EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2165

Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/2165 оd 17. studenoga 2017. o odobrenju plana za iskorjenjivanje afričke svinjske kuge kod divljih svinja na određenim područjima Češke (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 7536) (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/7536

OJ L 304, 21.11.2017, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; stavljeno izvan snage 32020R0687

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2165/oj

21.11.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 304/55


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2017/2165

оd 17. studenoga 2017.

o odobrenju plana za iskorjenjivanje afričke svinjske kuge kod divljih svinja na određenim područjima Češke

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 7536)

(Vjerodostojan je samo tekst na češkom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/60/EZ od 27. lipnja 2002. o utvrđivanju posebnih odredaba za kontrolu afričke svinjske kuge i o izmjeni Direktive 92/119/EEZ koja se odnosi na tješinsku bolest i afričku svinjsku kugu (1), a posebno njezin članak 16. stavak 1. drugi podstavak,

budući da:

(1)

Direktivom 2002/60/EZ utvrđuju se minimalne mjere Unije za kontrolu afričke svinjske kuge, uključujući mjere koje treba poduzeti u slučaju potvrde slučaja afričke svinjske kuge kod divljih svinja.

(2)

Češka je 2017. obavijestila Komisiju o slučajevima afričke svinjske kuge kod divljih svinja i poduzela mjere kontrole bolesti koje se zahtijevaju Direktivom 2002/60/EZ.

(3)

S obzirom na trenutačnu epidemiološku situaciju i u skladu s Direktivom 2002/60/EZ Češka je Komisiji dostavila plan za iskorjenjivanje afričke svinjske kuge (plan iskorjenjivanja).

(4)

Kako bi se utvrdile odgovarajuće mjere kontrole zdravlja životinja i spriječilo daljnje širenje te bolesti, u Prilogu Provedbenoj odluci Komisije 2014/709/EU (2) utvrđen je Unijin popis visokorizičnih područja. Prilog Provedbenoj odluci 2014/709/EU nedavno je izmijenjen Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2017/1850 (3) kako bi se, među ostalim, uzeli u obzir nedavni slučajevi afričke svinjske kuge kod divljih svinja u Češkoj te dijelovi I. i II. tog priloga sada uključuju zaražena područja u Češkoj.

(5)

Komisija je ispitala plan iskorjenjivanja i utvrdila da je u skladu sa zahtjevima iz članka 16. Direktive 2002/60/EZ. Stoga bi ga trebalo na odgovarajući način odobriti.

(6)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odobrava se plan koji je Češka dostavila 24. listopada 2017. za iskorjenjivanje afričke svinjske kuge kod populacija divljih svinja u zaraženim područjima te države članice.

Članak 2.

Češka donosi zakone i druge propise potrebne za provedbu plana iskorjenjivanja iz članka 1. do 1. prosinca 2017.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena Češkoj.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. studenoga 2017.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 192, 20.7.2002., str. 27.

(2)  Provedbena odluka Komisije 2014/709/EU od 9. listopada 2014. o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama i o stavljanju izvan snage Provedbene odluke 2014/178/EU (SL L 295, 11.10.2014., str. 63.).

(3)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/1850 оd 11. listopada 2017. o izmjeni Provedbene odluke 2014/709/EU o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu afričke svinjske kuge u određenim državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 6774) (SL L 264, 13.10.2017., str. 7.).


Top