EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016G1215(01)

Rezolucija Vijeća o Novom programu vještina za uključivu i konkurentnu Europu

OJ C 467, 15.12.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 467/1


Rezolucija Vijeća o Novom programu vještina za uključivu i konkurentnu Europu

(2016/C 467/01)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

UVAŽAVAJUĆI NOVI KONTEKST POLITIKA u kojemu:

novi načini rada, automatizacije i robotizacije utječu na vrste znanja, vještina i kompetencija potrebnih u svijetu koji je više no ikada kompetitivan, kompleksan i multikulturalan, mnogi gospodarski sektori u procesu su ubrzane tehnološke i strukturne promjene, a digitalna kompetencija i transverzalne vještine postale su neophodne za prevladavanje nedostatka vještinâ i njihove neusklađenosti s potrebama na tržištu rada te za osposobljavanje ljudi za postizanje rezultata i prilagodbu budućim poslovima i društvenim promjenama,

niske razine osnovnih i transverzalnih vještina te digitalne kompetencije mogu ugroziti zapošljivost i aktivno sudjelovanje u društvu,

istodobno su, u većoj ili manjoj mjeri, dijelovi Europe izloženi različitim pojavama, poput duljih perioda niskoga gospodarskog rasta i rasta zapošljavanja koji osobito utječu na mlade, sve starijeg stanovništva, kao i povećanih migracijskih tokova, niskih razina inovacije i novih sigurnosnih rizika,

1.

PRIMA NA ZNANJE Komunikaciju Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija pod naslovom „Novi program vještina za Europu: suradnja na jačanju ljudskog kapitala, zapošljivosti i konkurentnosti” (1); POZDRAVLJA doprinos te Komunikacije zajedničkim naporima usmjerenima na razvoj vještina unutar EU-a te zbližavanju svijeta rada i svijeta obrazovanja te PODSJEĆA da će odgovarajuća tijela Vijeća preispitati pojedinačne prijedloge proizašle iz Novog programa vještina za Europu;

2.

SLAŽE SE da bi, zbog njihove velike važnosti, trebalo istaknuti sljedeće aspekte:

(a)

zadatak je obrazovanja i osposobljavanja da budu priprema ne samo za tržište rada već i da doprinesu socijalnoj uključenosti i koheziji, putem obuhvatnijeg osobnog razvoja pojedinaca i cjeloživotnog učenja, rezultirajući kritički osviještenim, samouvjerenim, aktivnim i neovisnim pojedincem koji je sposoban razumjeti složenost modernog društva i koji je spreman nositi se s ubrzanim promjenama koje su dio tog društva. Važno je ne usmjeriti se isključivo na neposredne potrebe tržišta rada, već se također usredotočiti na one aspekte obrazovanja i osposobljavanja kojima se mogu pokretati inovacije, poduzetništvo i kreativnost, oblikovati sektori, stvarati radna mjesta i nova tržišta, jačati položaj ljudi (osobito najranjivijih), obogatiti demokratski život te omogućiti razvoj angažiranih, talentiranih i aktivnih građana. S obzirom na nedavne tragične događaje povezane s radikalizacijom u pojedinim dijelovima Europe, još bi se neodložnije trebalo usredotočiti na građanske, demokratske i interkulturne kompetencije te na kritičko mišljenje;

(b)

za razvoj širokog raspona kompetencija za život i budući rad učenicima svih dobnih skupina potrebni su izvrsni učitelji, nastavnici i voditelji osposobljavanja. Učitelji, nastavnici i voditelji osposobljavanja mogu potaknuti učenike, pomoći im da steknu složenije i relevantnije znanje, vještine i kompetencije te mogu imati ključnu ulogu u uvođenju novih metoda poučavanja i učenja. Međutim, potrebni su kontinuirani napori kako bi se privuklo, podržalo i zadržalo talent i izvrsnost u nastavničkoj profesiji, i to osiguravanjem odgovarajućeg radnog okružja za učitelje, nastavnike i voditelje osposobljavanja koji bi trebali biti upoznati s najnovijim dostignućima te bi trebali usvojiti otvoren svjetonazorski pristup tehnološkim i društvenim promjenama kojih su svjedoci;

(c)

bolja povezanost obrazovanja i osposobljavanja sa svijetom rada, uz uključenost svih relevantnih dionika, ima jednu od ključnih uloga u oslobađanju potencijala i talenta svih pojedinaca te doprinosi njihovoj boljoj zapošljivosti, integraciji i aktivnom sudjelovanju u društvu; takva povezanost također pomaže osigurati kontinuiranu fleksibilnost obrazovnih sustava i sustava osposobljavanja te njihovo prilagođavanje društvenim promjenama i promjenama na tržištu rada. Također je važno promicati predanost poslodavaca cjeloživotnom učenju svojih zaposlenika;

(d)

stjecanje digitalne kompetencije od rane dobi od ključne je važnosti, no obrazovanjem i osposobljavanjem treba reagirati ne samo na trenutačne potrebe tržišta rada za specifično utvrđenim tehničkim vještinama, već i u skladu s dugoročnim ciljem razvoja fleksibilnog načina razmišljanja i znatiželje, potrebnih za prilagođavanje i stjecanje novih, još nepoznatih vještina, znanja i kompetencija koji će biti potrebni za usmjeravanje tehnološkog razvoja budućnosti;

(e)

provedba mjera navedenih u Novom programu vještina za Europu trebala bi biti usklađena sa strateškim okvirom za europsku suradnju u obrazovanju i osposobljavanju (ET 2020.) jer se njime okuplja sve oblike učenja, u potpunosti poštuje supsidijarnost, nudi korisnu platformu za pružanje potpore politikama država članica te potiče suradnju na razini EU-a, a trebala bi biti usklađena i s drugim relevantnim procesima politika, primjerice s europskim semestrom. Modaliteti usklađivanja na europskoj razini u području obrazovanja, osposobljavanja i vještina, kao i pitanja izvješćivanja, trebali bi biti efikasni i učinkoviti te dogovoreni između država članica i Komisije. Trebalo bi u potpunosti iskoristiti stručnost država članica, na temelju već postojećih struktura;

(f)

trebalo bi razmotriti dostupnost odgovarajućih sredstava EU-a kako bi se osigurala održivost dogovorenih mjera u okviru Novog programa vještina za Europu.

3.

POZIVA Komisiju da prilikom podnošenja daljnjih očekivanih rezultata u okviru Novog programa vještina za Europu uzme u obzir ovu Rezoluciju.


(1)  Dok. 10038/16.


Top