EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2011

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2011 оd 11. studenoga 2015. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s popisima regionalnih i lokalnih tijela vlasti koje se u pogledu izloženosti tretiraju kao izloženosti središnjoj državi u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)

OJ L 295, 12.11.2015, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2011/oj

12.11.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 295/3


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2011

оd 11. studenoga 2015.

o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u vezi s popisima regionalnih i lokalnih tijela vlasti koje se u pogledu izloženosti tretiraju kao izloženosti središnjoj državi u skladu s Direktivom 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (1), a posebno njezin članak 109.a stavak 2. točku (a),

budući da:

(1)

Popisi regionalnih i lokalnih tijela vlasti koje se u pogledu izloženosti tretiraju kao izloženosti središnjoj državi u skladu s Direktivom 2009/138/EZ važni su za izračun modula tržišnog rizika i modula rizika neispunjenja obveza druge ugovorne strane u standardnoj formuli za izračun potrebnog solventnog kapitala.

(2)

Prema potrebi, regionalna i lokalna tijela vlasti uvrštena u te liste trebala bi biti razvrstana po vrsti, uzimajući u obzir uvjete utvrđene u članku 85. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35 (2).

(3)

Nadzorna tijela dostavila su relevantne informacije o ovlastima prikupljanja prihoda i postojećim posebnim institucionalnim mehanizmima u skladu s nacionalnim zakonodavstvom u vezi s regionalnim i lokalnim vlastima u njihovoj nadležnosti i o mjeri u kojoj ta tijela vlasti poštuju zahtjeve utvrđene u članku 109.a stavku 2. točki (a) Direktive 2009/138/EZ.

(4)

Ova se Uredba temelji na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koji je Komisiji dostavilo Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje.

(5)

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje provelo je otvoreno javno savjetovanje o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analiziralo je moguće povezane troškove i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za osiguranje i reosiguranje osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Popis regionalnih i lokalnih tijela vlasti

Sljedeća regionalna i lokalna tijela vlasti smatraju se subjektima koji se u pogledu izloženosti tretiraju kao izloženosti središnjoj državi pod čijom nadležnošću su osnovana, kako je navedeno u članku 109.a stavku 2. točki (a) Direktive 2009/138/EZ:

1.

u Austriji: svaka „Land” ili „Gemeinde”;

2.

u Belgiji: svaka „communauté” ili „gemeenschap”, „région” ili „gewest”, „province” ili „provincie”, ili „commune” ili „gemeente”;

3.

u Danskoj: svaki „region” ili „kommune”;

4.

u Finskoj: svaki „kaupunki” ili „stad”, „kunta” ili „kommun”, ili „Ahvenanmaan maakunta” ili „Landskapet Åland”;

5.

u Francuskoj: svaki „région”, „département” ili „commune”;

6.

u Njemačkoj: svaka „Land”, „Gemeindeverband” ili „Gemeinde”;

7.

u Lihtenštajnu: svaka „Gemeinde”;

8.

u Litvi: svaka „savivaldybė”;

9.

u Luksemburgu: svaka „commune”;

10.

u Nizozemskoj: svaka „provincie”, „waterschap” ili „gemeente”;

11.

u Poljskoj: svaki „województwo”, „związek powiatów”, „powiat”, „związek międzygminny”, „gmina”, ili „miasto stołeczne Warszawa”;

12.

u Portugalu: svaki „Região Autónoma dos Açores” ili „Região Autónoma da Madeira”;

13.

u Španjolskoj: svaka „comunidad autónoma” ili „corporación local”;

14.

u Švedskoj: svaki „region”, „landsting” ili „kommun”;

15.

u Ujedinjenoj Kraljevini: škotski parlament (Scottish Parliament), nacionalna skupština Walesa (National Assembly for Wales) ili skupština Sjeverne Irske (Northern Ireland Assembly).

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. studenoga 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 335, 17.12.2009., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35 od 10. listopada 2014. o dopuni Direktive 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 12, 17.1.2015., str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 48.).


Top