Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0230

Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/230 оd 17. veljače 2016. o izmjeni Provedbene odluke 2014/908/EU u pogledu popisa trećih zemalja i državnih područja čiji se nadzorni i regulatorni zahtjevi smatraju istovjetnima za potrebe tretmana izloženosti u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)

C/2016/0846

OJ L 41, 18.2.2016, p. 23–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/230/oj

18.2.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 41/23


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2016/230

оd 17. veljače 2016.

o izmjeni Provedbene odluke 2014/908/EU u pogledu popisa trećih zemalja i državnih područja čiji se nadzorni i regulatorni zahtjevi smatraju istovjetnima za potrebe tretmana izloženosti u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 107. stavak 4. i članak 142. stavak 2.,

budući da:

(1)

Provedbenom odlukom Komisije 2014/908/EU (2) utvrđuju se popisi trećih zemalja i državnih područja čiji se nadzorni i regulatorni okvir smatra istovjetnim odgovarajućem nadzornom i regulatornom okviru koji se primjenjuje u Uniji u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013.

(2)

Komisija je provela daljnje procjene nadzornog i regulatornog okvira koji se primjenjuje na investicijska društva i burze korištenjem iste metodologije kao u slučaju procjena istovjetnosti na temelju kojih je donesena Provedbena odluka 2014/908/EU.

(3)

Komisija je u svojim procjenama razmatrala relevantan razvoj nadzornog i regulatornog okvira od donošenja Provedbene odluke 2014/908/EU te je uzela u obzir dostupne izvore informacija, uključujući neovisne procjene koje su provele međunarodne organizacije, primjerice Međunarodni monetarni fond i Međunarodna organizacija nadzornih tijela za vrijednosne papire.

(4)

Komisija je zaključila da je u Japanu samo nadzorni i regulatorni okvir koji se primjenjuje na podskup japanskih investicijskih društava usklađen s nizom operativnih, organizacijskih i nadzornih standarda koji odražavaju ključne elemente Unijina nadzornog i regulatornog okvira koji se primjenjuje na investicijska društva. Taj podskup japanskih investicijskih društava, kako je definirano člankom 28. japanskog Zakona o financijskim instrumentima i burzama, bavi se utvrđenim djelatnostima te se prema japanskom pravnom okviru ona smatraju subjektima u poslovanju s financijskim instrumentima vrste I. Na subjekte u poslovanju s financijskim instrumentima vrste I. primjenjuju se posebna pravila u pogledu kapitalnih zahtjeva za registraciju kao i postojećih kapitalnih zahtjeva koji se temelje na riziku. Na temelju provedene analize primjereno je nadzorne i regulatorne zahtjeve za subjekte u poslovanju s financijskim instrumentima vrste I. koji se nalaze u Japanu smatrati barem istovjetnima onima koji se primjenjuju u Uniji za potrebe članka 107. stavka 4. i članka 142. stavka 1. točke 4. podtočke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013.

(5)

Komisija je zaključila da Hong Kong, Indonezija i Južna Koreja imaju uspostavljen nadzorni i regulatorni okvir koji je u skladu s nizom operativnih, organizacijskih i nadzornih standarda koji odražavaju ključne elemente Unijina nadzornog i regulatornog okvira koji se primjenjuje na investicijska društva. Stoga je primjereno nadzorne i regulatorne zahtjeve za investicijska društva koja se nalaze u tim trećim zemljama i državnim područjima smatrati barem istovjetnima onima koji se primjenjuju u Uniji za potrebe članka 107. stavka 4. i članka 142. stavka 1. točke 4. podtočke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013.

(6)

Komisija je zaključila da Australija, Indonezija i Južna Koreja imaju uspostavljen nadzorni i regulatorni okvir koji je u skladu s nizom operativnih standarda koji odražavaju ključne elemente Unijina nadzornog i regulatornog okvira koji se primjenjuje na burze. Stoga je primjereno nadzorne i regulatorne zahtjeve za burze koje se nalaze u tim trećim zemljama smatrati barem istovjetnima onima koji se primjenjuju u Uniji za potrebe članka 107. stavka 4. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(7)

Provedbenu odluku 2014/908/EU trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se te treće zemlje i državna područja uvrstilo u odgovarajući popis trećih zemalja i državnih područja čiji se nadzorni i regulatorni zahtjevi smatraju istovjetnima Unijinu okviru za potrebe tretmana izloženosti u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013.

(8)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Europskog odbora za bankarstvo,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Provedbena odluka 2014/908/EU mijenja se kako slijedi:

1.

Prilog II. zamjenjuje se tekstom iz Priloga I. ovoj Odluci.

2.

Prilog III. zamjenjuje se tekstom iz Priloga II. ovoj Odluci.

3.

Prilog V. zamjenjuje se tekstom iz Priloga III. ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. veljače 2016.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 176, 27.6.2013., str. 1.

(2)  Provedbena odluka Komisije 2014/908/EU оd 12. prosinca 2014. o istovjetnosti nadzornih i regulatornih zahtjeva određenih trećih zemalja i državnih područja za potrebe tretmana izloženosti u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 359, 16.12.2014., str. 155.).


PRILOG I.

„PRILOG II.

POPIS TREĆIH ZEMALJA I DRŽAVNIH PODRUČJA ZA POTREBE ČLANKA 2. (INVESTICIJSKA DRUŠTVA)

1.

Australija

2.

Brazil

3.

Kanada

4.

Kina

5.

Hong Kong

6.

Indonezija

7.

Japan (ograničeno na subjekte u poslovanju s financijskim instrumentima vrste I.)

8.

Meksiko

9.

Južna Koreja

10.

Saudijska Arabija

11.

Singapur

12.

Južna Afrika

13.

SAD”


PRILOG II.

„PRILOG III.

POPIS TREĆIH ZEMALJA ZA POTREBE ČLANKA 3. (BURZE)

1.

Australija

2.

Brazil

3.

Kanada

4.

Kina

5.

Indija

6.

Indonezija

7.

Japan

8.

Meksiko

9.

Južna Koreja

10.

Saudijska Arabija

11.

Singapur

12.

Južna Afrika

13.

SAD”


PRILOG III.

„PRILOG V.

POPIS TREĆIH ZEMALJA I DRŽAVNIH PODRUČJA ZA POTREBE ČLANKA 5. (KREDITNE INSTITUCIJE I INVESTICIJSKA DRUŠTVA)

Kreditne institucije:

1.

Australija

2.

Brazil

3.

Kanada

4.

Kina

5.

Guernsey

6.

Hong Kong

7.

Indija

8.

Otok Man

9.

Japan

10.

Jersey

11.

Meksiko

12.

Monako

13.

Saudijska Arabija

14.

Singapur

15.

Južna Afrika

16.

Švicarska

17.

SAD

Investicijska društva:

1.

Australija

2.

Brazil

3.

Kanada

4.

Kina

5.

Hong Kong

6.

Indonezija

7.

Japan (ograničeno na subjekte u poslovanju s financijskim instrumentima vrste I.)

8.

Meksiko

9.

Južna Koreja

10.

Saudijska Arabija

11.

Singapur

12.

Južna Afrika

13.

SAD”


Top