Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0716

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/716 оd 10. travnja 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/1012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu modela obrazaca za pružanje informacija koje treba navesti na popisu priznatih uzgojnih udruženja i uzgojnih organizacija (Tekst značajan za EGP)

C/2017/2233

OJ L 109, 26.4.2017, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/716/oj

26.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 109/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/716

оd 10. travnja 2017.

o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/1012 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu modela obrazaca za pružanje informacija koje treba navesti na popisu priznatih uzgojnih udruženja i uzgojnih organizacija

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1012 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zootehničkim i genealoškim uvjetima za uzgoj uzgojno valjanih životinja čistih pasmina, uzgojno valjanih hibridnih svinja i njihovih zametnih proizvoda i trgovinu njima kao i za njihov ulazak u Uniju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 652/2014, direktiva Vijeća 89/608/EEZ i 90/425/EEZ i stavljanju izvan snage određenih akata u području uzgoja životinja („Uredba o uzgoju životinja”) (1), a posebno njezin članak 7. stavak 5.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 7. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/1012, države članice izrađuju i ažuriraju popis uzgojnih udruženja i uzgojnih organizacija koje su njihova nadležna tijela priznala u skladu s člankom 4. stavkom 3. te Uredbe i koje imaju barem jedan uzgojni program koji je odobren u skladu s člankom 8. stavkom 3. te Uredbe. Osim toga, Uredbom (EU) 2016/1012 predviđeno je da države članice objavljuju taj popis.

(2)

U članku 7. stavku 2. i članku 19. stavku 5. Uredbe (EU) 2016/1012 te u dijelu 1. poglavlju III. točki 2. Priloga II. toj Uredbi utvrđene su informacije koje treba navesti na popisu priznatih uzgojnih udruženja i uzgojnih organizacija.

(3)

Osim toga, u skladu s člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/1012, države članice na popis priznatih uzgojnih udruženja i uzgojnih organizacija uvrštavaju i sva nadležna tijela koja provode uzgojni program u skladu s člankom 38. te Uredbe.

(4)

Stoga je potrebno utvrditi modele obrazaca koje države članice trebaju upotrijebiti za popisivanje uzgojnih udruženja za uzgojno valjana goveda, svinje, ovce, koze i kopitare čistih pasmina te uzgojnih organizacija za uzgojno valjane hibridne svinje, koje su njihova nadležna tijela priznala u skladu s Uredbom (EU) 2016/1012.

(5)

S obzirom na ulogu država članica u priznavanju određenih pasmina kao ugroženih pasmina, u skladu s definicijom utvrđenom u članku 2. stavku 24. Uredbe (EU) 2016/1012, te je informacije potrebno navesti na popisima priznatih uzgojnih udruženja predviđenima tom Uredbom.

(6)

Radi pojednostavnjenja trgovine uzgojno valjanim životinjama i službenih kontrola koje provode nadležna tijela, na popisu priznatih uzgojnih udruženja i uzgojnih organizacija predviđenom člankom 7. Uredbe (EU) 2016/1012 potrebno je navesti i datum izdavanja ili povlačenja priznanja, uzimajući u obzir odredbe članka 64. stavka 4. te Uredbe, odnosno datum izdavanja, suspenzije ili povlačenja odobrenja za određeni uzgojni program.

(7)

Ova Uredba trebala bi se primjenjivati od 1. studenoga 2018. u skladu s datumom primjene predviđenim Uredbom (EU) 2016/1012.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za zootehniku,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Informacije koje je potrebno navesti na popisima priznatih uzgojnih udruženja i uzgojnih organizacija predviđenima člankom 7. Uredbe (EU) 2016/1012 navode se u skladu s modelima obrazaca utvrđenima u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. studenoga 2018.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. travnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 171, 29.6.2016., str. 66.


