EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1196

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1196 оd 20. srpnja 2016. o izmjeni Prilogâ Odluci 2007/275/EZ o popisu životinja i proizvoda koji podliježu kontroli na graničnim inspekcijskim postajama na temelju direktiva Vijeća 91/496/EEZ i 97/78/EZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 4494) (Tekst značajan za EGP)

C/2016/4494

OJ L 197, 22.7.2016, p. 10–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Implicitno stavljeno izvan snage 32021R0632

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1196/oj

22.7.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 197/10


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/1196

оd 20. srpnja 2016.

o izmjeni Prilogâ Odluci 2007/275/EZ o popisu životinja i proizvoda koji podliježu kontroli na graničnim inspekcijskim postajama na temelju direktiva Vijeća 91/496/EEZ i 97/78/EZ

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 4494)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/496/EEZ od 15. srpnja 1991. o utvrđivanju načela o organizaciji veterinarskih pregleda životinja koje se unose u Zajednicu iz trećih zemalja i o izmjeni direktiva 89/662/EEZ, 90/425/EEZ i 90/675/EEZ (1), a posebno njezin članak 4. stavak 5.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. o utvrđivanju načela organizacije veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja (2), a posebno njezin članak 3. stavak 5.,

budući da:

(1)

Odlukom Komisije 2007/275/EZ (3) propisuje se da se životinje i proizvodi navedeni u njezinu Prilogu I. moraju podvrgnuti veterinarskim pregledima na graničnim inspekcijskim postajama u skladu s direktivama 91/496/EEZ i 97/78/EZ („veterinarski pregledi”). Odlukom Komisije 2007/275/EZ propisuje se i odstupanje od takvih veterinarskih pregleda za određene mješovite proizvode i hranu iz Priloga II. toj Odluci.

(2)

U popisu iz Priloga I. Odluci 2007/275/EZ navode se životinje i proizvodi u skladu s Kombiniranom nomenklaturom („KN”) kako je propisana Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (4). Nadležna tijela država članica upotrebljavaju taj popis kao prvi temelj za odabir pošiljki koje je potrebno podvrgnuti veterinarskim pregledima.

(3)

Od datuma donošenja Odluke 2007/275/EZ oznake KN utvrđene Uredbom (EEZ) br. 2658/87 ažurirane su više puta, a najnovije izmjene utvrđene su Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/1754 (5). Budući da su oznake KN za proizvode životinjskog podrijetla izmijenjene više puta, popis iz Priloga I. Odluci 2007/275/EZ trebalo bi ažurirati kako bi se te izmjene uzele u obzir.

(4)

U nekoliko tarifnih brojeva i oznaka KN iz Priloga I. Odluci 2007/275/EZ proizvodi životinjskog podrijetla čine samo mali dio robe obuhvaćene odgovarajućim tarifnim brojem ili oznakom KN-a. U takvim slučajevima stupac 3. iz prethodno spomenutog popisa odnosi se na primjenjivo veterinarsko zakonodavstvo Unije i u njemu se navode pojedinosti o životinjama i proizvodima koje treba podvrgnuti veterinarskim pregledima. Uzimajući u obzir terminologiju i upućivanja iz ostalog veterinarskog zakonodavstva Unije, ta bi upućivanja u Odluci 2007/275/EZ trebalo ažurirati kako bi bila u skladu s postojećim veterinarskim zakonodavstvom Unije.

(5)

Radi dosljednosti zakonodavstva Unije popis iz Priloga I. Odluci 2007/275/EZ trebalo bi ažurirati kako bi se u obzir uzele izmjene oznaka KN i veterinarskog zakonodavstva Unije. Prilog I. Odluci 2007/275/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mješovite proizvode i hranu iz Priloga II. Odluci 2007/275/EZ nije potrebno podvrgnuti veterinarskim pregledima. Stoga bi trebali biti jasno prepoznatljivi i moraju biti povezani sa svojim oznakama KN. Osim toga, određene mješovite proizvode i hranu trebalo bi izbrisati s popisa iz Priloga II. Odluci 2007/275/EZ. Navedeni popis trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Odluku 2007/275/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilozi Odluci 2007/275/EZ mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova se Odluka primjenjuje od 1. siječnja 2017.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. srpnja 2016.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 268, 24.9.1991., str. 56.

(2)  SL L 24, 30.1.1998., str. 9.

(3)  Odluka Komisije 2007/275/EZ od 17. travnja 2007. o popisu životinja i proizvoda koji podliježu kontroli na graničnim inspekcijskim postajama na temelju direktiva Vijeća 91/496/EEZ i 97/78/EZ (SL L 116, 4.5.2007., str. 9.).

(4)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1754 od 6. listopada 2015. o izmjenama Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 285, 30.10.2015., str. 1.).


PRILOG

Prilozi I. i II. Odluci 2007/275/EZ mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog I. mijenja se kako slijedi:

(a)

u POGLAVLJU 2. tablica se zamjenjuje sljedećom:

„Oznaka KN

Opis proizvoda

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

0201

Meso od životinja vrste goveda, svježe ili rashlađeno

Svi. Međutim, sirovine koje nisu namijenjene ni prikladne za prehranu ljudi nisu obuhvaćene ovom oznakom.

0202

Meso od životinja vrste goveda, smrznuto

Svi. Međutim, sirovine koje nisu namijenjene ni prikladne za prehranu ljudi nisu obuhvaćene ovom oznakom.

0203

Meso svinja, svježe, rashlađeno ili smrznuto

Svi. Međutim, sirovine koje nisu namijenjene ni prikladne za prehranu ljudi nisu obuhvaćene ovom oznakom.

0204

Meso ovaca ili koza, svježe, rashlađeno ili smrznuto

Svi. Međutim, sirovine koje nisu namijenjene ni prikladne za prehranu ljudi nisu obuhvaćene ovom oznakom.

0205 00

Meso konja, magaraca, mula ili mazgi, svježe, rashlađeno ili smrznuto

Svi. Međutim, sirovine koje nisu namijenjene ni prikladne za prehranu ljudi nisu obuhvaćene ovom oznakom.

0206

Jestivi nusproizvodi klanja životinja vrsta goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, mula ili mazgi, svježi, rashlađeni ili smrznuti

Svi Međutim, sirovine koje nisu namijenjene ni prikladne za prehranu ljudi nisu obuhvaćene ovom oznakom.

