da su svi kriteriji utvrđeni u članku 4. stavku 3. te Uredbe ispunjeni u pogledu sljedećih invazivnih stranih vrsta: Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766.; Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.; Asclepias syriaca L.; Elodea nuttallii (Planch.) St. John; Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel; Heracleum mantegazzianum Sommier i Levier; Impatiens glandulifera Royle; Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus; Myriophyllum heterophyllum Michaux; Nyctereutes procyonoides Gray, 1834.; Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766.; Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

(3)

Komisija je zaključila da su za sve te invazivne strane vrste na odgovarajući način razmotreni svi elementi utvrđeni u članku 4. stavku 6. Uredbe (EU) br. 1143/2014.

(4)

Neke države članice namjeravaju podnijeti zahtjev Komisiji za odobravanje nastavka uzgoja vrste Nyctereutes procyonoides Gray, 1834. na temelju članka 9. Uredbe (EU) br. 1143/2014 zbog navodnog velikog javnog interesa socijalne ili gospodarske prirode. U tom bi kontekstu uvrštenje te vrste na Unijin popis trebalo podlijegati prijelaznom razdoblju kako bi se, prije nego što njezino uvrštavanje na popis stupi na snagu, omogućio dovršetak postupka iz članka 9. te Uredbe.

(5)

Od datuma donošenja Provedbene uredbe (EU) 2016/1141 ažurirane su oznake KN utvrđene Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (3), a najnovije izmjene utvrđene su Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1821 (4). Provedbenu uredbu (EU) 2016/1141 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za invazivne strane vrste,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2016/1141 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. srpnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 317, 4.11.2014., str. 35.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1141 od 13. srpnja 2016. o donošenju popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 189, 14.7.2016., str. 4.).

(3)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1821 оd 6. listopada 2016. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 294, 28.10.2016., str. 1.).


PRILOG

Prilog Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2016/1141 mijenja se kako slijedi:

1.

U tablicu popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji abecednim se redom dodaju sljedeće vrste:

Vrsta

Oznake KN za žive jedinke

Oznake KN za dijelove koji se mogu razmnožavati

Kategorije povezane robe

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766.

ex ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (oplođena jaja za liježenje)

 

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sjeme)

12.

Asclepias syriaca L.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sjeme)

7.

Elodea nuttallii (Planch.) St. John

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sjeme)

 

Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sjeme)

 

Heracleum mantegazzianum Sommier i Levier

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sjeme)

 

Impatiens glandulifera Royle

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sjeme)

 

Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sjeme)

7., 12.

Myriophyllum heterophyllum Michaux

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sjeme)

 

Nyctereutes procyonoides Gray, 1834. (*1)

ex ex 0106 19 00

 

Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766.

ex ex 0106 19 00

 

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (sjeme)

 

2.

U napomenama uz tablicu za stupac iv. dodaje se sljedeća točka:

„12.

ex 2309 90: pripravci za hranjenje ptica”.

3.

U čitavom se Prilogu upućivanja na oznaku KN „0301 99 18” zamjenjuju s „0301 99 17”.

4.

U čitavom se Prilogu upućivanja na oznaku KN „0306 24 80” zamjenjuju s „0306 33 90”.

5.

U čitavom se Prilogu upućivanja na oznaku KN „0306 29 10” zamjenjuju s „0306 39 10”.

6.

U čitavom se Prilogu upućivanja na oznaku KN „0602 90 49” zamjenjuju s „0602 90 46” ili „0602 90 48”.


(*1)  Uvrštenje vrste Nyctereutes procyonoides Gray, 1834. primjenjuje se od 2. veljače 2019.”


Top