Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1227

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1227 оd 20. ožujka 2017. o uvjetima razredbe bez ispitivanja proizvoda od lijepljenog višeslojnog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 14080 i konstrukcijskih proizvoda od punog zupčasto spojenog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 15497 s obzirom na njihovu reakciju na požar i o izmjeni Odluke 2005/610/EZ (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/1702

OJ L 177, 8.7.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1227/oj

8.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 177/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1227

оd 20. ožujka 2017.

o uvjetima razredbe bez ispitivanja proizvoda od lijepljenog višeslojnog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 14080 i konstrukcijskih proizvoda od punog zupčasto spojenog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 15497 s obzirom na njihovu reakciju na požar i o izmjeni Odluke 2005/610/EZ

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 89/106/EEZ (1), a posebno njezin članak 27. stavak 5.,

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2016/364 (2) donesen je sustav za klasifikaciju svojstava građevnih proizvoda u pogledu njihove reakcije na požar. Proizvodi od lijepljenog višeslojnog drva i konstrukcijski proizvodi od punog zupčasto spojenog drva ubrajaju se u građevne proizvode na koje se ta Delegirana uredba primjenjuje.

(2)

Odlukom Komisije 2005/610/EZ (3) u tablici 1. Priloga toj odluci utvrđeni su razredi reakcije na požar proizvoda od lijepljenog višeslojnog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 14080. Međutim, na temelju daljnjeg ispitivanja tih proizvoda pokazalo se da je opravdano prilagoditi uvjete utvrđene u toj Odluci za te proizvode.

(3)

Iz ispitivanja se može zaključiti da proizvodi od lijepljenog višeslojnog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 14080 i konstrukcijski proizvodi od punog zupčasto spojenog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 15497 imaju stalna i predvidiva svojstva u pogledu reakcije na požar ako ispunjavaju određene uvjete s obzirom na najmanju prosječnu gustoću drva i najmanju prosječnu debljinu proizvoda.

(4)

Stoga bi trebalo smatrati da proizvodi od lijepljenog višeslojnog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 14080 i konstrukcijski proizvodi od punog zupčasto spojenog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 15497 odgovaraju određenom razredu svojstva u pogledu reakcije na požar utvrđen u Delegiranoj uredbi (EU) 2016/364 ako ispunjavaju te uvjete, bez potrebe za daljnjim ispitivanjem.

(5)

Radi pravne sigurnosti tablicu 1. Priloga Odluci 2005/610/EZ trebalo bi izbrisati iz Priloga, a na proizvode od lijepljenog višeslojnog drva obuhvaćene usklađenom normom EN 14080 umjesto te tablice trebalo bi primjenjivati Prilog ovoj Uredbi,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Smatra se da proizvodi od lijepljenog višeslojnog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 14080 i konstrukcijski proizvodi od punog zupčasto spojenog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 15497 koji ispunjavaju uvjete navedene u Prilogu odgovaraju razredima svojstva navedenima u Prilogu bez ispitivanja.

Članak 2.

Tablica 1. Priloga Odluci 2005/610/EZ briše se.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. ožujka 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 88, 4.4.2011., str. 5.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/364 оd 1. srpnja 2015. o klasifikaciji reakcije na požar građevnih proizvoda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 68, 15.3.2016., str. 4.).

(3)  Odluka Komisije 2005/610/EZ od 9. kolovoza 2005. o utvrđivanju razreda reakcije na požar određenih građevnih proizvoda (SL L 208, 11.8.2005., str. 21.).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Proizvodi (1)

Najmanja dopuštena prosječna gustoća (2)

(u kg/m3)

Najmanja dopuštena ukupna debljina

(u mm)

Razred (3)

Proizvodi od lijepljenog višeslojnog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 14080 i konstrukcijski proizvodi od punog zupčasto spojenog drva obuhvaćeni usklađenom normom EN 15497

380

22

D – s2, d0


(1)  Primjenjuje se na sve vrste i ljepila obuhvaćene normama za proizvode.

(2)  Kondicionirano u skladu s normom EN 13238.

(3)  Razred kako je utvrđen u tablici 1. Priloga Delegiranoj uredbi (EU) 2016/364.


Top