0207

Meso i jestivi nusproizvodi klanja peradi iz tarifnog broja 0105 , svježi, rashlađeni ili smrznuti

Svi. Međutim, sirovine koje nisu namijenjene ni prikladne za prehranu ljudi nisu obuhvaćene ovom oznakom.

0208

Ostalo meso i jestivi mesni nusproizvodi klanja, svježi, rashlađeni ili smrznuti.

Svi. Međutim, sirovine koje nisu namijenjene ni prikladne za prehranu ljudi nisu obuhvaćene ovom oznakom.

Ovo obuhvaća ostale sirovine za proizvodnju želatine ili kolagena za prehranu ljudi. Obuhvaća svo meso i jestive mesne nusproizvode klanja iz sljedećih podbrojeva:

 

0208 10 (od kunića ili zečeva)

 

0208 30 00 (od primata)

 

0208 40 (od kitova, dupina i pliskavica (sisavaca iz reda Cetacea); morskih krava i moronja (sisavaca iz reda Sirenia); tuljana, morskih lavova i morževa (sisavaca iz podreda Pinnipedia))

 

0208 50 00 (od gmazova, uključujući zmije i kornjače)

 

0208 60 00 (od deva i ostalih kamelida (Camelidae))

 

0208 90 (ostalo: od domaćih golubova, od divljači osim kunića ili zečeva): obuhvaća meso prepelica, sobova ili bilo kojih drugih sisavaca. Obuhvaća žablje krakove iz oznake KN 0208 90 70 .

0209

Svinjska mast, slobodna od mesa, i mast peradi, netopljena niti drukčije ekstrahirana, svježa, rashlađena, smrznuta, soljena, u salamuri, sušena ili dimljena.

Sva, obuhvaća mast i prerađenu mast, kako je opisano u stupcu 2., čak i ako su primjerene samo za industrijsku uporabu (neprikladne za prehranu ljudi).

0210

Meso i jestivi mesni nusproizvodi klanja, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni; jestivo brašno i krupica od mesa ili od nusproizvoda klanja.

Svi, obuhvaća meso, mesne proizvode i ostale proizvode životinjskog podrijetla.

Međutim, sirovine koje nisu namijenjene ni prikladne za prehranu ljudi nisu obuhvaćene ovom oznakom.

Obuhvaća prerađene životinjske bjelančevine i sušene svinjske uši za prehranu ljudi. Čak i kad se te sušene svinjske uši upotrebljavaju kao hrana za životinje, Prilogom Uredbi Komisije (EZ) br. 1125/2006 (*) pojašnjava se da mogu biti obuhvaćene oznakom KN 0210 99 49 . Međutim, sušeni nusproizvodi klanja i svinjske uši neprikladni za prehranu ljudi razvrstani su u 0511 99 85 .

Kosti za prehranu ljudi obuhvaćene su tarifnim brojem 0506 .

Kobasice su obuhvaćene tarifnim brojem 1601 .

Ekstrakti i sokovi od mesa obuhvaćeni su tarifnim brojem 1603 .

Čvarci su obuhvaćeni tarifnim brojem 2301 .

(b)

u POGLAVLJU 5. tablica se mijenja kako slijedi:

i.

unos za tarifni broj 0506 zamjenjuje se sljedećim:

Oznaka KN

Opis proizvoda

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

„0506

Kosti i srž rogova, neobrađeni, odmašćeni, jednostavno pripremljeni (ali neoblikovani), obrađeni kiselinom ili deželatinizirani; prah i otpaci tih proizvoda.

Obuhvaća kosti koje se upotrebljavaju kao žvakalice za pse i kosti za proizvodnju želatine ili kolagena, ako su dobivene od trupova životinja zaklanih za prehranu ljudi.

Koštano brašno za prehranu ljudi obuhvaćeno je tarifnim brojem 0410 .

Posebni zahtjevi za takve proizvode koji nisu namijenjeni za prehranu ljudi utvrđeni su u retku 6. (trofeji divljači), retku 11. (kosti i proizvodi od kostiju (isključujući koštano brašno), rogovi i proizvodi od rogova (isključujući brašno od rogova) te kopita i proizvodi od kopita (isključujući brašno od kopita) za drugu uporabu osim kao hrana za životinje, organsko gnojivo ili poboljšivač tla) i retku 12. (žvakalice za pse) tablice 2. odjeljka 1. poglavlja II. Priloga XIV. Uredbi (EU) br. 142/2011.”

ii.

unos za oznaku KN 0508 00 00 zamjenjuje se sljedećim:

Oznaka KN

Opis proizvoda

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

„ex 0508 00 00

Koralji i slični materijali, neobrađeni ili jednostavno pripremljeni, ali neobrađeni na drugi način; ljušture mekušaca, rakova ili bodljikaša i sipine kosti, neobrađeni ili jednostavno pripremljeni, ali neoblikovani, prah i otpaci tih proizvoda.

Prazne školjke za uporabu kao hrana i uporabu kao sirovina za glukozamin.

Osim toga, obuhvaćene su školjke, uključujući sipine kosti, koje sadržavaju meko tkivo i meso iz članka 10. točke (k) podtočke i. Uredbe (EZ) br. 1069/2009.”

iii.

unos za tarifni broj ex 0511 zamjenjuje se sljedećim:

Oznaka KN

Opis proizvoda

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

„ex 0511

Proizvodi životinjskog podrijetla nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; uginule životinje iz poglavlja 1. ili 3., neprikladne za prehranu ljudi.

Svi, obuhvaća podbrojeve 0511 10 do 0511 99 .

Obuhvaća genetski materijal (sjeme i zametke podrijetlom od životinja poput goveda, ovaca, koza, konja i svinja) i nusproizvode životinjskog podrijetla materijala kategorije 1. i 2. iz članaka 8. i 9. Uredbe (EZ) br. 1069/2009.