PRILOG

I.   Uzgojna udruženja koja vode matične knjige za uzgojno valjane životinje čistih pasmina

(a)   Uzgojno valjana goveda čistih pasmina

Službeni jezik/

Država članica

(upisati ime)

Službeni jezik/

Popis uzgojnih udruženja koja su priznala nadležna tijela u skladu s člankom 4. stavkom 3. te nadležnih tijela koja provode uzgojne programe za uzgojno valjana goveda čistih pasmina kako je utvrđeno u članku 7. stavcima 1. i 3. Uredbe (EU) 2016/1012

Službeni jezik/

Verzija

(upisati datum u formatu dd.mm.gggg.)

1

2

3

4

5

6

Službeni jezik/

Uzgojno udruženje ili nadležno tijelo

Službeni jezik/

Uzgojni program (1)

Službeni jezik/

Suspenzija, povlačenje i vremensko ograničenje

Službeni jezik/

Naziv uzgojnog udruženja/nadležnog tijela

Podaci za kontakt

Datum priznanja uzgojnog udruženja

Službeni jezik/

Naziv pasmine obuhvaćene odobrenim uzgojnim programom

Pristup informacijama o uzgojnim programima putem interneta (2)

Službeni jezik/

Geografsko područje svakog odobrenog uzgojnog programa

Službeni jezik/

Odstupanja (3)

Službeni jezik/

Datum odobrenja uzgojnog programa

(dd.mm.gggg.)

Službeni jezik/

Datum povlačenja priznanja uzgojnog udruženja (4)

Datum suspenzije ili povlačenja odobrenja uzgojnog programa (4)

Datum do kojega je odobrenje uzgojnog programa vremenski ograničeno (4)

Naziv

Image

Image

Image

Image

www (2)

Datum priznavanja: (dd.mm.gggg.)

 

 

 

 

 

(b)   Uzgojno valjane svinje čistih pasmina

Službeni jezik/

Država članica

(upisati ime)

Službeni jezik/

Popis uzgojnih udruženja koja su priznala nadležna tijela u skladu s člankom 4. stavkom 3. te nadležnih tijela koja provode uzgojne programe za uzgojno valjane svinje čistih pasmina kako je utvrđeno u članku 7. stavcima 1. i 3. Uredbe (EU) 2016/1012

Službeni jezik/

Verzija

(upisati datum u formatu dd.mm.gggg.)

1

2

3

4

5

6

Službeni jezik/

Uzgojno udruženje ili nadležno tijelo

Službeni jezik/

Uzgojni program (5)

Službeni jezik/

Suspenzija, povlačenje i vremensko ograničenje

Službeni jezik/

Naziv uzgojnog udruženja/nadležnog tijela

Podaci za kontakt

Datum priznanja uzgojnog udruženja

Službeni jezik/

Naziv pasmine obuhvaćene odobrenim uzgojnim programom

Pristup informacijama o uzgojnim programima putem interneta (6)

Službeni jezik/

Geografsko područje svakog odobrenog uzgojnog programa

Službeni jezik/

Odstupanja (7)

Službeni jezik/

Datum odobrenja uzgojnog programa

(dd.mm.gggg.)

Službeni jezik/

Datum povlačenja priznanja uzgojnog udruženja (8)

Datum suspenzije ili povlačenja odobrenja uzgojnog programa (8)

Datum do kojega je odobrenje uzgojnog programa vremenski ograničeno (8)

Naziv

Image

Image

Image

Image

www (6)

Datum priznavanja: (dd.mm.gggg.)

 

 

 

 

 

(c)   Uzgojno valjane ovce čistih pasmina

Službeni jezik/

Država članica

(upisati ime)

Službeni jezik/

Popis uzgojnih udruženja koja su priznala nadležna tijela u skladu s člankom 4. stavkom 3. te nadležnih tijela koja provode uzgojne programe za uzgojno valjane ovce čistih pasmina kako je utvrđeno u članku 7. stavcima 1. i 3. Uredbe (EU) 2016/1012

Službeni jezik/

Verzija

(upisati datum u formatu dd.mm.gggg.)

