EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0185

Uredba Komisije (EU) 2017/185 оd 2. veljače 2017. o utvrđivanju prijelaznih mjera za primjenu određenih odredbi uredbi (EZ) br. 853/2004 i (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/0470

OJ L 29, 3.2.2017, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/185/oj

3.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 29/21


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/185

оd 2. veljače 2017.

o utvrđivanju prijelaznih mjera za primjenu određenih odredbi uredbi (EZ) br. 853/2004 i (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (1), a posebno njezin članak 9. prvi stavak,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (2), a posebno njezin članak 16. prvi stavak,

budući da:

(1)

Uredbama (EZ) br. 853/2004 i (EZ) br. 854/2004 propisuju se znatne promjene pravila i postupaka kojih se moraju pridržavati subjekti u poslovanju s hranom i nadležna tijela država članica. Budući da je primjena niza tih pravila i postupaka s neposrednim učinkom u određenim slučajevima mogla predstavljati praktične poteškoće, bilo je potrebno donijeti prijelazne mjere.

(2)

Izvješće Komisije od 28. srpnja 2009. Europskom parlamentu i Vijeću o iskustvu stečenom primjenom uredbi o higijeni (EZ) br. 852/2004, (EZ) br. 853/2004 i (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (3) („izvješće”) činjenični je prikaz iskustva koje su sve strane uključene u provedbu tih uredbi stekle u 2006., 2007. i 2008., uključujući i poteškoće s kojima su se susretale.

(3)

Izvješće uključuje povratne informacije o iskustvima u pogledu prijelaznih mjera utvrđenih Uredbom Komisije (EZ) br. 2076/2005 (4). U izvješću se upućuje i na poteškoće u pogledu lokalne opskrbe malim količinama određene hrane te se spominje da je, u nedostatku pravila utvrđenih na razini Unije, potrebno dodatno pojasniti uvjete uvoza u slučaju primjene nacionalnih pravila o uvozu, kao i da su krize zbog uvoza hrane koja sadržava i proizvode biljnog podrijetla i prerađene proizvode životinjskog podrijetla (mješovite proizvode) dokaz potrebe za većim nadzorom takvih proizvoda.

(4)

Uredbom Komisije (EU) br. 1079/2013 (5) utvrđene su prijelazne mjere za prijelazno razdoblje koje završava 31. prosinca 2016., kako bi se omogućio nesmetani prijelaz na punu primjenu novih pravila i postupaka. Trajanje prijelaznog razdoblja utvrđeno je uzimajući u obzir preispitivanje regulatornog okvira o higijeni utvrđenog uredbama (EZ) br. 853/2004 i (EZ) br. 854/2004.

(5)

Osim toga, na temelju informacija koje su inspektori Komisijine Glavne uprave za zdravlje i sigurnost hrane tijekom nedavnih revizija prikupili od nadležnih tijela država članica i odgovarajućih sektora poslovanja s hranom u Uniji, u očekivanju uvođenja trajnih zahtjeva navedenih u uvodnoj izjavi ove uredbe potrebno je zadržati određene prijelazne mjere predviđene Uredbom (EU) br. 1079/2013.

(6)

Iz područja primjene Uredbe (EZ) br. 853/2004 isključena je mogućnost da proizvođač malim količinama mesa peradi i lagomorfa zaklanih na farmi izravno opskrbljuje krajnjeg potrošača ili lokalne maloprodajne trgovine koje izravno opskrbljuju krajnjeg potrošača svježim mesom. Ograničavanje te odredbe na svježe meso bio bi dodatni teret za male proizvođače. U skladu s tim, Uredbom (EU) br. 1079/2013 propisuje se odstupanje od primjene Uredbe (EZ) br. 853/2004 za izravnu opskrbu takvim proizvodima pod određenim uvjetima, ne ograničavajući se na svježe meso. To bi isključenje trebalo zadržati tijekom dodatnog prijelaznog razdoblja predviđenog ovom uredbom, uzimajući u obzir mogućnost trajnog odstupanja.

(7)

Uredbama (EZ) br. 853/2004 i (EZ) br. 854/2004 utvrđuju se određena pravila za uvoz proizvoda životinjskog podrijetla i mješovitih proizvoda u Uniju. Uredbom (EU) br. 1079/2013 propisuju se prijelazne mjere za odstupanje od niza navedenih pravila za određene mješovite proizvode za koje zahtjevi za javno zdravlje pri uvozu u Uniju još nisu utvrđeni na razini Unije, npr. za mješovite proizvode osim onih iz članka 3. stavaka 1. i 3. Uredbe Komisije (EU) br. 28/2012 (6).