Slijede primjeri proizvoda životinjskog podrijetla koji su obuhvaćeni podbrojevima 0511 10 do 0511 99 :

 

0511 10 00 (sjeme goveda)

 

0511 91 (proizvodi od riba ili rakova, mekušaca ili drugih vodenih beskralježnjaka): svi, obuhvaća riblja jaja za valenje, uginule životinje, nusproizvode životinjskog podrijetla za proizvodnju hrane za kućne ljubimce i za farmaceutske i druge tehničke proizvode. Obuhvaća uginule životinje iz poglavlja 3., nejestive ili razvrstane kao neprikladne za prehranu ljudi, na primjer dafnije, poznate kao vodenbuhe, i drugi ostracode i phyllopode, sušeni, za hranjenje akvarijskih riba; obuhvaća mamac za ribe.

 

ex 0511 99 10 (ligamenti ili tetive; obresci i slični otpaci od sirovih koža i krzna).

Veterinarski pregledi nužni su za neobrađene kože iz točke C 2 poglavlja V. Priloga XIII. Uredbi (EU) br. 142/2011, ako je u skladu s člankom 41. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1069/2009.

 

ex 0511 99 31 (sirove prirodne spužve životinjskog podrijetla): svi ako su za prehranu ljudi; ako nisu za prehranu ljudi, samo one namijenjene za hranu za kućne ljubimce. Posebni zahtjevi za prehranu koja nije za ljude utvrđeni su u retku 12. tablice 2. iz odjeljka 1. poglavlja II. Priloga XIV. Uredbi (EU) br. 142/2011.

 

ex 0511 99 39 (osim sirovih prirodnih spužvi životinjskog podrijetla): svi ako su za prehranu ljudi; ako nisu za prehranu ljudi, samo one namijenjene za hranu za kućne ljubimce. Posebni zahtjevi za prehranu koja nije za ljude utvrđeni su u retku 12. tablice 2. iz odjeljka 1. poglavlja II. Priloga XIV. Uredbi (EU) br. 142/2011.

 

0511 99 85 (ostali proizvodi životinjskog podrijetla nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; uginule životinje iz poglavlja 1., neprikladne za prehranu ljudi): svi: zameci, jajne stanice, sjeme i genetski materijal koji nisu obuhvaćeni tarifnim brojem 0511 10 i od vrsta osim goveda razvrstani su u taj tarifni broj. Obuhvaća nusproizvode životinjskog podrijetla za proizvodnju hrane za kućne ljubimce i ostale tehničke proizvode.

Obuhvaća neobrađenu konjsku dlaku, proizvode pčelarstva osim voskova za pčelarstvo ili tehničku uporabu, spermacet za tehničku uporabu, uginule životinje iz poglavlja 1., koje su nejestive ili nisu za prehranu ljudi (na primjer psi, mačke, kukci), životinjski materijal u kojem ključne karakteristike nisu promijenjene i jestiva životinjska krv koja nije dobivena od ribe, za prehranu ljudi.”

(c)

umeće se sljedeće POGLAVLJE 6.:

„POGLAVLJE 6.

Živo drveće i druge biljke; lukovice, korijenje i slično; rezano cvijeće i ukrasno lišće

Opće napomene

Ovo poglavlje obuhvaća micelije gljiva u steriliziranom kompostu životinjskog podrijetla.

Izvadak iz Napomena za pojašnjenje harmoniziranog sustava

0602 90 10 Miceliji gljiva:

Ovaj pojam označava mrežu krhkih vlakana (Thallus ili Mycelium), što ih se često nalazi u zemlji, što žive i rastu na površini raspadajuće životinjske ili biljne tvari u kopreni i razvija se u gljive.

U ovaj se podbroj razvrstava proizvod koji se sastoji iz nepotpuno razvijenih micelija gljiva što su u mikroskopskim veličinama položeni na slojeve žitnih zrna pomiješanih u sterilizirani konjski kompost (mješavinu slame i konjskog gnoja).

Oznaka KN

Opis proizvoda

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

ex 0602 90 10

Miceliji gljiva

Samo ako sadržavaju prerađeni stajski gnoj životinjskog podrijetla, a posebni zahtjevi utvrđeni su u retku 1. tablice 2. iz odjeljka 1. poglavlja II. Priloga XIV. Uredbi (EU) br. 142/2011.”

(d)

u POGLAVLJU 12. naslov se mijenja se kako slijedi:

„Uljano sjemenje i plodovi; razno zrnje, sjemenje i plodovi; industrijsko i ljekovito bilje; slama i stočna hrana”;

(e)

POGLAVLJE 15. mijenja se kako slijedi:

i.

u „Općim napomenama”, u odjeljku s naslovom „Izvadak iz Napomena za pojašnjenje harmoniziranog sustava”, dodaju se sljedeći stavci:

„Tarifni broj 1518 obuhvaća nejestive mješavine ili pripravke životinjskih ili biljnih masti ili ulja ili frakcija različitih masti ili ulja u ovom poglavlju, nespomenute niti uključene na drugom mjestu.

Ovaj dio obuhvaća, među ostalim, korišteno ulje za prženje koje sadržava, na primjer, ulje od repice, sojino ulje i malu količinu životinjske masti, za upotrebu u pripremi hrane za životinje.”;

ii.

tablica se mijenja kako slijedi:

unos za oznaku KN 1505 00 zamjenjuje se sljedećim:

Oznaka KN

Opis proizvoda

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

„1505 00

Mast od vune i masne tvari dobivene od nje (uključujući lanolin).

Svi, mast od vune uvezena kao prerađena mast kako je utvrđeno u Prilogu XIV. Uredbi (EU) br. 142/2011 ili lanolin uvezen kao posredni proizvod kako je utvrđeno u Prilogu XII. Uredbi (EU) br. 142/2011.”

unosi za oznake KN 1518 00 95 i 1518 00 99 zamjenjuju se sljedećim:

Oznaka KN

Opis proizvoda

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

„ex 1518 00 95

Nejestive mješavine ili pripravci od životinjskih ili od životinjskih i biljnih masti i ulja i njihovih frakcija.

Samo pripravci masti ulja dobiveni od životinja, prerađene masti i derivati dobiveni od životinja; uključujući korišteno ulje za kuhanje, namijenjeno za uporabu u okviru područja primjene Uredbe (EZ) br. 1069/2009.

Derivati masti proizvedeni metodom iz točke 1. poglavlja XI. Priloga XIII. Uredbi (EU) br. 142/2011.

ex 1518 00 99

Ostalo

Samo ako je sadržana mast od životinja.”