1

2

3

4

5

6

Službeni jezik/

Uzgojno udruženje ili nadležno tijelo

Službeni jezik/

Uzgojni program (9)

Službeni jezik/

Suspenzija, povlačenje i vremensko ograničenje

Službeni jezik/

Naziv uzgojnog udruženja/nadležnog tijela

Podaci za kontakt

Datum priznanja uzgojnog udruženja

Službeni jezik/

Naziv pasmine obuhvaćene odobrenim uzgojnim programom

Pristup informacijama o uzgojnim programima putem interneta (10)

Službeni jezik/

Geografsko područje svakog odobrenog uzgojnog programa

Službeni jezik/

Odstupanja (11)

Službeni jezik/

Datum odobrenja uzgojnog programa

(dd.mm.gggg.)

Službeni jezik/

Datum povlačenja priznanja uzgojnog udruženja (12)

Datum suspenzije ili povlačenja odobrenja uzgojnog programa (12)

Datum do kojega je odobrenje uzgojnog programa vremenski ograničeno (12)

Naziv

Image

Image

Image

Image

www (10)

Datum priznavanja: (dd.mm.gggg.)

 

 

 

 

 

(d)   Uzgojno valjane koze čistih pasmina

Službeni jezik/

Država članica

(upisati ime)

Službeni jezik/

Popis uzgojnih udruženja koja su priznala nadležna tijela u skladu s člankom 4. stavkom 3. te nadležnih tijela koja provode uzgojne programe za uzgojno valjane koze čistih pasmina kako je utvrđeno u članku 7. stavcima 1. i 3. Uredbe (EU) 2016/1012

Službeni jezik/

Verzija

(upisati datum u formatu dd.mm.gggg.)

1

2

3

4

5

6

Službeni jezik/

Uzgojno udruženje ili nadležno tijelo

Službeni jezik/

Uzgojni program (13)

Službeni jezik/

Suspenzija, povlačenje i vremensko ograničenje

Službeni jezik/

Naziv uzgojnog udruženja/nadležnog tijela

Podaci za kontakt

Datum priznanja uzgojnog udruženja

Službeni jezik/

Naziv pasmine obuhvaćene odobrenim uzgojnim programom

Pristup informacijama o uzgojnim programima putem interneta (14)

Službeni jezik/

Geografsko područje svakog odobrenog uzgojnog programa

Službeni jezik/

Odstupanja (15)

Službeni jezik/

Datum odobrenja uzgojnog programa

(dd.mm.gggg.)

Službeni jezik/

Datum povlačenja priznanja uzgojnog udruženja (16)

Datum suspenzije ili povlačenja odobrenja uzgojnog programa (16)

Datum do kojega je odobrenje uzgojnog programa vremenski ograničeno (16)

Naziv

Image

Image

Image

Image

www (14)

Datum priznavanja: (dd.mm.gggg.)

 

 

 

 

 

(e)   Uzgojno valjani kopitari čistih pasmina

Službeni jezik/

Država članica

(upisati ime)

Službeni jezik/

Popis uzgojnih udruženja koja su priznala nadležna tijela u skladu s člankom 4. stavkom 3. te nadležnih tijela koja provode uzgojne programe za uzgojno valjane kopitare čistih pasmina kako je utvrđeno u članku 7. stavcima 1. i 3. Uredbe (EU) 2016/1012

Službeni jezik/

Verzija

(upisati datum u formatu dd.mm.gggg.)

