EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1443

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1443 оd 29. lipnja 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 111/2005 u pogledu uvrštenja određenih prekursora za droge u popis predviđenih tvari (Tekst značajan za EGP)

C/2016/3946

SL L 235, 1.9.2016, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1443/oj

1.9.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 235/6


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1443

оd 29. lipnja 2016.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EZ) br. 111/2005 u pogledu uvrštenja određenih prekursora za droge u popis predviđenih tvari

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 273/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o prekursorima za droge (1), a posebno njezin članak 15.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 111/2005 od 22. prosinca 2004. o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između Unije i trećih zemalja (2), a posebno njezin članak 30.a,

budući da:

(1)

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 273/2004 i Prilog Uredbi (EZ) br. 111/2005 svaki zasebno sadržavaju popis predviđenih tvari koje podliježu nizu usklađenih kontrolnih i nadzornih mjera predviđenih tim uredbama.

(2)

Predviđene tvari navedene u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 273/2004 i u Prilogu Uredbi (EZ) br. 111/2005 podijeljene su u kategorije na koje se primjenjuju različite mjere s obzirom na odnos razine opasnosti koju čini određena tvar i opterećenja na zakonitu trgovinu.

(3)

Najstrože kontrolne i nadzorne mjere propisane su za tvari predviđene u kategoriji 1. Subjekti i korisnici moraju imati dozvolu za posjedovanje tih tvari i za izvršavanje svih transakcija koje uključuju te tvari.

(4)

Moguće je izravno preraditi kloroefedrin i kloropseudoefedrin i pri tome dobiti znatnu količinu metamfetamina. Države članice navele su da su od 2013. u nekoliko slučajeva u Uniji kloroefedrin i kloropseudoefedrin upotrijebljeni kao prekursori za nezakonitu proizvodnju metamfetamina (poznatog i kao „crystal meth”). Osim toga, zabilježeno je i nekoliko slučajeva uporabe tih dviju tvari za proizvodnju metamfetamina izvan Unije.

(5)

Trgovina i posjedovanje kloroefedrina i kloropseudoefedrina trenutačno ne podliježu pravnim ograničenjima te je njihova kontrola ograničena na dobrovoljno preuzetu obvezu subjekata u Uniji da nadziru trgovinu i prijavljuju sumnjive transakcije koje uključuju takve tvari.

(6)

Tijekom savjetovanja s državama članicama i predstavnicima kemijske industrije pokazalo se da ne postoji znatna zakonita uporaba kloroefedrina i kloropseudoefedrina. Nadležna tijela država članica zaplijenila su više od tri tone tih tvari u 2013. i 2014. radi sprječavanja njihove uporabe u nezakonitoj proizvodnji metamfetamina.

(7)

Imajući u vidu visoki rizik od zlouporabe kloroefedrina i kloropseudoefedrina te mišljenje da njihovo uvrštavanje neće imati značajan učinak na zakonitu trgovinu, te bi tvari trebalo uvrstiti na popis tvari kategorije 1. u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 273/2004 i u Prilogu Uredbi (EZ) br. 111/2005.

(8)

Stoga je Uredbu (EZ) br. 273/2004 i Uredbu (EZ) br. 111/2005 potrebno na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Uredbom (EZ) br. 273/2004 i Uredbom (EZ) br. 111/2005 zajednički se primjenjuju određene odredbe Konvencije Ujedinjenih naroda protiv nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima od 19. prosinca 1988. (3). Imajući u vidu blisku povezanost tih dviju uredbi s obzirom na predmetnu problematiku, opravdano je donošenje izmjena jedinstvenim delegiranim aktom,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 273/2004

U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 273/2004, u tablici predviđenih tvari kategorije 1., dodaju se sljedeći redci:

„(1R,2S)-(-)-kloroefedrin

 

2939 99 00

110925-64-9

(1S,2R)-(+)-kloroefedrin

 

2939 99 00

1384199-95-4

(1S,2S)-(+)-kloropseudoefedrin

 

2939 99 00

73393-61-0

(1R,2R)-(-)-kloropseudoefedrin

 

2939 99 00

771434-80-1”

Članak 2.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 111/2005

U Prilogu Uredbi (EZ) br. 111/2005, u tablici predviđenih tvari kategorije 1., dodaju se sljedeći redci:

„(1R,2S)-(-)-kloroefedrin

 

2939 99 00

110925-64-9

(1S,2R)-(+)-kloroefedrin

 

2939 99 00

1384199-95-4

(1S,2S)-(+)-kloropseudoefedrin

 

2939 99 00

73393-61-0

(1R,2R)-(-)-kloropseudoefedrin

 

2939 99 00

771434-80-1”

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. lipnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 47, 18.2.2004., str. 1.

(2)  SL L 22, 26.1.2005., str. 1.

(3)  SL L 326, 24.11.1990., str. 56.


Top