Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0290

Provedbena odluka Vijeća (EU) 2017/290 od 17. veljače 2017. o izmjeni Odluke 2009/935/PUP u vezi s popisom trećih država i organizacija s kojima Europol sklapa sporazume

OJ L 42, 18.2.2017, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2017; Implicitno stavljeno izvan snage 32016R0794

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/290/oj

18.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 42/17


PROVEDBENA ODLUKA VIJEĆA (EU) 2017/290

od 17. veljače 2017.

o izmjeni Odluke 2009/935/PUP u vezi s popisom trećih država i organizacija s kojima Europol sklapa sporazume

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/371/PUP od 6. travnja 2009. o uspostavi Europskog policijskog ureda (Europol) (1), a posebno njezin članak 26. stavak 1. točku (a),

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/934/PUP od 30. studenoga 2009. o donošenju provedbenih pravila kojima se uređuju odnosi Europola s partnerima, uključujući razmjenu osobnih podataka i klasificiranih informacija (2), a posebno njezine članke 5. i 6.,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (3),

budući da:

(1)

Vijeće je 30. studenoga 2009. donijelo Odluku 2009/935/PUP (4).

(2)

Člankom 26. stavkom 1. točkom (a) Odluke 2009/371/PUP Vijeću se dodjeljuju provedbene ovlasti da odredi popis trećih država i organizacija s kojima Europol sklapa sporazume. Na temelju odluka 2009/371/PUP i 2009/935/PUP taj je popis naveden u Prilogu Odluci 2009/935/PUP.

(3)

Upravni odbor Europola treba preispitati popis kada je to potrebno i odlučiti hoće li Vijeću predložiti njegove izmjene.

(4)

Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća (5) („Uredba o Europolu”) primjenjivat će se od 1. svibnja 2017. Na temelju Protokola br. 22 o stajalištu Danske, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Uredba o Europolu nije obvezujuća za Dansku niti se na nju primjenjuje. Stoga će se Danska od 1. svibnja 2017. smatrati trećom zemljom u pogledu Europola.

(5)

S obzirom na važnost koju sve strane pridaju sprečavanju i suzbijanju teškog kriminaliteta koji pogađa dvije ili više država članica, terorizma i oblika kriminaliteta koji utječu na zajednički interes obuhvaćen politikom Unije, važno je osigurati suradnju Europola i Danske u ključnim stvarima kako bi se povećala otpornost Unije na sigurnosne prijetnje.

(6)

U skladu s člankom 25. stavkom 1. točkom (c) Uredbe o Europolu, sporazum o suradnji koji omogućuje razmjenu osobnih podataka sklopljen, prije 1. svibnja 2017., između Europola i treće zemlje u skladu s člankom 23. Odluke 2009/371/PUP može predstavljati osnovu za prijenos osobnih podataka iz Europola u treću zemlju ako je takav prijenos potreban za izvršavanje zadaća Europola.

(7)

Upravni odbor Europola odlučio je 20. prosinca 2016. preporučiti Vijeću da doda Dansku na popis, navodeći operativnu potrebu da se sklopi sporazum o suradnji s Danskom.

(8)

Kako bi se izbjegao operativni nedostatak od 1. svibnja 2017., kada Danska više ne bude sudjelovala u Europolu kao država članica, od presudne je važnosti da Europol bez odgode pokrene postupak za sklapanje sporazuma o suradnji s Danskom kao trećom zemljom.

(9)

Odluka 2009/371/PUP obvezujuća je za Dansku te ona stoga sudjeluje u donošenju i primjeni ove Odluke kojom se provodi Odluka 2009/371/PUP.

(10)

Odluka 2009/371/PUP obvezujuća je za Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku te one stoga sudjeluju u donošenju i primjeni ove Odluke kojom se provodi Odluka 2009/371/PUP.

(11)

Odluku 2009/935/PUP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U točki 1. Priloga Odluci 2009/935/PUP umeće se sljedeći unos:

„—

Danska”.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Objavljuje se u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. veljače 2017.

Za Vijeće

Predsjednik

E. BARTOLO


(1)  SL L 121, 15.5.2009., str. 37.

(2)  SL L 325, 11.12.2009., str. 6.

(3)  Mišljenje od 14. veljače 2017. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(4)  Odluka Vijeća 2009/935/PUP od 30. studenoga 2009. o određivanju popisa trećih država i organizacija s kojima Europol sklapa sporazume (SL L 325, 11.12.2009., str. 12.).

(5)  Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP (SL L 135, 24.5.2016., str. 53.).


Top