1

2

3

4

5

6

7

Službeni jezik/

Uzgojno udruženje ili nadležno tijelo

Službeni jezik/

Uzgojni program (17)

Službeni jezik/

Suspenzija, povlačenje i vremensko ograničenje

Službeni jezik/

Naziv uzgojnog udruženja/nadležnog tijela

Podaci za kontakt

Datum priznanja uzgojnog udruženja

Službeni jezik/

Naziv pasmine obuhvaćene odobrenim uzgojnim programom

Pristup informacijama o uzgojnim programima putem interneta (18)

Službeni jezik/

Geografsko područje svakog odobrenog uzgojnog programa

Službeni jezik/

Odstupanja (19)

Službeni jezik/

Datum odobrenja uzgojnog programa

(dd.mm.gggg.)

Službeni jezik/

Matična knjiga podrijetla pasmine (20)

Naziv uzgojnog udruženja/nadležnog tijela

Podaci za kontakt

Službeni jezik/

Datum povlačenja priznanja uzgojnog udruženja (21)

Datum suspenzije ili povlačenja odobrenja uzgojnog programa (21)

Datum do kojega je odobrenje uzgojnog programa vremenski ograničeno (21)

Naziv

Image

Image

Image

Image

www (18)

UELN (18)  (22) -

Datum priznavanja: (dd.mm.gggg.)

 

 

 

 

Naziv

Image

Image

Image

Image

www (18)

UELN (18)  (22) -

 

II.   Uzgojne organizacije koje vode uzgojne upisnike za uzgojno valjane hibridne svinje

Službeni jezik/

Država članica

(upisati ime)

Službeni jezik/

Popis uzgojnih organizacija koje provode uzgojne programe za uzgojno valjane hibridne svinje (23) kako su navedene u članku 7. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/1012 i koje su priznala nadležna tijela u skladu s člankom 4. stavkom 3.

Službeni jezik/

Verzija

(upisati datum u formatu dd.mm.gggg.)

1

2

3

4

5

6

7

Službeni jezik/

Uzgojna organizacija

Službeni jezik/Uzgojni program (24)

Službeni jezik/

Suspenzija, povlačenje i vremensko ograničenje

Službeni jezik/

Naziv uzgojne organizacije

Podaci za kontakt

Datum priznanja uzgojne organizacije

Službeni jezik/

Naziv pasmina, linija ili križanaca obuhvaćenih odobrenim uzgojnim programima

Pristup informacijama o uzgojnim programima putem interneta (25)

Službeni jezik/

Geografsko područje svakog provedenog uzgojnog programa

Službeni jezik/

Datum odobrenja uzgojnog programa(dd.mm.gggg.)

Službeni jezik/

Datum povlačenja priznanja uzgojne organizacije (26)

Datum suspenzije ili povlačenja odobrenja uzgojnog programa (26)

Datum do kojega je odobrenje uzgojnog programa vremenski ograničeno (26)

Naziv pasmine ili linije čiste pasmine

Naziv križanca

Naziv

Image

Image

Image

Image

www (25)

Datum priznavanja: (dd.mm.gggg.)

 

 

 

 

 


(1)  Potrebno je ispuniti po jedan redak u tablici za svaki uzgojni program koji provodi određeno uzgojno udruženje.

(2)  Ako postoji.

(3)  Ako je primjenjivo, navedite jedno od sljedećih odstupanja:

„1”

stvaranje nove pasmine (članak 19. stavak 1. Uredbe (EU) 2016/1012);

„2”

obnova pasmine (članak 19. stavak 2. Uredbe (EU) 2016/1012);

„3”

unaprjeđenje potomstva životinja zabilježenih u dodatnim dijelovima uz glavni dio matične knjige (dio 1. poglavlje III. točka 2. Priloga II. Uredbi (EU) 2016/1012);

„4”

za uzgojni program koji se provodi za ugroženu pasminu kako je definirana u članku 2. stavku 24. Uredbe (EU) 2016/1012.

