EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1823

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1823 оd 10. listopada 2016. o uspostavi obrazaca koji se navode u Uredbi (EU) br. 655/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi postupka za europski nalog za blokadu računa kako bi se pojednostavila prekogranična naplata duga u građanskim i trgovačkim stvarima

C/2016/6339

OJ L 283, 19.10.2016, p. 1–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1823/oj

19.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 283/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1823

оd 10. listopada 2016.

o uspostavi obrazaca koji se navode u Uredbi (EU) br. 655/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi postupka za europski nalog za blokadu računa kako bi se pojednostavila prekogranična naplata duga u građanskim i trgovačkim stvarima

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 655/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi postupka za europski nalog za blokadu računa kako bi se pojednostavila prekogranična naplata duga u građanskim i trgovačkim stvarima (1), a posebno njezin članak 51.,

budući da:

(1)

Kako bi se osigurala pravilna primjena Uredbe (EU) br. 655/2014, potrebno je izraditi nekoliko obrazaca.

(2)

U skladu s člankom 3. Protokola br. 21 o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde, koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Irska je sudjelovala u donošenju Uredbe (EU) br. 655/2014. Stoga Irska sudjeluje u donošenju ove Uredbe.

(3)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 21 o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde, koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, ne dovodeći u pitanje članak 4. tog Protokola, Ujedinjena Kraljevina nije sudjelovala u donošenju Uredbe (EU) br. 655/2014. Stoga Ujedinjena Kraljevina ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe.

(4)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 22 o stajalištu Danske, koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska nije sudjelovala u donošenju Uredbe (EU) br. 655/2014. Stoga Danska ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za europski nalog za blokadu računa uspostavljenog Uredbom (EU) br. 655/2014,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Obrazac koji će se koristiti za podnošenje zahtjeva za europski nalog za blokadu računa, kao što je navedeno u članku 8. stavku 1. Uredbe (EU) br. 655/2014, utvrđuje se u Prilogu I. ovoj Uredbi.

2.   Obrazac koji će se koristiti za izdavanje europskog naloga za blokadu računa, kao što je navedeno u članku 19. stavku 1. Uredbe (EU) br. 655/2014, utvrđuje se u Prilogu II. ovoj Uredbi.

3.   Obrazac koji će se koristiti za opoziv europskog naloga za blokadu računa, kao što je navedeno u članku 10. stavku 2. Uredbe (EU) br. 655/2014, utvrđuje se u Prilogu III. ovoj Uredbi.

4.   Obrazac koji će se koristiti za izdavanje izjave u vezi s blokadom sredstava, kao što je navedeno u članku 25. stavku 1. Uredbe (EU) br. 655/2014, utvrđuje se u Prilogu IV. ovoj Uredbi.

5.   Obrazac koji će se koristiti kako bi se zatražilo oslobođenje viška blokiranih sredstava, kao što je navedeno u članku 27. stavku 2. Uredbe (EU) br. 655/2014, utvrđuje se u Prilogu V. ovoj Uredbi.

6.   Obrazac koji će se koristiti za izdavanje potvrde o primitku, kao što je navedeno u članku 29. stavku 2. Uredbe (EU) br. 655/2014, utvrđuje se u Prilogu VI. ovoj Uredbi.

7.   Obrazac koji će se koristiti kao zahtjev za pravno sredstvo, kao što je navedeno u članku 36. stavku 1. Uredbe (EU) br. 655/2014, utvrđuje se u Prilogu VII. ovoj Uredbi.

8.   Obrazac koji će se koristiti za slanje odluke o pravnom sredstvu državi članici izvršenja, kao što je navedeno u članku 36. stavku 5. Uredbe (EU) br. 655/2014, utvrđuje se u Prilogu VIII. ovoj Uredbi.

9.   Obrazac koji će se koristiti za podnošenje žalbe protiv odluke o pravnom sredstvu, kao što je navedeno u članku 37. Uredbe (EU) br. 655/2014, utvrđuje se u Prilogu IX. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu 18. siječnja 2017.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. listopada 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 189, 27.6.2014., str. 59.


PRILOG I.

Zahtjev za europski nalog za blokadu računa

(Članak 8. stavak 1. Uredbe (EU) br. 655/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi postupka za europski nalog za blokadu računa kako bi se pojednostavila prekogranična naplata duga u građanskim i trgovačkim stvarima)

Ispunjava sud

 

Broj predmeta:

 

Sud zaprimio dana:

(dd. mm. gggg.)

VAŽNE INFORMACIJE

PAŽLJIVO PROČITAJTE SMJERNICE NA POČETKU SVAKOG ODJELJKA – OLAKŠAT ĆE VAM ISPUNJAVANJE OVOG OBRASCA

Jezik

Ispunite ovaj obrazac na jeziku suda države članice kojemu šaljete zahtjev. Napominjemo da je obrazac dostupan na 23 službena jezika Europske unije na web-mjestu europskog portala e-pravosuđe na adresi https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-hr.do, a možete ga ispuniti i putem interneta. Jezična verzija koju poznajete vam može olakšati ispunjavanje obrasca na traženom jeziku suda u dotičnoj državi članici. Na web-mjestu europskog portala e-pravosuđe možete saznati je li vaša država članica navela da prihvaća podnošenje dokumenata sudu na drugom službenom jeziku Europske unije (članak 50. stavak 1. točka (o) Uredbe (EU) br. 655/2014).

Popratni dokumenti

Uz obrazac zahtjeva treba priložiti sve relevantne popratne dokumente. Ako ste već primili presudu, sudsku nagodbu ili vjerodostojnu ispravu, priložite ovjerenu kopiju tog dokumenta.

Oznake zemalja

Svaki put kada pri ispunjavanju ovog obrasca navedete državu članicu, upišite sljedeću oznaku zemlje:

AT

Austrija

EL

Grčka

IT

Italija

PT

Portugal

BE

Belgija

ES

Španjolska

LT

Litva

RO

Rumunjska

BG

Bugarska

FI

Finska

LU

Luksemburg

SE

Švedska

CY

Cipar

FR

Francuska

LV

Latvija

SI

Slovenija

CZ

Češka

HR

Hrvatska

MT

Malta

SK

Slovačka

DE

Njemačka

HU

Mađarska

NL

Nizozemska

 

 

EE

Estonija

IE

Irska

PL

Poljska

 

 

Ako obrazac ispunjavate na papiru, na mjestima na kojima se traži vlastoručno upisivanje teksta, ako je potrebno upotrijebite dodatne listove papira i označite svaku stranicu brojem.

1.   Sud

Imajte na umu da možete podnijeti zahtjev za europski nalog za blokadu računa („nalog za blokadu”) ako se sud nalazi u državi članici na koju se primjenjuje Uredba (EU) br. 655/2014. Ona se trenutačno ne primjenjuje na Dansku i Ujedinjenu Kraljevinu.

U ovo biste polje trebali upisati sud kojem želite podnijeti zahtjev za nalog za blokadu. Kad odlučujete kojem ćete sudu podnijeti zahtjev, morate razmotriti temelje za nadležnost suda.

Ako još niste dobili presudu, sudsku nagodbu ili vjerodostojnu ispravu kojom se dužniku nalaže da plati vašu tražbinu, sudovi koji su nadležni za izdavanje naloga za blokadu su sudovi u državi članici koji su nadležni za meritum predmeta u skladu s primjenjivim propisima. To posebno obuhvaća Uredbu (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima te Uredbu Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja. Dodatne informacije o pravilima nadležnosti možete pronaći na web-mjestu europskog portala e-pravosuđe na adresi https://e-justice.europa.eu. Popis mogućih razloga za nadležnost uvršten je u odjeljak 5. ovog obrasca.

Za potrebe Uredbe (EU) br. 655/2014, pojam postupka o meritumu stvari obuhvaća sve postupke čiji je cilj ishođenje izvršnog naslova na glavnu tražbinu i uključuje na primjer, skraćeni postupak u vezi s platnim nalozima i postupak poput „procédure de référé” u Francuskoj.

Ako je dužnik potrošač koji je s vama sklopio ugovor u svrhu za koju se može smatrati da izlazi iz okvira njegova poslovanja ili zanimanja, samo sudovi u državi članici u kojoj dužnik ima domicil mogu izdati nalog za blokadu.

Ako ste već dobili presudu ili sudsku nagodbu u kojoj se od dužnika traži da plati vašu tražbinu, nadležnost za izdavanje naloga za blokadu imaju sudovi države članice u kojoj je presuda izdana ili u kojoj je sudska nagodba odobrena ili sklopljena.

Ako ste već dobili vjerodostojnu ispravu, za izdavanje naloga za blokadu za tražbinu navedenu u toj ispravi nadležni su sudovi određeni u tu svrhu u državi članici u kojoj je ta isprava sastavljena.

Kad utvrdite u kojoj biste državi članici trebali podnijeti zahtjev, nazive i adrese sudova nadležnih za nalog za blokadu potražite na europskom portalu e-pravosuđe na adresi https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-379-hr.do. Na europskom portalu e-pravosuđe možete pronaći i određene informacije o plaćanju sudskih pristojbi u postupcima za dobivanje naloga za blokadu u dotičnoj državi članici.

1.   Sud kojem podnosite zahtjev

1.1.   Naziv:

1.2.   Adresa

1.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

1.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

1.2.3.

Država članica (navedite oznaku zemlje):

2.   Vjerovnik

Napominjemo da možete podnijeti zahtjev za europski nalog za blokadu računa samo ako imate domicil u državi članici na koju se primjenjuje Uredba (EU) br. 655/2014. Ona se trenutačno ne primjenjuje na Dansku i Ujedinjenu Kraljevinu.

U ovom polju morate upisati sebe kao vjerovnika i navesti svojeg pravnog zastupnika, ako ga imate. Napominjemo kako nije obvezno da vas zastupa odvjetnik ili drugi pravni stručnjak.

U nekim državama možda nije dovoljno kao adresu navesti samo poštanski pretinac (ako postoji) te biste trebali navesti i ulicu te kućni broj, kao i poštanski broj.

2.   Podaci o vjerovniku

2.1.   Prezime i ime/naziv trgovačkog društva ili organizacije:

2.2.   Adresa

2.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

2.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

2.2.3.

Država članica (navedite oznaku zemlje):

2.3.   Telefon (*):

2.4.   Faks (*):

2.5.   E-pošta (ako je dostupna):

2.6.   Ime predstavnika vjerovnika, ako postoji, te podaci za kontakt

2.6.1.

Prezime i ime (imena):

2.6.2.

Adresa

2.6.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

2.6.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

2.6.2.3.

Zemlja (navedite oznaku zemlje, ako je riječ o državi članici):

2.6.3.

E-pošta (ako je dostupna):

2.7.   Ako je vjerovnik fizička osoba:

2.7.1.

Datum rođenja:

2.7.2.

Broj osobne iskaznice ili putovnice (ako je primjenjivo i dostupno):

2.8.   Ako je vjerovnik pravna osoba ili drugi subjekt koji ima pravnu sposobnost tužiti ili biti tužen na temelju prava države članice:

2.8.1.

Zemlja sastavljanja, osnivanja ili registracije (navedite oznaku zemlje, ako je riječ o državi članici):

2.8.2.

Identifikacijski ili registracijski broj ili, ako takav broj ne postoji, datum i mjesto njegova sastavljanja, osnivanja ili registracije:

3.   Dužnik

U ovom polju potrebno je navesti dužnika ili njegova zakonskog zastupnika. Napominjemo kako nije obvezno da dužnika zastupa odvjetnik ili drugi pravni stručnjak.

U nekim državama možda nije dovoljno kao adresu navesti samo poštanski pretinac (ako postoji) te biste trebali navesti i ulicu te kućni broj, kao i poštanski broj.

3.   Podaci o dužniku

3.1.   Prezime i ime/(druga imena, ako su poznata)/naziv trgovačkog društva ili organizacije:

3.2.   Adresa

3.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

3.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

3.2.3.

Zemlja (navedite oznaku zemlje, ako je riječ o državi članici):

3.3.   Telefon (*):

3.4.   Faks (*):

3.5.   E-pošta (ako je dostupna):

3.6.   Ime predstavnika vjerovnika, ako postoji i ako je poznat, te podaci za kontakt, ako su dostupni

3.6.1.

Prezime i ime (imena):

3.6.2.

Adresa

3.6.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

3.6.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

3.6.2.3.

Zemlja (navedite oznaku zemlje, ako je riječ o državi članici):

3.6.3.

Adresa e-pošte:

3.7.   Ako je dužnik fizička osoba i ako su te informacije dostupne:

3.7.1.

Datum rođenja:

3.7.2.

Broj osobne iskaznice ili putovnice:

3.8.   Ako je dužnik pravna osoba ili drugi subjekt koji ima pravnu sposobnost tužiti ili biti tužen na temelju prava države članice:

3.8.1.

Zemlja sastavljanja, osnivanja ili registracije (navedite oznaku zemlje, ako je riječ o državi članici):

3.8.2.

