EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1136

Odluka Vijeća (ZVSP) 2016/1136 od 12. srpnja 2016. o ažuriranju popisa osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Odluke (ZVSP) 2015/2430

OJ L 188, 13.7.2016, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/01/2017; stavljeno izvan snage 32017D0154 . Latest consolidated version: 23/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1136/oj

13.7.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 188/21


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2016/1136

od 12. srpnja 2016.

o ažuriranju popisa osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Odluke (ZVSP) 2015/2430

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

Vijeće je 27. prosinca 2001. donijelo Zajedničko stajalište 2001/931/ZVSP (1).

(2)

Vijeće je 21. prosinca 2015. donijelo Odluku (ZVSP) 2015/2430 (2) o ažuriranju popisa osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP („popis”).

(3)

U skladu s člankom 1. stavkom 6. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP potrebno je redovito preispitivati imena osoba, skupina i subjekata navedenih na popisu kako bi se osiguralo postojanje razloga za zadržavanje imena na popisu.

(4)

U ovoj je Odluci naveden rezultat preispitivanja koje je Vijeće provelo u vezi s osobama, skupinama i subjektima na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP.

(5)

Vijeće se uvjerilo da su nadležna tijela, kako su navedena u članku 1. stavku 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP, donijela odluke u pogledu svih osoba, skupina i subjekata navedenih na popisu o tome da su oni bili uključeni u teroristička djela u smislu članka 1. stavaka 2. i 3. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP. Vijeće je zaključilo da bi se na osobe, skupine i subjekte na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP trebale i dalje primjenjivati posebne mjere ograničavanja predviđene u navedenom zajedničkom stajalištu.

(6)

Popis bi trebalo na odgovarajući način ažurirati, a Odluku (ZVSP) 2015/2430 trebalo bi staviti izvan snage,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Popis osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP naveden je u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Odluka (ZVSP) 2015/2430 stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. srpnja 2016.

Za Vijeće

Predsjednik

P. KAŽIMÍR


(1)  Zajedničko stajalište Vijeća 2001/931/ZVSP od 27. prosinca 2001. o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma (SL L 344, 28.12.2001., str. 93.).

(2)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2015/2430 od 21. prosinca 2015. o ažuriranju popisa osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuju članci 2., 3. i 4. Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP o primjeni posebnih mjera u borbi protiv terorizma i o stavljanju izvan snage Odluke (ZVSP) 2015/1334 (SL L 334, 22.12.2015., str. 18.).


PRILOG

POPIS OSOBA, SKUPINA I SUBJEKATA IZ ČLANKA 1.

I.   OSOBE

1.

ABDOLLAHI Hamed (također poznat kao Mustafa Abdullahi), rođen 11. kolovoza 1960. u Iranu. Putovnica: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, rođen u Al Ihsi (Saudijska Arabija), državljanin Saudijske Arabije.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, rođen 16.10.1966. u Tarutu (Saudijska Arabija), državljanin Saudijske Arabije.

4.

ARBABSIAR Manssor (također poznat kao Mansour Arbabsiar), rođen 6. ili 15. ožujka 1955. u Iranu. Državljanin Irana i SAD-a. Putovnica: C2002515 (Iran); Putovnica: 477845448 (SAD). Br. nacionalne osobne isprave: 07442833, vrijedi do 15. ožujka 2016. (vozačka dozvola SAD-a).

5.

BOUYERI, Mohammed (također poznat kao Abu ZUBAIR, također poznat kao SOBIAR, također poznat kao Abu ZOUBAIR), rođen 8.3.1978. u Amsterdamu (Nizozemska) – član skupine „Hofstadgroep”.

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (također poznat kao GARBAYA, Ahmed, također poznat kao SA-ID, također poznat kao SALWWAN, Samir), Libanon, rođen 1963. u Libanonu, državljanin Libanona.

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (također poznat kao ALI, Salem, također poznat kao BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, također poznat kao HENIN, Ashraf Refaat Nabith, također poznat kao WADOOD, Khalid Adbul), rođen 14.4.1965. ili 1.3.1964. u Pakistanu, br. putovnice 488555.

8.

