EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1228

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1228 оd 20. ožujka 2017. o uvjetima razredbe bez ispitivanja vanjske i unutarnje žbuke na bazi organskih veziva obuhvaćene usklađenom normom EN 15824 i proizvoda za vanjsko i unutarnje žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 998-1 s obzirom na njihovu reakciju na požar (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/1703

OJ L 177, 8.7.2017, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1228/oj

8.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 177/4


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1228

оd 20. ožujka 2017.

o uvjetima razredbe bez ispitivanja vanjske i unutarnje žbuke na bazi organskih veziva obuhvaćene usklađenom normom EN 15824 i proizvoda za vanjsko i unutarnje žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 998-1 s obzirom na njihovu reakciju na požar

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ (1), a posebno njezin članak 27. stavak 5.,

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/364 (2) donesen je sustav za klasifikaciju svojstava građevnih proizvoda u pogledu njihove reakcije na požar. Vanjska i unutarnja žbuka na bazi organskih veziva te proizvodi za vanjsko i unutarnje žbukanje ubrajaju se u građevne proizvode na koje se ta Delegirana uredba primjenjuje.

(2)

Iz ispitivanja se može zaključiti da vanjska i unutarnja žbuka na bazi organskih veziva obuhvaćena usklađenom normom EN 15824 i proizvodi za vanjsko i unutarnje žbukanje obuhvaćeni usklađenom normom EN 998-1 imaju stalna i predvidiva svojstva u pogledu reakcije na požar ako ispunjavaju određene uvjete s obzirom na najviši udio organskih tvari u proizvodu, najveću masu po jediničnoj površini koja se nanosi na supstrat i svojstva supstrata u pogledu reakcije na požar.

(3)

Stoga bi trebalo smatrati da vanjska i unutarnja žbuka na bazi organskih veziva obuhvaćena usklađenom normom EN 15824 i proizvodi za vanjsko i unutarnje žbukanje obuhvaćeni usklađenom normom EN 998-1 odgovaraju određenom razredu svojstva u pogledu reakcije na požar utvrđen u Delegiranoj uredbi (EU) 2016/364 ako ispunjavaju te uvjete, bez potrebe za daljnjim ispitivanjem,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Smatra se da vanjska i unutarnja žbuka na bazi organskih veziva obuhvaćena usklađenom normom EN 15824 i proizvodi za vanjsko i unutarnje žbukanje obuhvaćeni usklađenom normom EN 998-1 koji ispunjavaju uvjete navedene u Prilogu odgovaraju razredima svojstva navedenima u Prilogu bez ispitivanja.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. ožujka 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 88, 4.4.2011., str. 5.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/364 оd 1. srpnja 2015. o klasifikaciji reakcije na požar građevnih proizvoda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 68, 15.3.2016., str. 4.).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Proizvodi (1)

Najveća dopuštena količina organskih tvari (2)

(% masenog udjela)

Najveća dopuštena masa po jediničnoj površini (3)

(kg/m2)

Razred (4)

vanjska i unutarnja žbuka na bazi organskih veziva obuhvaćena usklađenom normom EN 15824

≤ 9,0

≤ 4,0

B-s2, d0

vanjska i unutarnja žbuka na bazi organskih veziva obuhvaćena usklađenom normom EN 15824

i

proizvodi za vanjsko i unutarnje žbukanje obuhvaćeni usklađenom normom EN 998-1

≤ 2,5

≤ 6,0

A2 – s1, d0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 5,0

≤ 2,0


(1)  Proizvodi koji se isporučuju u obliku paste ili praha te se upotrebljavaju za vanjsko i unutarnje pokrivanje zidova, stupova, pregrada i stropova. Svojstva podloge razvrstavaju se barem u razred A2 – s1, d0, a gustoća ne smije biti manja od 525 kg/m3.

(2)  Odnosi se na udio krutih tvari (usporedivo s potpuno osušenom žbukom nanesenom na podlogu).

(3)  Odnosi se na vlažni proizvod (spreman za uporabu).

(4)  Razred kako je utvrđen u tablici 1. Priloga Delegiranoj uredbi (EU) 2016/364.


Top