Identifikacijski ili registracijski broj ili, ako takav broj ne postoji, datum i mjesto njegova sastavljanja, osnivanja ili registracije:

4.   Prekogranična priroda predmeta

Kako bi se primijenio postupak putem naloga za blokadu, predmet mora biti prekogranične prirode. Za potrebe Uredbe (EU) br. 655/2014, prema članku 3. te Uredbe predmet je prekogranične prirode ako se bankovni računi koje treba blokirati putem naloga za blokadu vode u državi članici koja nije: (a) država članica suda kojem je podnesen zahtjev za nalog za blokadu ili (b) država članica u kojoj vjerovnik ima domicil.

4.   Prekogranična priroda predmeta

4.1.   Država članica u kojoj vjerovnik ima domicil (navedite oznaku zemlje):

4.2.   Država članica u kojoj se vode bankovni računi (navedite oznaku zemlje):

4.3.   Država članica suda kojem je podnesen zahtjev za nalog za blokadu (navedite oznaku zemlje):

5.   Nadležnost

Ispunite ovaj odjeljak samo ako još uvijek niste dobili presudu, sudsku nagodbu ili vjerodostojnu ispravu kojom se od dužnika zahtijeva da plati vašu tražbinu. Ako imate neki od tih dokumenata, idite na odjeljak 6.

U ovom odjeljku navedite pojedinosti o tome zašto smatrate da je sud kojem upućujete zahtjev za izdavanje naloga za blokadu računa nadležan za predmet. Kao što je navedeno u odjeljku 1., sud je nadležan za izdavanje naloga za blokadu ako je nadležan za meritum stvari. U nastavku slijedi popis mogućih razloga za nadležnost.

5.   Na osnovu čega smatrate da je sud nadležan?

domicil dužnika ili nekog od dužnika, ako je više dužnika zajednički odgovorno

mjesto izvršenja predmetne obveze

mjesto štetnog događaja

stranke su dogovorile izbor suda

domicil osobe s pravom na uzdržavanje

ako tražbina proizlazi iz poslovanja podružnice, agencije ili druge poslovne jedinice, poslovni nastan podružnice, agencije ili druge poslovne jedinice

poslovni nastan zaklade

ako dođe do spora koji se odnosi na plaćanje naknade zatražene zbog spašavanja tereta, mjesto u kojem se nalazi sud pod čijom je nadležnošću teret zaplijenjen ili mogao biti zaplijenjen

domicil nositelja police osiguranja, osigurane osobe ili korisnika osiguranja

domicil potrošača

mjesto na kojem zaposlenik izvršava posao

mjesto poslovnog nastana poduzeća koje je zaposlilo djelatnika

mjesto gdje se nekretnina nalazi

drugo

Opišite relevantne elemente kojima se potvrđuje nadležnost odabrana u točkama od 5.1. do 5.14.:

Jeste li već pokrenuli postupak o meritumu stvari protiv dužnika?

Da. Navedite naziv i adresu suda (ulica i broj/poštanski pretinac, mjesto i poštanski broj, država članica) i, ako je dostupno, broj telefona i adresu elektroničke pošte suda te broj predmeta:

Ne.

Imajte na umu da, ako zatražite nalog za blokadu prije no što pokrenete postupak o meritumu stvari, takav postupak morate pokrenuti, te sudu priložiti dokaz o tome, u roku od 30 dana od datuma na koji ste podnijeli zahtjev ili u roku od 14 dana od dana izdavanja naloga za blokadu, ovisno o tome što je kasnije.

6.   Pojedinosti o bankovnim računima dužnika

Radi uštede vremena i troškova, važno je da navedete sve informacije koje imate o bankovnim računima dužnika. Ako nemate broj bankovnog računa dužnika, dovoljno je navesti naziv i adresu banke u kojoj dužnik ima račun ili broj kao što je BIC, koji omogućuje identifikaciju banke. No ako imate specifične podatke o bankovnom računu dužnika (npr. broj računa ili IBAN), navedite te podatke. Na taj se način može izbjeći rizik da banka ne može provesti europski nalog za blokadu računa jer ne može sa sigurnošću identificirati račun dužnika. Ako možete navesti broj samo jednog od računa dužnika, ali želite blokirati i druge račune koje dužnik možda ima u istoj banci (primjerice, imate samo broj tekućeg računa dužnika, ali želite blokirati i štednju koju dužnik ima u toj banci), označite okvir u točki 6.7.

Ako ne znate u kojoj banci dužnik ima račun, ali imate razloga vjerovati da dužnik ima jedan ili više računa u određenoj državi članici i već ste dobili presudu, sudsku nagodbu ili vjerodostojnu ispravu kojom se od dužnika traži da plati vašu tražbinu, možete zatražiti od suda kojem podnosite zahtjev za nalog za blokadu da zatraži od tijela za informacije u državi članici u kojoj se vodi račun da pribavi potrebne informacije radi identificiranja banke i računa dužnika u toj državi članici. U tom slučaju idite na odjeljak 7. u kojem su navedene dodatne informacije o uvjetima za podnošenje takvog zahtjeva.

Ako već znate podatke o jednom bankovnom računu dužnika ili više njih, no imate razloga vjerovati da dužnik ima još računa u određenoj državi članici i nemate detaljnih informacija o tome, možete – u okviru zahtjeva za nalog za blokadu – navesti pojedinosti o bankovnim računima dužnika koji su vam poznati (u tom slučaju ispunite odjeljak 6.) i istodobno podnesite zahtjev za pribavljanje informacija o drugim računima u određenoj državi članici (u tom slučaju ispunite i odjeljak 7.).

Imajte na umu da se Uredba (EU) br. 655/2014 ne primjenjuje na blokadu bankovnih računa koji sadržavaju financijske instrumente (članak 4. stavak 3. Uredbe).

Ako želite blokirati račune u više banaka, u nastavku navedite informacije za svaku banku. Ako ispunjavate obrazac na papiru, upotrijebite posebne listove za svaki račun i označite svaku stranicu brojem.

6.   Pojedinosti o bankovnim računima dužnika

6.1.   Država članica u kojoj se račun vodi (navedite oznaku zemlje):

6.2.   Broj koji omogućuje identifikaciju banke, primjerice

IBAN:

ili

BIC:

i/ili naziv i adresa banke (ulica i broj/poštanski pretinac, mjesto i poštanski broj):

6.3.   Telefon banke (**):

6.4.   Faks banke (**):

6.5.   Adresa e-pošte banke (ako je dostupna):

6.6.   Brojevi računa koje treba blokirati, ako su dostupni:

6.7.   Je li potrebno blokirati i druge račune dužnika u istoj banci?

Da.

Ne.

6.8.   Druge pojedinosti o vrsti računa, ako su dostupne:

7.   Zahtjev za dobivanje podataka o računu

Ako nemate podataka o banci u kojoj dužnik ima račune, niti broj računa, a već ste u državi članici dobili izvršivu presudu, sudsku nagodbu ili vjerodostojni instrument kojim se od dužnika zahtijeva da plati vašu tražbinu, možete zatražiti od suda da zatraži od tijela za informacije države članice u kojoj smatrate da se nalaze računi dužnika da pokuša pribaviti potrebne informacije.

Imajte na umu da zahtjev za dobivanje podataka o računima možete uputiti samo ako je riječ o računima koji se vode u državi članici na koju se primjenjuje Uredba (EU) br. 655/2014. Ona se trenutačno ne primjenjuje na Dansku i Ujedinjenu Kraljevinu.

Prema općenitom pravilu možete podnijeti zahtjev za dobivanje podataka o računu u vezi s presudama, sudskim nagodbama ili vjerodostojnim ispravama koje su već izvršive.

Ako presuda, sudska nagodba ili vjerodostojna isprava još nisu izvršivi, zahtjev za pribavljanje podataka o računu možete uputiti samo ako su ispunjeni dodatni uvjeti. U skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 655/2014 ti su uvjeti sljedeći: traži se blokiranje znatnog iznosa, uzimajući u obzir odgovarajuće okolnosti, a vjerovnik je morao podnijeti dovoljne dokaze kako bi se sud uvjerio da postoji hitna potreba za podacima o računu jer bi bez tih podataka naknadna provedba tražbine vjerovnika vjerojatno bila ugrožena, a to bi moglo dovesti do znatnog pogoršanja financijskog stanja vjerovnika. Ako to vrijedi za vas, navedite relevantne informacije u točki 10.2.

Važno je da u zahtjevu navedete zašto smatrate da dužnik ima jedan račun ili više njih u određenoj državi članici te da sudu dostavite sve relevantne informacije koje su vam dostupne o dužniku i računima koje treba blokirati. Napominjemo da taj postupak može potrajati te bi vam za pristup informacijama mogla biti naplaćena naknada.

Ako želite blokirati račune u više država članica, u nastavku navedite informacije za svaku državu članicu (ako obrazac ispunjavate na papiru, upotrijebite posebne listove i označite svaku stranicu brojem).

7.   Zahtjev za dobivanje podataka o računu

Imam presudu, sudsku nagodbu ili vjerodostojnu ispravu kojom se od dužnika zahtijeva da plati moju tražbinu i tražim da tijelo za informacije države članice u kojoj se vodi bankovni račun pokuša pribaviti potrebne informacije kako bi se omogućilo identificiranje banke i računa dužnika.

7.2.   Država članica u kojoj bi se trebali voditi računi dužnika (navedite oznaku zemlje):

7.3.   Objasnite zašto smatrate da dužnik ima račune u toj državi članici (označite odgovarajuća polja).

Dužnik ima uobičajeno boravište u toj državi članici. Navedite relevantne podatke.

Dužnik radi ili obavlja profesionalnu aktivnost u toj državi članici. Navedite relevantne podatke.

Dužnik ima imovinu u toj državi članici. Navedite relevantne podatke.

Drugo. Objasnite:

7.4.   Presuda, sudska nagodba ili vjerodostojna isprava kojom se od dužnika traži da plati moju tražbinu je izvršiva:

Da.

Ne. U točki 10.2. navedite dodatne informacije koje opravdavaju hitnost zahtjeva za podatke o računu.

8.   Postojeća presuda, sudska nagodba ili vjerodostojna isprava

Ispunite ovaj odjeljak samo ako ste već dobili presudu, sudsku nagodbu ili vjerodostojnu ispravu kojom se od dužnika zahtijeva da plati vašu tražbinu. U suprotnom prijeđite na odjeljak 9.

Napominjemo da bi iznos naveden u točki 8.8. općenito trebao biti iznos naveden u presudi, sudskoj nagodbi ili vjerodostojnoj ispravi. Međutim, ako je dužnik već platio dio duga i potražujete samo preostali iznos, u točki 8.8. morate navesti taj iznos i kamate na iznos, ako su primjenjive. Nadalje, ako je dužnik već platio dio duga i potražujete samo preostali iznos, označite odgovarajuće polje u točki 8.9.2.1. – kako biste potvrdili potražujete li i neplaćene kamate na dio duga koji je dužnik već platio (u tom slučaju, ako ispunjavate zahtjev na papiru, upotrijebite posebne listove kad navodite kamate koje potražujete na dio duga koji je dužnik već platio (točka 8.8.1.) i označite svaku stranicu brojem).

Priložite kopiju presude, sudske nagodbe ili vjerodostojne isprave koji ispunjava uvjete potrebne za utvrđivanje njezine vjerodostojnosti.

8.   Pojedinosti koje se odnose na postojeću presudu, sudsku nagodbu ili vjerodostojnu ispravu

8.1.   Naziv suda/drugog tijela:

8.2.   Adresa

8.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

8.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

8.2.3.

Država članica (navedite oznaku zemlje):

8.3.   Telefon (***):

8.4.   Faks (***):

8.5.   Adresa e-pošte (***):

8.6.   Datum presude, sudske nagodbe ili vjerodostojne isprave:

(dd. mm. gggg.)

8.7.   Valuta iznosa dodijeljenog u presudi, sudskoj nagodbi ili vjerodostojnoj ispravi:

☐ euro (EUR) ☐ bugarski lev (BGN) ☐ češka kruna (CZK) ☐ hrvatska kuna (HRK) ☐ mađarska forinta (HUF) ☐ poljski zlot (PLN) ☐ rumunjski leu (RON) ☐ švedska kruna (SEK) ☐ ostalo (molimo navedite ISO oznaku):

8.8.   Iznos:

8.8.1.

Glavnica dodijeljena u presudi, sudskoj nagodbi ili vjerodostojnoj ispravi:

8.8.1.1.

Ako je primjenjivo (1), navedite neplaćeni dio dodijeljene glavnice:

8.8.1.2.

Ako je primjenjivo (1), navedite plaćeni dio dodijeljene glavnice:

8.8.2.

Kamate, ako je primjenjivo:

8.8.2.1.

Kamate:

8.8.2.1.1.

Nisu navedene u presudi, sudskoj nagodbi ili vjerodostojnoj ispravi.

8.8.2.1.2.

Navedene su u presudi, sudskoj nagodbi ili vjerodostojnoj ispravi:

8.8.2.1.2.1.

Kamate su dospjele:

(datum (dd. mm. gggg.) ili događaj) do:

(datum (dd. mm. gggg.) ili događaj) (2)

8.8.2.1.2.2.

Konačni iznos:

ili

8.8.2.1.2.3.

Metoda za izračun kamata (3)

8.8.2.1.2.3.1.

