EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1003

Uredba Komisije (EU) 2016/1003 оd 17. lipnja 2016. o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za abamektin, acekvinocil, acetamiprid, benzovindiflupir, bromoksinil, fludioksonil, fluopikolid, fosetil, mepikvat, prokinazid, propamokarb, proheksadion i tebukonazol u ili na određenim proizvodima (Tekst značajan za EGP)

C/2016/3685

OJ L 167, 24.6.2016, p. 46–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1003/oj

24.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 167/46


UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1003

оd 17. lipnja 2016.

o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za abamektin, acekvinocil, acetamiprid, benzovindiflupir, bromoksinil, fludioksonil, fluopikolid, fosetil, mepikvat, prokinazid, propamokarb, proheksadion i tebukonazol u ili na određenim proizvodima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 14. stavak 1. točku (a) i članak 16. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Maksimalne razine ostataka (MRO-ovi) za abamektin, acetamiprid, bromoksinil, fludioksonil, propamokarb, proheksadion i tebukonazol utvrđene su u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005. MRO-ovi za acekvinocil, fluopikolid, fosetil, mepikvat i prokinazid utvrđeni su u Prilogu III. dijelu A te Uredbe. Za benzovindiflupir nisu utvrđeni specifični MRO-ovi niti je ta tvar navedena u Prilogu IV. toj Uredbi te se stoga primjenjuje zadana vrijednost od 0,01 mg/kg utvrđena u članku 18. stavku 1. točki (b) te Uredbe.

(2)

U okviru postupka odobrenja upotrebe sredstva za zaštitu bilja koje sadržava aktivnu tvar abamektin na jezgričavom voću, tikvenjačama s jestivom korom, pekinškom kupusu, „salatama i salatnom bilju” oznake 0251000, špinatu, grahu i grašku s mahunama i celeru, podnesen je zahtjev za izmjenu postojećih MRO-ova u skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(3)

U pogledu acekvinocila takav je zahtjev podnesen za trešnje i šljive. U pogledu acetamiprida takav je zahtjev podnesen za lisnate kupusnjače. U pogledu bromoksinila takav je zahtjev podnesen za vlasac. U pogledu fluopikolida takav je zahtjev podnesen za kupine, špinat i tušt. U pogledu fosetila takav je zahtjev podnesen za kupine, celer korjenaš i slatki komorač. U pogledu mepikvata takav je zahtjev podnesen za kultivirane gljive. U pogledu propamokarba takav je zahtjev podnesen za celer korjenaš, tušt, blitvu, lišće celera i slatki komorač. U pogledu prokinazida takav je zahtjev podnesen za ribiz i ogrozd. U pogledu tebukonazola takav je zahtjev podnesen za raž i pšenicu.

(4)

U skladu s člankom 6. stavcima 2. i 4. Uredbe (EZ) br. 396/2005 podnesen je zahtjev za upotrebu fludioksonila na ananasu i proheksadiona na trešnjama. Podnositelj zahtjeva tvrdi da odobrenim upotrebama tih tvari na tim kulturama u Sjedinjenim Američkim Državama nastaju ostaci koji prekoračuju MRO-ove iz Uredbe (EZ) br. 396/2005 te da su potrebni viši MRO-ovi kako bi se izbjegle trgovinske zapreke pri uvozu tih kultura.

(5)

U skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 396/2005 te su zahtjeve ocijenile predmetne države članice i Komisiji dostavile izvješća o ocjenama.

(6)

Europska agencija za sigurnost hrane, dalje u tekstu: „Agencija”, ocijenila je zahtjeve i izvješća o ocjeni, posebno ispitavši rizike za potrošače i, prema potrebi, za životinje, te je dala obrazložena mišljenja o predloženim MRO-ovima (2). Ta je mišljenja dostavila Komisiji i državama članicama te ih učinila dostupnima javnosti.

