EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0361

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/361 оd 10. ožujka 2016. o izmjeni Priloga I. Odluci 2004/211/EZ u pogledu unosa za Kinu na popisu trećih zemalja i njihovih dijelova iz kojih je dopušten uvoz u Uniju živih kopitara i sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 1450) (Tekst značajan za EGP)

C/2016/1450

OJ L 67, 12.3.2016, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; Implicitno stavljeno izvan snage 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/361/oj

12.3.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 67/57


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/361

оd 10. ožujka 2016.

o izmjeni Priloga I. Odluci 2004/211/EZ u pogledu unosa za Kinu na popisu trećih zemalja i njihovih dijelova iz kojih je dopušten uvoz u Uniju živih kopitara i sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 1450)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu uvjetima zdravlja životinja utvrđenima u određenim propisima Zajednice iz Priloga A dijela I. Direktivi 90/425/EEZ (1), a posebno njezin članak 17. stavak 3. točku (a),

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2009/156/EZ od 30. studenoga 2009. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja (2), a posebno njezin članak 12. stavke 1. i 4. te uvodni tekst i članak 19. točke (a) i (b),

budući da:

(1)

Direktivom 92/65/EEZ utvrđeni su uvjeti koji se primjenjuju na uvoz, među ostalim, sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara u Uniju. Ti bi uvjeti trebali biti najmanje jednaki onima koji se primjenjuju na trgovinu među državama članicama.

(2)

Direktivom 2009/156/EZ utvrđeni su uvjeti zdravlja životinja za uvoz živih kopitara u Uniju. Njome je predviđeno da je uvoz kopitara u Uniju odobren samo iz onih trećih zemalja koje ispunjavaju određene zahtjeve zdravlja životinja.

(3)

Odlukom Komisije 2004/211/EZ (3) utvrđen je popis trećih zemalja ili dijelova njihova državnog područja, ako se primjenjuje načelo regionalizacije, iz kojih države članice odobravaju uvoz kopitara i sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara te su navedeni ostali uvjeti koji se primjenjuju na takav uvoz. Taj je popis naveden u Prilogu I. Odluci 2004/211/EZ.

(4)

Radi organizacije konjičke priredbe Global Champions Tour od 29. travnja do 1. svibnja 2016., koja se održava pod pokroviteljstvom Svjetske konjičke federacije (FEI), kineska nadležna tijela zatražila su da se metropolitansko područje Šangaja, koje je izravno dostupno iz obližnje međunarodne zračne luke, prizna kao zonu slobodnu od bolesti kopitara. S obzirom na privremenu prirodu namjenskih građevinskih objekata izgrađenih na parkiralištu sajma EXPO 2010., primjereno je predvidjeti samo privremeno odobrenje za navedeno područje.

(5)

U svjetlu jamstava i informacija koje su dostavila kineska nadležna tijela te kako bi se u ograničenom vremenskom razdoblju dopustio ponovni ulazak registriranih konja iz dijela državnog područja Kine nakon privremenog izvoza u skladu sa zahtjevima Odluke Komisije 93/195/EEZ (4), Komisija je donijela Provedbenu odluku (EU) 2015/557 (5) kojom je kineska regija CN-2 dobila privremeno odobrenje za potrebe konjičke priredbe Global Champions Tour od 8. do 10. svibnja 2015.

(6)

Budući da će se konjička priredba 2016. ponoviti pod istim uvjetima zdravlja životinja i karantene koji su važili 2015., potrebno je za regiju CN-2 na odgovarajući način prilagoditi datum u stupcu 15. tablice u Prilogu I. Odluci 2004/211/EZ.

(7)

Odluku 2004/211/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U stupcu 15. u retku koji se odnosi na kinesku regiju CN-2 u tablici Priloga I. Odluci 2004/211/EZ, riječi „Vrijedi od 25. travnja do 25. svibnja 2015.” zamjenjuju se riječima: „Vrijedi od 15. travnja do 15. svibnja 2016.”

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. ožujka 2016.

Za Komisiju

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  SL L 268, 14.9.1992., str. 54.

(2)  SL L 192, 23.7.2010., str. 1.

(3)  Odluka Komisije 2004/211/EZ od 6. siječnja 2004. o uspostavljanju popisa trećih zemalja i dijelova njihovog državnog područja iz kojih države članice odobravaju uvoz živih kopitara i sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara, te o izmjeni odluka 93/195/EEZ i 94/63/EZ (SL L 73, 11.3.2004., str. 1.).

(4)  Odluka Komisije 93/195/EEZ od 2. veljače 1993. o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za ponovni ulazak registriranih konja za utrke, natjecanja i kulturna događanja nakon privremenog izvoza (SL L 86, 6.4.1993., str. 1.).

(5)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/557 od 31. ožujka 2015. o izmjeni Priloga I. Odluci 2004/211/EZ u pogledu unosa za Kinu na popisu trećih zemalja i njihovih dijelova iz kojih je dopušten uvoz u Uniju živih kopitara i sjemena, jajnih stanica i zametaka vrste kopitara (SL L 92, 8.4.2015., str. 107.).


Top