EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0787

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/787 оd 18. svibnja 2016. o utvrđivanju prioritetnog popisa aditiva sadržanih u cigaretama i duhanu za samostalno motanje na koje se primjenjuju pooštrene obveze izvješćivanja (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 2923) (Tekst značajan za EGP)

C/2016/2923

SL L 131, 20.5.2016, p. 88–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/787/oj

20.5.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 131/88


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/787

оd 18. svibnja 2016.

o utvrđivanju prioritetnog popisa aditiva sadržanih u cigaretama i duhanu za samostalno motanje na koje se primjenjuju pooštrene obveze izvješćivanja

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 2923)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda i o stavljanju izvan snage Direktive 2001/37/EZ (1), a posebno njezin članak 6. stavak 1.,

budući da:

(1)

Člankom 6. stavkom 1. Direktive 2014/40/EU predviđa se da Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuje i ažurira prioritetni popis aditiva sadržanih u cigaretama i duhanu za samostalno motanje. Istim se člankom utvrđuje pooštrena obveza izvješćivanja za aditive s prioritetnog popisa. Države članice trebaju od proizvođača i uvoznika cigareta i duhana za samostalno motanje zahtijevati da provedu opsežne studije u pogledu aditiva sadržanih u tim proizvodima koji su uvršteni na prioritetni popis.

(2)

Prioritetni popis trebalo bi sastaviti na temelju raspoloživih podataka koji upućuju na to da bi aditiv mogao doprinijeti toksičnosti, svojstvu stvaranja ovisnosti ili kancerogenim, mutagenim ili reproduktivno-toksičnim svojstvima („CMR svojstva”) cigareta i duhana za samostalno motanje, rezultirati svojstvenom aromom ili olakšavati udisanje ili unos nikotina.

(3)

Aditivi utvrđeni na tom popisu trebali bi biti i među najčešće korištenim aditivima u cigaretama i duhanu za samostalno motanje, kako se izvješćuje u skladu s člankom 5. Direktive 2014/40/EU. Budući da obveze izvješćivanja iz članka 5. proizvode učinke tek kad se Direktiva 2014/40/EU počne primjenjivati, primjereno je utvrditi prvi popis tvari na temelju podataka primljenih od država članica u skladu s Direktivom 2001/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(4)

Pri utvrđivanju prioritetnih aditiva koje je potrebno popisati uzeto je u obzir i znanstveno mišljenje Znanstvenog odbora za pojavu i prepoznavanje novih prijetnji po zdravlje (SCENIHR) (3).

(5)

Aditivi se mogu pojaviti u više različitih oblika. Radi lakšeg utvrđivanja aditiva primjereno je za svaki popisani aditiv navesti njegovu kemijsku formulu, ako je to primjenjivo, te CAS (Chemical Abstracts Service) brojeve različitih oblika u kojima se aditivi mogu naći u duhanskim proizvodima.

(6)

Pri ispunjavanju svoje obveze osiguravanja da proizvođači i uvoznici cigareta i duhana za samostalno motanje dostave opsežne studije o popisanim aditivima države članice trebale bi moći zahtijevati da se te studije predstave u jedinstvenom formatu i s pomoću jedinstvene metodologije. Koordiniranim pristupom izradi i predstavljanju tih studija olakšala bi se analiza podataka te osigurala usporedivost. Kako bi se osiguralo da države članice imaju dovoljno vremena za izradu protokola studija, a da se istodobno ne ograničava vrijeme koje je na raspolaganju proizvođačima i uvoznicima za provedbu tih studija, ova bi se Odluka trebala primjenjivati tek od 1. siječnja 2017. Stoga bi se, u skladu s člankom 6. stavkom 4. Direktive 2014/40/EU, od proizvođača i uvoznika trebalo zahtijevati samo da dostave izvješća na temelju pooštrenih obveza izvješćivanja u pogledu prvog skupa utvrđenih aditiva do 1. srpnja 2018.

(7)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem odbora iz članka 25. Direktive 2014/40/EU,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Predmet

Prioritetni popis aditiva iz članka 6. Direktive 2014/40/EU utvrđuje se u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Primjena

Ova se Odluka primjenjuje od 1. siječnja 2017.

Članak 3.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. svibnja 2016.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 127, 29.4.2014., str. 1.

(2)  Direktiva 2001/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2001. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih proizvoda (SL L 194, 18.7.2001., str. 26.).

(3)  SCENIHR: Additives used in tobacco products („Aditivi koji se upotrebljavaju u duhanskim proizvodima”), 25. siječnja 2016. http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/opinions/index_en.htm


PRILOG

Prioritetni popis aditiva sadržanih u cigaretama i duhanu za samostalno motanje na koje se primjenjuju pooštrene obveze izvješćivanja

Aditiv

Kemijska formula

(ako je primjenjivo)

CAS broj koji se primjenjuje na tvar (popis nije iscrpan)

Rogačeva mahuna

 

9000-40-2, 84961-45-5

Kakao

 

84649-99-0, 84649-99-3, 95009-22-6, 8002-31-1

Diacetil

C4H6O2

431-03-8

Grozdasta piskavica/grčka djetelina

 

68990-15-8, 977018-53-3, 84625-40-1

Smokva

 

90028-74-3

Geraniol

C10H18O

106-24-1, 8000-46-2

Glicerol

C3H8O3

56-81-5

Gvajakol

C6H4(OH)(OCH3)

90-05-1

Guar guma

 

9000-30-0

Slatki korijen

 

68916-91-6

Maltol

C6H6O3

118-71-8

Mentol

C10H20O

2216-51-5, 15356-60-2, 89-78-1, 1490-04-6, 8006-90-4, 68606-97-3, 84696-51-5, 8008-79-5

Propilen glikol

C3H8O2

57-55-6

Sorbitol

C6H14O6

50-70-4

Titanijev dioksid

TiO2

13463-67-7, 1317-70-0


Top