Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0339

Odluka (EU) 2017/339 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke za 2016.

OJ L 50, 28.2.2017, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/339/oj

28.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 50/47


ODLUKA (EU) 2017/339 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 14. prosinca 2016.

o mobilizaciji pričuve za nepredviđene izdatke za 2016.

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (1), a posebno njegovu točku 14. drugi podstavak,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Člankom 13. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 (2) utvrđena je pričuva za nepredviđene izdatke od maksimalno 0,03 % bruto nacionalnog dohotka Unije.

(2)

U skladu s člankom 6. te Uredbe Komisija je izračunala apsolutni iznos te pričuve za nepredviđene izdatke za 2016. (3)

(3)

Nakon ispitivanja svih ostalih financijskih mogućnosti reagiranja na nepredviđene okolnosti u okviru gornje granice preuzetih obveza u naslovu 3. (Sigurnost i građanstvo) višegodišnjeg financijskog okvira za 2016. i nakon što je mobiliziran instrument fleksibilnosti za cijeli iznos od 1 530 milijuna EUR dostupnih u 2016., izgleda da je potrebna mobilizacija pričuve za nepredviđene izdatke kako bi se povećanjem odobrenih sredstava za preuzete obveze u općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2016. iznad gornje granice preuzetih obveza u naslovu 3. riješile potrebe koje proizlaze iz migracijske, izbjegličke i sigurnosne krize.

(4)

Uzimajući u obzir tu vrlo specifičnu situaciju, ispunjen je uvjet krajnje nužde iz članka 13. stavka 1. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Za opći proračun Unije za financijsku godinu 2016. mobilizira se pričuva za nepredviđene izdatke kako bi se osigurao iznos od 240,1 milijun EUR odobrenih sredstava za preuzete obveze iznad gornje granice preuzetih obveza u naslovu 3. višegodišnjeg financijskog okvira.

Članak 2.

Odobrena sredstva za preuzete obveze iz članka 1. u iznosu od 240,1 milijuna EUR prebijaju se pričuvom u okviru gornje granice preuzetih obveza u naslovu 5. (Administracija) višegodišnjeg financijskog okvira za financijsku godinu 2016.

Članak 3.

Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Strasbourgu14. prosinca 2016.

Za Europski parlament

Predsjednik

M. SCHULZ

Za Vijeće

Predsjednik

I. KORČOK


(1)  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(2)  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).

(3)  Komunikacija Komisije Vijeću i Europskom parlamentu od 22. svibnja 2015. o tehničkoj prilagodbi financijskog okvira za 2016. u skladu s kretanjima BND-a (COM(2015)0320).


Top