Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0337

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/337 оd 27. veljače 2017. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1375/2007 o uvozu ostataka iz proizvodnje kukuruznog škroba iz Sjedinjenih Američkih Država

C/2017/1271

OJ L 50, 28.2.2017, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/337/oj

28.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 50/42


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/337

оd 27. veljače 2017.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1375/2007 o uvozu ostataka iz proizvodnje kukuruznog škroba iz Sjedinjenih Američkih Država

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (1), a posebno njezin članak 178.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1375/2007 (2) utvrđuju se odredbe za osiguranje sukladnosti ostataka iz proizvodnje kukuruznog škroba uvezenih iz Sjedinjenih Američkih Država s dogovorenim tarifnim određivanjem. Prilog I. ovoj Uredbi sadržava obrazac potvrde o sukladnosti koju izdaje mlinarska industrija mokrim postupkom Sjedinjenih Američkih Država.

(2)

Promijenilo se društvo koje potvrđuje primitak potvrda proizvođača i izdaje potvrdu o sukladnosti. Stoga je u skladu s time potrebno izmijeniti naziv društva na potvrdi o sukladnosti.

(3)

Potrebno je utvrditi odgovarajuću odredbu za omogućavanje upotrebe potvrda izdanih prije datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

(4)

Uredbu (EZ) br. 1375/2007 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Obrazac potvrde o sukladnosti („Certificate of Conformity”) iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1375/2007 zamjenjuje se obrascem iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

I dalje vrijede potvrde izdane u skladu s Uredbom (EZ) br. 1375/2007 prije datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. veljače 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 671.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1375/2007 od 23. studenoga 2007. o uvozu ostataka iz proizvodnje kukuruznog škroba iz Sjedinjenih Američkih Država (SL L 307, 24.11.2007., str. 5.).


PRILOG

Image


Top