(f)

u POGLAVLJU 16. unosi u tablici za oznaku KN 1603 00 i tarifne brojeve 1604 i 1605 zamjenjuju se sljedećim:

Oznaka KN

Opis proizvoda

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

„1603 00

Ekstrakti i sokovi od mesa, riba ili rakova, mekušaca ili od drugih vodenih beskralješnjaka.

Svi, obuhvaća mesne ekstrakte i mesne koncentrate, riblje bjelančevine u želatinoznom obliku rashlađene ili smrznute, hrskavicu morskih pasa.

ex 1604

Pripremljena ili konzervirana riba; kavijar i nadomjesci kavijara pripremljeni od ribljih jaja.

Svi, kuhani ili prethodno kuhani kulinarski pripravci koji sadržavaju ribu ili riblje proizvode ili su miješani s njima. Obuhvaća surimi iz oznake KN 1604 20 05 .

Obuhvaća ribu u konzervama i kavijar u konzervama u hermetičnim spremnicima te sushi (uz uvjet da se ne razvrstavaju u oznaku KN u poglavlju 19.).

Tjestenina punjena ribljim proizvodima obuhvaćena je tarifnim brojem 1902 .

Takozvani riblji ražnjići (sirovo riblje meso/kozice s povrćem na drvenom štapiću) razvrstani su u oznaku KN 1604 19 97 .

Za mješovite proizvode vidjeti članke 4. i 6. ove Odluke.

ex 1605

Rakovi, mekušci i drugi vodeni beskralješnjaci, pripremljeni ili konzervirani.

Svi, uključujući potpuno pripremljene ili prethodno pripremljene puževe. Obuhvaća rakove ili druge vodene beskralježnjake, u konzervama, te prašak školjki.

Za mješovite proizvode vidjeti članke 4. i 6. ove Odluke.”

(g)

u POGLAVLJU 17. unosi u tablici za oznaku KN 1702 11 00 zamjenjuju se sljedećim:

Oznaka KN

Opis proizvoda

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

„ex 1702

Ostali šećeri, uključujući kemijski čistu laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu, u krutom stanju; šećerni sirupi bez dodanih aroma ili tvari za bojenje; umjetni med, neovisno o tome je li pomiješan s prirodnim medom ili ne.

Umjetni med, laktoza, mješavine prirodnog i umjetnog meda i mješavine koje sadržavaju laktozu.

Za mješovite proizvode vidjeti članke 4. i 6. ove Odluke.”

(h)

umeće se sljedeće POGLAVLJE 18.:

„POGLAVLJE 18.

Kakao i proizvodi od kakaa

Opće napomene

Ovo poglavlje obuhvaća proizvode životinjskog podrijetla i mješovite proizvode koji sadržavaju prerađene proizvode životinjskog podrijetla.

Napomene uz poglavlje 18. (izvadak iz Napomena uz ovo poglavlje Kombinirane nomenklature (KN) kako je utvrđeno u Prilogu I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87)

Ovo poglavlje ne obuhvaća proizvode navedene u tarifnim brojevima 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 ili 3004.

Oznaka KN

Opis proizvoda

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

ex 1806

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi s kakaom.

Koji sadržavaju proizvode životinjskog podrijetla, na primjer mliječni proizvodi.

Za mješovite proizvode vidjeti članke 4. i 6. ove Odluke.”

(i)

u POGLAVLJU 19. tablica se mijenja se kako slijedi:

i.

unos za tarifni broj 1901 zamjenjuje se sljedećim:

Oznaka KN

Opis proizvoda

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

„ex 1901

Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, krupice, škroba ili sladnog ekstrakta, bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 40 % računano s potpuno odmašćenom osnovom, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; prehrambeni proizvodi od robe iz tarifnih brojeva 0401 do 0404 , bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 5 % računano s potpuno odmašćenom osnovom, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu.

Samo oni koji sadržavaju manje od 20 % proizvoda životinjskog podrijetla, obuhvaća hranu za bebe na bazi mlijeka, nekuhane pizze s dodacima životinjskog podrijetla.

Kulinarski pripravci obuhvaćeni su poglavljima 16. i 21.

Za mješovite proizvode vidjeti članke 4. i 6. ove Odluke.”

ii.

sljedeći unos umeće se nakon unosa za oznaku KN ex 1902 40 i prije oznake KN ex 1904 90 10:

Oznaka KN

Opis proizvoda

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

„ex 1904 10 10

Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem kukuruza.

Samo oni koji sadržavaju manje od 20 % proizvoda životinjskog podrijetla, na primjer oni navedeni u Prilogu Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) br. 443/2013 (**), i koji podliježu veterinarskim pregledima u skladu s člankom 4. točkom (c) ove Odluke.

iii.

unos za tarifni broj ex 1905 zamjenjuje se sljedećim:

Oznaka KN

Opis proizvoda

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

„ex 1905

Pekarski proizvodi.

Obuhvaća pripravke koji sadržavaju manje od 20 % mesa ili ostalih proizvoda životinjskog podrijetla, na primjer:

 

ex 1905 32 91 : vafli ili vafli punjeni mesom ili sirom (na primjer burek);

 

ex 1905 32 99 : vafli ili vafli punjeni proizvodima životinjskog podrijetla osim mesa ili sira;

 

ex 1905 90 : prethodno kuhana ili kuhana pizza ili pita punjena ili prekrivena proizvodima životinjskog podrijetla;

 

ex 1905 90 90 : ako imaju kratki rok trajanja.

Za mješovite proizvode vidjeti članke 4. i 6. ove Odluke.”

(j)

POGLAVLJE 21. mijenja se kako slijedi:

i.

u „Napomenama uz poglavlje 21.” dodaju se sljedeće dodatne napomene:

„Dodatne napomene

5.

Ostali prehrambeni proizvodi pakirani u odmjerene doze poput kapsula, tableta, pastila i pilula, koji su namijenjeni za upotrebu kao dodaci prehrani razvrstavaju se u tarifni broj 2106, osim ako su spomenuti ili uključeni na drugom mjestu.”;

ii.

tablica se mijenja kako slijedi:

unos za tarifni broj ex 2104 zamjenjuje se sljedećim:

Oznaka KN

Opis proizvoda

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

„ex 2104

Juhe i bujoni (temeljci) te pripravci za njih; homogenizirani mješoviti prehrambeni proizvodi.