(7)

Agencija je u svojem obrazloženom mišljenju zaključila da dostavljeni podaci u pogledu upotrebe abamektina na „salati i salatnom bilju” te špinatu nisu dostatni za utvrđivanje novih MRO-ova. Postojeće MRO-ove stoga bi trebalo zadržati.

(8)

U pogledu fosetila na kupinama Agencija je preporučila utvrđivanje vrijednosti MRO-a od 100 mg/kg. U skladu s postojećim smjernicama Unije o ekstrapolaciji MRO-ova primjereno je utvrditi tu vrijednost MRO-a i za maline.

(9)

U pogledu mepikvata nedavni podaci o praćenju pokazuju da se na netretiranim kultiviranim gljivama pojavljuju ostaci na razini višoj od granice određivanja. Takvi ostaci rezultat su unakrsne kontaminacije slamom zakonito tretiranom mepikvatom. Agencija je predložila tri različita MRO-a za te proizvode, koje će razmotriti osobe koje upravljaju rizikom, a koji se temelje na pristupima koje je preporučila Organizacija Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu (FAO) za utvrđivanje MRO-ova u začinima i za utvrđivanje MRO-ova iz vanjskih izvora (3). Budući da nema rizika za potrošače, MRO za te proizvode trebalo bi utvrditi u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 na postojećoj razini ili na razini koja odgovara 99. percentilu svih rezultata uzorkovanja. Taj je MRO utvrđen kao privremeno valjan do 31. prosinca 2018. Nakon tog datuma MRO će iznositi 0,02* mg/kg, osim ako se dodatno izmijeni uredbom na temelju novih informacija dostavljenih najkasnije do 30. travnja 2018.

(10)

U pogledu svih ostalih zahtjeva Agencija je zaključila da su svi uvjeti u pogledu podataka ispunjeni i da su izmjene MRO-ova koje su zatražili podnositelji zahtjeva prihvatljive u odnosu na sigurnost potrošača na temelju ocjene izloženosti potrošača za 27 specifičnih europskih potrošačkih skupina. Agencija je uzela u obzir najnovije informacije o toksikološkim svojstvima tvari. Opasnost od prekoračenja prihvatljivog dnevnog unosa ili akutne referentne doze nije utvrđena ni pri izlaganju tim tvarima tijekom cijelog životnog vijeka konzumiranjem svih prehrambenih proizvoda koji ih mogu sadržavati ni pri kratkoročnom izlaganju zbog znatnog konzumiranja dotičnih proizvoda.

(11)

Agencija je za benzovindiflupir dostavila zaključak o stručnom pregledu procjene rizika od pesticida s tom aktivnom tvari (4). U tom okviru Agencija je preporučila da se MRO-ovi odrede tako da ispunjuju i normu reprezentativne upotrebe u skladu s dobrom poljoprivrednom praksom u Uniji i zahtjeve za uvozna odstupanja iz Brazila. Komisija je zatražila mišljenje referentnih laboratorija Europske unije o prikladnim granicama određivanja.

(12)

Na temelju obrazloženih mišljenja i zaključka Agencije te uzimajući u obzir čimbenike relevantne za pitanje koje se razmatra potrebne izmjene MRO-ova ispunjavaju uvjete iz članka 14. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(13)

Uredbu (EZ) br. 396/2005 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(14)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. lipnja 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 70, 16.3.2005., str. 1.

(2)  Znanstvena izvješća Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) dostupna su na internetu: http://www.efsa.europa.eu:

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for abamectin in various crops” (Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih MRO-ova za abamektin u raznim kulturama). EFSA Journal 2015;13(7):4189 [27 str.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acequinocyl in cherries and plums” (Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih maksimalnih razina ostataka za acekvinocil u trešnjama i šljivama). EFSA Journal 2015;13(10):4259 [19 str.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acetamiprid in leafy brassicas” (Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih maksimalnih razina ostataka za acetamiprid u lisnatim kupusnjačama). EFSA Journal 2015;13(9):4229 [20 str.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for bromoxynil in chives” (Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojeće maksimalne razine ostataka (MRO) za bromoksinil u vlascu). EFSA Journal 2015;13(11):4311 [18 str.].

