EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1186

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1186 оd 24. travnja 2015. o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s energetskim označivanjem uređaja za lokalno grijanje prostora (Tekst značajan za EGP)

SL L 193, 21.7.2015, p. 20–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/03/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1186/oj

21.7.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 193/20


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1186

оd 24. travnja 2015.

o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s energetskim označivanjem uređaja za lokalno grijanje prostora

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o označivanju potrošnje energije i ostalih resursa proizvoda povezanih s energijom uz pomoć oznaka i standardiziranih informacija o proizvodu (1), a posebno njezin članak 10.,

budući da:

(1)

Direktiva 2010/30/EU zahtijeva da Komisija donese delegirani akt u vezi s označivanjem proizvoda povezanih s energijom koji imaju značajan potencijal za uštedu energije i znatno različite relevantne razine radnih značajki, a ekvivalentnu funkcionalnost.

(2)

Uređaji za lokalno grijanje prostora ekvivalentne funkcionalnosti pokazuju znatnu različitost u pogledu energetske učinkovitosti i energija koju koriste zauzima značajan udio ukupne potražnje za energijom u Uniji. Značajno je područje primjene za smanjenje njihove potrošnje energije.

(3)

Uređaji za lokalno grijanje prostora na nedrvnu biomasu imaju specifične tehničke karakteristike i stoga bi trebali biti isključeni iz ove Uredbe.

(4)

Usklađene odredbe o označivanju i standardiziranim informacijama o proizvodu trebale bi se utvrditi kako bi se proizvođačima pružio poticaj za poboljšanje energetske učinkovitosti uređaja za lokalno grijanje prostora, krajnje korisnike potaklo na kupnju energetski učinkovitih proizvoda te doprinijelo funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

(5)

S obzirom na to da se karakteristična uporaba, a stoga i potrošnja energije uređaja za lokalno grijanje prostora razlikuje od drugih proizvoda za grijanje prostora koji se reguliraju, ova bi Uredba trebala uvesti ljestvicu za označivanje koja se razlikuje od ljestvice za druge proizvode za grijanje prostora.

(6)

S obzirom na to da uređaje za lokalno grijanje prostora svijetlog zračenja i uređaje za lokalno grijanje prostora tamnog zračenja izravno kupuju stručnjaci, a ne krajnji potrošači ovom se Uredbom ne utvrđuju zahtjevi za označivanje povezani s njima.

(7)

Minimalni zahtjevi koji se primjenjuju na električne uređaje za lokalno grijanje prostora sukladno Uredbi Komisije (EU) 2015/1188 (2) pružaju maksimalni potencijal tehničkog poboljšanja ovih proizvoda. Stoga neće ostati prostora za njihovo razlikovanje. Električni uređaji za lokalno grijanje prostora ne mogu se izravno zamijeniti učinkovitijim uređajima za lokalno grijanje prostora koji rade na druga goriva i stoga se oznakom ne bi ostvario cilj pružanja informacija potrošačima o relativnoj učinkovitosti različitih proizvoda.

(8)

Promicanje uporabe obnovljive energije u proizvodima za grijanje u skladu je s ciljem promicanja obnovljive energije. Stoga je primjereno da se ovom Uredbom uvede poseban pristup uređajima za lokalno grijanje prostora, „faktor označivanja biomase” utvrđen na takvoj razini da se razred A++ može postići samo uređajima za lokalno grijanje prostora na pelete.

(9)

Informacije na oznaci trebale bi se dobiti pouzdanim, točnim i ponovljivim mjerenjima te postupcima izračuna koji u obzir uzimaju prepoznate najsuvremenije metode mjerenja i izračuna uključujući, ako su dostupne, usklađene norme koje su donijele europske organizacije za normizaciju, u skladu s postupcima utvrđenim Uredbom (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (3), u svrhu donošenja zahtjeva za ekološki dizajn.

(10)

Ovom bi se Uredbom trebao utvrditi jedinstveni dizajn i sadržaj oznaka proizvoda uređaja za lokalno grijanje prostora.

(11)

Povrh toga, ovom bi se Uredbom trebali odrediti zahtjevi za informacijske listove i tehničku dokumentaciju uređaja za lokalno grijanje prostora.

(12)

Nadalje, ovom bi se Uredbom trebali odrediti zahtjevi u vezi s informacijama koje će se pružiti u svakom slučaju svakog oblika prodaje uređaja za lokalno grijanje prostora na daljinu i u svim oglasima i tehničkim promotivnim materijalima za takve uređaje za lokalno grijanje prostora.

(13)

Potrebno je predvidjeti preispitivanje odredbi ove Uredbe uzimajući u obzir tehnološki napredak,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom se Uredbom donose zahtjevi za energetsko označivanje i pribavljanje dodatnih informacija o proizvodu za uređaje za lokalno grijanje prostora s nazivnim toplinskim učinkom od 50 kW ili manjim.

Ova se Uredba ne primjenjuje na:

(a)

električne uređaje za lokalno grijanje prostora;

(b)

uređaje za lokalno grijanje prostora koji za proizvodnju topline koriste parni kompresijski ciklus ili apsorpcijski ciklus koje pokreću električni kompresori ili gorivo;

(c)

uređaje za lokalno grijanje prostora na kruto gorivo koji su predviđeni samo za izgaranje nedrvne biomase;

(d)

uređaje za lokalno grijanje prostora koji su predviđeni za druge svrhe osim grijanja zatvorenog prostora za postizanje i održavanje određene toplinske ugodnosti ljudskih bića konvekcijom ili zračenjem topline;

(e)

uređaje za lokalno grijanje prostora predviđene samo za vanjsku uporabu;

(f)

uređaje za lokalno grijanje prostora čiji je izravni toplinski učinak manji od 6 % kombiniranog izravnog i neizravnog toplinskog učinka pri nazivnom toplinskom učinku;

(g)

uređaje za lokalno grijanje prostora na kruto gorivo koji nisu sastavljeni u tvornici ili nisu dobavljeni od jednog proizvođača kao predgotovljene komponente ili dijelovi koji će se sastaviti na određenom mjestu;

(h)

uređaje za lokalno grijanje prostora svijetlog zračenja i uređaje za lokalno grijanje prostora tamnog zračenja;

(i)

uređaje za grijanje zraka;

(j)

peći za saune.

Članak 2.

Definicije

Osim definicija navedenih u članku 2. Direktive 2010/30/EU, sljedeće se definicije primjenjuju za potrebe ove Uredbe:

1.

„uređaj za lokalno grijanje prostora” znači uređaj za grijanje prostora koji ispušta toplinu izravnim prijenosom topline ili izravnim prijenosom topline kombiniranim s prijenosom topline na tekućinu, kako bi se dostigla i održala određena razina toplinske ugodnosti čovjeka u zatvorenom prostoru u kojem je proizvod smješten, a moguće je da je kombiniran s toplinskim učinkom u drugim prostorima i opremljen jednim toplinskim generatorom ili više njih koji izravno pretvaraju električnu energiju ili plinska, tekuća ili kruta goriva u toplinu, s pomoću Jouleovog zakona, odnosno izgaranjem goriva;

2.

„uređaj za lokalno grijanje prostora na kruto gorivo” znači uređaj za lokalno grijanje prostora s otvorenom komorom za izgaranje, uređaj za lokalno grijanje prostora sa zatvorenom komorom za izgaranje ili štednjak na kruta goriva;

3.

„uređaj za lokalno grijanje prostora na plin” znači uređaj za lokalno grijanje prostora s otvorenom komorom za izgaranje ili uređaj za lokalno grijanje prostora sa zatvorenom komorom za izgaranje na plin;

4.

