Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1611

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1611 оd 7. srpnja 2016. o reviziji ljestvice za službena putovanja dužnosnika i ostalih službenika Europske unije u državama članicama

C/2016/4164

OJ L 242, 9.9.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1611/oj

9.9.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 242/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1611

оd 7. srpnja 2016.

o reviziji ljestvice za službena putovanja dužnosnika i ostalih službenika Europske unije u državama članicama

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjete zaposlenja ostalih službenika Europske unije utvrđene Uredbom Vijeća (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 (1), a posebno članak 112. stavak 2. Pravilnika o osoblju i članak 13. Priloga VII. Pravilniku o osoblju,

nakon savjetovanja s Odborom za Pravilnik o osoblju,

nakon savjetovanja s predstavnicima osoblja iz institucija i ostalih tijela Europske unije,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 13. stavkom 3. Priloga VII. Pravilniku o osoblju, Eurostat je podnio izvješće (2) o kretanju cijena hotela, restorana i ugostiteljskih usluga.

(2)

Iz izvješća je vidljivo da bi se dnevnice i gornje granice za troškove hotelskog smještaja trebale revidirati kako bi se u obzir uzelo kretanje cijena hotela, restorana i ugostiteljskih usluga.

(3)

Revizijom ljestvice dnevnice i gornje granice za troškove hotelskog smještaja obuhvaćena je procjena složenih gospodarskih i/ili društvenih situacija, pri čemu zakonodavac ima široko diskrecijsko pravo.

(4)

Tijekom posljednje reforme Pravilnika o osoblju za dužnosnike i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije naglašeno je da je potreban pojedinačni napor svih javnih uprava i svih njihovih članova osoblja radi povećanja učinkovitosti i prilagodbe u promjenjivom gospodarskom i društvenom kontekstu u Europi.

(5)

Nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji 1. srpnja 2013. naknada troškova koji su nastali tijekom službenog putovanja dužnosnika i ostalih službenika u toj državi članici trebala bi podlijegati pravilima iz članka 13. stavka 2. točke (a) Priloga VII. Pravilniku o osoblju,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Ljestvica naknada za troškove službenih putovanja iz članka 13. stavka 2. točke (a) Priloga VII. Pravilniku o osoblju zamjenjuje se sljedećom tablicom:

Odredište

Gornja granica za troškove hotelskog smještaja

Dnevnica

Belgija

148

102

Bugarska

135

57

Češka

124

70

Danska

173

124

Njemačka

128

97

Estonija

105

80

Irska

159

108

Grčka

112

82

Španjolska

128

88

Francuska

180

102

Hrvatska

110

75

Italija

148

98

Cipar

140

88

Latvija

116

73

Litva

117

69

Luksemburg

148

98

Mađarska

120

64

Malta

138

88

Nizozemska

166

103

Austrija

132

102

Poljska

116

67

Portugal

101

83

Rumunjska

136

62

Slovenija

117

84

Slovačka

100

74

Finska

142

113

Švedska

187

117

Ujedinjena Kraljevina

209

125

Članak 2.

Ova Delegirana uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. srpnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 56, 4.3.1968., str. 1., kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ, Euratom) br. 1023/2013 (SL L 287, 29.10.2013., str. 15.).

(2)  Radni dokument službi komisije – Izvješće Eurostata o ažuriranju troškova službenih putovanja iz 2015. (dnevnica i gornja granica za troškove hotelskog smještaja) – Ref. Ares(2015)6009670 – 22/12/2015. Dostupno na: https://circabc.europa.eu/sd/a/0bbefcd7-ef76-4825-812d-dc78be24b36b/Ares_2015_6009670_UpdateMissionExpenses.7z


Top