 

„Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for fludioxonil in pineapples” (Obrazloženo mišljenje o utvrđivanju uvoznih odstupanja za fludioksonil u ananasu). EFSA Journal 2016;14(1):4372 [19 str.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopicolide in blackberries, spinaches and purslanes” (Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojeće maksimalne razine ostataka za fluopikolid u kupinama, špinatu i tuštu). EFSA Journal 2015;13(11):4260 [22 str.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fosetyl in blackberry, celeriac and Florence fennel” (Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojeće maksimalne razine ostataka za fosetil u kupinama, celeru korjenašu i slatkom komoraču). EFSA Journal 2015;13(12):4327 [20 str.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for mepiquat in cultivated fungi” (Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih maksimalnih razina ostataka za mepikvat u kultiviranim gljivama). EFSA Journal 2015;13(11):4315 [25 str.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for proquinazid in currants and gooseberries” (Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih maksimalnih razina ostataka za prokinazid u ribizu i ogrozdu). EFSA Journal 2015;13(11):4280 [18 str.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for propamocarb in various crops” (Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih MRO-ova za propamokarb u raznim kulturama). EFSA Journal 2015;13(11):4266 [19 str.].

 

„Reasoned opinion on the setting of import tolerance for prohexadione in cherries” (Obrazloženo mišljenje o utvrđivanju uvoznih odstupanja za proheksadion u trešnjama). EFSA Journal 2015;13(12):4326 [16 str.].

 

„Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for tebuconazole in rye and wheat” (Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih maksimalnih razina ostataka za tebukonazol u raži i pšenici). EFSA Journal 2015;13(10):4262 [22 str.].

(3)  FAO, 2009. „Submission and evaluation of pesticide residues data for the estimation of Maximum Residue Levels in food and feed. Pesticide Residues.” (Dostava i ocjena podataka o ostacima pesticida za određivanje maksimalnih razina ostataka u hrani i hrani za životinje. Ostaci pesticida). Drugo izdanje časopisa FAO-a „Plant Production and Protection Paper” br. 197., 264 str.

(4)  „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance benzovindiflupyr” (Zaključak o stručnom pregledu procjene rizika od pesticida s aktivnom tvari benzovindiflupir). EFSA Journal 2015;13(3):4043 [88 str.].


PRILOG

Prilozi II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

(a)

stupci koji se odnose na abamektin, acetamiprid, bromoksinil, fludioksonil, proheksadion, propamokarb i tebukonazol zamjenjuju se sljedećim:

„Ostaci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)

Brojčana oznaka

Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO) (1)

Abamektin (zbroj avermektina B1a, avermektina B1b i delta-8,9 izomera avermektina B1a, izražen kao avermektin B1a) (F) (R)

Acetamiprid (R)

Bromoksinil i njegove soli, izražen kao bromoksinil

Fludioksonil (F) (R)

Proheksadion (proheksadion (kiselina) i njegove soli, izraženi kao proheksadion-kalcij)

Propamokarb (zbroj propamokarba i njegovih soli, izražen kao propamokarb) (R)

Tebukonazol (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0100000

VOĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO; ORAŠASTI PLODOVI

 

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0110000

Agrumi

0,0,5 (+)

0,9

 

10

0,01 (*)

 

 

0110010

Grejp

 

 

 

 

 

 

5

0110020

Naranča

 

 

 

 

 

 

0,9

0110030

Limun

 

 

 

 

 

 

5

0110040

Limeta

 

 

 

 

 

 

5

0110050

Mandarina

 

 

 

 

 

 

5

0110990

Ostalo

 

 

 

 

 

 

5

0120000

Orašasti plodovi

 

0,07

 

 

0,01 (*)

 