Stopa: … %, izračunava se (označite odgovarajuće polje) ☐ dnevno ☐ mjesečno ☐ godišnje ☐ drugo (navesti):

8.8.2.1.2.3.2.

Stopa: … % iznad referentne stope (ESB-a/referentne stope nacionalne središnje banke: …), izračunava se (označite odgovarajuće polje) ☐ dnevno ☐ mjesečno ☐ godišnje ☐ drugo (navesti):

na snazi na dan:

(datum (dd. mm. gggg.) ili događaj)

8.8.2.2.

Zakonske kamate (ako se primjenjuju) izračunavaju se u skladu s (navedite odgovarajući propis):

8.8.2.2.1.

Kamate su dospjele:

(datum (dd. mm. gggg.) ili događaj) do:

(datum (dd. mm. gggg.) ili događaj) (4)

8.8.2.2.2.

Metoda za izračun kamata (5)

8.8.2.2.2.1.

Stopa: … %

8.8.2.2.2.2.

Stopa: … % iznad referentne stope (ESB-a/referentne stope nacionalne središnje banke:) …)

na snazi na dan:

(datum (dd. mm. gggg.) ili događaj)

8.8.2.2.2.2.1.

Prvi dan semestra u kojem dužnik kasni s plaćanjem

8.8.2.2.2.2.2.

Drugi događaj (molimo navesti):

8.8.2.3.

Kapitalizacija kamata (ako se primjenjuje kapitalizacija kamata, navedite podatke):

8.8.3.

Troškovi dobivanja presude, sudske nagodbe ili vjerodostojne isprave, razmjerno odluci prema kojoj dužnik mora snositi te troškove:

Ne.

Da. Točno navedite troškove i iznos:

Sudske pristojbe:

Odvjetničke pristojbe:

Troškovi dostave dokumenata:

Drugo. Objasnite:

8.8.3.1.

Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ bugarski lev (BGN) ☐ češka kruna (CZK) ☐ hrvatska kuna (HRK) ☐ mađarska forinta (HUF) ☐ poljski zlot (PLN) ☐ rumunjski leu (RON) ☐ švedska kruna (SEK) ☐ ostalo (molimo navedite ISO oznaku):

8.9.   Potvrđujem da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

8.9.1.

Dužnik još nije postupio prema presudi, sudskoj nagodbi ili vjerodostojnoj ispravi.

8.9.2.

Dužnik je postupio samo djelomično u skladu s presudom, sudskom nagodbom ili vjerodostojnom ispravom te je iznos naveden u točki 8.8. nedospjeli iznos (u tom slučaju ispunite i točku 8.9.2.1. u nastavku).

8.9.2.1.

Ako je dužnik već platio dio duga te potražujete samo preostali iznos, potvrdite potražujete li i neplaćenu kamatu na dio duga koji je dužnik već platio:

Ne, ne potražujem kamatu na dio duga koji je dužnik već platio.

Da, potražujem i neplaćenu kamatu na dio duga koji je dužnik već platio. U tom slučaju, ako obrazac ispunjavate na papiru, upotrijebite posebne listove za navođenje kamate na dio duga koji je dužnik već platio (točka 8.8.1.) i označite svaku stranicu brojem.

9.   Iznos i obrazloženje tražbine (ne treba ispuniti ako ste ispunili odjeljak 8.)

Ako još niste dobili presudu, sudsku nagodbu ili vjerodostojnu ispravu kojom se od dužnika zahtijeva da plati vašu tražbinu, nalog za blokadu moguće je odobriti samo ako dostavite relevantne činjenice, u razumnoj mjeri potkrijepljene dokazima, kako biste sud uvjerili da će vaša tražbina uspjeti u iznosu za koji se traži nalog za blokadu (članak 7. stavak 2. Uredbe (EU) br. 655/2014). Navedite dokaze u odjeljku 12. ovog obrasca.

Ako zatražite nalog za blokadu za manji iznos od iznosa glavne tražbine, primjerice, jer ste već dobili drugo jamstvo za dio tražbine, trebate navesti taj manji iznos (i kamate na taj iznos, ako su primjenjive) u točki 9.1.

9.   Iznos i obrazloženje tražbine

9.1.   Iznos glavnice tražbine:

9.2.   Potražuju li se kamate?

Ne.

Da.

Ako da, jesu li kamate:

ugovorne kamate (ako jesu, idite na točku 9.2.1.)

zakonske kamate (ako da, idite na točku 9.2.2.)

9.2.1.   Ako je riječ o ugovornoj kamati

(1)

Stopa iznosi

… %, izračunava se (označite odgovarajuće polje) ☐ dnevno ☐ mjesečno ☐ godišnje ☐ drugo (navesti):

… % iznad referentne stope (ESB-a/referentne stope nacionalne središnje banke: …), izračunava se (označite odgovarajuće polje) ☐ dnevno ☐ mjesečno ☐ godišnje ☐ drugo (navesti):

Ostalo. Navedite:

(2)

Kamata dospijeva

(datum (dd. mm. gggg.))

9.2.2.   Ako je riječ o zakonskoj kamati

kamata dospijeva

(datum (dd. mm. gggg.))

izračunava se u skladu s (navedite određeni zakon):

9.3.   Iznos ugovorne kazne:

9.4.   Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ bugarski lev (BGN) ☐ češka kruna (CZK) ☐ hrvatska kuna (HRK) ☐ mađarska forinta (HUF) ☐ poljski zlot (PLN) ☐ rumunjski leu (RON) ☐ švedska kruna (SEK) ☐ ostalo (molimo navedite ISO oznaku):

9.5.   Opišite odgovarajuće okolnosti na kojima se temelji tražbina (uključujući, prema potrebi, kamatne stope):

10.   Razlozi za traženje naloga za blokadu

Nalog za blokadu može se odobriti samo ako predstavite relevantne činjenice o tome da je za vašu tražbinu hitno potrebna sudska zaštita i da bi, bez naloga, izvršenje postojeće ili buduće presude moglo biti spriječeno ili znatno otežano jer postoji stvarna opasnost da će dužnik, prije nego što vjerovnik uspije ostvariti izvršenje postojeće ili buduće presude, potrošiti, sakriti ili uništiti imovinu ili raspolagati imovinom ispod njezine vrijednosti, u neuobičajenoj mjeri ili pomoću neuobičajenih aktivnosti (uvodna izjava 14 i članak 7. Uredbe (EU) br. 655/2014).

10.   Razlozi za traženje naloga za blokadu

10.1.   Objasnite zašto postoji hitna potreba za nalogom za blokadu te, posebno, stvarna opasnost da će bez takve mjere naknadno izvršenje vaše tražbine prema dužniku biti spriječeno ili znatno otežano (članak 7. stavak 1. Uredbe (EU) br. 655/2014):

10.2.   Ako ste podnijeli zahtjev za dobivanje podataka o računu (odjeljak 7.) kada presuda, sudska nagodba ili vjerodostojna isprava još uvijek nije izvršiva i ako je iznos koji treba blokirati znatan, uzimajući u obzir relevantne okolnosti, objasnite zašto bez tih informacija postoji opasnost da bi naknadno izvršenje tražbine vjerovnika u odnosu na dužnika vjerojatno bilo ugroženo i da bi to naposljetku moglo dovesti do znatnog pogoršanja vaše financijske situacije (članak 14. stavak 1. Uredbe (EU) br. 655/2014):

11.   Sigurnost

Ispunite ovaj odjeljak ako još uvijek niste dobili presudu, sudsku nagodbu ili vjerodostojnu ispravu kojom se od dužnika zahtijeva da plati vašu tražbinu te imate razloga tražiti izuzeće od davanja osiguranja.

Napominjemo da prije izdavanja europskog naloga za blokadu računa u slučaju kad vjerovnik još nije dobio presudu, sudsku nagodbu ili vjerodostojnu ispravu, sud od vjerovnika zahtijeva da dade osiguranje u dovoljnom iznosu kako bi se spriječila zlouporaba postupka i osigurala naknada bilo kakve štete koju dužnik pretrpi zbog naloga. Sud iznimno može odustati od zahtjeva ako smatra da davanje osiguranja nije primjereno s obzirom na okolnosti predmeta (članak 12. stavak 1. Uredbe (EU) br. 655/2014).

Ako je vjerovnik već ishodio presudu, sudsku nagodbu ili vjerodostojnu ispravu, sud može prije izdavanja naloga od vjerovnika zahtijevati da dade osiguranje ako to smatra potrebnim i primjerenim s obzirom na okolnosti predmeta, primjerice, ako presuda još nije izvršiva ili je samo uvjetno izvršiva jer je u tijeku žalba (članak 12. stavak 2. Uredbe (EU) br. 655/2014).

11.   Razlozi za izuzeće od davanja osiguranja

Ako smatrate da biste trebali biti izuzeti od davanja osiguranja u skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 655/2014, navedite razloge:

12.   Dokazi

U ovom odjeljku navedite sve dokaze koji podupiru vaš zahtjev za nalog za blokadu.

Imajte na umu da morate podnijeti dovoljno dokaza kako biste uvjerili sud u to da postoji hitna potreba za zaštitnom mjerom u obliku naloga za blokadu jer postoji stvarna opasnost da će bez takve mjere naknadno izvršenje vaše tražbine prema dužniku biti spriječeno ili znatno otežano (članak 7. stavak 1. Uredbe (EU) br. 655/2014).

Nadalje, imajte da umu da, ako još niste ishodili presudu, sudsku nagodbu ili vjerodostojnu ispravu kojom se od dužnika zahtijeva isplata vaše tražbine, u skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 655/2014 morate podnijeti i dovoljno dokaza da sud uvjerite u vjerojatnost uspjeha s obzirom na meritum vaše tražbine prema dužniku (vidjeti odjeljak 9. ovog obrasca).

12.   Popis dokaza

Navedite sve dokaze koji podupiru vaš zahtjev za nalog za blokadu, uključujući dokaze koji podupiru vašu tražbinu prema dužniku (ako još niste ishodili presudu, sudsku nagodbu ili vjerodostojnu ispravu kojom se od dužnika traži da plati vašu tražbinu) te hitnu potrebu za nalogom za blokadu:

13.   Ostali sudovi kojima je podnesen zahtjev za zaštitne mjere

U ovom odjeljku navedite ako ste zatražili ili ishodili zaštitne mjere prema nacionalnom zakonu koje imaju jednak učinak kao i nalog za blokadu. Imajte na umu da se člankom 16. Uredbe (EU) br. 655/2014 od vas traži da sud kojemu ste podnijeli zahtjev za nalog za blokadu obavijestite ako ishodite istovrstan nacionalni nalog u kasnijem tijeku postupka za izdavanje naloga za blokadu.

13.   Pojedinosti o nacionalnim zaštitnim mjerama koje ste ishodili ili za koje ste se prijavili

13.1.   Jeste li se prijavili za istovrstan nacionalni nalog protiv istog dužnika i za istu tražbinu?

Ne.

Da. Navedite pojedinosti o prijavi i njezinu statusu u točkama 13.2.– 13.6.

13.2.   Naziv suda ili drugog tijela:

13.3.   Adresa suda ili drugog tijela

13.3.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

13.3.2.

Mjesto i poštanski broj:

13.3.3.

Država članica (navedite oznaku zemlje):

13.4.   Referentni broj zahtjeva:

13.5.   Jeste li već dobili nacionalni nalog?

Da. U kojem je opsegu taj nalog proveden?

Ne.

13.6.   Je li vaš zahtjev odbačen kao nedopušten ili neutemeljen?

Da. Navedite relevantne podatke:

Ne.

14.   Bankovni račun vjerovnika

Možete navesti svoj bankovni račun koji se treba koristiti za sva dužnikova dobrovoljna plaćanja tražbine (članak 8. stavak 2. točka (n) Uredbe (EU) br. 655/2014).

14.   Pojedinosti o bankovnom računu vjerovnika

14.1.   Broj bankovnog računa vjerovnika:

14.2.   Naziv i adresa banke (ulica i broj/poštanski pretinac, mjesto i poštanski broj, država (ako je riječ o državi članici, navedite oznaku zemlje):

15.   Datum i potpis

Čitljivo napišite svoje ime te na kraju potpišite i datirajte zahtjev.

Ovime tražim da sud na temelju mojeg zahtjeva izda nalog za blokadu protiv dužnika.

Izjavljujem da su informacije navedene u zahtjevu točne i potpune, koliko mi je poznato, te da sam svjestan da sve namjerno netočne ili nepotpune izjave mogu dovesti do pravnih posljedica sukladno pravu države članice u kojoj je zahtjev podnesen ili odgovornosti na temelju članka 13. Uredbe (EU) br. 655/2014.

Ovime tražim podatke o računu dužnika (označite to polje samo ako podnosite zahtjev za pribavljanje podataka o računu te ste ispunili odjeljak 7. ovog obrasca).

Ako ste priložili dodatne listove, navedite ukupan broj stranica i označite svaku stranicu brojem:

Sastavljeno u:

Datum:

(dd. mm. gggg.)

Ime, potpis i/ili žig:


(*)  Nije obvezno

(**)  Nije obvezno

(***)  Nije obvezno

(1)  Ispunite ako je dužnik već platio dio duga te potražujete samo preostali iznos te ako kao vjerovnik potražujete neplaćenu kamatu nadio duga koji je dužnik već platio.

