EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0802

Provedbena odluka Komisije 2017/802 оd 10. svibnja 2017. o neodobrenju PHMB-a (1600; 1.8) kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 5 (Tekst značajan za EGP. )

C/2017/2932

OJ L 120, 11.5.2017, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/802/oj

11.5.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 120/29


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE 2017/802

оd 10. svibnja 2017.

o neodobrenju PHMB-a (1600; 1.8) kao postojeće aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 5

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 89. stavak 1. treći podstavak,

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1062/2014 (2) utvrđen je popis postojećih aktivnih tvari koje treba ocijeniti radi njihova mogućeg odobrenja za uporabu u biocidnim proizvodima. Na tom se popisu nalazi i PHMB (1600; 1.8).

(2)

PHMB (1600; 1.8) ocijenjen je za uporabu u proizvodima vrste 5, „Dezinfekcijska sredstva za pitku vodu”, kako je utvrđena u Prilogu V. Uredbi (EU) br. 528/2012.

(3)

Francuska je imenovana nadležnim ocjenjivačkim tijelom te je 23. studenoga 2015. podnijela izvješće o ocjeni, zajedno sa svojim preporukama.

(4)

U skladu s člankom 7. stavkom 2. Delegirane uredbe (EU) br. 1062/2014 Odbor za biocidne proizvode 12. listopada 2016. sastavio je mišljenje Europske agencije za kemikalije, uzimajući u obzir zaključke nadležnog ocjenjivačkog tijela.

(5)

U skladu s tim mišljenjem ne može se očekivati da će biocidni proizvodi vrste 5 koji sadržavaju PHMB (1600; 1.8) ispuniti zahtjeve iz članka 19. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 528/2012. Za tu vrstu proizvoda scenariji koji su ocijenjeni u procjenama rizika za okoliš pokazali su neprihvatljive rizike.

(6)

Stoga nije primjereno odobriti uporabu aktivne tvari PHMB (1600; 1.8) u biocidnim proizvodima vrste 5.

(7)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

PHMB (1600; 1.8) (EZ br.: nije primjenjivo, CAS br. 27083-27-8 i 32289-58-0) ne odobrava se kao aktivna tvar za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 5.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. svibnja 2017.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1062/2014 оd 4. kolovoza 2014. o programu rada za sustavni pregled svih postojećih aktivnih tvari sadržanih u biocidnim proizvodima iz Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 294, 10.10.2014., str. 1.).


Top