0,05

0120010

Bademi

0,02 (+)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120020

Brazilski orasi

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120030

Indijski oraščići

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120040

Kesteni

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120050

Kokosovi orasi

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120060

Lješnjaci

0,02 (+)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120070

Makadamije / australski oraščići

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120080

Pekan orasi

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120090

Pinjoli

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120100

Pistacije

0,01 (*)

 

 

0,2

 

 

 

0120110

Orasi

0,02 (+)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0120990

Ostalo

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0130000

Jezgričavo voće

0,03 (+)

0,8

 

5

0,1

 

 

0130010

Jabuka

 

 

 

 

 

 

0,3

0130020

Kruška

 

 

 

 

 

 

0,3

0130030

Dunja

 

 

 

 

 

 

0,5

0130040

Mušmula

 

 

 

 

 (**)

 

0,5

0130050

Nešpula / japanska mušmula

 

 

 

 

 (**)

 

0,5

0130990

Ostalo

 

 

 

 

 

 

0,5

0140000

Koštuničavo voće

 

 

 

 

 

 

 

0140010

Marelica

0,02 (+)

0,8

 

5

0,01 (*)

 

0,6

0140020

Trešnja (slatka)

0,01 (*)

1,5

 

5

0,4

 

1 (+)

0140030

Breskva

0,02 (+)

0,8

 

10

0,01 (*)

 

0,6

0140040

Šljiva

0,01 (*) (+)

0,03

 

5

0,01 (*)

 

1

0140990

Ostalo

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0150000

Bobičasto i sitno voće

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0151000

(a)

grožđe

0,01 (*) (+)

0,5

 

 

 

 

 

0151010

Stolno grožđe

 

 

 

5

 

 

0,5

0151020

Vinsko grožđe

 

 

 

4

 

 

1 (+)

0152000

(b)

jagode

0,15 (+)

0,5

 

4 (+)

 

 

0,02 (*)

0153000

(c)

jagodičasto voće

 

2

 

5

 

 

0,5

0153010

Kupine

0,08 (+)

 

 

 

 

 

 

0153020

Ostružnice

0,01 (*)

 

 

 

 

 

(+)

0153030

Maline (crvene i žute)

0,08 (+)

 

 

 

 

 

 

0153990

Ostalo

0,01 (*)

 

 

 

 

 

(+)

0154000

(d)

drugo sitno voće i bobice

0,01 (*)

 

 

 

 

 

1,5

0154010

Borovnice

 

2

 

2

 

 

 

0154020

Brusnice

 

2

 

2

 

 

 

0154030

Ribiz (bijeli, crni i crveni)

(+)

2

 

2

 

 

 

0154040

Ogrozd (crveni, zeleni i žuti)

(+)

2

 

2

 

 

 

0154050

Šipak

 

2

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0154060

Dud (bijeli i crni)

 

2

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0154070

Azarola / mediteranska mušmula / mušmulasti glog

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0154080

Bobice bazge

 

2

 

0,8

 (**)

 

 

0154990

Ostalo

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

 

0160000

Razno voće

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0161000

(a)

s jestivom korom

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0161010

Datulja

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

0161020

Smokva

 

0,03

 

 

 

 

0,02 (*)

0161030

Stolna maslina

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,05

0161040

Kumkvat

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

0161050

Karambola

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0161060

Kaki / japanska jabuka

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0161070

Jamun

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0161990

Ostalo

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0,02 (*)

0162000

(b)

s nejestivom korom, manje

0,01 (*)

0,01 (*)

 

 

 

 

 

0162010

Kivi (crveni, zeleni i žuti)

 

 

 

15

 

 

0,02 (*)

0162020

Liči

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0,02 (*)

0162030

Marakuja

 

 

 

0,01 (*)

 

 

1

0162040

Indijska smokva / plod kaktusa

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0162050

Zvjezdasta jabuka

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0162060

Virginijski dragun / Virginijski kaki

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0162990

Ostalo

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0,02 (*)

0163000

(c)

s nejestivom korom, veće

 

 

 

 