(8)

Komisijin Prijedlog uredbe o službenom nadzoru u poljoprivredno-prehrambenom lancu donosi se uskoro u redovnom zakonodavnom postupku. Nakon donošenja i primjene tom će se uredbom predvidjeti pravna osnova za pristup prilagođenog rizika za nadzor mješovitih proizvoda pri uvozu. Potrebno je predvidjeti odstupanja tijekom novog prijelaznog razdoblja od četiri godine do očekivanog početka primjene nove uredbe.

(9)

Uredbama (EZ) br. 853/2004 i (EZ) br. 854/2004 dopušta se uvoz hrane životinjskog podrijetla iz objekata u kojima se rukuje proizvodima životinjskog podrijetla, za koju u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 nisu utvrđeni nikakvi posebni zahtjevi osim uspostavljanja usklađenog popisa odobrenih trećih zemalja i utvrđivanja zajedničkog obrasca uvoznog certifikata. Potrebno je više vremena za savjetovanje s dionicima i nadležnim tijelima država članica i trećih zemalja, uzimajući u obzir mogući učinak na uvoz takve hrane uspostavljanjem takvog popisa i utvrđivanjem obrasca uvoznog certifikata.

(10)

Mjere predviđene ovom uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se uredbom utvrđuju prijelazne mjere za primjenu određenih odredbi uredbi (EZ) br. 853/2004 i (EZ) br. 854/2004 za prijelazno razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2020.

Članak 2.

Odstupanje u pogledu izravne opskrbe malim količinama mesa peradi i lagomorfa

Odstupajući od članka 1. stavka 3. točke (d) Uredbe (EZ) br. 853/2004, odredbe propisane tom uredbom ne primjenjuju se na mogućnost da proizvođač malim količinama mesa peradi i lagomorfa zaklanih na farmi izravno opskrbljuje krajnjeg potrošača ili lokalne maloprodajne trgovine koje izravno opskrbljuju krajnjeg potrošača.

Članak 3.

Odstupanje u pogledu zahtjeva za javno zdravlje pri uvozu proizvoda životinjskog podrijetla i hrane koja sadržava i proizvode biljnog podrijetla i prerađene proizvode životinjskog podrijetla

1.   Članak 6. stavak 1. Uredbe (EZ) br. 853/2004 ne primjenjuje se na uvoz proizvoda životinjskog podrijetla za koje nisu uspostavljeni usklađeni zahtjevi za javno zdravlje pri uvozu.

Uvoz takvih proizvoda mora biti u skladu sa zahtjevima za javno zdravlje pri uvozu za državu članicu uvoza.

2.   Odstupajući od članka 6. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 853/2004, subjekti u poslovanju hranom koji uvoze hranu koja sadržava i proizvode biljnog podrijetla i prerađene proizvode životinjskog podrijetla, osim onih iz članka 3. stavaka 1. i 3. Uredbe (EU) br. 28/2012, izuzimaju se od zahtjeva iz članka 6. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 853/2004.

Uvoz takvih proizvoda mora biti u skladu sa zahtjevima za javno zdravlje pri uvozu za državu članicu uvoza.

Članak 4.

Odstupanje u pogledu postupaka javnog zdravlja za uvoz proizvoda životinjskog podrijetla

Poglavlje III. Uredbe (EZ) br. 854/2004 ne primjenjuje se na uvoz proizvoda životinjskog podrijetla za koje nisu uspostavljeni usklađeni zahtjevi za javno zdravlje pri uvozu.

Uvoz takvih proizvoda mora biti u skladu sa zahtjevima za javno zdravlje pri uvozu za državu članicu uvoza.

Članak 5.

Stupanje na snagu i primjena

Ova uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2020.

Ova je uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. veljače 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 139, 30.4.2004., str. 55.

(2)  SL L 139, 30.4.2004., str. 206.

(3)  COM(2009) 403 final.

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 2076/2005 od 5. prosinca 2005. o utvrđivanju prijelaznih aranžmana za provedbu uredbi (EZ) br. 853/2004, (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni uredbi (EZ) br. 853/2004 i (EZ) br. 854/2004 (SL L 338, 22.12.2005., str. 83.).

(5)  Uredba Komisije (EU) br. 1079/2013 оd 31. listopada 2013. o utvrđivanju prijelaznih mjera za primjenu uredaba (EZ) br. 853/2004 i (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 292, 1.11.2013., str. 10.).

(6)  Uredba Komisije (EU) br. 28/2012 od 11. siječnja 2012. o utvrđivanju zahtjeva za certificiranje uvoza i provoza kroz Uniju za određene mješovite proizvode i o izmjeni Odluke 2007/275/EZ i Uredbe (EZ) br. 1162/2009 (SL L 12, 14.1.2012., str. 1.).


Top