(2)  Upišite podatke za sva razdoblja ako se radi o više razdoblja.

(3)  Ako za različita razdoblja vrijede različite kamatne stope, kad ispunjavate obrazac na papiru, upotrijebite posebne listove i označite svaku stranicu brojem.

(4)  Upišite podatke za sva razdoblja ako se radi o više razdoblja.

(5)  Ako za različita razdoblja vrijede različite kamatne stope, kad ispunjavate obrazac na papiru, upotrijebite posebne listove i označite svaku stranicu brojem.


PRILOG II.

Europski nalog za blokadu računa – Dio A.

(Članak 19. stavak 1. Uredbe (EU) br. 655/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi postupka za europski nalog za blokadu računa kako bi se pojednostavila prekogranična naplata duga u građanskim i trgovačkim stvarima)

Oznake zemalja

Svaki put kada pri ispunjavanju ovog obrasca navedete državu članicu, upišite sljedeću oznaku zemlje:

AT

Austrija

EL

Grčka

IT

Italija

PT

Portugal

BE

Belgija

ES

Španjolska

LT

Litva

RO

Rumunjska

BG

Bugarska

FI

Finska

LU

Luksemburg

SE

Švedska

CY

Cipar

FR

Francuska

LV

Latvija

SI

Slovenija

CZ

Češka

HR

Hrvatska

MT

Malta

SK

Slovačka

DE

Njemačka

HU

Mađarska

NL

Nizozemska

 

 

EE

Estonija

IE

Irska

PL

Poljska

 

 

N.B. Ovaj dio obrasca šalje se banci, dužniku i vjerovniku.

Ako se europski nalog za blokadu računa („nalog za blokadu”) odnosi na račune u više banaka, za svaku banku morate ispuniti zasebni primjerak dijela A naloga za blokadu. U tom slučaju u odjeljku 5. morate navesti pojedinosti o svim relevantnim bankama u primjercima dijela A. naloga za blokadu koji šaljete dužniku i vjerovniku.

1.   Sud podrijetla

1.1.   Naziv:

1.2.   Adresa

1.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

1.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

1.2.3.

Država članica (navedite oznaku zemlje):

1.3.   Telefon:

1.4.   Faks:

1.5.   Adresa e-pošte:

2.   Vjerovnik

2.1.   Prezime i ime/naziv trgovačkog društva ili organizacije:

2.2.   Adresa

2.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

2.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

2.2.3.

Država članica (navedite oznaku zemlje):

2.3.   Telefon (ako je dostupan):

2.4.   Faks (ako je dostupan):

2.5.   E-pošta (ako je dostupna):

2.6.   Ime predstavnika vjerovnika, ako postoji i ako je poznat, te podaci za kontakt, ako su dostupni

2.6.1.

Prezime i ime (imena):

2.6.2.

Adresa

2.6.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

2.6.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

2.6.2.3.

Zemlja (navedite oznaku zemlje, ako je riječ o državi članici):

2.6.3.

Adresa e-pošte:

2.7.   Ako je vjerovnik fizička osoba:

2.7.1.

Datum rođenja:

2.7.2.

Broj osobne iskaznice ili putovnice (ako je primjenjivo i dostupno):

2.8.   Ako je vjerovnik pravna osoba ili drugi subjekt koji ima pravnu sposobnost tužiti ili biti tužen na temelju prava države članice:

2.8.1.

Zemlja sastavljanja, osnivanja ili registracije (navedite oznaku zemlje, ako je riječ o državi članici):

2.8.2.

Identifikacijski ili registracijski broj ili, ako takav broj ne postoji, datum i mjesto njegova sastavljanja, osnivanja ili registracije:

3.   Dužnik

3.1.   Prezime i ime/(druga imena, ako su poznata)/naziv trgovačkog društva ili organizacije:

3.2.   Adresa

3.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

3.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

3.2.3.

Zemlja (navedite oznaku zemlje, ako je riječ o državi članici):

3.3.   Telefon (ako je dostupan):

3.4.   Faks (ako je dostupan):

3.5.   E-pošta (ako je dostupna):

3.6.   Ime predstavnika vjerovnika, ako postoji i ako je poznat, te podaci za kontakt, ako su dostupni

3.6.1.

Prezime i ime (imena):

3.6.2.

Adresa

3.6.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

3.6.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

3.6.2.3.

Zemlja (navedite oznaku zemlje, ako je riječ o državi članici):

3.6.3.

Adresa e-pošte:

3.7.   Ako je dužnik fizička osoba i ako su te informacije dostupne:

3.7.1.

Datum rođenja:

3.7.2.

Broj osobne iskaznice ili putovnice:

3.8.   Ako je dužnik pravna osoba ili drugi subjekt s poslovnom sposobnošću tužiti i biti tužen prema pravu države članice i ako su te informacije dostupne:

3.8.1.

Zemlja sastavljanja, osnivanja ili registracije (navedite oznaku zemlje, ako je riječ o državi članici):

3.8.2.

Identifikacijski ili registracijski broj ili, ako takav broj ne postoji, datum i mjesto njegova sastavljanja, osnivanja ili registracije:

4.   Datum i referentni broj naloga za blokadu

4.1.   Datum (dd. mm. gggg.) naloga za blokadu:

4.2.   Broj spisa naloga za blokadu:

5.   Bankovni računi koje treba blokirati  (1)

5.1.   Naziv banke na koju se odnosi nalog za blokadu:

5.2.   Adresa banke:

5.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

5.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

5.2.3.

Država članica (navedite oznaku zemlje):

5.3.   Broj računa (navedite IBAN, ako postoji):

5.3.1.

Je li vjerovnik u svojem zahtjevu naveo broj računa?

Da, navedeni su sljedeći brojevi računa:

Ne.

5.3.1.1.

Ako je vjerovnik u svojem zahtjevu naveo broj računa, treba li blokirati i druge računa dužnika u istoj banci?

Da.

Ne.

5.3.2.

Je li broj računa dobiven temeljem zahtjeva u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) br. 655/2014 te je li ga moguće, prema potrebi, dobiti od tijela za informacije u državi članici izvršenja u skladu s člankom 24. stavkom 4. točkom (a) Uredbe?

Da. Ovo su podaci za kontakt tijela za informacije:

Ne.

6.   Iznos koji treba blokirati

6.1.   Ukupni iznos koji treba blokirati:

6.2.   Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ bugarski lev (BGN) ☐ češka kruna (CZK) ☐ hrvatska kuna (HRK) ☐ mađarska forinta (HUF) ☐ poljski zlot (PLN) ☐ rumunjski leu (RON) ☐ švedska kruna (SEK) ☐ ostalo (molimo navedite ISO oznaku):

Banci navedenoj u odjeljku 5. ovime se nalaže provedba naloga za blokadu u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) br. 655/2014.

Elektronička verzija obrasca koji treba upotrebljavati za podnošenje izjave u vezi s blokiranjem sredstava koju treba izdati nakon provedbe naloga za blokadu (članak 25. Uredbe) dostupna je na web-mjestu europskog portala e-pravosuđe na adresi https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-hr.do te se može ispuniti i putem interneta. Daljnje smjernice u vezi s izjavom o blokadi sredstava navedene su u tom obrascu.

(Ispunite prema potrebi) Ako to dužnik zatraži, ako je tako propisano zakonom države članice izvršenja i ako nema drugih naloga u vezi s predmetnim računom (članak 24. stavak 3. Uredbe (EU) br. 655/2014), banku se ovime ovlašćuje da oslobodi blokirana sredstva i prenese sredstva do visine iznosa navedenog u odjeljku 6. na sljedeći račun koji je vjerovnik naveo:

Sastavljeno u:

Datum:

(dd. mm. gggg.)

Pečat, potpis i/ili druga ovjera Suda:

Europski nalog za blokadu računa – dio B

(Članak 19. stavak 1. Uredbe (EU) br. 655/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi postupka za europski nalog za blokadu računa kako bi se pojednostavila prekogranična naplata duga u građanskim i trgovačkim stvarima)

N.B. Dio B ovog obrasca ne smije se slati banci. Treba ga priložiti samo verziji europskog naloga za blokadu računa („nalog za blokadu”) koja se šalje dužniku i vjerovniku. Treba ispuniti samo jedan primjerak dijela B, neovisno o broju banaka.

7.   Opis merituma predmeta i obrazloženje suda za izdavanje naloga za blokadu:

8.   Pojedinosti o iznosu koji treba blokirati (dopuna odjeljku 6. dijela A naloga za blokadu)

8.1.   Ukupni iznos koji treba blokirati:

8.1.1.

Iznos glavnice:

8.1.2.

Kamate:

8.1.3.

Troškovi ishođenja presude, sudske nagodbe ili vjerodostojne isprave, u mjeri u kojoj je utvrđeno da te troškove mora snositi dužnik (članak 15. stavak 2. Uredbe (EU) br. 655/2014):

8.2.   Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ bugarski lev (BGN) ☐ češka kruna (CZK) ☐ hrvatska kuna (HRK) ☐ mađarska forinta (HUF) ☐ poljski zlot (PLN) ☐ rumunjski leu (RON) ☐ švedska kruna (SEK) ☐ ostalo (molimo navedite ISO oznaku):

9.   Osiguranje koje daje vjerovnik

9.1.   Je li sud od vjerovnika zatražio da dade osiguranje?

Da. Navedite iznos i opišite osiguranje koje daje vjerovnik:

Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ bugarski lev (BGN) ☐ češka kruna (CZK) ☐ hrvatska kuna (HRK) ☐ mađarska forinta (HUF) ☐ poljski zlot (PLN) ☐ rumunjski leu (RON) ☐ švedska kruna (SEK) ☐ ostalo (molimo navedite ISO oznaku):

Ne. Ako nalog za blokadu nije izdan na temelju presude, sudske nagodbe ili vjerodostojne isprave, navedite razloge zbog kojih je vjerovnik oslobođen od davanja osiguranja:

10.   Pokretanje postupka o meritumu stvari (ispunite ako je primjenjivo)

Vjerovnik je podnio zahtjev za izdavanje naloga za blokadu prije pokretanja postupka o meritumu stvari. U skladu s člankom 10. Uredbe (EU) br. 655/2014 nalog za blokadu opoziva se ili prekida, osim ako vjerovnik pokrene postupak o meritumu stvari i dostavi sudu dokaz tog pokretanja do

(dd. mm. gggg.)

Na zahtjev dužnika sud može produljiti rok, primjerice, kako bi strankama omogućio sklapanje nagodbe u vezi s tražbinom.

11.   Prijevodi (ispunite ako je primjenjivo)

Navedite dokumente koje je vjerovnik podnio sudu kako bi ishodio nalog za blokadu, a koji se moraju dostaviti dužniku zajedno s prijevodom ili transliteracijom u skladu s drugom rečenicom članka 49. stavka 1. Uredbe (EU) br. 655/2014:

12.   Troškovi  (*)

12.1.   Dužnik mora snositi sljedeće troškove postupka ishođenja naloga za blokadu:

Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ bugarski lev (BGN) ☐ češka kruna (CZK) ☐ hrvatska kuna (HRK) ☐ mađarska forinta (HUF) ☐ poljski zlot (PLN) ☐ rumunjski leu (RON) ☐ švedska kruna (SEK) ☐ ostalo (molimo navedite ISO oznaku):

13.   Važne informacije za vjerovnika (po potrebi označite odgovarajuća polja)

Prema zakonu suda koji izdaje nalog, vjerovnik je odgovoran za sljedeće aktivnosti:

pokretanje provedbe naloga za blokadu,

prijenos naloga za blokadu (dio A) i praznog standardnog obrasca za izjavu u vezi s blokiranjem sredstava u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) br. 655/2014 nadležnom tijelu države članice izvršenja u skladu s člankom 23. stavkom 3. te Uredbe,

pokretanje dostave dužniku u skladu s člankom 28. stavkom 2., 3. ili 4. Uredbe (EU) br. 655/2014.

14.   Važne informacije za dužnika

Ako smatrate da europski nalog za blokadu računa ili njegova provedba nisu opravdani, dostupno vam je nekoliko pravnih sredstava (vidjeti popis u točkama 14.1.– 14.5.). Napominjemo da je obrazac koji se treba koristiti za prijavu za pravno sredstvo dostupan na 23 službena jezika Europske unije na web-stranicama europskog portala e-pravosuđe na adresi https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-hr.do, a možete ga ispuniti i putem interneta. U tom su obrascu dostupne i daljnje smjernice o pravnim sredstvima.

Napominjemo da u skladu s člankom 38. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 655/2014 imate pravo na oslobađanje blokiranih sredstava ako pribavite primjereno alternativno jamstvo (primjerice, oročena sredstva, bankovno jamstvo ili hipoteku). U skladu s člankom 38. stavkom 1. točkom (b) te Uredbe imate pravo i na prekid izvršenja naloga za blokadu ako pribavite odgovarajuće alternativno.