 

 

 

0163010

Avokado

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,02 (*)

0163020

Banana

0,01 (*)

0,4

 

0,01 (*)

 

 

0,05

0163030

Mango

0,01 (*)

0,01 (*)

 

2

 

 

0,1

0163040

Papaja

0,03 (+)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

2

0163050

Nar/šipak

0,01 (*)

0,01 (*)

 

3

 

 

0,02 (*)

0163060

Tropska jabuka

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163070

Guava

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163080

Ananas

0,01 (*)

0,01 (*)

 

7

 

 

0,02 (*)

0163090

Kruhovac

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163100

Durian

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163110

Bodljikava anona / guanabana

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

 

0,02 (*)

0163990

Ostalo

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0,02 (*)

0200000

POVRĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Korjenasto i gomoljasto povrće

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0211000

(a)

krumpir

(+)

 

 

5

 

0,3

0,02 (*)

0212000

(b)

tropsko korjenasto i gomoljasto povrće

 

 

 

 

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0212010

Kasava/manioka

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0212020

Slatki krumpir

 

 

 

10

 

 

 

0212030

Jam

 

 

 

10

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

0,01 (*)

 (**)

 

 

0212990

Ostalo

 

 

 

0,01 (*)

 

 

 

0213000

(c)

ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Cikla

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0213020

Mrkva

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213030

Celer korjenaš

 

 

 

0,2

 

0,09

0,5

0213040

Hren

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213050

Čičoka

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0213060

Pastrnjak

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213070

Korijen peršina

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4

0213080

Rotkvica

(+)

 

 

0,3

 

3

0,02 (*)

0213090

Turovac / bijeli korijen

 

 

 

1

 

0,01 (*)

0,4 (+)

0213100

Stočna koraba

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,3

0213110

Repa

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,3

0213990

Ostalo

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0220000

Lukovičasto povrće

0,01 (*)

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0220010

Češnjak

(+)

0,02

0,01 (*)

0,02

 

2

0,1

0220020

Luk

(+)

0,02

0,01 (*)

0,5

 

2

0,1

0220030

Ljutika

(+)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02

 

2

0,05

0220040

Mladi luk i velški luk

(+)

0,01 (*)

0,05

5

 

30

0,6

0220990

Ostalo

 

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0230000

Plodovito povrće

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

0231000

(a)

solanacea (pomoćnice)

 

 

0,01 (*)

 

 

 

 

0231010

Rajčica

0,09 (+)

0,2

 

3

 

4

0,9

0231020

Paprika

0,07 (+)

0,3

 

1

 

3

0,6

0231030

Patlidžan

0,09 (+)

0,2

 

0,4

 

4

0,4 (+)

0231040

Bamija

0,01 (*)

0,2

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0231990

Ostalo

0,01 (*)

0,2

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0232000

(b)

tikvenjače s jestivom korom

0,04

0,3

0,01 (*)

0,4

 

5

 

0232010

Krastavac

 

 

 

 

 

 

0,6

0232020

Mali krastavac za kiseljenje

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0232030

Tikvica

 

 

 

 

 

 

0,6

0232990

Ostalo

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0233000

(c)

tikvenjače s nejestivom korom

0,01 (*)

0,2

0,01 (*)

0,3

 

5

 

0233010

Dinja

(+)

 

 

 

 

 

0,2 (+)

0233020

Bundeva

(+)

 

 

 

 

 

0,15

0233030

Lubenica

(+)

 

 

 

 

 

0,15

0233990

Ostalo

 

 

 

 

 

 

0,15

0234000

(d)

slatki kukuruz

0,01 (*)

0,01 (*)

0,04

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,6

0239000

(e)

ostalo plodovito povrće

0,01 (*)

0,2

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0240000

Kupusnjače (uz izuzetak korijena kupusnjača i kultura kupusnjača s mladim listovima)

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0241000

(a)

kupusnjače koje cvjetaju

0,01 (*)

0,4

 

 

