EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0011(01)

Odluka (EU) 2017/760 Europske središnje banke od 24. travnja 2017. o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za 2017. (ESB/2017/11)

OJ L 113, 29.4.2017, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/760/oj

29.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 113/52


ODLUKA (EU) 2017/760 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 24. travnja 2017.

o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za 2017. (ESB/2017/11)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (1), a posebno njezin članak 30.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1163/2014 Europske središnje banke od 22. listopada 2014. o naknadama za nadzor (ESB/2014/41) (2), a posebno njezin članak 3. stavak 1. i članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Ukupni iznos godišnjih naknada za nadzor, koji se ubire na temelju članka 9. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41), pokriva, ali ne premašuje rashode Europske središnje banke (ESB) vezane uz njezine nadzorne zadaće u odgovarajućem razdoblju za koje se plaća naknada. Ovi rashodi se prvenstveno sastoje od troškova koji su izravno povezani s nadzornim zadaćama ESB-a, kao što su izravni nadzor značajnih subjekata, nadgledanje nadzora manje značajnih subjekata i provođenje horizontalnih zadaća i specijaliziranih usluga. Rashodi također uključuju troškove koji su neizravno povezani s nadzornim zadaćama ESB-a, kao što su usluge koje pružaju područja za potporu ESB-a, uključujući upravljanje poslovnim prostorom, upravljanje ljudskim potencijalima, administrativne usluge, usluge vezane uz proračun i kontroling, računovodstvene usluge, pravne, komunikacijske i prevoditeljske usluge, usluge unutarnje revizije, statističke usluge te usluge informacijske tehnologije.

(2)

Za izračun godišnje naknade za nadzor koja se plaća za značajne nadzirane subjekte i značajne nadzirane grupe te za manje značajne nadzirane subjekte i manje značajne nadzirane grupe, ukupni troškovi trebali bi biti podijeljeni na temelju rashoda raspoređenih odgovarajućim organizacijskim jedinicama koje obavljaju izravni nadzor značajnih nadziranih subjekata i značajnih nadziranih grupa i neizravni nadzor manje značajnih nadziranih subjekata i manje značajnih nadziranih grupa.

(3)

Ukupni iznos godišnjih naknada za nadzor za 2017. izračunava se kao zbroj: (a) procijenjenih godišnjih troškova nadzornih zadaća za 2017. na temelju odobrenog proračuna ESB-a za 2017., uzimajući u obzir sva kretanja u procijenjenim godišnjim troškovima očekivanim da nastanu ESB-u, a koja su bila poznata u vrijeme donošenja ove Odluke, i (b) viška ili manjka iz 2016.

(4)

Višak ili manjak bi se trebao utvrditi oduzimanjem stvarnih godišnjih troškova nadzornih zadaća nastalih za 2016., kao što je prikazano u Godišnjim financijskim izvještajima ESB-a za 2016. (3), od procijenjenih godišnjih troškova ubranih za 2016., navedenih u Prilogu Odluci (EU) 2016/661 Europske središnje banke (ESB/2016/7) (4).

(5)

U skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41), iznose naknade koji se nisu mogli ubrati i vezani su uz prethodna razdoblja za koja se plaća naknada, uplate kamata primljene u skladu s člankom 14. i određene druge iznose primljene ili nadoknađene u skladu s člankom 7. stavkom 3. te Uredbe, ako ih je bilo, trebalo bi također uzeti u obzir u odnosu na procijenjene godišnje troškove nadzornih zadaća za 2017.,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Odluke, primjenjuju se definicije sadržane u Uredbi (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke (ESB/2014/17) (5) i Uredbi (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41).

Članak 2.

Ukupan iznos godišnjih naknada za nadzor za 2017.

1.   Ukupan iznos godišnjih naknada za 2017. je 424 957 652 EUR, izračunan na način kao što je prikazano u Prilogu I.

2.   Svaka kategorija nadziranih subjekata i nadziranih grupa plaća sljedeći iznos godišnjih naknada za nadzor:

(a)

značajni nadzirani subjekti i značajne nadzirane grupe: 391 279 654 EUR;

(b)

manje značajni nadzirani subjekti i manje značajne nadzirane grupe: 33 677 998 EUR.

Podjela ukupnog iznosa godišnjih naknada za nadzor za 2017., koji se plaća u odnosu na svaku kategoriju, prikazana je u Prilogu II.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 24. travnja 2017.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  SL L 287, 29.10.2013., str. 63.

(2)  SL L 311, 31.10.2014., str. 23.

(3)  Objavljeno na mrežnim stranicama ESB-a na www.ecb.europa.eu u veljači 2017.

(4)  Odluka (EU) 2016/661 Europske središnje banke od 15. travnja 2016. o ukupnom iznosu godišnjih naknada za nadzor za 2016. (ESB/2016/7) (SL L 114, 28.4.2016., str. 14.).

(5)  Uredba (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke od 16. travnja 2014. o uspostavljanju okvira za suradnju unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (Okvirna uredba o SSM-u) (ESB/2014/17) (SL L 141, 14.5.2014., str. 1.).


PRILOG I.

Izračun ukupnog iznosa godišnjih naknada za nadzor za 2017.

(EUR)

Procijenjeni godišnji troškovi za 2017.

464 676 594

Plaće i naknade

208 621 881

Najamnina i održavanje zgrade

54 990 329

Ostali operativni rashodi

201 064 384

Višak/manjak iz 2016.

– 41 089 798

Iznosi koji se trebaju uzeti u obzir u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41)

1 370 856

Iznosi naknade koji se nisu mogli ubrati i vezani su uz prethodna razdoblja za koja se plaća naknada

0

Uplate kamata u skladu s člankom 14. gore navedene Uredbe

– 23 761

Iznosi primljeni ili nadoknađeni u skladu s člankom 7. stavkom 3. gore navedene Uredbe

1 394 617

UKUPNO

424 957 652


PRILOG II.

Podjela ukupnog iznosa godišnjih naknada za nadzor za 2017.

(EUR)

 

Značajni nadzirani subjekti i značajne nadzirane grupe

Manje značajni nadzirani subjekti i manje značajne nadzirane grupe

Ukupno

Procijenjeni godišnji troškovi za 2017.

427 700 563

36 976 031

464 676 594

Višak/manjak iz 2016.

– 37 593 510

– 3 496 288

– 41 089 798

Iznosi koji se trebaju uzeti u obzir u skladu s člankom 5. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1163/2014 (ESB/2014/41)

1 172 601

198 255

1 370 856

Iznosi naknade koji se nisu mogli ubrati i vezani su uz prethodna razdoblja za koja se plaća naknada

0

0

0

Uplate kamata u skladu s člankom 14. gore navedene Uredbe

– 8 696

– 15 065

– 23 761

Iznosi primljeni ili nadoknađeni u skladu s člankom 7. stavkom 3. gore navedene Uredbe

1 181 297

213 320

1 394 617

UKUPNO

391 279 654

33 677 998

424 957 652


Top