Obratite pozornost i na to da se, prema članku 33. stavku 2. Uredbe (EU) br. 655/2014, na zahtjev dužnika sudu države članice u kojoj je izdan nalog za blokadu odluka koja se odnosi na osiguranje koje vjerovnik treba dostaviti u skladu s člankom 12. te Uredbe može preispitati zbog neispunjenja uvjeta ili zahtjeva iz tog članka.

14.1.   Od nadležnog suda države članice u kojoj je izdan nalog za blokadu možete zatražiti opoziv ili izmjenu naloga ako smatrate da vrijedi sljedeće:

uvjeti ili zahtjevi za izdavanje naloga za blokadu navedeni u Uredbi (EU) br. 655/2014 nisu ispunjeni (članak 33. stavak 1. točka (a)).

14.2.   Možete se obratiti nadležnom sudu države članice u kojoj je izdan nalog za blokadu kako biste ishodili njegov opoziv ili izmjenu, ili se možete obratiti nadležnom sudu ili, ako je omogućeno nacionalnim zakonodavstvom, nadležnom tijelu za provedbu u državi članici u kojoj vam je bankovni račun blokiran kako biste ishodili prekid provedbe naloga za blokadu ako smatrate da postoji bilo koja od sljedećih okolnosti (članak 33. i članak 34. Uredbe (EU) br. 655/2014):

nalog, izjava o blokadi računa na temelju članka 25. Uredbe (EU) br. 655/2014 i/ili drugi dokumenti iz članka 28. stavka 5. te Uredbe nisu vam dostavljeni u roku od 14 dana od blokiranja vaših računa;

dokumenti koji su vam dostavljeni u skladu s člankom 28. Uredbe (EU) br. 655/2014 ne ispunjavaju jezične zahtjeve iz članka 49. stavka 1. te Uredbe;

blokirani iznosi koji su premašili iznos naloga nisu oslobođeni u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) br. 655/2014;

tražbina čije je izvršenje vjerovnik želio osigurati nalogom za blokadu plaćena je u cijelosti ili djelomično;

tražbina čije je izvršenje vjerovnik želio osigurati nalogom za blokadu odbačena je presudom o meritumu stvari ili;

presuda o meritumu stvari je ukinuta ili je poništena sudska nagodba ili vjerodostojna isprava čije je izvršenje vjerovnik želio osigurati nalogom za blokadu.

14.3.   Možete se obratiti sudu koji je izdao nalog za blokadu kako biste ishodili njegov opoziv ili izmjenu ako smatrate da su se okolnosti na temelju kojih je nalog za blokadu izdan promijenile (članak 35. stavak 1. Uredbe (EU) br. 655/2014).

14.4.   Možete se obratiti nadležnom sudu ili, ako je tako propisano nacionalnim zakonom, nadležnom tijelu za provedbu u državi članici u kojoj je vaš bankovni račun blokiran, kako biste ishodili da se ograniči ili prekine provedba naloga za blokadu ako smatrate da postoji bilo koja od sljedećih okolnosti (članak 34. Uredbe (EU) br. 655/2014):

provedbu naloga za blokadu treba ograničiti jer određene iznose s vašeg računa koji je blokiran treba izuzeti od pljenidbe u skladu s člankom 31. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 655/2014 ili iznosi izuzeti od pljenidbe nisu uzeti u obzir pri provedbi naloga za blokadu ili to nije učinjeno na pravilan način u skladu s člankom 31. stavkom 2. te Uredbe;

provedbu naloga za blokadu treba prekinuti jer se na blokirani račun ne primjenjuje Uredba (EU) br. 655/2014;

provedbu naloga za blokadu treba prekinuti jer je država članica izvršenja odbila provedbu presude ili sudske nagodbe ili vjerodostojne isprave, što je vjerovnik nastojao ishoditi nalogom za blokadu;

provedbu naloga za blokadu treba prekinuti jer je izvršivost presude čiju je provedbu vjerovnik nastojao osigurati nalogom obustavljena u državi članici u kojoj je presuda donesena;

provedbu naloga za blokadu treba prekinuti jer je u očitoj suprotnosti s javnom politikom države članice izvršenja (imajte na umu da zahtjev za to pravno sredstvo možete podnijeti isključivo sudu).

14.5.   Dužnik i vjerovnik mogu na temelju činjenice da su se dogovorili da će se nagoditi u vezi s tražbinom zajedno podnijeti zahtjev sudu koji je izdao nalog za blokadu za izmjenu ili opoziv naloga ili nadležnom sudu države članice izvršenja ili, kad je tako predviđeno nacionalnim pravom, nadležnom tijelu izvršenja u toj državi članici (članak 35. stavak 3. Uredbe (EU) br. 655/2014).

Sastavljeno u:

Datum:

(dd. mm. gggg.)

Pečat, potpis i/ili druga ovjera Suda:


(1)  Ako se nalog za blokadu odnosi na račune u više banaka, u ovom odjeljku, u dijelu A. naloga za blokadu koji će se dostaviti dužniku i vjerovniku, navedite pojedinosti o svim relevantnim bankama. Ako ispunjavate obrazac na papiru, upotrijebite posebne listove i označite svaku stranicu brojem.

(*)  Nije obvezno


PRILOG III.

Opoziv europskog naloga za blokadu računa

(Članak 10. stavak 2. Uredbe (EU) br. 655/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi postupka za europski nalog za blokadu računa kako bi se pojednostavila prekogranična naplata duga u građanskim i trgovačkim stvarima)

Oznake zemalja

Svaki put kada pri ispunjavanju ovog obrasca navedete državu članicu, upišite sljedeću oznaku zemlje:

AT

Austrija

EL

Grčka

IT

Italija

PT

Portugal

BE

Belgija

ES

Španjolska

LT

Litva

RO

Rumunjska

BG

Bugarska

FI

Finska

LU

Luksemburg

SE

Švedska

CY

Cipar

FR

Francuska

LV

Latvija

SI

Slovenija

CZ

Češka

HR

Hrvatska

MT

Malta

SK

Slovačka

DE

Njemačka

HU

Mađarska

NL

Nizozemska

 

 

EE

Estonija

IE

Irska

PL

Poljska

 

 

Broj predmeta:

Priložite kopiju europskog naloga za blokadu računa („nalog za blokadu”) za koji se traži opoziv.

1.   Sud koji opoziva nalog za blokadu

1.1.   Naziv:

1.2.   Adresa

1.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

1.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

1.2.3.

Država članica (navedite oznaku zemlje):

1.3.   Telefon:

1.4.   Faks:

1.5.   Adresa e-pošte:

2.   Datum i referentni broj naloga za blokadu

2.1.   Datum (dd. mm. gggg.) naloga za blokadu:

2.2.   Broj spisa naloga za blokadu:

3.   Vjerovnik

3.1.   Prezime i ime/naziv trgovačkog društva ili organizacije:

3.2.   Adresa

3.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

3.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

3.2.3.

Država članica (navedite oznaku zemlje):

3.3.   Telefon (ako je dostupan):

3.4.   Faks (ako je dostupan):

3.5.   E-pošta (ako je dostupna):

3.6.   Ime predstavnika vjerovnika, ako postoji i ako je poznat, te podaci za kontakt, ako su dostupni

3.6.1.

Prezime i ime (imena):

3.6.2.

Adresa

3.6.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

3.6.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

3.6.2.3.

Zemlja (navedite oznaku zemlje, ako je riječ o državi članici):

3.6.3.

Adresa e-pošte:

4.   Dužnik

4.1.   Prezime i ime/(druga imena, ako su poznata)/naziv trgovačkog društva ili organizacije:

4.2.   Adresa

4.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

4.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

4.2.3.

Zemlja (navedite oznaku zemlje, ako je riječ o državi članici):

4.3.   Telefon (ako je dostupan):

4.4.   Faks (ako je dostupan):

4.5.   E-pošta (ako je dostupna):

4.6.   Ime predstavnika vjerovnika, ako postoji i ako je poznat, te podaci za kontakt, ako su dostupni

4.6.1.

Prezime i ime (imena):

4.6.2.

Adresa

4.6.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

4.6.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

4.6.2.3.

Zemlja (navedite oznaku zemlje, ako je riječ o državi članici):

4.6.3.

Adresa e-pošte:

5.   Opoziv ili prekid naloga za blokadu

Sud ovime izjavljuje da se priloženi nalog za blokadu opoziva/prekida u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) br. 655/2014 jer Sud nije primio dokaz o pokretanju postupka o meritumu stvari u sljedećem roku koji je Sud naveo:

(dd. mm. gggg.).

Nalog za blokadu ovime se opoziva/prekida) od

(dd. mm. gggg.).

Od nadležnog tijela države članice izvršenja naloga za blokadu zahtijeva se da poduzme potrebne korake za opoziv/prekid naloga za blokadu.

Sastavljeno u:

Datum:

(dd. mm. gggg.)

Pečat, potpis i/ili druga ovjera Suda:


PRILOG IV.

Izjava u vezi s blokiranjem sredstava

(Članak 25. stavak 1. Uredbe (EU) br. 655/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi postupka za europski nalog za blokadu računa kako bi se pojednostavila prekogranična naplata duga u građanskim i trgovačkim stvarima)

VAŽNE INFORMACIJE

Ova se izjava šalje sudu koji izdaje nalog i vjerovniku, u skladu s člankom 25. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 655/2014 ili nadležnom tijelu države članice izvršenja (osim ako ga je izdalo isto tijelo) u skladu s člankom 25. stavkom 3. te Uredbe. Izjavu treba izdati do kraja trećeg radnog dana nakon provedbe europskog naloga za blokadu računa. Ako, u iznimnim okolnostima, banka ili drugi subjekt ne mogu izdati izjavu u roku od tri radna dana, izdaju je što je prije moguće, ali najkasnije do kraja osmog radnog dana nakon provedbe naloga.

Vjerovnik je dužan, u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) br. 655/2014, poduzeti potrebne korake kako bi osigurao oslobođenje bilo kojeg iznosa koji, nakon provedbe naloga za blokadu, premašuje iznos određen u nalogu za blokadu. Elektronička verzija obrasca koji će se koristiti za zahtjev za oslobođenje viška blokiranih sredstava dostupan je na web-mjestu europskog portala e-pravosuđe na adresi https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-hr.do, a možete ga ispuniti i putem interneta.

Ako tu izjavu nije izdala banka, nego tijelo odgovorno za provedbu naloga za blokadu, naziv, adresu i druge podatke za kontakt tog tijela trebalo bi navesti na kraju obrasca (točka 5.11.).

Oznake zemalja

Svaki put kada pri ispunjavanju ovog obrasca navedete državu članicu, upišite sljedeću oznaku zemlje:

AT

Austrija

EL

Grčka

IT

Italija

PT

Portugal

BE

Belgija

ES

Španjolska

LT

Litva

RO

Rumunjska

BG

Bugarska

FI

Finska

LU

Luksemburg

SE

Švedska

CY

Cipar

FR

Francuska

LV

Latvija

SI

Slovenija

CZ

Češka

HR

Hrvatska

MT

Malta

SK

Slovačka

DE

Njemačka

HU

Mađarska

NL

Nizozemska

 

 

EE

Estonija

IE

Irska

PL

Poljska

 

 

Ako obrazac ispunjavate na papiru, na mjestima na kojima se traži vlastoručno upisivanje teksta, ako je potrebno upotrijebite dodatne listove papira i označite svaku stranicu brojem.

1.   Sud koji je izdao nalog za blokadu

1.1.   Naziv:

1.2.   Adresa

1.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

1.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

1.2.3.

Država članica (navedite oznaku zemlje):

1.3.   Telefon (*):

1.4.   Faks (*):

1.5.   E-pošta (ako je dostupna):

2.   Nalog za blokadu

2.1.   Datum (dd. mm. gggg.) naloga za blokadu:

2.2.   Broj spisa naloga za blokadu:

2.3.   Ukupan iznos koji treba blokirati u skladu s nalogom:

2.4   Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ bugarski lev (BGN) ☐ češka kruna (CZK) ☐ hrvatska kuna (HRK) ☐ mađarska forinta (HUF) ☐ poljski zlot (PLN) ☐ rumunjski leu (RON) ☐ švedska kruna (SEK) ☐ ostalo (molimo navedite ISO oznaku):

3.   Vjerovnik

3.1.   Prezime i ime/naziv trgovačkog društva ili organizacije:

3.2.   Adresa

3.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

3.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

3.2.3.

Država članica (navedite oznaku zemlje):

3.3.   Telefon (*):

3.4.   Faks (*):

3.5.   E-pošta (ako je dostupna):

4.   Dužnik

4.1.   Prezime i ime/(druga imena, ako su poznata)/naziv trgovačkog društva ili organizacije:

4.2.   Adresa

4.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

4.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

4.2.3.

Zemlja (navedite oznaku zemlje, ako je riječ o državi članici):

4.3.   Telefon (*):

4.4.   Faks (*):

4.5.   E-pošta (ako je dostupna):

5.   Blokirana sredstva

5.1.   Naziv banke:

5.2.   Adresa banke

5.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

5.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

5.2.3.

Država članica (navedite oznaku zemlje):

5.3.   Telefon:

5.4.   Faks:

5.5.   Adresa e-pošte:

5.6.   Jesu li sredstva blokirana na temelju naloga za blokadu koji se navodi u odjeljku 2.?

Da. Ako jesu, prijeđite na točke 5.7. – 5.10.