(4)  Prema potrebi upisati sljedeće informacije:

„A

dd.mm.gggg.” za datum povlačenja priznanja uzgojnog udruženja (članak 7. stavak 4. Uredbe (EU) 2016/1012);

„B

dd.mm.gggg.” za datum suspenzije odobrenja uzgojnog programa (članak 7. stavak 4. Uredbe (EU) 2016/1012);

„C

dd.mm.gggg.” za datum povlačenja odobrenja uzgojnog programa (članak 7. stavak 4. Uredbe (EU) 2016/1012);

„D

dd.mm.gggg.” za datum do kojega je odobrenje uzgojnog programa vremenski ograničeno.

(5)  Potrebno je ispuniti po jedan redak u tablici za svaki uzgojni program koji provodi određeno uzgojno udruženje.

(6)  Ako postoji.

(7)  Ako je primjenjivo, navedite jedno od sljedećih odstupanja:

„1”

stvaranje nove pasmine (članak 19. stavak 1. Uredbe (EU) 2016/1012);

„2”

obnova pasmine (članak 19. stavak 2. Uredbe (EU) 2016/1012);

„3”

unaprjeđenje potomstva životinja zabilježenih u dodatnim dijelovima uz glavni dio matične knjige (dio 1. poglavlje III. točka 2. Priloga II. Uredbi (EU) 2016/1012);

„4”

za uzgojni program koji se provodi za ugroženu pasminu, kako je definirana u članku 2. stavku 24. Uredbe (EU) 2016/1012.

(8)  Prema potrebi upisati sljedeće informacije:

„A

dd.mm.gggg.” za datum povlačenja priznanja uzgojnog udruženja (članak 7. stavak 4. Uredbe (EU) 2016/1012);

„B

dd.mm.gggg.” za datum suspenzije odobrenja uzgojnog programa (članak 7. stavak 4. Uredbe (EU) 2016/1012);

„C

dd.mm.gggg.” za datum povlačenja odobrenja uzgojnog programa (članak 7. stavak 4. Uredbe (EU) 2016/1012);

„D

dd.mm.gggg.” za datum do kojega je odobrenje uzgojnog programa vremenski ograničeno.

(9)  Potrebno je ispuniti po jedan redak u tablici za svaki uzgojni program koji provodi određeno uzgojno udruženje.

(10)  Ako postoji.

(11)  Ako je primjenjivo, navedite jedno od sljedećih odstupanja:

„1”

stvaranje nove pasmine (članak 19. stavak 1. Uredbe (EU) 2016/1012);

„2”

obnova pasmine (članak 19. stavak 2. Uredbe (EU) 2016/1012);

„3”

unaprjeđenje potomstva životinja zabilježenih u dodatnim dijelovima uz glavni dio matične knjige (dio 1. poglavlje III. točka 2. Priloga II. Uredbi (EU) 2016/1012);

„4”

za uzgojni program koji se provodi za ugroženu pasminu, kako je definirana u članku 2. stavku 24. Uredbe (EU) 2016/1012.

(12)  Prema potrebi upisati sljedeće informacije:

„A

dd.mm.gggg.” za datum povlačenja priznanja uzgojnog udruženja (članak 7. stavak 4. Uredbe (EU) 2016/1012);

„B

dd.mm.gggg.” za datum suspenzije odobrenja uzgojnog programa (članak 7. stavak 4. Uredbe (EU) 2016/1012);

„C

dd.mm.gggg.” za datum povlačenja odobrenja uzgojnog programa (članak 7. stavak 4. Uredbe (EU) 2016/1012);

„D

dd.mm.gggg.” za datum do kojega je odobrenje uzgojnog programa vremenski ograničeno.

(13)  Potrebno je ispuniti po jedan redak u tablici za svaki uzgojni program koji provodi određeno uzgojno udruženje.

(14)  Ako postoji.