„uređaj za lokalno grijanje prostora na tekuće gorivo” znači uređaj za lokalno grijanje prostora s otvorenom komorom za izgaranje ili uređaj za lokalno grijanje prostora sa zatvorenom komorom za izgaranje na tekuće gorivo;

5.

„električni uređaj za lokalno grijanje prostora” znači uređaj za lokalno grijanje prostora koji proizvodi toplinu s pomoću Jouleovog zakona;

6.

„uređaj za lokalno grijanje prostora s otvorenom komorom za izgaranje” znači uređaj za lokalno grijanje prostora na plinsko, tekuće ili kruto gorivo, kod kojeg ložište i plinovi koji nastaju izgaranjem nisu izolirani od prostora u kojem je proizvod postavljen i koji je hermetički spojen na otvor dimnjaka ili kamina ili mu je za odvod proizvoda izgaranja potreban dimovodni kanal;

7.

„uređaj za lokalno grijanje prostora sa zatvorenom komorom za izgaranje” znači uređaj za lokalno grijanje prostora na plinsko, tekuće ili kruto gorivo, kod kojeg ložište i plinovi koji nastaju izgaranjem mogu biti izolirani od prostora u kojem je proizvod postavljen i koji je hermetički spojen na otvor dimnjaka ili kamina ili mu je za odvod proizvoda izgaranja potreban dimovodni kanal;

8.

„štednjak” znači uređaj za lokalno grijanje prostora na kruto gorivo, u kojem je u jednom kućištu integrirana funkcija uređaja za lokalno grijanje prostora i funkcija ploče za kuhanje, pećnice ili obje funkcije koje se koriste za pripremu hrane i koji je spojen na otvor dimnjaka ili kamina ili kojemu je za odvod proizvoda izgaranja potreban dimovodni kanal;

9.

„uređaj za lokalno grijanje prostora na gorivo” znači uređaj za lokalno grijanje prostora s otvorenom komorom za izgaranje, uređaj za lokalno grijanje prostora sa zatvorenom komorom za izgaranje ili štednjak;

10.

„uređaj za lokalno grijanje prostora svijetlog zračenja” znači uređaj za lokalno grijanje prostora na plinsko ili tekuće gorivo opremljen plamenikom, koji se mora ugraditi iznad razine glave, usmjeren prema mjestu uporabe tako da toplinska emisija plamenika, koja je pretežno infracrveno zračenje, izravno grije predmete koji se trebaju zagrijati i koji ispušta proizvode izgaranja u prostor gdje je smješten;

11.

„uređaj za lokalno grijanje tamnog zračenja” znači uređaj za lokalno grijanje prostora na plinsko ili tekuće gorivo opremljen plamenikom, koji se mora ugraditi iznad razine glave, u blizini predmeta koje je potrebno grijati koji zagrijava prostor pretežno infracrvenim zračenjem iz jedne ili više cijevi koju zagrijava unutarnji prolaz proizvoda izgaranja i iz koje se proizvodi izgaranja trebaju izbaciti dimovodnim kanalom;

12.

„grijalica bez priključka na dimnjak” znači uređaj za lokalno grijanje prostora na plinsko, tekuće ili kruto gorivo koji ispušta proizvode izgaranja u prostor gdje je proizvod smješten, a nije uređaj za lokalno grijanje prostora svijetlog zračenja.

13.

„grijalica s otvorom za dimnjak” znači uređaj za lokalno grijanje prostora na plinsko, tekuće ili kruto gorivo namijenjen da stoji ispod dimnjaka ili u kaminu, bez brtve između proizvoda i otvora dimnjaka ili kamina što omogućuje nesmetan prolaz proizvodima izgaranja od ložišta do dimnjaka ili dimovoda;

14.

„proizvod za grijanje zraka” znači proizvod koji daje toplinu isključivo za sustav grijanja na zrak koji se može provesti i dizajniran je za uporabu kao pričvršćen ili osiguran na određenom mjestu ili montiran na zid i koji distribuira zrak putem uređaja za zračni protok radi postizanja i održavanja određene razine toplinske ugodnosti za ljude u zatvorenom prostoru u kojem je proizvod postavljen;

15.

„peć za saunu” znači uređaj za lokalno grijanje prostora koji je ugrađen u suhu ili vlažnu saunu ili slične okoline ili je deklariran za takvu uporabu;

16.

„kruto gorivo” znači gorivo koje je kruto na normalnoj unutarnjoj sobnoj temperaturi, uključujući krutu biomasu i kruto fosilno gorivo;

17.

„biomasa” znači biorazgradivi dio proizvoda, otpadni materijal i ostaci biološkog porijekla iz poljoprivrede (uključujući biljne i životinjske tvari), šumarstva i povezanih gospodarskih grana uključujući ribarstvo i akvakulturu, kao i biorazgradivi dio industrijskog i komunalnog otpada;

18.

„drvna biomasa” znači biomasa koja potječe od drveća, grmlja i žbunja, uključujući drvo za ogrjev, usitnjeno drvo, komprimirano drvo u obliku peleta, komprimirano drvo u obliku briketa te piljevinu;

19.

„nedrvna biomasa” znači biomasa koja nije drvna biomasa, uključujući među ostalim slamu, slonovu travu, trsku, zrnje, žitarice, koštice masline, kominu masline i ljuske orašastih plodova;

20.

„preferirano gorivo” znači jedno kruto gorivo koje se preferira za uporabu u uređaju za lokalno grijanje prostora prema uputama dobavljača;

21.

„fosilno kruto gorivo” znači kruto gorivo koje nije biomasa, uključujući antracit i suhi parni ugljen, metalurški koks, polukoks, bitumenski ugljen, lignit, smjesu fosilnih goriva ili smjesu biomase i fosilnog goriva, a za potrebe ove Uredbe uključuje i treset;

22.

„drugo pogodno gorivo” znači gorivo koje nije preferirano gorivo koje se može koristiti za uređaj za lokalno grijanje prostora prema uputama dobavljača, a uključuje bilo koje gorivo navedeno u uputama za uporabu za montere i krajnje korisnike, na internetskim stranicama proizvođača i dobavljača slobodnog pristupa, u tehničkim ili promotivnim materijalima i u oglasima;

23.

„izravni toplinski učinak” znači toplinski učinak proizvoda putem zračenja i prijenosa topline, koji sam proizvod ispušta u zrak, a ne uključuje toplinski učinak proizvoda na tekućinu za prijenos topline, izražen u kW;

24.

„neizravni toplinski učinak” znači toplinski učinak proizvoda na tekućinu za prijenos topline izražen u kW koji nastaje istim postupkom proizvodnje topline koji omogućuje izravan toplinski učinak proizvoda;

25.

„funkcionalnost neizravnog grijanja” znači da proizvod može prenijeti dio ukupnog toplinskog učinka na tekućinu za prijenos topline, s ciljem grijanja prostora ili proizvodnje tople vode u kućanstvu;

26.

„nazivni toplinski učinak” (Pnom ) znači navedeni toplinski učinak uređaja za lokalno grijanje prostora koji obuhvaća i izravni toplinski učinak i neizravni toplinski učinak (gdje je primjenjivo), kada radi s postavkom za maksimalni toplinski učinak koji se može održati tijekom produženog razdoblja, koju je naveo dobavljač, izražen u kW;

27.

„minimalni toplinski učinak” (Pmin ) znači navedeni toplinski učinak uređaja za lokalno grijanje prostora koji obuhvaća i izravni i neizravni toplinski učinak (gdje je primjenjivo) kada radi s postavkom najnižeg toplinskog učinka, koju je naveo dobavljač, izražen u kW;

28.

„namijenjeno za vanjsku uporabu” znači da je proizvod pogodan za siguran rad izvan zatvorenih prostora, uključujući moguću uporabu u vanjskim uvjetima;

29.

