EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1915

Odluka Komisije (EU) 2016/1915 оd 27. listopada 2016. o izmjeni Odluke (EU) 2015/2300 o plaćanju u eurima koje izvršava Ujedinjena Kraljevina za određene rashode koji proizlaze iz sektorskog poljoprivrednog zakonodavstva (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 6807)

C/2016/6807

SL L 296, 1.11.2016, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1915/oj

1.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 296/13


ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/1915

оd 27. listopada 2016.

o izmjeni Odluke (EU) 2015/2300 o plaćanju u eurima koje izvršava Ujedinjena Kraljevina za određene rashode koji proizlaze iz sektorskog poljoprivrednog zakonodavstva

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 6807)

(Vjerodostojan je samo tekst na engleskom jeziku)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008 (1), a posebno njezin članak 108.,

budući da:

(1)

Člankom 108. Uredbe (EU) br. 1306/2013 zahtijeva se od država članica koje nisu prihvatile euro, a odlučile su platiti rashode koji proizlaze iz sektorskog poljoprivrednog zakonodavstva u eurima, umjesto u svojoj nacionalnoj valuti, da poduzmu mjere koje osiguravaju da upotreba eura ne pruža sustavnu prednost u usporedbi s upotrebom nacionalne valute.

(2)

Odlukom Komisije (EU) 2015/2300 (2) o plaćanju u eurima koje izvršava Ujedinjena Kraljevina za određene rashode koji proizlaze iz sektorskog poljoprivrednog zakonodavstva odobrene su takve mjere o kojima je obavijestila Ujedinjena Kraljevina.

(3)

Ujedinjena Kraljevina 25. kolovoza 2016. obavijestila je Komisiju o svojoj namjeri da proširi te mjere na programe potpore koji se odnose na potporu za smanjenje proizvodnje mlijeka i iznimnu potporu za prilagodbu proizvođačima mlijeka i poljoprivrednicima u drugim sektorima stočarstva.

(4)

U skladu s tom obavijesti mjere za sprječavanje sustavne prednosti koja proizlazi iz upotrebe eura umjesto nacionalne valute, donesene prethodnom Odlukom (EU) 2015/2300, trebale bi se primjenjivati i na te programe potpore. Odluku (EU) 2015/2300 trebalo bi na odgovarajući način ovom Odlukom izmijeniti,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Na kraju tablice u Prilogu Odluci (EU) 2015/2300 dodaju se sljedeća dva retka:

„Potpora za smanjenje proizvodnje mlijeka

Delegirana uredba (EU) 2016/1612

Iznimna potpora za prilagodbu proizvođačima mlijeka i poljoprivrednicima u drugim sektorima stočarstva

Delegirana uredba (EU) 2016/1613”

Članak 2.

Ova je Odluka upućena Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. listopada 2016.

Za Komisiju

Phil HOGAN

Član Komisije


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 549.

(2)  Odluka Komisije (EU) 2015/2300 оd 8. prosinca 2015. o plaćanju u eurima koje izvršava Ujedinjena Kraljevina za određene rashode koji proizlaze iz sektorskog poljoprivrednog zakonodavstva (SL L 324, 10.12.2015., str. 35.).


Top