Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0214

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/214 оd 30. studenoga 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvrštenja aluminijeva praha na popis prekursora eksploziva u Prilogu II. (Tekst značajan za EGP. )

C/2016/7647

OJ L 34, 9.2.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/214/oj

9.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 34/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/214

оd 30. studenoga 2016.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvrštenja aluminijeva praha na popis prekursora eksploziva u Prilogu II.

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva (1), a posebno njezin članak 12.,

budući da:

(1)

U Prilogu II. Uredbi (EU) br. 98/2013 navode se prekursori eksploziva koji podliježu usklađenim pravilima o njihovoj dostupnosti javnosti kojima se osigurava odgovarajuće prijavljivanje sumnjivih transakcija, nestanaka i krađa u lancu nabave.

(2)

Tvari navedene u Prilogu II. dostupne su javnosti, ali podliježu obvezi prijavljivanja kojom su obuhvaćeni i profesionalni korisnici diljem lanca nabave i pojedinci.

(3)

Države članice dokazale su da je aluminijev prah upotrebljavan i dobavljan za proizvodnju eksploziva kućne izrade u Europi.

(4)

Stavljanje na tržište i uporaba aluminijeva praha još uvijek nisu usklađeni na razini Unije. Međutim, barem jedna država članica već ograničava njegovu dostupnost javnosti, a Svjetska carinska organizacija nadzire pošiljke diljem svijeta radi otkrivanja slučajeva nezakonite trgovine za potrebe proizvodnje improviziranih prekursora eksploziva.

(5)

Razvoj zlouporabe aluminijeva praha trenutačno ne opravdava ograničavanje pristupa pojedincima s obzirom na razinu prijetnje ili opseg trgovine povezane s tom tvari.

(6)

Pojačana kontrola potrebna je kako bi se nacionalnim tijelima omogućilo sprječavanje i otkrivanje moguće nezakonite uporabe tih tvari kao prekursora eksploziva, a može se ostvariti s pomoću mehanizma prijavljivanja utvrđenog u Uredbi (EU) br. 98/2013.

(7)

S obzirom na rizik koji predstavlja dostupnost aluminijeva praha te na činjenicu da obveza prijavljivanja neće imati znatan utjecaj na gospodarske subjekte i potrošače, opravdano je i razmjerno dodati tu tvar u Prilog II. Uredbe (EU) br. 98/2013,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Tablica u Prilogu II. Uredbi (EU) br. 98/2013 mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov drugog stupca zamjenjuje se sljedećim:

„Oznaka kombinirane nomenklature (oznaka KN) (1)”;

(b)

dodaje se sljedeća tvar:

„aluminij, prah

(CAS RN 7429-90-5) (2)  (3)

ex 7603 10 00

ex 7603 20 00

 

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. studenoga 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 39, 9.2.2013., str. 1.

(2)  Veličine čestica manje od 200 μm.

(3)  Kao tvar ili u smjesama koje sadržavaju 70 % ili više masenog udjela aluminija i/ili magnezija.”


Top