„ekvivalentni model” znači model koji je stavljen na tržište s istim tehničkim parametrima utvrđenima u tablici 2. ili tablici 3. Priloga V. kao i drugi model koji je stavljen na tržište od strane istog dobavljača.

Za potrebe Priloga od II. do IX., dodatne su definicije utvrđene u Prilogu I.

Članak 3.

Odgovornosti dobavljača i raspored

1.   Od 1. siječnja 2018. dobavljači koji uređaje za lokalno grijanje prostora koji nisu grijalice bez priključka na dimnjak koje upotrebljavaju kruta goriva ili grijalice s otvorom za dimnjak koje upotrebljavaju kruta goriva stavljaju na tržište ili ih stavljaju u uporabu osiguravaju sljedeće:

(a)

svakom takvom uređaju za lokalno grijanje prostora bit će osigurana tiskana oznaka čiji je izgled i sadržaj utvrđen u Prilogu III. točki 1. i koja je u skladu s razredima energetske učinkovitosti navedenima u Prilogu II.;

(b)

distributerima je za takav model uređaja za lokalno grijanje prostora stavljena na raspolaganje elektronička oznaka čiji je izgled i sadržaj utvrđen u Prilogu III. točki 1. i koja je u skladu s razredima energetske učinkovitosti navedenima u Prilogu II.;

(c)

informacijski list u skladu s Prilogom IV. osigurava se za takav uređaj za lokalno grijanje prostora;

(d)

distributerima je za takav model uređaja za lokalno grijanje prostora stavljen na raspolaganje elektronički informacijski list u skladu s Prilogom IV.;

(e)

tehnička dokumentacija, utvrđena u Prilogu V., osigurava se na zahtjev nadležnih tijela država članica i Komisije;

(f)

svi oglasi povezani s određenim modelom takvog uređaja za lokalno grijanje prostora koji sadržavaju informacije povezane s energijom ili informacije o cijeni uključuju uputu na razred energetske učinkovitosti tog modela;

(g)

svi tehnički promotivni materijali koji se odnose na određeni model takvog uređaja za lokalno grijanje prostora te opisuju njegove specifične tehničke parametre uključuju uputu na razred energetske učinkovitosti tog modela.

2.   Od 1. siječnja 2022. dobavljači koji stavljaju na tržište ili stavljaju u uporabu grijalice bez priključka na dimnjak koje upotrebljavaju kruta goriva ili grijalice s otvorom za dimnjak koje upotrebljavaju kruta goriva osiguravaju sljedeće:

(a)

svakom takvom uređaju za lokalno grijanje prostora bit će osigurana tiskana oznaka čiji je izgled i sadržaj utvrđen u Prilogu III. točki 1. i koja je u skladu s razredima energetske učinkovitosti navedenima u Prilogu II.;

(b)

distributerima je za takav model uređaja za lokalno grijanje prostora stavljena na raspolaganje elektronička oznaka čiji je izgled i sadržaj utvrđen u Prilogu III. točki 1. i koja je u skladu s razredima energetske učinkovitosti navedenima u Prilogu II.;

(c)

informacijski list u skladu s Prilogom IV. osigurava se za takav uređaj za lokalno grijanje prostora;

(d)

distributerima je za takav model uređaja za lokalno grijanje prostora stavljen na raspolaganje elektronički informacijski list u skladu s Prilogom IV.;

(e)

tehnička dokumentacija, utvrđena u Prilogu V., osigurava se na zahtjev nadležnih tijela država članica i Komisije;

(f)

svi oglasi povezani s određenim modelom takvog uređaja za lokalno grijanje prostora koji sadržavaju informacije povezane s energijom ili informacije o cijeni uključuju uputu na razred energetske učinkovitosti tog modela;

(g)

svi tehnički promotivni materijali koji se odnose na određeni model takvog uređaja za lokalno grijanje prostora te opisuju njegove specifične tehničke parametre uključuju uputu na razred energetske učinkovitosti tog modela.

Članak 4.

Odgovornosti distributera

Distributeri uređaja za lokalno grijanje prostora osiguravaju sljedeće:

(a)

svi uređaji za lokalno grijanje prostora na prodajnom mjestu na sebi imaju oznaku koju su osigurali dobavljači u skladu s člankom 3. na vanjskoj prednjoj strani uređaja za lokalno grijanje prostora, tako da oznaka bude jasno vidljiva;

(b)

uređaji za lokalno grijanje prostora stavljeni u prodaju, dostupni za najam ili kupnju na otplatu gdje krajnji korisnik ne može vidjeti izloženi proizvod, prodaju se s informacijama koje pružaju dobavljači u skladu s Prilogom VI., osim kad se ovi uređaji nude putem interneta u kojem se slučaju primjenjuju odredbe Priloga VII.;

(c)

svaki oglas za određeni model uređaja za lokalno grijanje prostora koji sadržava informacije povezane s energijom ili informacije o cijeni uključuje referencu na razred energetske učinkovitost tog modela

(d)

svi tehnički promotivni materijali koji se odnose na određeni model uređaja za lokalno grijanje prostora i opisuju njegove specifične tehničke parametre uključuju referencu na razred energetske učinkovitost tog modela.

Članak 5.

Mjerenja i metode izračuna

Informacije koje je potrebno osigurati u skladu s člancima 3. i 4. trebaju biti dobivene pouzdanim, točnim i ponovljivim metodama mjerenja i izračuna koje uzimaju u obzir općeprihvaćene najsuvremenije metode mjerenja i izračuna utvrđene u Prilogu VIII.

Članak 6.

Postupak verifikacije radi tržišnog nadzora

Države članice primjenjuju postupke utvrđene u Prilogu IX. kada procjenjuju sukladnost navedenog razreda energetske učinkovitosti uređaja za lokalno grijanje prostora.

Članak 7.

Provjera

Komisija će provjeriti ovu Uredbu u svjetlu tehnološkoga napretka najkasnije 1. siječnja 2024. Provjerom će se osobito procijeniti mogu li se smanjiti izuzeća od primjene Uredbe.

Članak 8.

Stupanje na snagu

1.   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

2.   Uredba se primjenjuje od 1. siječnja 2018. na uređaje za lokalno grijanje prostora koji nisu grijalice bez priključka na dimnjak koje upotrebljavaju kruta goriva ili grijalice s otvorom za dimnjak koje upotrebljavaju kruta goriva. Međutim, članak 3. stavak 1. točke (f) i (g) te članak 4. točke (b), (c) i (d) primjenjuju se od 1. travnja 2018.

3.   Uredba se primjenjuje od 1. siječnja 2022. na grijalice bez priključka na dimnjak koje upotrebljavaju kruta goriva ili grijalice s otvorom za dimnjak koje upotrebljavaju kruta goriva. Međutim, članak 3. stavak 2. točke (f) i (g) te članak 4. točke (b), (c) i (d) primjenjuju se od 1. travnja 2022.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. travnja 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 153, 18.6.2010., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) 2015/1188 оd 28. travnja 2015. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn grijalica za lokalno grijanje prostora (Vidjeti str. 76. ovog Službenog lista).

(3)  Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 14.11.2012., str. 12.).


PRILOG I.

Primjenjive definicije za Priloge od II. do IX.

Za potrebe Priloga od II. do IX. primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„koeficijent konverzije” (CC) znači koeficijent koji prikazuje procijenjenih 40 % prosječne učinkovitosti proizvodnje u EU-u navedene u Direktivi 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća o energetskoj učinkovitosti (1), vrijednost koeficijenta konverzije iznosi CC = 2,5;

2.

„neto kalorijska vrijednost” (NKV) znači ukupna količina topline koju ispušta jedinična količina goriva koja sadržava odgovarajuću razinu vlage u gorivu kada izgara u potpunosti s kisikom i kada se proizvodi izgaranja ne vraćaju na temperaturu okoline;

3.