Ne. Navedite zašto sredstva nisu blokirana (označite odgovarajuća polja):

nije bilo moguće sa sigurnošću identificirati račun,

nije bilo moguće identificirati račun koji se može blokirati prema Uredbi (EU) br. 655/2014,

na računima nema sredstava,

predmetni račun zajednički je račun ili skrbnički račun koji ne podliježe blokadi prema zakonu države članice izvršenja,

iznosi na računu izuzeti su od zapljene prema nacionalnom pravu,

iznosi na računu blokirani su u skladu s drugim zaštitnim mjerama, Objasnite:

ostalo. Objasnite:

5.7.   Blokirani iznos (ako je iznos blokiran u nekoliko valuta, navedite iznose blokirane u svakoj valuti sredstava):

5.8.   Valuta (označite nekoliko polja, ako je primjenjivo):

☐ euro (EUR) ☐ bugarski lev (BGN) ☐ češka kruna (CZK) ☐ hrvatska kuna (HRK) ☐ mađarska forinta (HUF) ☐ poljski zlot (PLN) ☐ rumunjski leu (RON) ☐ švedska kruna (SEK) ☐ ostalo (molimo navedite ISO oznaku):

5.9.   Ako se pri provedbi naloga za blokadu navedenog u odjeljku 2. blokira manji iznos od onog navedenog u nalogu, navedite zašto nije blokiran cijeli iznos (označite odgovarajuća polja):

na računu nema dovoljno sredstava,

predmetni je račun zajednički račun ili skrbnički račun, a zakonima države članice izvršenja ograničene su mogućnosti blokade takvih računa,

određeni iznosi na računu prema nacionalnom su zakonu izuzeti od zapljene,

određeni iznosi na računu blokirani su na temelju drugih zaštitnih mjera, Objasnite:

drugo. Objasnite:

5.10.   Datum provedbe naloga za blokadu

(dd. mm. gggg.)

5.11.   (Ispuniti ako je primjenjivo.) Ako izjavu ne izdaje banka, nego subjekt odgovoran za izvršenje naloga za blokadu, naziv i adresa tog subjekta (ulica i broj/poštanski pretinac, mjesto i poštanski broj, država članica) i telefonski broj, faks te adresa e-pošte:

Sastavljeno u:

Datum:

(dd. mm. gggg.)

Potpis i/ili žig


(*)  Nije obvezno


PRILOG V.

Zahtjev za oslobođenje viška blokiranih sredstava

(Članak 27. stavak 2. Uredbe (EU) br. 655/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi postupka za europski nalog za blokadu računa kako bi se pojednostavila prekogranična naplata duga u građanskim i trgovačkim stvarima)

VAŽNE INFORMACIJE

Vjerovnik na najbrži mogući način mora podnijeti taj zahtjev nadležnom tijelu države članice izvršenja u kojoj je provedena prekomjerna blokada sredstava. Popis nadležnih tijela na temelju Uredbe (EU) br. 655/2014 dostupan je na web-mjestu europskog portala e-pravosuđe na adresi https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-379-hr.do. Zahtjev treba podnijeti do kraja trećeg radnog dana nakon primitka izjave u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) br. 655/2014 iz koje je vidljivo da je blokiran višak sredstava.

Jezik

Ispunite ovaj obrazac na jeziku nadležnog tijela kojemu šaljete zahtjev. Napominjemo da je obrazac dostupan na 23 službena jezika Europske unije na web-stranicama europskog portala e-pravosuđe na adresi https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-hr.do, a možete ga ispuniti i putem interneta. Jezična verzija koju poznajete vam može olakšati ispunjavanje obrasca na traženom jeziku. Na web-mjestu europskog portala e-pravosuđe možete saznati je li vaša država članica navela da prihvaća podnošenje dokumenata nadležnom tijelu na drugom službenom jeziku Europske unije (članak 50. stavak 1. točka (o) Uredbe (EU) br. 655/2014).

Oznake zemalja

Svaki put kada pri ispunjavanju ovog obrasca navedete državu članicu, upišite sljedeću oznaku zemlje:

AT

Austrija

EL

Grčka

IT

Italija

PT

Portugal

BE

Belgija

ES

Španjolska

LT

Litva

RO

Rumunjska

BG

Bugarska

FI

Finska

LU

Luksemburg

SE

Švedska

CY

Cipar

FR

Francuska

LV

Latvija

SI

Slovenija

CZ

Češka

HR

Hrvatska

MT

Malta

SK

Slovačka

DE

Njemačka

HU

Mađarska

NL

Nizozemska

 

 

EE

Estonija

IE

Irska

PL

Poljska

 

 

1.   Europski nalog za blokadu računa

1.1.   Sud koji je izdao europski nalog za blokadu računa

1.1.1.

Naziv:

1.1.2.

Adresa

1.1.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

1.1.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

1.1.2.3.

Država članica (navedite oznaku zemlje):

1.2.   Datum (dd. mm. gggg.) naloga za blokadu:

1.3.   Broj spisa naloga za blokadu:

1.4.   Ukupan iznos koji treba blokirati u skladu s nalogom:

1.5.   Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ bugarski lev (BGN) ☐ češka kruna (CZK) ☐ hrvatska kuna (HRK) ☐ mađarska forinta (HUF) ☐ poljski zlot (PLN) ☐ rumunjski leu (RON) ☐ švedska kruna (SEK) ☐ ostalo (molimo navedite ISO oznaku):

2.   Vjerovnik

2.1.   Prezime i ime/naziv trgovačkog društva ili organizacije:

2.2.   Adresa

2.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

2.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

2.2.3.

Država članica (navedite oznaku zemlje):

2.3.   Telefon (*):

2.4.   Faks (*):

2.5.   E-pošta (ako je dostupna):

3.   Dužnik

3.1.   Prezime i ime/(druga imena, ako su poznata)/naziv trgovačkog društva ili organizacije:

3.2.   Adresa

3.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

3.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

3.2.3.

Zemlja (navedite oznaku zemlje, ako je riječ o državi članici):

3.3.   Telefon (*):

3.4.   Faks (*):

3.5.   E-pošta (ako je dostupna):

4.   Nadležno tijelo države članice izvršenja kojem je zahtjev upućen

4.1.   Naziv:

4.2.   Adresa

4.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

4.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

4.2.3.

Država članica (navedite oznaku zemlje):

5.   Zahtjev za oslobođenje viška blokiranih sredstava

5.1.   Izjava, izdana u skladu s člankom 25. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 655/2014 iz koje je vidljivo da je iznos koji premašuje iznos naveden u nalogu za blokadu (točka 1.4.) blokiran dana

(dd. mm. gggg.).

5.2.   Iz izjave je vidljivo da je u sljedećoj banci blokiran višak sredstava

5.2.1.

Naziv banke na koju se odnosi nalog za blokadu:

5.2.2.

Adresa banke:

5.2.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

5.2.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

5.2.2.3.

Država članica (navedite oznaku zemlje):

5.2.3.

Telefon (**):

5.2.4.

Faks (**):

5.2.5.

E-pošta (ako je dostupna):

5.3.   Ovime tražim od tijela navedenog u odjeljku 4. da poduzme korake za oslobođenje sljedećeg iznosa kojim je premašen iznos naveden u nalogu za blokadu:

5.4.   Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ bugarski lev (BGN) ☐ češka kruna (CZK) ☐ hrvatska kuna (HRK) ☐ mađarska forinta (HUF) ☐ poljski zlot (PLN) ☐ rumunjski leu (RON) ☐ švedska kruna (SEK) ☐ ostalo (molimo navedite ISO oznaku):

Sastavljeno u:

Datum:

(dd. mm. gggg.)

Ime, potpis i/ili žig:


(*)  Nije obvezno

(**)  Nije obvezno


PRILOG VI.

Potvrda o primitku

(Članak 29. stavak 2. Uredbe (EU) br. 655/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi postupka za europski nalog za blokadu računa kako bi se pojednostavila prekogranična naplata duga u građanskim i trgovačkim stvarima)

VAŽNE INFORMACIJE

Ta potvrda o primitku mora biti poslana tijelu, vjerovniku ili banci pošiljatelju dokumenata do kraja radnog dana nakon dana primitka dokumenata te ju je potrebno poslati na najbrži mogući način.

U pogledu zahtjeva o jeziku poslanih dokumenata pogledajte preduvjete navedene u Uredbi (EU) br. 655/2014, uključujući članak 10. stavak 2., članak 23. stavak 4. i članak 49.

Oznake zemalja

Svaki put kada pri ispunjavanju ovog obrasca navedete državu članicu, upišite sljedeću oznaku zemlje:

AT

Austrija

EL

Grčka

IT

Italija

PT

Portugal

BE

Belgija

ES

Španjolska

LT

Litva

RO

Rumunjska

BG

Bugarska

FI

Finska

LU

Luksemburg

SE

Švedska

CY

Cipar

FR

Francuska

LV

Latvija

SI

Slovenija

CZ

Češka

HR

Hrvatska

MT

Malta

SK

Slovačka

DE

Njemačka

HU

Mađarska

NL

Nizozemska

 

 

EE

Estonija

IE

Irska

PL

Poljska

 

 

1.   Sud ili tijelo koje je primilo dokumente

1.1.   Naziv:

1.2.   Adresa

1.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

1.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

1.2.3.

Država članica (navedite oznaku zemlje):

1.3.   Telefon:

1.4.   Faks:

1.5.   Adresa e-pošte:

1.6.   Referentni broj dokumenta, ako postoji; izdaje ga sud ili tijelo koje je primilo dokument:

2.   Sud ili tijelo navedeni u odjeljku 1. zaprimili su sljedeće dokumente u skladu s Uredbom (EU) br. 655/2014 dana

(dd. mm. gggg.) (navedite ulazni referentni broj dokumenta, ako postoji):

obrazac za opoziv (članak 10. stavak 2. Uredbe),

zahtjev za informacije (članak 14. stavak 3. Uredbe),

podatke o računu (članak 14. stavak 6. Uredbe),

dio A europskog naloga za blokadu računa i prazni standardni obrazac za izjavu (članak 23. stavak 3. Uredbe),

izjavu u vezi s blokadom sredstava (članak 25. stavak 2. ili 3. Uredbe),

nalog za blokadu i druge dokumente navedene u članku 28. stavku 3. Uredbe (navedite pojedinosti):

odluku o pravnom sredstvu (članak 36. stavak 5. Uredbe).

3.   Tijelo, vjerovnik ili banka koja je poslala dokumente

3.1.   Ime/naziv:

3.2.   Adresa

3.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

3.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

3.2.3.

Država članica (navedite oznaku zemlje):

4.   (Upisati ako je primjenjivo) Jezik primljenih dokumenata nije točan.

Sljedeće dokumente:

potrebno je prevesti na sljedeći jezik:

☐ bugarski ☐ španjolski ☐ češki ☐ ☐ njemački ☐ estonski ☐ grčki ☐ engleski ☐ francuski ☐ irski ☐ hrvatski ☐ talijansi ☐ latvijski ☐ litavski ☐ mađarski ☐ malteški ☐ nizozemski ☐ poljski ☐ portugalski ☐ rumunjski ☐ slovački ☐ slovenski ☐ finski ☐ švedski

5.   (Upisati ako je primjenjivo) Drugi razlozi zbog kojih dokument nije moguće obraditi (primjerice, nečitak je). Objasnite razloge:

Sastavljeno u:

Datum:

(dd. mm. gggg.)

Potpis i/ili žig:


PRILOG VII.

Zahtjev za pravno sredstvo

(Članak 36. stavak 1. Uredbe (EU) br. 655/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi postupka za europski nalog za blokadu računa kako bi se pojednostavila prekogranična naplata duga u građanskim i trgovačkim stvarima)

Ispunjava sud

 

Broj predmeta:

 

Sud zaprimio dana:

(dd. mm. gggg.)

VAŽNE INFORMACIJE

Jezik

Ispunite ovaj obrazac na jeziku suda ili tijela kojemu šaljete zahtjev. Napominjemo da je obrazac dostupan na 23 službena jezika Europske unije na internetskim stranicama europskog portala e-pravosuđe na adresi https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-hr.do, a možete ga ispuniti i putem interneta. To vam može olakšati ispunjavanje obrasca na traženom jeziku. Na web-mjestu europskog portala e-pravosuđe možete saznati je li vaša država članica navela da prihvaća podnošenje dokumenata sudu ili nadležnom tijelu na drugom službenom jeziku Europske unije (članak 50. stavak 1. točka (o) Uredbe (EU) br. 655/2014).

Popratni dokumenti

Uz obrazac zahtjeva treba priložiti sve relevantne popratne dokumente. Priložite i kopiju europskog naloga za blokadu računa.