Obuhvaća pripravke koji sadržavaju proizvode životinjskog podrijetla, uključujući hranu za bebe u spremnicima neto težine koja ne prelazi 250 grama.

Za mješovite proizvode vidjeti članke 4. i 6. ove Odluke.”

unosi za oznaku KN ex 2106 90 92 i ex 2106 90 98 zamjenjuju se sljedećim:

Oznaka KN

Opis proizvoda

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

„ex 2106 90 92

Ostali prehrambeni proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, bez mliječnih masti, saharoze, izoglukoze, glukoze ili škroba ili s masenim udjelom manjim od 1,5 % mliječne masti, 5 % saharoze ili izoglukoze, 5 % glukoze ili škroba.

Obuhvaća prehrambene proizvode (na primjer dodatke hrani) koji sadržavaju proizvode životinjskog podrijetla, na primjer izolate bjelančevine sirutke, kondroitin, glukozamin, kitosan, kalcijev karbonat, pasterizirani slani tekući žumanjak, životinjska ulja (na primjer riblje ulje u kapsulama), s drugim tvarima ili bez njih.

Za mješovite proizvode vidjeti članke 4. i 6. ove Odluke.

ex 2106 90 98

Ostali prehrambeni proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu.

Obuhvaća prehrambene proizvode (na primjer dodatke prehrani, sirni fondue) koji sadržavaju proizvode životinjskog podrijetla, na primjer kondroitin, glukozamin, životinjska ulja (na primjer riblje ulje u kapsulama).

Za mješovite proizvode vidjeti članke 4. i 6. ove Odluke.”

(k)

U POGLAVLJU 22. unos u tablici za oznaku KN ex 2202 90 zamjenjuje se sljedećim:

Oznaka KN

Opis proizvoda

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

„ex 2202 90 91

Ostala bezalkoholna pića, osim voćnih sokova ili sokova od povrća iz tarifnog broja 2009 , s masenim udjelom masnoće dobivene od proizvoda iz tarifnih brojeva 0401 do 0404 manjim od 0,2 %.

Obuhvaća bezalkoholna pića koja sadržavaju prerađene proizvode životinjskog podrijetla, na primjer pića na bazi jogurta sa žitnim pahuljicama, kavu ili čokoladne napitke.

Za mješovite proizvode vidjeti članke 4. i 6. ove Odluke.

ex 2202 90 95

Ostala bezalkoholna pića, osim voćnih sokova ili sokova od povrća iz tarifnog broja 2009 , s masenim udjelom masnoće dobivene od proizvoda iz tarifnih brojeva 0401 do 0404 od 0,2 % ili većim, ali manjim od 2 %.

Obuhvaća bezalkoholna pića koja sadržavaju prerađene proizvode životinjskog podrijetla, na primjer pića na bazi jogurta sa žitnim pahuljicama, kavu ili čokoladne napitke.

Za mješovite proizvode vidjeti članke 4. i 6. ove Odluke.

ex 2202 90 99

Ostala bezalkoholna pića, osim voćnih sokova ili sokova od povrća iz tarifnog broja 2009 , s masenim udjelom masnoće dobivene od proizvoda iz tarifnih brojeva 0401 do 0404 od 2 % ili većim.

Obuhvaća bezalkoholna pića koja sadržavaju prerađene proizvode životinjskog podrijetla, na primjer pića na bazi jogurta sa žitnim pahuljicama, kavu ili čokoladne napitke.

Za mješovite proizvode vidjeti članke 4. i 6. ove Odluke.

ex 2208 70

Likeri i sredstva za okrjepu

Likeri, uključujući jaka alkoholna pića, koji se sastoje od emulzija jakih alkoholnih pića s proizvodima životinjskog podrijetla kao što je žumanjak ili vrhnje.

Za mješovite proizvode vidjeti članke 4. i 6. ove Odluke.”

(l)

u POGLAVLJU 23. unos u tablici za tarifni broj ex 2309 zamjenjuje se sljedećim:

Oznaka KN

Opis proizvoda

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

„ex 2309

Pripravci koje se rabi za prehranu životinja.

Svi, ako sadržavaju proizvode životinjskog podrijetla, osim podbrojeva 2309 90 20 i 2309 90 91 .

Obuhvaća, među ostalim, hranu za pse ili mačke, u pakiranjima za pojedinačnu prodaju (podbroj 2309 10 ), koja sadržava proizvode životinjskog podrijetla te ribu ili topive tvari morskih sisavaca (oznaka KN 2309 90 10 ). Proizvodi za hranidbu životinja, uključujući mješavinu krupica (poput papaka i rogova).

Ovaj tarifni broj obuhvaća tekuće mlijeko, kolostrum i proizvode koji sadržavaju mliječne proizvode, kolostrum ili ugljikohidrate, svi koji nisu za prehranu ljudi, već za hranidbu životinja.

Obuhvaća hranu za kućne ljubimce, žvakalice za pse i mješavine brašna, mješavine mogu uključivati uginule kukce.

Posebni zahtjevi za hranu za kućne ljubimce uključujući žvakalice za pse utvrđeni su u retku 12. tablice 2. iz odjeljka 1. poglavlja II. Priloga XIV. Uredbi (EU) br. 142/2011.

Obuhvaća proizvode od jaja koji nisu za prehranu ljudi i ostale prerađene proizvode životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi.

Posebni zahtjevi za proizvode od jaja utvrđeni su u retku 9. tablice 1. iz odjeljka 1. poglavlja I. Priloga XIV. Uredbi (EU) br. 142/2011.”

(m)

u POGLAVLJU 29. unos u tablici za oznaku KN ex 2932 99 00 zamjenjuje se sljedećim:

Oznaka KN

Opis proizvoda

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

„ex 2922 49

Ostale amino kiseline, osim onih koji sadržavaju više od jedne vrste kisikove skupine, i njihovi esteri; njihove soli.

Samo sirovine životinjskog podrijetla koje se upotrebljavaju kao dodaci prehrani ili kao hrana za životinje.

ex 2925 29 00

Ostali imini i njihovi derivati, osim klordimeforma (ISO); njihove soli.

Kreatin životinjskog podrijetla.

ex 2930

Organski sumporni spojevi.

Određene aminokiseline životinjskog podrijetla:

 

ex 2930 90 13 Cistein i cistin;

 

ex 2930 90 16 Derivati cisteina i cistina.

ex 2932 99 00

Ostali heterociklički spojevi samo s heteroatomom ili heteroatomima kisika.