„korisna učinkovitost, pri nazivnom ili minimalnom toplinskom učinku, (ηth,nom ili ηth,min)” znači omjer korisnog toplinskog učinka i ukupne ulazne energije uređaja za lokalno grijanje prostora izražene u obliku NKV-a, iskazan u %;

4.

„zahtjev napajanja električnom energijom pri nazivnom toplinskom učinku” (elmax) znači potrošnja električne energije uređaja za lokalno grijanje prostora tijekom pružanja nazivnog toplinskog učinka. Potrošnja električne energije određuje se ne uzimajući u obzir potrošnju energije cirkulatora u slučaju da proizvod nudi funkcionalnost neizravnog grijanja i ugrađen je cirkulator, izraženo u kW;

5.

„zahtjev napajanja električnom energijom pri minimalnom toplinskom učinku” (elmin) znači potrošnja električne energije uređaja za lokalno grijanje prostora tijekom pružanja minimalnog toplinskog učinka. Potrošnja električne energije određuje se ne uzimajući u obzir potrošnju energije cirkulatora u slučaju da proizvod nudi funkcionalnost neizravnog grijanja i ugrađen je cirkulator, izraženo u kW;

6.

„zahtjev napajanja električnom energijom u načinu pripravnosti” (elsb) znači potrošnja električne energije proizvoda u stanju pripravnosti, izraženo u kW;

7.

„zahtjev trajnog napajanja za pripalni plamen” (Ppilot) znači potrošnja goriva plinskog, tekućeg ili krutog goriva proizvoda za pružanje plamena koji služi kao izvor zapaljenja za snažniji postupak izgaranja koji je potreban za nazivni toplinski učinak ili toplinski učinak pri djelomičnom opterećenju, kada se pali više od 5 minuta prije paljenja glavnog plamenika, izraženo u kW;

8.

„toplinski učinak s jednom fazom, bez kontrole sobne temperature” znači proizvod ne može automatski varirati svoj toplinski učinak i da nema povratne informacije o sobnoj temperaturi radi automatskog prilagođavanja toplinskog učinka;

9.

„dvije ili više ručnih faza, bez kontrole sobne temperature” znači proizvod može ručno varirati svoj toplinski učinak putem dvije ili više razine toplinskog učinka i nije opremljen uređajem koji automatski regulira toplinski učinak u odnosu na željenu unutarnju temperaturu;

10.

„s mehaničkom kontrolom sobne temperature putem termostata” znači proizvod opremljen neelektroničkim uređajem koji omogućuje da proizvod automatski mijenja svoj toplinski učinak tijekom određenog vremenskog razdoblja, u odnosu na određenu potrebnu razinu toplinske udobnosti grijanja unutarnjeg prostora;

11.

„s elektroničkom kontrolom sobne temperature” znači proizvod opremljen elektroničkim uređajem, integriranim ili vanjskim, koji omogućuje da proizvod automatski mijenja svoj toplinski učinak tijekom određenog vremenskog razdoblja, u odnosu na određenu potrebnu razinu toplinske udobnosti grijanja unutarnjeg prostora;

12.

„s elektroničkom kontrolom sobne temperature i dnevnim podešavanjem vremena” znači proizvod opremljen elektroničkim uređajem, integriranim ili vanjskim, koji omogućuje da proizvod automatski mijenja svoj toplinski učinak tijekom određenog vremenskog razdoblja, u odnosu na određenu potrebnu razinu toplinske udobnosti grijanja unutarnjeg prostora i da omogućuje podešavanje vremena i razine temperature tijekom 24-satnog vremenskog intervala;

13.

„s elektroničkom kontrolom sobne temperature i tjednim podešavanjem vremena” znači proizvod opremljen elektroničkim uređajem, integriranim ili vanjskim, koji omogućuje da proizvod automatski mijenja svoj toplinski učinak tijekom određenog vremenskog razdoblja, u odnosu na određenu potrebnu razinu toplinske udobnosti grijanja unutarnjeg prostora i da omogućuje podešavanje vremena i razina temperature za cijeli tjedan. Tijekom sedmodnevnog razdoblja postavke moraju omogućivati svakodnevne varijacije;

14.

„kontrola sobne temperature, s detekcijom prisutnosti” znači proizvod opremljen ugrađenim ili vanjskim elektroničkim uređajem koji automatski smanjuje podešenu razinu sobne temperature kada u prostoriji nema osoba;

15.

„kontrola sobne temperature, s detekcijom otvorenosti prozora” znači proizvod opremljen ugrađenim ili vanjskim elektroničkim uređajem koji smanjuje toplinski učinak, ako su otvoreni prozor ili vrata. Kad god se koristi senzor za detekciju otvaranja prozora ili vrata, on se može ugraditi s proizvodom putem vanjske ugradnje na proizvod, ugradnje u konstrukciju građevine ili kombinacije tih opcija;

16.

„s mogućnošću regulacije na daljinu” znači funkcija koja omogućuje daljinsku interakciju s regulacijom proizvoda izvan zgrade u kojoj je instaliran proizvod;

17.

„stanje pripravnosti” znači stanje u kojem je proizvod priključen na izvor napajanja iz električne mreže, ovisi o ulaznoj energiji iz izvora napajanja iz električne mreže za pravilan rad i pruža samo sljedeće funkcije, koje mogu trajati neodređeno vrijeme: funkcija ponovnog aktiviranja, ili funkcija ponovnog aktiviranja i samo indikacija omogućene funkcije ponovnog aktiviranja, i/ili informacije ili prikaz statusa;

18.

„identifikacijska oznaka modela” znači kod, najčešće alfanumerički, po kojem se određeni model uređaja za lokalno grijanje prostora razlikuje od ostalih modela označenih istim zaštitnim znakom, nazivom dobavljača ili distributera;

19.

„ostalo fosilno gorivo” znači fosilna goriva koja nisu antracit i suhi parni ugljen, metalurški koks, polukoks, bitumenski ugljen, lignit, treset ili briketi od smjese fosilnog goriva;

20.

„ostala drvna biomasa” znači drvna biomasa koju ne čini drvo za ogrjev s udjelom vlage od 25 % ili manje, briketi s udjelom vlage manjim od 14 % ili komprimirano drvo s udjelom vlage manjim od 12 %;

21.

„udio vlage” znači udio vode u gorivu u odnosu na ukupnu količinu goriva korištenu u uređajima za lokalno grijanje prostora.


(1)  Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, 14.11.2012., str. 1.).


PRILOG II.

Razredi energetske učinkovitosti

Razred energetske učinkovitosti uređaja za lokalno grijanje prostora utvrđuje se na temelju njegovog indeksa energetske učinkovitosti kako je utvrđen u tablici 1.

Tablica 1.

Razredi energetske učinkovitosti uređaja za lokalno grijanje prostora

Razred energetske učinkovitosti

Indeks energetske učinkovitosti (EEI)

A++

EEI ≥ 130

A+

107 ≤ EEI < 130

A

88 ≤ EEI < 107

B

82 ≤ EEI < 88

C

77 ≤ EEI < 82

D

72 ≤ EEI < 77

E

62 ≤ EEI < 72

F

42 ≤ EEI < 62

G

EEI < 42

Indeks energetske učinkovitosti uređaja za lokalno grijanje prostora izračunava se u skladu s Prilogom VIII.


PRILOG III.

Oznaka

1.

