Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0130

Uredba Komisije (EU) 2016/130 оd 1. veljače 2016. o prilagodbi tehničkom napretku Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu

OJ L 25, 2.2.2016, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; Implicitno stavljeno izvan snage 32014R0165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/130/oj

2.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 25/46


UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/130

оd 1. veljače 2016.

o prilagodbi tehničkom napretku Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 3821/85 od 20. prosinca 1985. o tahografu u cestovnom prometu (1), a posebno njezin članak 17.,

budući da:

(1)

U Prilogu I.B Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 navode se tehničke specifikacije za izradu, ispitivanje, ugradnju i inspekcijske preglede digitalnih tahografa.

(2)

Uredbom Komisije (EZ) br. 68/2009 (2) uvodi se adapter kao privremeno rješenje do 31. prosinca 2013. kako bi se omogućila ugradnja tahografa u skladu s Prilogom I.B Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 za vozila kategorije M1 i N1.

(3)

Uredbom Komisije (EU) br. 1161/2014 (3) izmijenjena je Uredba (EEZ) br. 3821/85 kako bi se produljilo razdoblje valjanosti adaptera do 31. prosinca 2015.

(4)

Uredba (EEZ) br. 3821/85 zamijenjena je Uredbom (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (4). Međutim, u skladu s člankom 46. Uredbe (EU) br. 165/2014, odredbe Uredbe (EEZ) br. 3821/85, uključujući i Prilog I.B, i dalje se primjenjuju na privremenoj osnovi do datuma primjene provedbenih akata na koje se upućuje u Uredbi (EU) br. 165/2014.

(5)

Uvodnom izjavom 5. Uredbe (EU) br. 165/2014 predviđa se da će Komisija razmotriti produljenje roka valjanosti adaptera za vozila kategorije M1 i N1 do 2015. i dodatno razmotriti dugoročno rješenje za vozila kategorije M1 i N1 prije 2015.

(6)

Komunikacijom Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Digitalni tahograf: plan za buduća djelovanja” (5), koja je priložena prijedlogu Uredbe (EU) br. 165/2014, predviđa se rok od dvije godine za pripremu i prilagodbu priloga i dodataka nakon donošenja Uredbe (EU) br. 165/2014.

(7)

Trajno rješenje u vezi adaptera treba utvrditi u tehničkim specifikacijama povezanima s provedbom Uredbe (EU) br. 165/2014. Primjenom načela legitimnog očekivanja stoga treba produžiti mogućnost korištenja adaptera u vozilima kategorije M1 i N1 barem do donošenja tih tehničkih specifikacija putem provedbenih akata.

(8)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog člankom 42. Uredbe (EU) br. 165/2014,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I.B Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3821/85 mijenja se kako slijedi:

 

U dijelu I. Definicije, točki (rr), prvoj alineji, datum „31. prosinca 2015.” zamjenjuje se datumom „31. prosinca 2016.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. veljače 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 370, 31.12.1985., str. 8.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 68/2009 od 23. siječnja 2009. o devetoj prilagodbi tehničkom napretku Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu (SL L 21, 24.1.2009., str. 3.).

(3)  Uredba Komisije (EU) br. 1161/2014 оd 30. listopada 2014. o prilagodbi tehničkom napretku Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu (SL L 311, 31.10.2014., str. 19.).

(4)  Uredba (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o tahografima u cestovnom prometu, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet (SL L 60, 28.2.2014., str. 1.).

(5)  COM(2011) 454 završna verzija.


Top