Oznake zemalja

Svaki put kada pri ispunjavanju ovog obrasca navedete državu članicu, upišite sljedeću oznaku zemlje:

AT

Austrija

EL

Grčka

IT

Italija

PT

Portugal

BE

Belgija

ES

Španjolska

LT

Litva

RO

Rumunjska

BG

Bugarska

FI

Finska

LU

Luksemburg

SE

Švedska

CY

Cipar

FR

Francuska

LV

Latvija

SI

Slovenija

CZ

Češka

HR

Hrvatska

MT

Malta

SK

Slovačka

DE

Njemačka

HU

Mađarska

NL

Nizozemska

 

 

EE

Estonija

IE

Irska

PL

Poljska

 

 

Zahtjev za pravno sredstvo

U članku 33. i članku 34. Uredbe (EU) br. 655/2014 osigurana su pravna sredstva dostupna dužniku. U članku 35. Uredbe osigurana su druga pravna sredstva dostupna i dužniku i vjerovniku.

Ako želite uložiti prigovor protiv izdavanja naloga za blokadu, zahtjev morate uputiti nadležnom sudu države članice u kojoj je izdan nalog za blokadu.

Ako želite uložiti prigovor protiv provedbe naloga za blokadu, zahtjev morate uputiti sudu, ili, ako je tako propisano nacionalnim zakonom, nadležnom tijelu izvršenja u državi članici izvršenja u kojoj se vodi blokirani račun.

Na web-mjestu europskog portala e-pravosuđe možete pronaći podatke o plaćanju sudskih pristojbi u postupcima u vezi s pravnim sredstvom protiv naloga za blokadu u dotičnoj državi članici.

Ako obrazac ispunjavate na papiru, na mjestima na kojima se traži vlastoručno upisivanje teksta, ako je potrebno upotrijebite dodatne listove papira i označite svaku stranicu brojem.

1.   Sud ili tijelo kojem je podnesen zahtjev za pravno sredstvo

1.2.   Naziv:

1.3.   Adresa

1.3.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

1.3.2.

Mjesto i poštanski broj:

1.3.3.

Država članica (navedite oznaku zemlje):

2.   Podnositelj zahtjeva za pravno sredstvo

2.1.   Podnositelj zahtjeva za pravno sredstvo ima sljedeći status u postupku za izdavanje naloga za blokadu (označite odgovarajuće polje): (1)

vjerovnik,

dužnik.

2.2.   Prezime i ime/naziv trgovačkog društva ili organizacije:

2.3.   Adresa

2.3.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

2.3.2.

Mjesto i poštanski broj:

2.3.3.

Zemlja (navedite oznaku zemlje, ako je riječ o državi članici):

2.4.   Telefon (*):

2.5.   Faks (*):

2.6.   E-pošta (ako je dostupna):

2.7.   Ime predstavnika vjerovnika, ako postoji, te podaci za kontakt

2.7.1.

Prezime i ime (imena):

2.7.2.

Adresa

2.7.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

2.7.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

2.7.2.3.

Zemlja (navedite oznaku zemlje, ako je riječ o državi članici):

2.7.3.

E-pošta (ako je dostupna):

3.   Druga stranka  (2)

3.1.   Druga stranka u postupku za izdavanje naloga za blokadu ima sljedeći status (označite odgovarajuće polje):

vjerovnik,

dužnik.

3.2.   Prezime i ime/naziv trgovačkog društva ili organizacije:

3.3.   Adresa

3.3.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

3.3.2.

Mjesto i poštanski broj:

3.3.3.

Zemlja (navedite oznaku zemlje, ako je riječ o državi članici):

3.4.   Telefon (**):

3.5.   Faks (**):

3.6.   E-pošta (ako je dostupna):

3.7.   Ime predstavnika stranke, ako postoji i ako je poznat, te podaci za kontakt, ako su dostupni

3.7.1.

Prezime i ime (imena):

3.7.2.

Adresa

3.7.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

3.7.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

3.7.2.3.

Zemlja (navedite oznaku zemlje, ako je riječ o državi članici):

3.7.3.

Adresa e-pošte:

4.   Sud koji je izdao nalog za blokadu (ispunite ako se razlikuje od suda kojem je podnesen zahtjev za pravno sredstvo, kao što je navedeno u odjeljku 1.)

4.1.   Naziv:

4.2.   Adresa

4.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

4.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

4.2.3.

Država članica (navedite oznaku zemlje):

4.3.   Telefon (**):

4.4.   Faks (**):

4.5.   E-pošta (ako je dostupna):

5.   Nalog za blokadu

5.1.   Datum (dd. mm. gggg.) naloga za blokadu:

5.2.   Broj spisa naloga za blokadu:

5.3.   Ukupan iznos koji treba blokirati u skladu s nalogom:

5.4.   Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ bugarski lev (BGN) ☐ češka kruna (CZK) ☐ hrvatska kuna (HRK) ☐ mađarska forinta (HUF) ☐ poljski zlot (PLN) ☐ rumunjski leu (RON) ☐ švedska kruna (SEK) ☐ ostalo (molimo navedite ISO oznaku):

6.   Zahtjev za pravno sredstvo u državi članici izdavanja

6.1.   Ovime podnosim zahtjev za sljedeće postupanje s nalogom za blokadu (označite odgovarajuće polje):

izmjenu

opoziv

zbog sljedećih razloga (označite odgovarajuća polja u nastavku; ako tražite izmjenu naloga za blokadu, ispod odgovarajućeg polja naznačite kakvu izmjenu tražite):

6.1.1.

uvjeti ili zahtjevi za izdavanje naloga za blokadu u skladu s Uredbom (EU) br. 655/2014 nisu ispunjeni zbog sljedećih razloga:

6.1.1.1.

Uredba (EU) br. 655/2014 nije primjenjiva (članak 2.). Navedite pojedinosti:

6.1.1.2.

nije riječ o prekograničnom predmetu (članak 3.). Navedite pojedinosti:

6.1.1.3.

sud koji je izdao nalog za blokadu nije nadležan (članak 6.). Navedite pojedinosti:

6.1.1.4.

ne postoji hitna potreba za izdavanjem naloga za blokadu jer nema stvarne opasnosti da će bez takve mjere naknadno izvršenje vjerovnikove tražbine prema meni biti spriječeno ili znatno otežano (članak 7. stavak 1.). Navedite pojedinosti:

6.1.1.5.

vjerovnik nije podnio dovoljno dokaza da sud uvjeri u vjerojatnost uspjeha u meritumu svoje tražbine prema meni (članak 7. stavak 2.). Navedite pojedinosti:

6.1.1.6.

vjerovnik nije pokrenuo postupak o meritumu stvari unutar rokova koje je sud naveo (članak 10.),

6.1.1.7.

od vjerovnika se trebalo tražiti davanje osiguranja ili veće osiguranje od onog koji je sud zatražio (članak 12.). Navedite pojedinosti:

6.1.2.

nalog za blokadu, izjava u vezi s blokadom sredstava i/ili drugi dokumenti navedeni u članku 28. stavku 5. Uredbe (EU) br. 655/2014, odnosno zahtjev za izdavanje naloga za blokadu koji je vjerovnik podnio sudu te kopije svih dokumenata koje je vjerovnik podnio sudu kako bi ishodio nalog, nisu mi uručeni u roku od 14 dana od blokade mojih računa.

Navedite adresu na koju se mogu poslati dokumenti i prijevodi:

ili

označite polje kako biste izrazili pristanak na preuzimanje tih dokumenata na sudu države članice izdavanja,

6.1.3.

dokumenti koji su mi uručeni u skladu s člankom 28. ne ispunjavaju jezične zahtjeve navedene u Uredbi (EU) br. 655/2014. Posebno, u članku 49. stavku 1. Uredbe traži se prijevod ili transliteracija naloga za blokadu i zahtjeva za nalog za blokadu koji je vjerovnik podnio sudu na službeni jezik države članice u kojoj dužnik ima trajno boravište ili drugi jezik koji dužnik razumije.

Ako je primjenjivo, navedite drugi jezik koji razumijete:

Navedite adresu na koju se mogu poslati dokumenti i prijevodi:

ili

označite polje kako biste izrazili pristanak na preuzimanje tih dokumenata na sudu države članice izdavanja,

6.1.4.

blokirani iznosi koji premašuju iznos naloga za blokadu nisu oslobođeni u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) br. 655/2014. Navedite pojedinosti:

6.1.5.

tražbina čije je izvršenje vjerovnik želio osigurati nalogom za blokadu plaćena je u cijelosti ili djelomično. Navedite pojedinosti:

6.1.6.

tražbina čije je izvršenje vjerovnik želio osigurati nalogom za blokadu odbačena je presudom o meritumu stvari. Navedite pojedinosti:

6.1.7.

presuda o meritumu stvari je ukinuta ili je poništena sudska nagodba ili vjerodostojna isprava čije je izvršenje vjerovnik želio osigurati nalogom za blokadu. Navedite pojedinosti:

6.1.8.

okolnosti na temelju kojih je izdan nalog za blokadu su promijenjene. Navedite pojedinosti:

6.1.9.

stranke (dužnik i vjerovnik) su sklopile nagodbu u vezi s tražbinom. U tom slučaju, ovaj obrazac trebaju potpisati i vjerovnik i dužnik.

7.   Zahtjev za pravno sredstvo u državi članici izvršenja

7.1.   Ovime podnosim zahtjev za sljedeće postupanje u vezi s izvršenjem naloga za blokadu (označite odgovarajuće polje):

ograničavanje

izmjenu

prekid

zbog sljedećih razloga (označite odgovarajuća polja u točki 7.1.1. u nastavku; ako tražite ograničavanje ili izmjenu, ispod odgovarajućeg polja naznačite kakvo ograničavanje ili izmjenu tražite):

7.1.1.

nalog za blokadu nije proveden u skladu s Uredbom (EU) br. 655/2014 iz sljedećih razloga:

7.1.1.1.

određene iznose na računu koji je blokiran treba izuzeti od pljenidbe u skladu s člankom 31. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 655/2014 ili iznosi izuzeti od pljenidbe nisu uzeti u obzir pri provedbi naloga za blokadu ili to nije učinjeno na pravilan način u skladu s člankom 31. stavkom 2. te Uredbe. Navedite pojedinosti:

7.1.1.2.

blokirani je račun izdvojen iz područja primjene Uredbe (EU) br. 655/2014 (članak 2. Uredbe). Navedite pojedinosti:

7.1.1.3.

izvršenje presude, sudske nagodbe ili vjerodostojne isprave, što je vjerovnik nastojao osigurati nalogom, odbijeno je u državi članici izvršenja.

7.1.1.4.

izvršivost presude, čije je izvršenje vjerovnik nastojao osigurati nalogom za blokadu, suspendirana je u državi članici izdavanja.

7.1.1.5.

nalog za blokadu, izjava o blokadi računa i/ili drugi dokumenti iz članka 28. stavka 5. Uredbe (EU) br. 655/2014 nisu mi uručeni u roku od 14 dana od blokade mojih računa.

Navedite adresu na koju se mogu poslati dokumenti i prijevodi:

ili

označite polje kako biste izrazili pristanak na preuzimanje tih dokumenata na sudu države članice izdavanja,

7.1.1.6.

dokumenti koji su mi dostavljeni u skladu s člankom 28. Uredbe (EU) br. 655/2014 ne ispunjavaju jezične zahtjeve iz te Uredbe. Posebno, u članku 49. stavku 1. Uredbe traži se prijevod ili transliteracija naloga za blokadu i zahtjeva za nalog za blokadu koji je vjerovnik podnio sudu na službeni jezik države članice u kojoj dužnik ima domicil ili drugi jezik koji dužnik razumije.

Ako je primjenjivo, navedite drugi jezik koji razumijete:

Navedite adresu na koju se mogu poslati dokumenti i prijevodi:

ili

označite polje kako biste izrazili pristanak na preuzimanje tih dokumenata na sudu države članice izdavanja,

7.1.1.7.

blokirani iznosi koji premašuju iznos naloga za blokadu nisu oslobođeni u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) br. 655/2014. Navedite pojedinosti:

7.1.1.8.

tražbina čije je izvršenje vjerovnik želio osigurati nalogom za blokadu plaćena je u cijelosti ili djelomično. Navedite pojedinosti:

7.1.1.9.

tražbina čije je izvršenje vjerovnik želio osigurati nalogom zablokadu odbačena je presudom o meritumu stvari;

7.1.1.10.

presuda o meritumu stvari je ukinuta ili je poništena sudska nagodba ili vjerodostojna isprava čije je izvršenje vjerovnik želio osigurati nalogom za blokadu. Navedite pojedinosti:

7.1.1.11.

izvršenje naloga za blokadu u očitoj je suprotnosti s javnom politikom države članice izvršenja. Navedite pojedinosti:

7.1.1.12.

stranke (dužnik i vjerovnik) su sklopile nagodbu u vezi s tražbinom. U tom slučaju, ovaj obrazac trebaju potpisati i vjerovnik i dužnik.

7.1.1.13.

iznose izuzete od blokade treba prilagoditi. Navedite pojedinosti:

8.   Dokazi

Navedite dokaze koji podupiru vaš zahtjev za pravno sredstvo:

Izjavljujem da su navedene informacije, koliko mi je poznato, točne i dane u dobroj vjeri.

Ako ste priložili dodatne listove, navedite ukupan broj stranica i označite svaku stranicu brojem:

Sastavljeno u:

Datum:

(dd. mm. gggg.)