SHAHLAI Abdul Reza (također poznat kao Abdol Reza Shala'i, također poznat kao Abd-al Reza Shalai, također poznat kao Abdorreza Shahlai, također poznat kao Abdolreza Shahla'i, također poznat kao Abdul-Reza Shahlaee, također poznat kao Hajj Yusef, također poznat kao Haji Yusif, također poznat kao Hajji Yasir, također poznat kao Hajji Yusif, također poznat kao Yusuf Abu-al-Karkh), rođen oko 1957. u Iranu. Adrese: 1. Kermanshah, Iran; 2. Vojna baza Mehran, provincija Ilam, Iran.

9.

SHAKURI Ali Gholam, rođen oko 1965. u Teheranu, Iran.

10.

SOLEIMANI Qasem (također poznat kao Ghasem Soleymani, također poznat kao Qasmi Sulayman, također poznat kao Qasem Soleymani, također poznat kao Qasem Solaimani, također poznat kao Qasem Salimani, također poznat kao Qasem Solemani, također poznat kao Qasem Sulaimani, također poznat kao Qasem Sulemani), rođen 11. ožujka 1957. u Iranu. Iranski državljanin. Putovnica: 008827 (iranska diplomatska putovnica), izdana 1999. Položaj: general bojnik.

II.   SKUPINE I SUBJEKTI

1.

„Abu Nidal Organisation” – „ANO” (Organizacija Abu Nidal) (također poznata kao „Fatah Revolutionary Council” (Revolucionarno vijeće Fataha), također poznata kao „Arab Revolutionary Brigades” (Arapske revolucionarne brigade), također poznata kao „Black September” (Crni rujan), također poznata kao „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims” (Revolucionarna organizacija socijalističkih muslimana).

2.

„Al-Aqsa Martyrs' Brigade” (Brigada mučenika Al-Aqse).

3.

„Al-Aqsa e.V.”

4.

„Babbar Khalsa”.

5.

„Communist Party of the Philippines” (Komunistička partija Filipina), uključujući „New People's Army” (Nova narodna vojska) – „NPA”, Filipini.

6.

„Gama'a al Islamiyya” (također poznata kao „Al-Gama'a al-Islamiyya”) („Islamic Group” – „IG”), (Islamistička grupa – „IG”).

7.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” („Great Islamic Eastern Warriors Front”) („Fronta ratnika velikog islamskog istoka”).

8.

„Hamas”, uključujući „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.

9.

„Vojno krilo Hizballah” (također poznato kao „Vojno krilo Hezbollah”, također poznato kao„Vojno krilo Hizbullah”, također poznato kao „Vojno krilo Hizbollah”, također poznato kao „Vojno krilo Hezballah”, također poznato kao „Vojno krilo Hisbollah”, također poznato kao „Vojno krilo Hizbu'llah”, također poznato kao „Vojno krilo Hizb Allah”, također poznato kao „Jihad Council” (Vijeće džihada) (kao i sve jedinice koje su mu podređene, uključujući Organizaciju za vanjsku sigurnost)).

10.

„Hizbul Mujahideen” — „HM”

11.

„Hofstadgroep”.

12.

„Khalistan Zindabad Force” – „KZF” (Snage Khalistan Zindabad).

13.

„Kurdistan Workers' Party” (Kurdistanska radnička stranka) – „PKK” (također poznata kao „KADEK”, također poznata kao „KONGRA-GEL”).

14.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam” (Oslobodilački tigrovi tamilskog Eelama) – „LTTE”.

15.

„Ejército de Liberación Nacional” („National Liberation Army”) (Nacionalna oslobodilačka vojska).

16.

„Palestinian Islamic Jihad” (Palestinski islamski džihad) – „PIJ”.

17.

„Popular Front for the Liberation of Palestine” (Narodna fronta za oslobođenje Palestine) – „PFLP”.

18.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command” (Narodna fronta za oslobođenje Palestine – Glavni stožer) (također poznata kao „PFLP – General Command” (PFLP – Glavni stožer)).

19.

„Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” – „FARC” („Revolutionary Armed Forces of Colombia”) (Revolucionarne oružane snage Kolumbije).

20.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – „DHKP/C” (također poznata kao „Devrimci Sol”) („Revolutionary Left”) (Revolucionarna ljevica), (također poznata kao „Dev Sol”) („Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party”) (Narodna oslobodilačka revolucionarna vojska/fronta/stranka).

21.

„Sendero Luminoso” – „SL” („Shining Path”) (Osvijetljeni put).

22.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” (također poznata kao „Kurdistan Freedom Falcons” – Kurdistanski sokoli slobode, također poznata kao „Kurdistan Freedom Hawks” – Kurdistanski jastrebovi slobode).


Top