Uređaji za lokalno grijanje prostora

Image

(a)

Oznaka sadržava sljedeće podatke:

I.

naziv ili zaštitni znak dobavljača;

II.

dobavljačevu identifikacijsku oznaku modela;

III.

razred energetske učinkovitosti utvrđen u skladu s Prilogom II. točkom 1. Vrh strelice s oznakom razreda energetske učinkovitosti uređaja za lokalno grijanje prostora postavlja se na istu visinu kao i vrh strelice s oznakom relevantnog razreda energetske učinkovitosti;

IV.

simbol za izravni toplinski učinak;

V.

izravni toplinski učinak u kW zaokružen na najbližu jednu decimalu;

VI.

za uređaje za lokalno grijanje prostora s prijenosom topline na tekućinu, simbol za neizravni toplinski učinak;

VII.

za uređaje za lokalno grijanje prostora s prijenosom topline na tekućinu, neizravni toplinski učinak u kW zaokružen na najbližu jednu decimalu.

(b)

Izgled oznake za uređaje za lokalno grijanje prostora u skladu je s točkom 2. ovog Priloga.

2.

Oznaka za uređaje za lokalno grijanje prostora izgleda kako je prikazano na donjoj slici:

Image

Pri čemu:

(a)

oznaka je široka najmanje 105 mm i visoka najmanje 200 mm. U slučaju da je oznaka tiskana u većem formatu, njezin sadržaj mora ostati u gore navedenom omjeru;

(b)

pozadina je bijela;

(c)

boje su CMYK — cijan, magenta, žuta i crna, kao u ovom primjeru: 00-70-X-00: 0 % cijan, 70 % magenta, 100 % žuta, 0 % crna;

(d)

oznaka ispunjava sve dolje navedene zahtjeve (brojevi se odnose na gornju sliku):

Image

obrub oznaka EU-a: 4 pt, boja: cijan 100 %, zaobljeni uglovi: 3,5 mm;

Image

logotip EU-a: Boje: X-80-00-00 i 00-00-X-00;

Image

natpis „Energija”: Boja: X-00-00-00. Piktogram kako je prikazan: logotip EU-a i natpis „Energija”: širina: 86 mm, visina: 17 mm;

Image

obrub ispod logotipa: 1 pt, boja: cijan 100 %, dužina: 86 mm;

Image

ljestvica energetskih razreda

strelica: visina: 6 mm, razmak: 1,3 mm, boje:

najviši razred: X-00-X-00;

drugi razred: 70-00-X-00;

treći razred: 30-00-X-00;

Četvrti razred: 00-00-X-00;

peti razred: 00-30-X-00;

šesti razred: 00-70-X-00;

sedmi razred: 00-X-X-00;

osmi razred: 00-X-X-00;

najniži razred: 00-X-X-00,

tekst: Calibri bold 14 pt, velika slova, bijela, simboli „+”: u eksponentu, poravnati u jednom redu;

Image

razred energetske učinkovitosti:

strelica: širina: 22 mm, visina: 12 mm, 100 % crna boja,

tekst: Calibri bold 24 pt, velika slova, bijela, simboli „+”: u eksponentu, poravnati u jednom redu;

Image

funkcionalnost izravnog grijanja:

piktogram kako je prikazan,

obrub: 2 pt, boja: cijan 100 %, zaobljeni uglovi: 3,5 mm;

Image

ako je primjenjivo, funkcionalnost neizravnog grijanja:

piktogram kako je prikazan,

obrub: 2 pt, boja: cijan 100 %, zaobljeni uglovi: 3,5 mm;

Image

nazivni izravni toplinski učinak:

obrub: 2 pt, boja: cijan 100 %, zaobljeni uglovi: 3,5 mm.

vrijednost „XY,Z”: Calibri bold 34 pt, 100 % crna boja,

tekst „kW”: Calibri bold 18 pt, 100 % crna boja;

Image

ako je primjenjivo, nazivni neizravni toplinski učinak:

obrub: 2 pt, boja: cijan 100 %, zaobljeni uglovi: 3,5 mm,

vrijednost „XY,Z”: Calibri bold 34 pt, 100 % crna boja,

tekst „kW”: Calibri bold 18 pt, 100 % crna boja;

Image

energija:

tekst: Calibri bold 8 pt, 100 % crna boja;

Image

godina uvođenja oznake i broj Uredbe:

tekst: Calibri bold 10 pt;

Image

naziv ili zaštitni znak dobavljača;

Image

dobavljačeva identifikacijska oznaka modela:

Naziv ili zaštitni znak dobavljača i dobavljačeva identifikacijska oznaka modela trebali bi stati u prostor od 86 × 12 mm.


PRILOG IV.

Informacijski list

1.

U informacijskom listu proizvoda za uređaje za lokalno grijanje prostora podaci se navode sljedećim redoslijedom i uvrštavaju se u brošuru proizvoda ili druge tiskane materijale koji se isporučuju uz proizvod:

(a)

naziv ili zaštitni znak dobavljača;

(b)

dobavljačeva identifikacijska oznaka modela;

(c)

razred energetske učinkovitosti modela utvrđen u skladu s Prilogom II. točkom 1.;

(d)

izravni toplinski učinak u kW zaokružen na najbližu jednu decimalu;

(e)

neizravni toplinski učinak u kW zaokružen na najbližu jednu decimalu;

(f)

indeks energetske učinkovitosti zaokružen na najbliži cijeli broj i izračunan u skladu s Prilogom VIII.;

(g)

korisna energetska učinkovitost, pri nazivnom toplinskom učinku i minimalnom toplinskom opterećenju, ako je primjenjivo, zaokružena na jedno decimalno mjesto i izračunata u skladu s Prilogom VIII.;

(h)

sve posebne mjere opreza koje se moraju poduzeti kada se sastavljaju, ugrađuju ili održavaju uređaji za lokalno grijanje prostora.

2.

Jedan informacijski list može se odnositi na više modela uređaja za lokalno grijanje prostora koje isporučuje isti dobavljač.

3.

Informacije sadržane u informacijskom listu mogu se prikazati u obliku kopije oznake, koja može biti u boji ili crno-bijela. U tom slučaju moraju se navesti i podaci iz točke 1. koji nisu prikazani na oznaci.


PRILOG V.

Tehnička dokumentacija

Za uređaje za lokalno grijanje prostora tehnička dokumentacija iz članka 3. stavka 1. točke (e) i članka 3. stavka 2. točke (e) sadržava:

(a)

naziv i adresu dobavljača;

(b)

identifikacijsku oznaku modela;

(c)

prema potrebi, upućivanje na primijenjene usklađene norme;

(d)

za proizvode koji kao preferirano gorivo koriste drugu drvnu biomasu, nedrvnu biomasu, drugo fosilno gorivo ili drugu smjesu biomase i fosilnog goriva, kako je navedeno u tablici 2., opis goriva dovoljan za nedvojbeno prepoznavanje i tehničku normu ili specifikaciju goriva, uključujući i izmjereni sadržaj vlage i izmjereni sadržaj pepela, a za drugo fosilno gorivo i izmjereni sadržaj hlapivih tvari u gorivu;

(e)

prema potrebi, ostale korištene tehničke norme i specifikacije;

(f)

ime i potpis osobe koja je ovlaštena obvezati dobavljača;

(g)

podatke iz tablice 2. (za uređaje za lokalno grijanje prostora na kruto gorivo) i tablice 3. (za uređaje za lokalno grijanje prostora na plinsko/tekuće gorivo), koji su izmjereni i izračunati u skladu s Prilogom VIII.;

(h)

izvješća o ispitivanjima izvršenima od strane dobavljača ili u njihovo ime, uključujući naziv i adresu tijela koje je obavilo ispitivanje;

(i)

sve posebne mjere opreza koje se moraju poduzeti kada se sastavljaju, ugrađuju ili održavaju uređaji za lokalno grijanje prostora;

(j)

popis ekvivalentnih modela, ako je primjenjivo.

Ovi se podaci mogu spojiti s tehničkom dokumentacijom koja je osigurana u skladu s mjerama Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (1).