 

 

 

0241010

Brokula

 

 

 

0,7

 

3

0,15

0241020

Cvjetača

 

 

 

0,01 (*)

 

10 (+)

0,05

0241990

Ostalo

 

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0242000

(b)

glavate kupusnjače

0,01 (*)

 

 

 

 

 

0,7

0242010

Kelj pupčar

 

0,05

 

0,01 (*)

 

2

 

0242020

Glavati kupus

 

0,7

 

2

 

0,7

 

0242990

Ostalo

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0243000

(c)

lisnate kupusnjače

 

1,5

 

 

 

 

0,02 (*)

0243010

Pekinški kupus

0,05

 

 

10

 

20

 

0243020

Kelj

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

20

 

0243990

Ostalo

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0244000

(d)

korabe

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,3

0,02 (*)

0250000

Lisnato povrće, začinsko bilje i jestivi cvjetovi

 

 

 

 

 

 

 

0251000

(a)

salate i salatno bilje

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,5

0251010

Matovilac

2 (+)

3

 

15

 

20 (+)

 

0251020

Salata

0,09 (+)

3

 

40

 

40

 

0251030

Širokolisna endivija

0,1 (+)

1,5

 

15

 

20 (+)

 

0251040

Vrtna grbica te ostale klice i izdanci

0,01 (*)

3

 

15

 

20 (+)

 

0251050

Barica

0,01 (*)

3

 

15

 (**)

20 (+)

 

0251060

Rikola

0,0,5 (+)

3

 

15

 

30

 

0251070

Crvena gorušica

0,01 (*)

3

 

15

 (**)

20 (+)

 

0251080

Kulture s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica)

2 (+)

3

 

15

 

20 (+)

 

0251990

Ostalo

0,01 (*)

0,01 (*)

 

15

 

0,01 (*)

 

0252000

(b)

špinat i slični listovi

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0252010

Špinat

 

5

 

30

 

40

 

0252020

Tušt

 

3

 

15

 (**)

40

 

0252030

Blitva

 

3

 

15

 

30

 

0252990

Ostalo

 

0,01 (*)

 

15

 

0,01 (*)

 

0253000

(c)

listovi vinove loze i slične vrste

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0254000

(d)

potočarke

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

10

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0255000

(e)

cikorije

0,01 (*) (+)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02

0,01 (*)

15

0,15

0256000

(f)

začinsko bilje i jestivi cvjetovi

 

3

 

15

0,02 (*)

30 (+)

 

0256010

Vrtna krasuljica

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 

 

0,05 (*)

0256020

Vlasac

2 (+)

 

0,08

 

 

 

2

0256030

Lišće celera

0,09 (+)

 

0,02 (*)

 

 

 

0,05 (*)

0256040

Peršin

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 

 

2

0256050

Kadulja

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256060

Ružmarin

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256070

Majčina dušica / timijan

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256080

Bosiljak i jestivi cvjetovi

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256090

Lovor

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256100

Estragon

2 (+)

 

0,02 (*)

 

 (**)

 

0,05 (*)

0256990

Ostalo

0,02 (*)

 

0,02 (*)

 

 

 

0,05 (*)

0260000

Mahunarke

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0260010

Grah (s mahunama)

0,03

0,15

 

1

 

0,1

2 (+)

0260020

Grah (bez mahuna)

0,01 (*)

0,3

 

0,4

 

0,01 (*)

2 (+)

0260030

Grašak (s mahunama)

0,03

0,4

 

1

 

0,01 (*)

2 (+)

0260040

Grašak (bez mahuna)

0,01 (*)

0,3

 

0,05

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0260050

Leća

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,05

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0260990

Ostalo

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270000

Stabljičasto povrće

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

 

0270010

Šparoge

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270020

Karda

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270030

Trakasti celer

0,05

1,5

 

1,5

 

0,01 (*)

0,5 (+)

0270040

Slatki komorač

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,05

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270050

Artičoka

0,01 (*)