Samo ako su životinjskog podrijetla, na primjer glukozamin, glukozamin-6-fosfat i njihovi sulfati.

ex 2942 00 00

Ostali organski spojevi

Samo ako su životinjskog podrijetla.”

(n)

u POGLAVLJU 30. tablica se mijenja se kako slijedi:

i.

unos za oznaku KN 3001 90 91 zamjenjuje se sljedećim:

Oznaka KN

Opis proizvoda

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

„ex 3001 90 91

Životinjske tvari pripremljene za terapijsku ili profilaktičku uporabu: heparin i njegove soli.

Svi proizvodi životinjskog podrijetla koji su namijenjeni daljnjoj obradi u skladu s člankom 34. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1069/2009 radi usklađivanja s definicijama utvrđenima u članku 33. točkama (a) do (f) te Uredbe.”

ii.

unos za oznaku KN ex 3002 10 99 zamjenjuje se sljedećim:

Oznaka KN

Opis proizvoda

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

„ex 3002 10 98

Ostale krvne frakcije i imunološki proizvodi, neovisno jesu li modificirani ili dobiveni biotehnološkim postupcima ili ne.

Samo materijal dobiven od životinja.”

(o)

u POGLAVLJU 31. unos u tablici za oznaku KN ex 3101 00 00 zamjenjuje se sljedećim:

Oznaka KN

Opis proizvoda

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

„ex 3101 00 00

Gnojiva životinjskog ili biljnog podrijetla, neovisno jesu li pomiješana ili kemijski obrađena ili ne; gnojiva proizvedena miješanjem ili kemijskom obradom proizvoda životinjskog ili biljnog podrijetla.

Samo proizvodi dobiveni od životinja u nepromijenjenom obliku.

Obuhvaća guano, ali mineralizirani guano je isključen.

Obuhvaća stajski gnoj pomiješan s prerađenom životinjskom bjelančevinom, ako se upotrebljava kao gnojivo, ali isključene su mješavine stajskog gnoja i kemikalija koje se upotrebljavaju kao gnojivo (vidjeti tarifni broj 3105 , koji obuhvaća samo mineralna ili kemijska gnojiva).

Posebni zahtjevi za stajski gnoj, prerađeni stajski gnoj ili prerađene proizvode od stajskog gnoja utvrđeni su u retku 1. tablice 2. iz odjeljka 1. poglavlja II. Priloga XIV. Uredbi (EU) br. 142/2011.

ex 3105 10 00

Roba iz ovog poglavlja u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima bruto mase ne veće od 10 kg.

Samo gnojiva koja sadržavaju proizvode životinjskog podrijetla.

Posebni zahtjevi za stajski gnoj, prerađeni stajski gnoj ili prerađene proizvode od stajskog gnoja utvrđeni su u retku 1. tablice 2. iz odjeljka 1. poglavlja II. Priloga XIV. Uredbi (EU) br. 142/2011.”

(p)

umeću se sljedeća POGLAVLJA 32. i 33.:

„POGLAVLJE 32.

Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati; bojila, pigmenti i druge tvari za bojenje; boje i lakovi; kitovi i druge mase za brtvljenje; tiskarske boje i tinte

Oznaka KN

Opis proizvoda

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

ex 3204

Sintetička organska bojila, neovisno jesu li kemijski određena ili ne; pripravci na osnovi sintetičkih organskih bojila navedeni u napomeni 3 uz ovo poglavlje; sintetički organski proizvodi vrsta koje se rabi kao sredstva za fluorescentno izbjeljivanje ili kao luminofori, neovisno jesu li kemijski određeni ili ne.

Samo disperzije boja na osnovi mliječne masti koje se upotrebljavaju u proizvodnji hrane ili hrane za životinje.

POGLAVLJE 33.

Eterična ulja i rezinoidi; parfumerijski, kozmetički ili toaletni proizvodi

Oznaka KN

Opis proizvoda

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

ex 3302

Smjese mirisnih tvari i smjese (uključujući alkoholne otopine) na osnovi jedne ili više tih tvari, vrsta koje se rabi kao sirovine u industriji; ostali pripravci na osnovi mirisnih tvari koje se rabi u proizvodnji pića.

Samo poboljšivači okusa na osnovi mliječne masti koji se upotrebljavaju kao hrana ili hrana za životinje.”

(q)

u POGLAVLJU 35. tablica se mijenja se kako slijedi:

i.

unos za oznaku KN ex 3503 00 zamjenjuje se sljedećim:

Oznaka KN

Opis proizvoda

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

„3503 00

Želatina (uključujući želatinu u pravokutnim [uključujući kvadratnim] listovima, neovisno je li površinski obrađena ili obojana ili ne) i derivati želatine; ljepilo iz ribljih mjehura; ostala ljepila životinjskog podrijetla, osim kazeinskih ljepila iz tarifnog broja 3501 .

Obuhvaća želatinu za prehranu ljudi i za prehrambenu industriju.

Želatina razvrstana u tarifni broj 3913 (skrućene bjelančevine) i 9602 (obrađena, nestvrdnuta želatina i proizvodi od nestvrdnute želatine), na primjer prazne kapsule koje se ne upotrebljavaju kao hrana ili za prehranu životinja isključene su iz veterinarskih pregleda.

Posebni zahtjevi utvrđeni su u retku 5. tablice 1. iz odjeljka 1. poglavlja I. Priloga XIV. Uredbi (EU) br. 142/2011 za želatinu i hidrolizirane bjelančevine koje nisu za prehranu ljudi te u odjeljku 11. poglavlja II. Priloga XIV. navedenoj Uredbi za fotoželatinu.”

ii.

dodaje se sljedeći unos:

Oznaka KN

Opis proizvoda

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

„ex 3507 90 90

Ostali enzimi osim sirišta i njegovih koncentrata ili lipoproteinske lipaze ili aspergilne alkalne proteaze.

Samo ako su životinjskog podrijetla i upotrebljavaju se u prehrambenoj industriji, na primjer pepsin ili enzimi s 45 % laktoze.”

(r)

POGLAVLJE 38. mijenja se kako slijedi:

i.

sljedeće Napomene umeću se nakon naslova i prije tablice:

„Napomene uz poglavlje 38. (izvadak iz Napomena uz ovo poglavlje Kombinirane nomenklature (KN) kako je utvrđeno u Prilogu I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87)

4.

