EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1260

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1260 оd 19. lipnja 2017. o zamjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju postupka za europski platni nalog

C/2017/3984

OJ L 182, 13.7.2017, p. 20–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1260/oj

13.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 182/20


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1260

оd 19. lipnja 2017.

o zamjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju postupka za europski platni nalog

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog (1), a posebno njezin članak 30.,

budući da:

(1)

U prilozima Uredbi (EZ) br. 1896/2006 utvrđuju se obrasci koje je potrebno upotrebljavati kako bi se olakšala njezina primjena.

(2)

Uredba (EZ) br. 1896/2006 izmijenjena je Uredbom (EU) 2015/2421 Europskog parlamenta i Vijeća (2) s učinkom od 14. srpnja 2017. Od datuma osporavanja europskog platnog naloga tužitelj može zahtijevati da se postupak nastavi u skladu s pravilima europskog postupka za sporove male vrijednosti utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća (3). U Dodatku 2. i povezanim smjernicama iz Priloga I. takva bi se mogućnost trebala uzeti u obzir. Radi jasnoće primjereno je zamijeniti cijeli Prilog I.

(3)

Budući da će se izmjene Uredbe (EZ) br. 1896/2006 primjenjivati od 14. srpnja 2017., ova Uredba trebala bi stupiti na snagu 14. srpnja 2017.

(4)

U skladu s člankom 3. i člankom 4.a stavkom 1. Protokola br. 21 o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske u vezi s područjem slobode, sigurnosti i pravde, koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Ujedinjena Kraljevina i Irska priopćile su svoju želju da sudjeluju u donošenju i primjeni Uredbe (EZ) br. 1896/2006 i Uredbe (EU) 2015/2421 te ih stoga obvezuje i ova Uredba.

(5)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 22 o stajalištu Danske, koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(6)

Stoga je nužno zamijeniti Prilog I. Uredbi (EZ) br. 1896/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 1896/2006 zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu 14. srpnja 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. lipnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 399, 30.12.2006., str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2015/2421 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 861/2007 o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti i Uredbe (EZ) br. 1896/2006 o uvođenju postupka za europski platni nalog (SL L 341, 24.12.2015., str. 1.).

(3)  Uredba (EZ) br. 861/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti (SL L 199, 31.7.2007., str. 1.).


PRILOG

PRILOG I.

Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike Image Tekst slike

Top