Tablica 2.:

Tehnički parametri za uređaje za lokalno grijanje prostora na kruto gorivo

Identifikacijska(-e) oznaka(-e) modela:

Funkcionalnost neizravnog grijanja:(da/ne)

Izravni toplinski učinak: …(kW)

Neizravni toplinski učinak: …(kW)

Gorivo

Preferirano gorivo (samo jedno):

Drugo(-a) pogodno(-a) gorivo(-a):

Drveni trupci s udjelom vlage ≤ 25 %

(da/ne)

(da/ne)

Komprimirano drvo s udjelom vlage ≤ 12 %

(da/ne)

(da/ne)

Ostala drvna biomasa

(da/ne)

(da/ne)

Nedrvna biomasa

(da/ne)

(da/ne)

Antracit i suhi parni ugljen

(da/ne)

(da/ne)

Metalurški koks

(da/ne)

(da/ne)

Polukoks

(da/ne)

(da/ne)

Bitumenski ugljen

(da/ne)

(da/ne)

Briketi od lignita

(da/ne)

(da/ne)

Briketi od treseta

(da/ne)

(da/ne)

Briketi od smjese fosilnih goriva

(da/ne)

(da/ne)

Ostala fosilna goriva

(da/ne)

(da/ne)

Briketi od smjese biomase i fosilnog goriva

(da/ne)

(da/ne)

Druga smjesa biomase i fosilnog goriva

(da/ne)

(da/ne)

Značajke kod rada s preferiranim gorivom:

Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora η s (%):

Indeks energetske učinkovitosti (EEI):

Stavka

Simbol

Vrijednost

Jedinica

 

Stavka

Simbol

Vrijednost

Jedinica

Toplinski učinak

 

Korisna učinkovitost (primljena NCV)

Nazivna toplinska snaga

Pnom

x,x

kW

 

Korisna učinkovitost kod nazivne toplinske snage

ηth,nom

x,x

%

Minimalni toplinski učinak (referentni)

Pmin

(x,x/n. p.)

kW

 

Korisna učinkovitost pri minimalnom toplinskom učinku (referentna)

ηth,min

(x,x/n. p.)

%

 

 

 

 

 

 

Potrošnja pomoćne električne energije

 

Vrsta izlazne topline/regulacija sobne temperature

(odabrati jednu)

Pri nazivnom toplinskom učinku

elmax

x,xxx

kW

 

toplinski učinak s jednom fazom, bez kontrole sobne temperature

(da/ne)

 

Pri minimalnom toplinskom učinku

elmin

x,xxx

kW

 

dvije ili više ručnih faza, bez kontrole sobne temperature

(da/ne)

 

U stanju pripravnosti

elSB

x,xxx

kW

 

s mehaničkom kontrolom sobne temperature putem termostata

(da/ne)

 

 

 

s elektroničkom kontrolom sobne temperature

(da/ne)

 

 

 

s elektroničkom kontrolom sobne temperature i dnevnim podešavanjem vremena

(da/ne)

 

 

 

s elektroničkom kontrolom sobne temperature i tjednim podešavanjem vremena

(da/ne)

 

 

 

Druge mogućnosti regulacije (moguć odabir više opcija)

 

 

kontrola sobne temperature s detekcijom prisutnosti

(da/ne)

 

 

 

kontrola sobne temperature s detekcijom otvorenosti prozora

(da/ne)

 

 

 

s mogućnošću regulacije na daljinu

(da/ne)

 

Zahtjev trajnog napajanja za pripalni plamen

 

 

 

 

Zahtjev napajanja za pripalni plamen (ako je primjenjivo)

Ppilot

(x,xxx/n.p.)

kW

 

 

Podaci za kontakt

Naziv i adresa dobavljača


Tablica 3.:

Tehnički parametri uređaja za lokalno grijanje prostora na plinsko ili tekuće gorivo

Identifikacijska(-e) oznaka(-e) modela:

Funkcionalnost neizravnog grijanja:(da/ne)

Izravni toplinski učinak: …(kW)

Neizravni toplinski učinak: …(kW)

Gorivo

 

 

 

Odabrati vrstu goriva

(plinsko/tekuće)

(specificirati)

 

 

 

 

Stavka

Simbol

Vrijednost

Jedinica

 

Stavka

Simbol

Vrijednost

Jedinica

Toplinski učinak

 

Korisna učinkovitost (NCV)

Nazivna toplinska snaga

Pnom

x,x

kW

 

Korisna učinkovitost pri nazivnom toplinskom učinku

ηth,nom

x,x

%

Minimalni toplinski učinak (referentni)

Pmin

(x,x/n. p.)

kW

 

Korisna učinkovitost pri minimalnom toplinskom učinku (referentna)

ηth,min

(x,x/n. p.)

%

 

 

 

 

 

 

Potrošnja pomoćne električne energije

 

Vrsta izlazne topline/regulacija sobne temperature

(odabrati jednu)

Pri nazivnom toplinskom učinku

elmax

x,xxx

kW

 

jednostupanjska predaja topline, bez kontrole sobne temperature

(da/ne)

 

Pri minimalnom toplinskom učinku

elmin

x,xxx

kW

 

dvije ili više ručnih faza, bez kontrole sobne temperature

(da/ne)

 

U stanju pripravnosti

elSB

x,xxx

kW

 

s mehaničkom kontrolom sobne temperature putem termostata

(da/ne)

 

 

 

s elektroničkom kontrolom sobne temperature l

(da/ne)

 

 

 

s elektroničkom kontrolom sobne temperature i dnevnim podešavanjem vremena

(da/ne)

 

 

 

s elektroničkom kontrolom sobne temperature i tjednim podešavanjem vremena

(da/ne)

 

 

 

Druge mogućnosti regulacije (moguć odabir više opcija)

 

 

kontrola sobne temperature s detekcijom prisutnosti

(da/ne)

 

 

 

kontrola sobne temperature s detekcijom otvorenosti prozora

(da/ne)

 

Zahtjev trajnog napajanja za pripalni plamen

 

s mogućnošću regulacije na daljinu

(da/ne)

 

Potrebna energija za žižak (ako se primjenjuje)

Ppilot

(x,xxx/n.p.)

kW

 

 

Podaci za kontakt

Naziv i adresa dobavljača


(1)  Direktiva 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju (SL L 285, 31.10.2009., str. 10.).


PRILOG VI.

Podaci koje treba pružiti u slučajevima u kojima se ne može očekivati da će krajnji korisnik vidjeti izloženi proizvod, osim na internetu

1.

Informacije iz članka 4. stavka 1. točke (b) navode se sljedećim redoslijedom:

(a)

razred energetske učinkovitosti modela utvrđen u skladu s Prilogom II. točkom 1.;

(b)

izravni toplinski učinak u kW zaokružen na najbližu jednu decimalu;

(c)

neizravni toplinski učinak u kW zaokružen na najbližu jednu decimalu.

2.

Veličina i font ispisa ili prikaza informacija iz točke 1. moraju biti čitljivi.


PRILOG VII.

Podaci koje treba osigurati u slučaju prodaje, najma ili kupnje uz obročnu otplatu cijene putem interneta

1.

Za potrebe točaka 2. do 5. ovog Priloga primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„sredstvo prikaza” znači bilo koji zaslon, uključujući taktilni zaslon ili drugu vizualnu tehnologiju za prikaz internetskog sadržaja korisnicima;

(b)

„ugniježđeni prikaz” znači vizualno sučelje za pristup slici ili nizu podataka klikom miša, pomicanjem miša ili širenjem druge slike ili niza podataka na taktilnom zaslonu;

(c)

„taktilni zaslon” znači sredstvo prikaza za dodirne zaslone na uređajima poput tablet računala, slate računala ili pametnog telefona;

(d)

„alternativni tekst” znači tekst koji kao alternativa grafičkom prikazu omogućuje prikaz podataka u negrafičkom obliku ako uređaji za prikaz ne mogu omogućiti grafički prikaz ili kao pomoć za dostupnost kao što je ulaz za aplikacije za sintezu glasa.