U cijeloj se nomenklaturi pod pojmom „gradski otpad” podrazumijeva otpad vrsta koje se prikuplja iz kućanstava, hotela, restorana, bolnica, prodavaonica, ureda itd., otpad nastao pri uređenju i asfaltiranju putova te otpad nastao izgradnjom ili rušenjem građevina. Gradski otpad općenito sadržava različite vrste materijala kao što su plastične mase, guma, drvo, papir, tekstil, staklo, kovine, prehrambene proizvode, odbačeno pokućstvo i druge oštećene ili odbačene proizvode. ….”;

ii.

tablica se mijenja kako slijedi:

unosi za oznake KN 3822 00 00 i ex 3825 10 00 zamjenjuju se sljedećima:

Oznaka KN

Opis proizvoda

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

„ex 3822 00 00

Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi, pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi, neovisno jesu li na podlozi ili ne, osim onih iz tarifnog broja 3002 ili 3006 ; certificirani referentni materijali.

Dobiveni samo od proizvoda životinjskog podrijetla, osim medicinskih proizvoda kako su definirani u članku 1. stavku 2. točki (a) Direktive Komisije 93/42/EEZ (***) i in vitro dijagnostičih medicinskih proizvoda kako su definirani u članku 1. stavku 2. točki (b) Direktive 98/79/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (****).

ex 3825 10 00

Gradski otpad.

Samo ugostiteljski otpad koji sadržava proizvode životinjskog podrijetla, ako ulazi u područje primjene članka 2. stavka 2. točke (g) Uredbe (EZ) br. 1069/2009, osim ugostiteljskog otpada koji potječe izravno iz prijevoznih sredstava u međunarodnom prometu i koji se odlaže u skladu s člankom 12. točkom (d) iste Uredbe.

Korišteno ulje za kuhanje namijenjeno za uporabu u okviru područja primjene Uredbe (EZ) br. 1069/2009, na primjer za organska gnojiva ili bioplin, može biti obuhvaćeno ovom oznakom KN.

unos za oznaku KN 3826 00 briše se;

(s)

u POGLAVLJU 39. tablica se mijenja se kako slijedi:

i.

unos za oznaku KN ex 3913 90 00 u tablici zamjenjuje se sljedećim:

Oznaka KN

Opis proizvoda

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

„ex 3913 90 00

Ostali prirodni polimeri (osim alginske kiseline, njezinih soli i estera) i modificirani prirodni polimeri (na primjer skrućene bjelančevine, kemijski derivati prirodnog kaučuka), nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, u primarnim oblicima.

Dobiveni samo od proizvoda životinjskog podrijetla, na primjer hondroitin sulfat, hitosan, stvrdnuta želatina.”

ii.

dodaju se sljedeći unosi:

Oznaka KN

Opis proizvoda

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

„ex 3926 90 92

Ostali proizvodi od plastičnih masa i proizvodi od ostalih materijala iz tarifnih brojeva 3901 do 3914 izrađeni od listova.

Prazne kapsule od stvrdnute želatine za prehranu životinja; posebni zahtjevi utvrđeni su u retku 5. tablice 1. iz odjeljka 1. poglavlja I. Priloga XIV. Uredbi (EU) br. 142/2011.

ex 3926 90 97

Ostali proizvodi od plastičnih masa i proizvodi od ostalih materijala iz tarifnih brojeva 3901 do 3914 , osim onih izrađenih od listova.

Prazne kapsule od stvrdnute želatine za prehranu životinja; posebni zahtjevi utvrđeni su u retku 5. tablice 1. iz odjeljka 1. poglavlja I. Priloga XIV. Uredbi (EU) br. 142/2011.”

(t)

nakon POGLAVLJA 67. umeće se sljedeće POGLAVLJE 71.:

„POGLAVLJE 71.

Prirodni ili kultivirani biseri, dragulji ili poludragulji, plemenite kovine, kovine platirane plemenitim kovinama i proizvodi od njih; imitacije draguljarskih proizvoda; kovani novac

Mišljenje o razvrstavanju u Harmonizirani sustav 7101.21/1: Kamenice neprikladne za prehranu ljudi, koje sadržavaju jedan kultivirani biser ili više njih, očuvane u salamuri i pakirane u hermetičke metalne spremnike.

Oznaka KN

Opis proizvoda

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

ex 7101 21 00

Neobrađeni kultivirani biseri.

Obuhvaća kamenice neprikladne za prehranu ljudi, koje sadržavaju jedan kultivirani biser ili više njih, očuvane u salamuri ili na različite načine i pakirane u hermetičke metalne spremnike.

Neobrađeni kultivirani biseri kako je utvrđeno u odjeljku 2. poglavlju IV. Priloga XIV. Uredbi (EU) br. 142/2011, osim ako su isključeni iz područja primjene Uredbe (EZ) br. 1069/2009 kako je predviđeno člankom 2. stavkom 2. točkom (f) te Uredbe.”

(u)

nakon POGLAVLJA 95. umeće se sljedeće POGLAVLJE 96.:

„POGLAVLJE 96.

Razni gotovi proizvodi

Oznaka KN

Opis proizvoda

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

ex 9602 00 00

Obrađena, nestvrdnuta želatina (osim želatine iz tarifnog broja 3503 ) i proizvodi od nestvrdnute želatine.

Prazne kapsule od stvrdnute želatine za hranu ili za prehranu životinja; posebni zahtjevi utvrđeni su u retku 5. tablice 1. iz odjeljka 1. poglavlja I. Priloga XIV. Uredbi (EU) br. 142/2011. za prehranu životinja.”

(v)

POGLAVLJE 99. zamjenjuje se sljedećim:

„POGLAVLJE 99.

Posebne oznake Kombinirane nomenklature

Potpoglavlje II.

Statističke oznake za određena specifična kretanja roba

Opće napomene

Ovo poglavlje obuhvaća životinje, hranu životinjskog podrijetla, mješovite proizvode i nusproizvode životinjskog podrijetla podrijetlom iz trećih zemalja i dostavljene plovilima i zrakoplovima u Europskoj uniji u okviru carinskog postupka za provoz (T1). Izuzeće od zahtjeva Europske unije za javno zdravlje pri uvozu primjenjuje se na hranu životinjskog podrijetla i mješovite proizvode koji se dostavljaju plovilima i zrakoplovima u skladu s člankom 13. stavkom 3. Direktive 97/78/EZ, s privremenim smještajem u odobrenim slobodnim zonama, slobodnim ili carinskim skladištima ili bez njega.

