EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0493

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/493 оd 21. ožujka 2017. o oslobađanju sredstava osiguranja u pogledu uvoznih carinskih kvota Unije za meso peradi podrijetlom iz Ukrajine kojima se upravlja na temelju Provedbene uredbe (EU) 2015/2078

C/2017/1732

OJ L 76, 22.3.2017, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/493/oj

22.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 76/16


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/493

оd 21. ožujka 2017.

o oslobađanju sredstava osiguranja u pogledu uvoznih carinskih kvota Unije za meso peradi podrijetlom iz Ukrajine kojima se upravlja na temelju Provedbene uredbe (EU) 2015/2078

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 187. točke (a), (c) i (d),

budući da:

(1)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2078 (2) o otvaranju uvoznih carinskih kvota Unije za meso peradi podrijetlom iz Ukrajine i upravljanju tim kvotama.

(2)

Nakon što je 30. studenoga 2016. potvrđena pojava visokopatogene influence ptica (VPIP) kod peradi na državnom području Ukrajine i u skladu sa zahtjevima iz članka 9. Uredbe Komisije (EZ) br. 798/2008 (3) koji moraju biti ispunjeni da bi se zemlja smatrala slobodnom od VPIP-a, državno područje Ukrajine ne može se smatrati slobodnim od te bolesti. Ukrajinska tijela zato nisu mogla izdavati veterinarske certifikate potrebne za izvoz peradi i proizvoda od peradi u Uniju.

(3)

Na temelju informacija koje je dostavila Ukrajina, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/193 (4) izmijenjena je među ostalim Uredba (EZ) br. 798/2008 kako bi se ograničile restrikcije na unos pošiljaka peradi i proizvoda od peradi u Uniju na samo ona područja Ukrajine koja su pogođena VPIP-om. Ukrajinska tijela zato od 7. veljače 2017. mogu izdavati veterinarske certifikate za izvoz peradi i proizvoda od peradi u Uniju iz područja koja nisu pogođena VPIP-om.

(4)

Zbog toga gospodarski subjekti koji su dobili uvozna prava i uvozne dozvole za uvoz mesa peradi unutar uvoznih carinskih kvota iz Provedbene uredbe (EU) 2015/2078 za razdoblje carinskih kvota od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. nisu mogli nabavljati proizvode od 30. studenoga 2016. do 31. prosinca 2016. Osim toga gospodarski subjekti koji su dobili prava uvoza za podrazdoblje carinskih kvota od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. imali su poteškoća s nabavom proizvoda zbog nemogućnosti uvoza do nakon 7. veljače 2017. i činjenice da restrikcije za neka područja u Ukrajini ostaju na snazi.

(5)

Zato je nužno propisati da bi uz određene uvjete trebalo osloboditi sredstva osiguranja položena u vezi s tim uvoznim pravima i s potom izdanim uvoznim dozvolama neiskorištenima do 31. prosinca 2016. i u vezi s tim uvoznim pravima neiskorištenima do 31. prosinca 2017.

(6)

Budući da se ta mjera može odnositi na sredstva osiguranja položena krajem 2015. ili početkom 2016., subjekti bi trebali moći zatražiti njihovo oslobađanje u najkraćem mogućem roku. Ova bi Uredba stoga trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Oslobađanje sredstava osiguranja koja se odnose na razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.

1.   Na zahtjev predmetnih subjekata sredstva osiguranja povezana s uvoznim pravima i dozvolama položena u skladu s člankom 3. stavkom 2. odnosno člankom 4. stavkom 4. Provedbene uredbe (EU) 2015/2078 oslobađaju se pod uvjetom da su uvozna prava ili dozvole do 31. prosinca 2016. iskorišteni samo djelomično ili da uopće nisu iskorišteni.

2.   Sredstva osiguranja iz stavka 1. oslobađaju se razmjerno uvoznim pravima i dozvolama neiskorištenima do 31. prosinca 2016.

Članak 2.

Oslobađanje sredstava osiguranja koja se odnose na razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017.

1.   Na zahtjev predmetnih subjekata, sredstva osiguranja koja se odnose na uvozna prava odobrena za podrazdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017., položena u skladu s člankom 3. stavkom 2. Provedbene uredbe (EU) 2015/2078 oslobađaju se pod uvjetom da su uvozna prava iskorištena samo djelomično ili da uopće nisu iskorištena do 31. prosinca 2017.

2.   Sredstva osiguranja iz stavka 1. oslobađaju se razmjerno uvoznim pravima koja nisu iskorištena do 31. prosinca 2017.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. ožujka 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2078 od 18. studenoga 2015. o otvaranju uvoznih carinskih kvota Unije za meso peradi podrijetlom iz Ukrajine i upravljanju tim kvotama (SL L 302, 19.11.2015., str. 63.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 798/2008 od 8. kolovoza 2008. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz peradi i proizvoda od peradi kroz Zajednicu te o zahtjevima veterinarskog certificiranja (SL L 226, 23.8.2008., str. 1.).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/193 оd 3. veljače 2017. o izmjeni Priloga II. Odluci 2007/777/EZ i Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 u pogledu unosa za Ukrajinu na popise trećih zemalja iz kojih je odobren unos određenih proizvoda u Uniju u vezi s visokopatogenom influencom ptica (SL L 31, 4.2.2017., str. 13.).


Top