(15)  Ako je primjenjivo, navedite jedno od sljedećih odstupanja:

„1”

stvaranje nove pasmine (članak 19. stavak 1. Uredbe (EU) 2016/1012);

„2”

obnova pasmine (članak 19. stavak 2. Uredbe (EU) 2016/1012);

„3”

unaprjeđenje potomstva životinja zabilježenih u dodatnim dijelovima uz glavni dio matične knjige (dio 1. poglavlje III. točka 2. Priloga II. Uredbi (EU) 2016/1012);

„4”

za uzgojni program koji se provodi za ugroženu pasminu, kako je definirana u članku 2. stavku 24. Uredbe (EU) 2016/1012.

(16)  Prema potrebi upisati sljedeće informacije:

„A

dd.mm.gggg.” za datum povlačenja priznanja uzgojnog udruženja (članak 7. stavak 4. Uredbe (EU) 2016/1012);

„B

dd.mm.gggg.” za datum suspenzije odobrenja uzgojnog programa (članak 7. stavak 4. Uredbe (EU) 2016/1012);

„C

dd.mm.gggg.” za datum povlačenja odobrenja uzgojnog programa (članak 7. stavak 4. Uredbe (EU) 2016/1012);

„D

dd.mm.gggg.” za datum do kojega je odobrenje uzgojnog programa vremenski ograničeno.

(17)  Potrebno je ispuniti po jedan redak u tablici za svaki uzgojni program koji provodi određeno uzgojno udruženje.

(18)  Ako postoji.

(19)  Ako je primjenjivo, navedite jedno od sljedećih odstupanja:

„1”

stvaranje nove pasmine (članak 19. stavak 1. Uredbe (EU) 2016/1012);

„2”

obnova pasmine (članak 19. stavak 2. Uredbe (EU) 2016/1012);

„3”

za uzgojni program koji se provodi za ugroženu pasminu kako je definirana u članku 2. stavku 24. Uredbe (EU) 2016/1012;

„4”

zabrana ili ograničenje prikupljanja sjemena za umjetno osjemenjivanje i/ili prikupljanja jajnih stanica za proizvodnju zametaka ili prikupljanja zametaka za prijenos zametaka (članak 21. stavak 2. Uredbe (EU) 2016/1012).

(20)  Navesti ako matičnu knjigu vodi uzgojno udruženje/nadležno tijelo koje nije uzgojno udruženje/nadležno tijelo navedeno u stupcu 1.

(21)  Prema potrebi upisati sljedeće informacije:

„A

dd.mm.gggg.” za datum povlačenja priznanja uzgojnog udruženja (članak 7. stavak 4. Uredbe (EU) 2016/1012);

„B

dd.mm.gggg.” za datum suspenzije odobrenja uzgojnog programa (članak 7. stavak 4. Uredbe (EU) 2016/1012);

„C

dd.mm.gggg.” za datum povlačenja odobrenja uzgojnog programa (članak 7. stavak 4. Uredbe (EU) 2016/1012);

„D

dd.mm.gggg.” za datum do kojega je odobrenje uzgojnog programa vremenski ograničeno.

(22)  Upisati odgovarajuću troznamenkastu oznaku zemlje i odgovarajuću troznamenkastu oznaku baze podataka.

(23)  Kako su definirane u članku 2. stavku 10. Uredbe (EU) 2016/1012.

(24)  Potrebno je ispuniti po jedan redak u tablici za svaki uzgojni program koji provodi određena uzgojna organizacija.

(25)  Ako postoji.

(26)  Prema potrebi upisati sljedeće informacije:

„A

dd.mm.gggg.” za datum povlačenja priznanja uzgojne organizacije (članak 7. stavak 4. Uredbe (EU) 2016/1012);

„B

dd.mm.gggg.” za datum suspenzije odobrenja uzgojnog programa (članak 7. stavak 4. Uredbe (EU) 2016/1012);

„C

dd.mm.gggg.” za datum povlačenja odobrenja uzgojnog programa (članak 7. stavak 4. Uredbe (EU) 2016/1012);

„D

dd.mm.gggg.” za datum do kojega je odobrenje uzgojnog programa vremenski ograničeno.


Top