Help Print this page 

Document 32017R1228

Title and reference
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1228 оd 20. ožujka 2017. o uvjetima razredbe bez ispitivanja vanjske i unutarnje žbuke na bazi organskih veziva obuhvaćene usklađenom normom EN 15824 i proizvoda za vanjsko i unutarnje žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 998-1 s obzirom na njihovu reakciju na požar (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/1703
  • In force
OJ L 177, 8.7.2017, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1228/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

8.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 177/4


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1228

оd 20. ožujka 2017.

o uvjetima razredbe bez ispitivanja vanjske i unutarnje žbuke na bazi organskih veziva obuhvaćene usklađenom normom EN 15824 i proizvoda za vanjsko i unutarnje žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 998-1 s obzirom na njihovu reakciju na požar

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ (1), a posebno njezin članak 27. stavak 5.,

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/364 (2) donesen je sustav za klasifikaciju svojstava građevnih proizvoda u pogledu njihove reakcije na požar. Vanjska i unutarnja žbuka na bazi organskih veziva te proizvodi za vanjsko i unutarnje žbukanje ubrajaju se u građevne proizvode na koje se ta Delegirana uredba primjenjuje.

(2)

Iz ispitivanja se može zaključiti da vanjska i unutarnja žbuka na bazi organskih veziva obuhvaćena usklađenom normom EN 15824 i proizvodi za vanjsko i unutarnje žbukanje obuhvaćeni usklađenom normom EN 998-1 imaju stalna i predvidiva svojstva u pogledu reakcije na požar ako ispunjavaju određene uvjete s obzirom na najviši udio organskih tvari u proizvodu, najveću masu po jediničnoj površini koja se nanosi na supstrat i svojstva supstrata u pogledu reakcije na požar.

(3)

Stoga bi trebalo smatrati da vanjska i unutarnja žbuka na bazi organskih veziva obuhvaćena usklađenom normom EN 15824 i proizvodi za vanjsko i unutarnje žbukanje obuhvaćeni usklađenom normom EN 998-1 odgovaraju određenom razredu svojstva u pogledu reakcije na požar utvrđen u Delegiranoj uredbi (EU) 2016/364 ako ispunjavaju te uvjete, bez potrebe za daljnjim ispitivanjem,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Smatra se da vanjska i unutarnja žbuka na bazi organskih veziva obuhvaćena usklađenom normom EN 15824 i proizvodi za vanjsko i unutarnje žbukanje obuhvaćeni usklađenom normom EN 998-1 koji ispunjavaju uvjete navedene u Prilogu odgovaraju razredima svojstva navedenima u Prilogu bez ispitivanja.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. ožujka 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 88, 4.4.2011., str. 5.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/364 оd 1. srpnja 2015. o klasifikaciji reakcije na požar građevnih proizvoda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 68, 15.3.2016., str. 4.).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Proizvodi (1)

Najveća dopuštena količina organskih tvari (2)

(% masenog udjela)

Najveća dopuštena masa po jediničnoj površini (3)

(kg/m2)

Razred (4)

vanjska i unutarnja žbuka na bazi organskih veziva obuhvaćena usklađenom normom EN 15824

≤ 9,0

≤ 4,0

B-s2, d0

vanjska i unutarnja žbuka na bazi organskih veziva obuhvaćena usklađenom normom EN 15824

i

proizvodi za vanjsko i unutarnje žbukanje obuhvaćeni usklađenom normom EN 998-1

≤ 2,5

≤ 6,0

A2 – s1, d0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 5,0

≤ 2,0


(1)  Proizvodi koji se isporučuju u obliku paste ili praha te se upotrebljavaju za vanjsko i unutarnje pokrivanje zidova, stupova, pregrada i stropova. Svojstva podloge razvrstavaju se barem u razred A2 – s1, d0, a gustoća ne smije biti manja od 525 kg/m3.

(2)  Odnosi se na udio krutih tvari (usporedivo s potpuno osušenom žbukom nanesenom na podlogu).

(3)  Odnosi se na vlažni proizvod (spreman za uporabu).

(4)  Razred kako je utvrđen u tablici 1. Priloga Delegiranoj uredbi (EU) 2016/364.


Top