Oznaka KN

Opis proizvoda

Kvalifikacija i objašnjenje

(1)

(2)

(3)

ex 9930 24 00

Roba iz poglavlja KN 1. do 24. dostavljena plovilima i zrakoplovima.

Hrana životinjskog podrijetla, uključujući mješovite proizvode, namijenjena opskrbi brodova kako je predviđeno člancima 12. i 13. Direktive 97/78/EZ.

ex 9930 99 00

Roba razvrstana drugdje dostavljena plovilima i zrakoplovima.

Hrana životinjskog podrijetla, uključujući mješovite proizvode, namijenjena opskrbi brodova kako je predviđeno člancima 12. i 13. Direktive 97/78/EZ.”

2.

Prilog II. zamjenjuje se sljedećim tekstom:

„PRILOG II.

Popis mješovitih proizvoda i hrane koji ne podliježu veterinarskim pregledima iz članka 6. stavka 1. točke (b) ove Odluke

U ovom se popisu navode mješoviti proizvodi i hrana u skladu s nomenklaturom robe koja se upotrebljava u Uniji koji se ne moraju podvrgnuti veterinarskim pregledima na graničnoj inspekcijskoj postaji.

Napomene koje se odnose na tablicu:

Stupac (1) – Oznaka KN

U ovom se stupcu navodi oznaka KN. KN, utvrđena Uredbom (EEZ) br. 2658/87, temelji se na međunarodnom Harmoniziranom sustavu nazivlja i brojčanog označavanja robe (HS) koji je sastavilo Vijeće za carinsku suradnju, sada Svjetska carinska organizacija (WCO), i koji je donijela međunarodna konvencija, sklopljena u Bruxellesu 14. lipnja 1983. i odobrena u ime Europske ekonomske zajednice Odlukom 87/369/EEZ („Konvencija o HS-u”). KN preuzima tarifne brojeve i podbrojeve HS-a do šest znamenki, s tim da samo sedma i osma brojka čine daljnje podbrojeve specifične za njih.

Ako se koristi četveroznamenkasta oznaka: ako nije drukčije određeno, svi mješoviti proizvodi i hrana koji imaju prefiks ili su određeni s te četiri znamenke ne moraju biti podvrgnuti veterinarskim pregledima na graničnoj inspekcijskoj postaji.

Ako samo određeni proizvodi pod četveroznamenkastom, šesteroznamenkastom ili osmeroznamenkastom oznakom sadržavaju proizvode životinjskog podrijetla i ako u KN-u ne postoji nikakva određena potpodjela pod tom oznakom, oznaka se označava s Ex (na primjer ex 2001 90 65: veterinarski pregledi ne zahtijevaju se za proizvode navedene u stupcu (2)).

Stupac (2) – Objašnjenje

U ovom se stupcu iznose pojedinosti o mješovitim proizvodima i hrani obuhvaćenima odstupanjem od veterinarskih pregleda na graničnim inspekcijskim postajama. Službeni veterinari na graničnim inspekcijskim postajama moraju procijeniti i utvrditi, kada je to potrebno, sastojke mješovitih proizvoda i hrane te odrediti je li proizvod životinjskog podrijetla koji sadržavaju mješoviti proizvod i hrana dostatno prerađen da više ne zahtjeva veterinarske preglede predviđene zakonodavstvom Unije.

Oznaka KN

Objašnjenje

(1)

(2)

1704 , 1806 20 , 1806 31 , 1806 32 , 1806 90 11 , 1806 90 19 , 1806 90 31 , 1806 90 39 , 1806 90 50

Slastice (uključujući slatkiše) i čokolada, s manje od 50 % prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja i obrađeni kako je predviđeno u članku 6. stavku 1. točki (a) ove Odluke.

1902 19 , 1902 30 , 1902 40

Tjestenina i rezanci koji nisu miješani niti punjeni prerađenim proizvodom od mesa; s manje od 50 % prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja i obrađeni kako je predviđeno u članku 6. stavku 1. točki (a) ove Odluke.

1905 10 , 1905 20 , 1905 31 , 1905 32 , 1905 40 , 1905 40 10 , 1905 90 10 , 1905 90 20 , 1905 90 30 , 1905 90 45 , 1905 90 55 , 1905 90 60 , ex 1905 90 90 ;

Kruh, kolači, keksi, vafli i oblate, dvopek, tostirani kruh i slični preprečeni proizvodi; s manje od 20 % prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja i obrađeni kako je predviđeno u članku 6. stavku 1. točki (a) ove Odluke.

1905 90 obuhvaća samo suhe i prhke proizvode.

ex 2001 90 65 , ex 2005 70 00

ex 1604

Punjene masline koje sadržavaju manje od 20 % ribe

Punjene masline koje sadržavaju više od 20 % ribe

ex 2104 10 i ex 2104 20

Koncentrati juhe i poboljšivači okusa pakirani za krajnjeg potrošača, s manje od 50 % ribljih ulja, praha ili ekstrakata i obrađeni kako je predviđeno u članku 6. stavku 1. točki (a) ove Odluke.

ex 2106 10 , ex 2106 90

Dodaci hrani pakirani za krajnjeg potrošača, koji sadržavaju manje količine (ukupno manje od 20 %) prerađenih proizvoda životinjskog podrijetla (uključujući glukozamin, kondroitin i/ili kitosan) osim mesnih proizvoda.”


(*)  Uredba Komisije (EZ) br. 1125/2006 od 21. srpnja 2006. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu (SL L 200, 22.7.2006., str. 3.).”;

(**)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 443/2013 od 7. svibnja 2013. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu (SL L 130, 15.5.2013., str. 17.).”;

(***)  Direktiva Vijeća 93/42/EEZ od 14. lipnja 1993. o medicinskim proizvodima (SL L 169, 12.7.1993., str. 1.).

(****)  Direktiva 98/79/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 1998. o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima (SL L 331, 7.12.1998., str. 1.).”,


Top