0,7

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,6

0270060

Poriluk

0,01 (*) (+)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

20

0,6

0270070

Rabarbara

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0270080

Mladice bambusa

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0270090

Palmine srčike

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0270990

Ostalo

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,02 (*)

0280000

Gljive, mahovine i lišajevi

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,02 (*)

0280010

Kultivirane gljive

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Divlje gljive

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Mahovine i lišajevi

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Alge i prokariotski organizmi

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0300000

MAHUNARKE

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0,01 (*)

 

0300010

Grah

 

0,07

 

0,5

 

 

0,3

0300020

Leća

 

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,2

0300030

Grašak

 

0,07

 

0,4

 

 

0,2

0300040

Lupine

 

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,2

0300990

Ostalo

 

0,01 (*)

 

0,4

 

 

0,2

0400000

ULJARICE I PLODOVI ULJARICA

0,01 (*)

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0401000

Sjeme uljarica

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Sjemenke lana

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,6

0401020

Kikiriki

 

0,01 (*)

 

 

0,9

 

0,15

0401030

Sjemenke maka

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,2

0401040

Sjemenke sezama

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401050

Sjemenke suncokreta

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401060

Sjemenke uljane repice

 

0,2

 

 

0,01 (*)

 

0,5

0401070

Soja

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,15

0401080

Sjemenke gorušice

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,3

0401090

Sjemenke pamuka

 

0,7

 

 

0,01 (*)

 

2

0401100

Bučine sjemenke

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401110

Sjemenke šafranike

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0401120

Sjemenke borača

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0401130

Sjemenke zubastog lanka

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,3

0401140

Sjemenke konoplje

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0401150

Ricinus

 

0,01 (*)

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0401990

Ostalo

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,02 (*)

0402000

Plodovi uljarica

 

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

 

0402010

Masline za proizvodnju ulja

 

 

 

 

 

 

0,05

0402020

Koštice uljne palme

 

 

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0402030

Plodovi uljne palme

 

 

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0402040

Kapok

 

 

 

 

 (**)

 

0,02 (*)

0402990

Ostalo

 

 

 

 

 

 

0,02 (*)

0500000

ŽITARICE

0,01 (*)

 

 

0,01 (*)

 

0,01 (*)

 

0500010

Ječam

 

0,01 (*)

0,05

 

0,1

 

2

0500020

Heljda i ostale pseudožitarice

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500030

Kukuruz

 

0,01 (*)

0,1

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500040

Proso

 

0,01 (*)

0,1

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500050

Zob

 

0,01 (*)

0,05

 

0,1

 

2

0500060

Riža

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

 

1 (+)

0500070

Raž

 

0,01 (*)

0,05

 

0,1

 

0,3

0500080

Sirak

 

0,01 (*)

0,05

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0500090

Pšenica

 

0,03

0,05

 

0,1

 

0,3

0500990

Ostalo

 

0,01 (*)

0,01 (*)

 

0,02 (*)

 

0,02 (*)

0600000

ČAJEVI, KAVA, BILJNE INFUZIJE, KAKAO I ROGAČI

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0610000

Čajevi

 

 

 

0,05 (*)

 

 

0,05 (*)

0620000

Zrna kave

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

0,1

0630000

Biljne infuzije

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0631000

(a)

iz cvjetova

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0631010

Rimska kamilica

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631020

Hibiskus

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631030

Ruža

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631050

Lipa

 

 

 

 

 (**)

 

 

0631990

Ostalo

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632000

(b)

iz listova i začinskog bilja

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0632010

Jagoda

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632030

Mate čaj / maté

 

 

 

 

 (**)

 

 

0632990

Ostalo

 

 

 

 

 (**)

 

 

0633000

(c)

iz korijena

 

 

 

 

 (**)

 

 

0633010

Odoljen

 

 

 

1

 (**)

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

4

 (**)

 

 

0633990

Ostalo

 

 

 

1

 (**)

 

 