2.

Odgovarajuća oznaka stavljena na raspolaganje od strane dobavljača u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (b) ili člankom 3. stavkom 2. točkom (b) prikazuje se na sredstvu prikaza u blizini cijene proizvoda. Veličina mora biti takva da je oznaka jasno vidljiva i čitljiva i mora biti razmjerna veličini navedenoj u Prilogu III. točki 2. Oznaka se može prikazati pomoću ugniježđenog prikaza, u kojem slučaju slika koja se koristi za pristup oznaci mora biti u skladu sa specifikacijama utvrđenima u točki 3. ovog Priloga. Ako se primjenjuje ugniježđeni prikaz, oznaka se mora pojaviti prvim klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem taktilnog zaslona na slici.

3.

Slika koja se koristi za pristup oznaci kod ugniježđenog prikaza:

(a)

strelica je u boji razreda energetske učinkovitosti proizvoda na oznaci;

(b)

na strelici je naznačen razred energetske učinkovitosti proizvoda u bijeloj boji, a veličina je fonta jednaka veličini fonta u kojem je navedena cijena; i

(c)

prikazana je u jednom od sljedeća dva oblika:

Image

4.

U slučaju ugniježđenog prikaza, redoslijed je prikaza oznake sljedeći:

(a)

slika iz točke 3. ovog Priloga prikazuje se na sredstvu prikaza u blizini cijene proizvoda;

(b)

slika je povezana s oznakom;

(c)

oznaka se prikazuje nakon klika mišem, pomicanja miša ili širenja slike na taktilnom zaslonu;

(d)

oznaka se prikazuje u obliku iskočnog okvira (pop up), nove kartice, nove stranice ili putem prikaza umetnutog okvira;

(e)

za uvećanje oznake na taktilnim zaslonima, primjenjuju se načini koji vrijede za uređaje za taktilno uvećanje;

(f)

oznaka se prestaje prikazivati pomoću opcije „zatvori” ili drugog standardnog načina zatvaranja;

(g)

u tekstu, koji je alternativa grafičkom prikazu i koji se prikazuje u slučaju neuspjelog prikaza oznake, navodi se razred energetske učinkovitosti proizvoda, a veličina fonta jednaka je veličini fonta u kojem je navedena cijena.

5.

Odgovarajući informacijski list stavljen na raspolaganje od strane dobavljača u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (d) ili člankom 3. stavkom 2. točkom (d) prikazuje se na sredstvu prikaza u blizini cijene proizvoda. Veličina mora biti takva da su podaci jasno vidljivi i čitljivi. Informacijski list proizvoda može se prikazati pomoću ugniježđenog prikaza, u kojem slučaju u poveznici, koja se koristi za pristup informacijskom listu, mora jasno i čitljivo biti naznačeno „Informacijski list proizvoda”. Ako se koristi ugniježđeni prikaz, podaci se pojavljuju prvim klikom mišem, pomicanjem miša ili širenjem taktilnog zaslona na poveznici.


PRILOG VIII.

Mjerenja i izračuni

1.

Radi osiguravanja i verifikacije sukladnosti sa zahtjevima ove Uredbe, provode se mjerenja i izračuni primjenjujući referentne brojeve usklađenih normi koji su u tu svrhu objavljeni u Službenom listu Europske unije, ili koristeći pouzdane, točne i ponovljive metode kod kojih se uzimaju u obzir općepriznate najnovije mjerne metode. Mjerenja i izračuni moraju udovoljavati uvjetima utvrđenima u točkama 2. do 4.

2.

Opći uvjeti za mjerenja i izračune

(a)

Kod uređaja za lokalno grijanje prostora ispituje se preferirano gorivo kako bi se odredio indeks energetske učinkovitosti te izravan i neizravan toplinski učinak.

(b)

Iskazane vrijednosti za izravan i neizravan toplinski učinak te indeks energetske učinkovitosti zaokružuju se na najbližu jednu decimalu.

3.

Opći uvjeti za indeks energetske učinkovitosti i potrošnju uređaja za lokalno grijanje prostora:

(a)

Mjere se vrijednosti korisne učinkovitosti ηth,nom , ηth,min te vrijednosti izravnog i neizravnog toplinskog učinka za Pnom , Pmin , kad je primjenjivo.

(b)

Indeks energetske učinkovitosti (EEI) računa se kao sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora u aktivnom stanju (ηS,on ) korigirana za uređaje za lokalno grijanje prostora koji koriste biomasu kao preferirano gorivo s faktorom koji uzima u obzir karakteristiku obnovljivosti preferiranog goriva i korigiranu doprinosima koji su zaslužni za kontrole temperature, potrošnju pomoćne električne energije i potrošnju energije trajnog pripalnog plamena. Indeks energetske učinkovitosti (EEI) iskazuje se u brojčanom obliku ekvivalentnom njegovom broju izraženom u obliku postotka.

4.

Posebni uvjeti za sezonsku energetsku učinkovitost grijanja prostora

(a)

Indeks energetske učinkovitosti (EEI) svih uređaja za lokalno grijanje prostora definira se kao:

Formula

pri čemu je:

ηS,on sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora u aktivnom stanju, izražena u postocima, izračunata na način utvrđen u točki 4. podtočki (b),

BLF faktor označivanja biomase, koji iznosi 1,45 za uređaje za lokalno grijanje prostora koji koriste biomasu i 1 za uređaje za lokalno grijanje prostora na fosilno gorivo,

F(2) faktor korekcije koji je zaslužan za pozitivan doprinos indeksu energetske učinkovitosti zbog podešenih doprinosa kontrola za toplinsku udobnost grijanja unutarnjeg prostora, čije se vrijednosti međusobno isključuju ne mogu se pribrajati jedna na drugu, izražen u obliku postotka,

F(3) faktor korekcije koji je zaslužan za pozitivan doprinos indeksu energetske učinkovitosti zbog podešenih doprinosa kontrola za toplinsku udobnost grijanja unutarnjeg prostora, čije se vrijednosti mogu pribrajati jedna na drugu, izražen u obliku postotka,

F(4) faktor korekcije koji je zaslužan za negativan doprinos indeksu energetske učinkovitosti uslijed potrošnje pomoćne električne energije, izražen u obliku postotka,

F(5) faktor korekcije koji je zaslužan za negativan doprinos indeksu energetske učinkovitosti energetskom potrošnjom trajnog pripalnog plamena, izražen u obliku postotka.

(b)

Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora u aktivnom stanju računa se na sljedeći način:

ηS,on= ηth,nom

pri čemu je:

ηth,nom korisna učinkovitost pri nazivnom toplinskom učinku, na temelju NKV-a.

(c)

Faktor korekcije F(2) koji je zaslužan za pozitivan doprinos indeksu energetske učinkovitosti zbog podešenih doprinosa kontrola za toplinsku udobnost grijanja unutarnjeg prostora, čije se vrijednosti međusobno isključuju ili se ne mogu međusobno pribrajati, računa se na sljedeći način:

Za sve uređaje za lokalno grijanje prostora faktor korekcije F(2) je jednak jednom od faktora u skladu s tablicom 4., ovisno o tome koja se karakteristika kontrole primjenjuje. Moguće je odabrati samo jednu vrijednost.