Ime, potpis i/ili žig:


(1)  Ako vjerovnik i dužnik zajednički podnose zahtjev (za opoziv ili izmjenu naloga za blokadu ili prekid ili ograničenje provedbe naloga za blokadu) zbog sklapanja nagodbe u vezi s tražbinom, obje stranke moraju ispuniti ovaj odjeljak. U takvim okolnostima, kad obrazac ispunjavate na papiru, upotrijebite dodatne listove i označite svaku stranicu brojem.

(*)  Nije obvezno

(2)  Ovaj odjeljak ne treba ispuniti ako su informacije u odjeljku 2. dostavljene vjerovniku i dužniku, a oni su podnijeli zajednički zahtjev zbog sklapanja nagodbe u vezi s tražbinom.

(**)  Nije obvezno


PRILOG VIII.

Slanje odluke o pravnom sredstvu državi članici izvršenja

(Članak 36. stavak 5. Uredbe (EU) br. 655/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi postupka za europski nalog za blokadu računa kako bi se pojednostavila prekogranična naplata duga u građanskim i trgovačkim stvarima)

Oznake zemalja

Svaki put kada pri ispunjavanju ovog obrasca navedete državu članicu, upišite sljedeću oznaku zemlje:

AT

Austrija

EL

Grčka

IT

Italija

PT

Portugal

BE

Belgija

ES

Španjolska

LT

Litva

RO

Rumunjska

BG

Bugarska

FI

Finska

LU

Luksemburg

SE

Švedska

CY

Cipar

FR

Francuska

LV

Latvija

SI

Slovenija

CZ

Češka

HR

Hrvatska

MT

Malta

SK

Slovačka

DE

Njemačka

HU

Mađarska

NL

Nizozemska

 

 

EE

Estonija

IE

Irska

PL

Poljska

 

 

1.   Europski nalog za blokadu računa:

1.1.   Datum (dd. mm. gggg.) naloga za blokadu:

1.2.   Broj spisa naloga za blokadu:

1.3.   Ukupan iznos koji treba blokirati u skladu s nalogom:

Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ bugarski lev (BGN) ☐ češka kruna (CZK) ☐ hrvatska kuna (HRK) ☐ mađarska forinta (HUF) ☐ poljski zlot (PLN) ☐ rumunjski leu (RON) ☐ švedska kruna (SEK) ☐ ostalo (molimo navedite ISO oznaku):

2.   Sud koji je izdao nalog za blokadu

2.1.   Naziv:

2.2.   Adresa

2.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

2.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

2.2.3.

Država članica (navedite oznaku zemlje):

2.3.   Telefon (*):

2.4.   Faks (*):

2.5.   E-pošta (ako je dostupna):

3.   Sud koji je izdao odluku o pravnom sredstvu (ispuniti samo ako se razlikuje od suda koji je izdao nalog za blokadu (naveden u odjeljku 2.)

3.1.   Naziv:

3.2.   Adresa

3.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

3.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

3.2.3.

Država članica (navedite oznaku zemlje):

3.3.   Telefon:

3.4.   Faks:

3.5.   Adresa e-pošte:

4.   Podnositelj zahtjeva (za pravno sredstvo)

4.1.   Podnositelj zahtjeva za pravno sredstvo ima sljedeći status u postupku za izdavanje naloga za blokadu (označite odgovarajuće polje): (1)

vjerovnik,

dužnik.

4.2.   Prezime i ime/naziv trgovačkog društva ili organizacije

4.3.   Adresa

4.3.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

4.3.2.

Mjesto i poštanski broj:

4.3.3.

Zemlja (navedite oznaku zemlje, ako je riječ o državi članici):

4.4.   Telefon (ako je dostupan):

4.5.   Faks (ako je dostupan):

4.6.   E-pošta (ako je dostupna):

4.7.   Ime predstavnika stranke, ako postoji i ako je poznat, te podaci za kontakt, ako su dostupni

4.7.1.

Prezime i ime (imena):

4.7.2.

Adresa

4.7.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

4.7.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

4.7.2.3.

Zemlja (navedite oznaku zemlje, ako je riječ o državi članici):

4.7.3.

Adresa e-pošte:

5.   Druga stranka  (2)

5.1.   Druga stranka u postupku za izdavanje naloga za blokadu ima sljedeći status (označite odgovarajuće polje):

vjerovnik,

dužnik.

5.2.   Prezime i ime/naziv trgovačkog društva ili organizacije:

5.3.   Adresa

5.3.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

5.3.2.

Mjesto i poštanski broj:

5.3.3.

Zemlja (navedite oznaku zemlje, ako je riječ o državi članici):

5.4.   Telefon (ako je dostupan):

5.5.   Faks (ako je dostupan):

5.6.   E-pošta (ako je dostupna):

5.7.   Ime predstavnika stranke, ako postoji i ako je poznat, te podaci za kontakt, ako su dostupni

5.7.1.

Prezime i ime (imena):

5.7.2.

Adresa

5.7.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

5.7.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

5.7.2.3.

Zemlja (navedite oznaku zemlje, ako je riječ o državi članici):

5.7.3.

Adresa e-pošte:

6.   Odluka Suda o pravnom sredstvu

6.1.   Datum (dd. mm. gggg.) odluke:

6.2.   Referentni broj odluke:

6.3.   Odluka:

nalog za blokadu se opoziva,

nalog za blokadu mijenja se na sljedeći način:

Od nadležnog tijela države članice izvršenja naloga za blokadu traži se da poduzme potrebne korake za provedbu odluke o pravnom sredstvu.

Sastavljeno u:

Datum:

(dd. mm. gggg.)

Pečat, potpis i/ili druga ovjera Suda:


(*)  Nije obvezno

(1)  Ako se odluka o pravnom sredstvu izdaje u pogledu zajedničkog zahtjeva vjerovnika i dužnika (za opoziv ili izmjenu naloga za blokadu) zbog sklapanja nagodbe u vezi s tražbinom, u ovom odjeljku treba navesti obje stranke. U takvim okolnostima, ako ispunjavate obrazac na papiru, upotrijebite dodatne listove i označite svaku stranicu brojem.

(2)  Ne treba ispuniti ako su u odjeljku 4. već navedene informacije za vjerovnika i za dužnika ako je zajednički zahtjev podnesen zbog sklapanja nagodbe u vezi s tražbinom.


PRILOG IX.

Zahtjev za žalbu protiv odluke o pravnom sredstvu

(Članak 37. Uredbe (EU) br. 655/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi postupka za europski nalog za blokadu računa kako bi se pojednostavila prekogranična naplata duga u građanskim i trgovačkim stvarima)

Ispunjava sud

 

Broj predmeta:

 

Sud zaprimio dana:

(dd. mm. gggg.)

VAŽNE INFORMACIJE

Jezik

Ispunite ovaj obrazac na jeziku suda kojemu šaljete zahtjev. Napominjemo da je obrazac dostupan na 23 službena jezika Europske unije na web-stranicama europskog portala e-pravosuđe na adresi https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-hr.do, a možete ga ispuniti i putem interneta. Jezična verzija koju poznajete vam može olakšati ispunjavanje obrasca na traženom jeziku. Na web-mjestu europskog portala e-pravosuđe možete saznati je li vaša država članica navela da prihvaća podnošenje dokumenata nadležnom tijelu na drugom službenom jeziku Europske unije (članak 50. stavak 1. Točka (o) Uredbe (EU) br. 655/2014).

Popis nadležnih sudova za žalbu prema Uredbi (EU) br. 655/2014 dostupan je na web-mjestu europskog portala e-pravosuđe na adresi https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-379-hr.do.

Popratni dokumenti

Napominjemo da uz ovaj obrazac treba priložiti sve relevantne popratne dokumente. Priložite i kopiju odluke protiv koje ulažete žalbu.

Oznake zemalja

Svaki put kada pri ispunjavanju ovog obrasca navedete državu članicu, upišite sljedeću oznaku zemlje:

AT

Austrija

EL

Grčka

IT

Italija

PT

Portugal

BE

Belgija

ES

Španjolska

LT

Litva

RO

Rumunjska

BG

Bugarska

FI

Finska

LU

Luksemburg

SE

Švedska

CY

Cipar

FR

Francuska

LV

Latvija

SI

Slovenija

CZ

Češka

HR

Hrvatska

MT

Malta

SK

Slovačka

DE

Njemačka

HU

Mađarska

NL

Nizozemska

 

 

EE

Estonija

IE

Irska

PL

Poljska

 

 

Na internetskim stranicama europskog portala e-pravosuđe možete pronaći informacije o plaćanju sudskih pristojbi u postupku u dotičnim državama članicama.

Ako obrazac ispunjavate na papiru, na mjestima na kojima se traži vlastoručno upisivanje teksta, ako je potrebno upotrijebite dodatne listove papira i označite svaku stranicu brojem.

1.   Sud kojem je uložena žalba

1.1.   Naziv:

1.2.   Adresa

1.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

1.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

1.2.3.

Država članica (navedite oznaku zemlje):

2.   Podnositelj žalbe

2.1.   Podnositelj žalbe u postupku za izdavanje europskog naloga za blokadu računa ima sljedeći status (označite odgovarajuće polje):

vjerovnik,

dužnik.

2.2.   Prezime i ime/naziv trgovačkog društva ili organizacije:

2.3.   Adresa

2.3.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

2.3.2.

Mjesto i poštanski broj:

2.3.3.

Zemlja (navedite oznaku zemlje, ako je riječ o državi članici):

2.4.   Telefon (*):

2.5.   Faks (*):

2.6.   E-pošta (ako je dostupna):

2.7.   Ime predstavnika vjerovnika te podaci za kontakt

2.7.1.

Prezime i ime (imena):

2.7.2.

Adresa

2.7.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

2.7.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

2.7.2.3.

Zemlja (navedite oznaku zemlje, ako je riječ o državi članici):

2.7.3.

Adresa e-pošte:

3.   Druga stranka

3.1.   Druga stranka u postupku za izdavanje naloga za blokadu ima sljedeći status (označite odgovarajuće polje):

vjerovnik,

dužnik.

3.2.   Prezime i ime/naziv trgovačkog društva ili organizacije:

3.3.   Adresa

3.3.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

3.3.2.

Mjesto i poštanski broj:

3.3.3.

Zemlja (navedite oznaku zemlje, ako je riječ o državi članici):

3.4.   Telefon (**):

3.5.   Faks (**):

3.6.   E-pošta (ako je dostupna):

3.7.   Ime predstavnika stranke, ako postoji i ako je poznat, te podaci za kontakt, ako su dostupni

3.7.1.

Prezime i ime (imena):

3.7.2.

Adresa

3.7.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

3.7.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

3.7.2.3.

Zemlja (navedite oznaku zemlje, ako je riječ o državi članici):

3.7.3.

Adresa e-pošte:

4.   Sud koji je izdao nalog za blokadu

4.1.   Naziv:

4.2.   Adresa

4.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

4.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

4.2.3.

Država članica (navedite oznaku zemlje):

4.3.   Telefon (**):

4.4.   Faks (**):

4.5.   E-pošta (ako je dostupna):

5.   Nalog za blokadu

5.1.   Datum (dd. mm. gggg.) naloga za blokadu:

5.2.   Broj spisa naloga za blokadu:

5.3.   Ukupan iznos koji treba blokirati u skladu s nalogom:

5.4.   Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ bugarski lev (BGN) ☐ češka kruna (CZK) ☐ hrvatska kuna (HRK) ☐ mađarska forinta (HUF) ☐ poljski zlot (PLN) ☐ rumunjski leu (RON) ☐ švedska kruna (SEK) ☐ ostalo (molimo navedite ISO oznaku):

6.   Sud ili nadležno tijelo izvršenja izdavatelj odluke o pravnom sredstvu (ispuniti samo ako se razlikuje od suda koji je izdao nalog za blokadu (naveden u odjeljku 4.))

6.1.   Naziv:

6.2.   Adresa

6.2.1.

Ulica i broj/poštanski pretinac:

6.2.2.

Mjesto i poštanski broj:

6.2.3.

Država članica (navedite oznaku zemlje):

6.3.   Telefon (***):

6.4.   Faks (***):

6.5.   E-pošta (ako je dostupna):

7.   Odluka o pravnom sredstvu:

7.1.   Datum (dd. mm. gggg.) odluke:

7.2.   Referentni broj odluke:

7.3.   Odluka o pravnom sredstvu izdana je na temelju zahtjeva za pravno sredstvo koji je uputila sljedeća stranka (označite odgovarajuće polje):

vjerovnik u postupku za izdavanje naloga za blokadu,

dužnik u postupku za izdavanje naloga za blokadu.

8.   Zahtjev za žalbu protiv odluke o pravnom sredstvu

Ovime ulažem žalbu protiv odluke navedene u odjeljku 7. zbog sljedećih razloga:

9.   Dokazi

Navedite dokaze za svoj žalbeni zahtjev:

Izjavljujem da su navedene informacije, koliko mi je poznato, točne i dane u dobroj vjeri.

Ako ste priložili dodatne listove, navedite ukupan broj stranica i označite svaku stranicu brojem:

Sastavljeno u:

Datum:

(dd. mm. gggg.)

Ime, potpis i/ili žig:


(*)  Nije obvezno

(**)  Nije obvezno

(***)  Nije obvezno


Top