0639000

(d)

iz svih drugih dijelova biljke

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

 

0640000

Kakao u zrnu

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

0,05 (*)

0650000

Rogač

 

 

 

0,05 (*)

 (**)

 

0,05 (*)

0700000

HMELJ

0,1

0,05 (*)

0,05 (*) (+)

0,05 (*)

0,01 (*)

0,05 (*)

40 (+)

0800000

ZAČINI

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810000

Začini od sjemenki

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

1,5 (+)

0810010

Anis

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810020

Crni kim

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810030

Celer

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810040

Korijandar

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810050

Kumin

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810060

Kopar

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810070

Komorač

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810080

Grozdasta piskavica / grčka djetelina

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810090

Muškatni oraščić

 

 

 

 

 (**)

 

 

0810990

Ostalo

 

 

 

 

 (**)

 

 

0820000

Začini od plodova

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

 

0820010

Piment

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820020

Sečuanski papar

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820030

Kim

 

 

 

 

 (**)

 

1,5 (+)

0820040

Kardamom

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820050

Bobice kleke/borovice

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820060

Papar (bijeli, crni i zeleni)

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820070

Vanilija

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820080

Tamarind / indijska datulja

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0820990

Ostalo

 

 

 

 

 (**)

 

0,05 (*)

0830000

Začini od kore

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0830010

Cimet

 

 

 

 

 (**)

 

 

0830990

Ostalo

 

 

 

 

 (**)

 

 

0840000

Začini od korijena i podanaka (rizoma)

 

 

 

 

 (**)

 

 

0840010

Slatki korijen

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840020

Đumbir

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840030

Kurkuma

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0840040

Hren

(+)

(+)

(+)

(+)

 (**)

(+)

(+)

0840990

Ostalo

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

1

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0850000

Začini od pupoljaka

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0850010

Klinčić

 

 

 

 

 (**)

 

 

0850020

Kapari

 

 

 

 

 (**)

 

 

0850990

Ostalo

 

 

 

 

 (**)

 

 

0860000

Začini od tučka

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0860010

Šafran

 

 

 

 

 (**)

 

 

0860990

Ostalo

 

 

 

 

 (**)

 

 

0870000

Začini od ljuski

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 (**)

0,05 (*)

0,05 (*)

0870010

Muškatni orah

 

 

 

 

 (**)

 

 

0870990

Ostalo

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900000

BILJKE BOGATE ŠEĆEROM

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

0,01 (*)

 (**)

0,01 (*)

0,02 (*)

0900010

Korijen šećerne repe

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900020

Šećerna trska

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900030

Korijen cikorije

 

 

 

 

 (**)

 

 

0900990

Ostalo

 

 

 

 

 (**)

 

 

1000000

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – KOPNENE ŽIVOTINJE

 

(+)

 

 

 

 

 

1010000

Tkiva

 

 

 

 

0,01 (*)

 

 

1011000

(a)

svinje

0,01 (*)

 

 

 

 

 

 

1011010

Mišić

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,01 (*)

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1011020

Masno tkivo

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1011030

Jetra

 

0,1 (*)

0,1

0,05 (*)

 

0,1 (+)

0,2

1011040

Bubreg

 

0,1 (*)

0,1

0,05 (*)

 

0,02 (+)

0,2

1011050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

0,02 (*)

0,1

0,05 (*)

 

0,1

0,2

1011990

Ostalo

 

0,02 (*)

0,05 (*)

0,05 (*)

 

0,01 (*)

0,1 (*)

1012000

(b)

goveda

 

 

 

(+)

 

 

 

1012010

Mišić

0,01 (*)

0,05

0,05 (*)

0,04

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1012020

Masno tkivo

0,01 (*)

0,05

0,2

0,2

 

0,01 (+)

0,1 (*)

1012030

Jetra

0,02

0,1 (*)

0,5

0,2

 

0,2 (+)

0,2

1012040

Bubreg

0,01 (*)

0,2