Tablica 4.:

Faktor korekcije F(2)

Ako je proizvod opremljen s (moguće je primijeniti samo jednu opciju):

F(2)

Uređaji za lokalno grijanje prostora na gorivo

jednostupanjska predaja topline, bez regulacije sobne temperature

0,0 %

dvije ili više ručnih faza, bez kontrole temperature

1,0 %

s mehaničkom kontrolom sobne temperature putem termostata

2,0 %

s elektroničkom kontrolom sobne temperature

4,0 %

s elektroničkom kontrolom sobne temperature i dnevnim podešavanjem vremena

6,0 %

s elektroničkom kontrolom sobne temperature i tjednim podešavanjem vremena

7,0 %

Od 1. siječnja 2022.F(2) za uređaje za lokalno grijanje prostora na kruto gorivo jednak je nuli ako su emisije tih uređaja u postavki za minimalnu toplinsku snagu više od emisija navedenih u Prilogu II. točki 2. Uredbe Komisije (EU) 2015/1185 (1). Toplinska snaga za tu postavku ne smije biti veća od 50 % nazivne toplinske snage. Ako F(2) nije jednak nuli, tehnička dokumentacija od 1. siječnja 2022. uključuje relevantne informacije o emisijama pri minimalnoj toplinskoj snazi.

(d)

Faktor korekcije F(3) koji je zaslužan za pozitivan doprinos indeksu energetske učinkovitosti zbog podešenih doprinosa kontrola za toplinsku udobnost grijanja unutarnjeg prostora, čije se vrijednosti ne mogu međusobno pribrajati, računa se na sljedeći način:

Za sve uređaje za lokalno grijanje prostora faktor korekcije F(3) jednak je zbroju vrijednosti prema tablici 5., ovisno o tome koja (koje) se karakteristika (karakteristike) kontrole primjenjuje (primjenjuju).

Tablica 5.:

Faktor korekcije F(3)

Ako je proizvod opremljen s (moguće je primijeniti više opcija):

F(3)

Uređaji za lokalno grijanje prostora na gorivo

kontrole sobne temperature s detekcijom prisutnosti

1,0 %

kontrole sobne temperature s detekcijom otvorenosti prozora

1,0 %

s mogućnošću regulacije na daljinu

1,0 %

Od 1. siječnja 2022.F(3) za uređaje za lokalno grijanje prostora na kruto gorivo jednak je nuli ako su emisije tih uređaja u postavki za minimalnu toplinsku snagu više od emisija navedenih u Prilogu II. točki 2. Uredbe (EU) 2015/1185. Toplinska snaga za tu postavku ne smije biti veća od 50 % nazivne toplinske snage. Ako F(3) nije jednak nuli, tehnička dokumentacija od 1. siječnja 2022. uključuje relevantne informacije o emisijama pri minimalnoj toplinskoj snazi.

(e)

Faktor korekcije za uporabu pomoćne električne energije F(4) računa se na sljedeći način:

Taj faktor korekcije uzima u obzir potrošnju pomoćne električne energije tijekom rada u stanju uključenosti i stanju pripravnosti.

Za sve uređaje za lokalno grijanje prostora korekcija potrošnje pomoćne električne energije računa se na sljedeći način:

Formula

pri čemu je:

elmax potrošnja električne energije pri nazivnom toplinskom učinku, izražena u kW,

elmin potrošnja električne energije pri minimalnom toplinskom učinku, izražena u kW U slučaju da proizvod ne daje minimalnu toplinsku snagu, treba primijeniti vrijednost za potrošnju električne energije kod nazivne toplinske snage,

elsb je količina električne energije koju proizvod troši u stanju pripravnosti, iskazana u kW,

Pnom nazivni toplinski učinak proizvoda, izražen u kW.

(f)

Faktor korekcije F(5) povezan s potrošnjom energije trajnog pripalnog plamena računa se na sljedeći način:

Taj faktor korekcije uzima u obzir zahtjev trajnog napajanja za pripalni plamen.

Za sve uređaje za lokalno grijanje prostora faktor korekcije računa se na sljedeći način:

Formula

pri čemu je:

Ppilot potrošnja pripalnog plamena, izražena u kW,

Pnom nazivni toplinski učinak proizvoda, izražen u kW.


(1)  Uredba Komisije (EU) 2015/1185 od 24. travnja 2015. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn uređaja za lokalno grijanje prostora na kruto gorivo (Vidjeti str. 1. ovog Službenog lista).


PRILOG IX.

Postupak verifikacije u svrhu tržišnog nadzora

Za potrebe ocjenjivanja usklađenosti sa zahtjevima utvrđenima u člancima 3. i 4., nadležna tijela država članica primjenjuju sljedeći postupak verifikacije:

1.

Nadležna tijela država članica ispituju samo jednu jedinicu po modelu. Jedinica se ispituje na gorivo čije su značajke u istom rangu kao i značajke goriva koje je koristio proizvođač za mjerenja u skladu s Prilogom VIII.

Smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima, ako:

(a)

vrijednosti i razredi na oznaci i u informacijskom listu proizvoda odgovaraju vrijednostima u tehničkoj dokumentaciji; i

(b)

za uređaje za lokalno grijanje prostora na kruto gorivo, indeks energetske učinkovitosti (EEI) je maksimalno 8 % manji od iskazane vrijednosti;

(c)

za uređaje za lokalno grijanje prostora na tekuće gorivo, EEI je maksimalno 8 % manji od iskazane vrijednosti;

(d)

za uređaje za lokalno grijanje prostora na plinsko gorivo, EEI je maksimalno 8 % manji od iskazane vrijednosti.

2.

Ako nije postignut rezultat naveden u točki 2. podtočki (a), smatra se da model i svi ekvivalentni modeli nisu u skladu s ovom Uredbom. Ako nije postignut bilo koji rezultat naveden u točki 2. podtočkama (b) do (d), nadležna tijela države članice nasumce biraju tri dodatne jedinice istog modela za ispitivanje. Kao opcija, mogu se odabrati tri dodatne jedinice jednog ili više ekvivalentnih modela koji su navedeni kao ekvivalentni proizvodi u tehničkoj dokumentaciji dobavljača.

Smatra se da je model u skladu s primjenjivim zahtjevima, ako:

(a)

iskazane vrijednosti i razredi na oznaci i u informacijskom listu proizvoda za tri dodatne jedinice odgovaraju vrijednostima u tehničkoj dokumentaciji;

(b)

za uređaje za lokalno grijanje prostora na kruto gorivo, prosječan EEI za tri dodatne jedinice je maksimalno 8 % manji od iskazane vrijednosti;

(c)

za uređaje za lokalno grijanje prostora na tekuće gorivo, prosječan EEI za tri dodatne jedinice je maksimalno 8 % manji od iskazane vrijednosti;

(d)

za uređaje za lokalno grijanje prostora na plinsko gorivo, prosječan EEI za tri dodatne jedinice je maksimalno 8 % manji od iskazane vrijednosti.

Ako se ne postignu rezultati iz točke 2., smatra se da model i svi ekvivalentni modeli nisu u skladu s ovom Uredbom.

Nadležna tijela države članice dostavljaju rezultate ispitivanja i druge relevantne informacije nadležnim tijelima drugih država članica i Komisiji u roku od mjesec dana od donošenja odluke o nesukladnosti modela.

Nadležna tijela država članica koriste metode mjerenja i izračuna navedene u Prilogu VIII.

Dopuštena odstupanja verifikacije definirana u ovom Prilogu odnose se samo na verifikaciju izmjerenih parametara koju provode nadležna tijela država članica i dobavljač ih ne smije koristiti kao dopušteno odstupanje pri određivanju vrijednosti u tehničkoj dokumentaciji. Vrijednosti i razredi na oznaci ili u informacijskom listu proizvoda ne smiju biti povoljniji za dobavljača od vrijednosti navedenih u tehničkoj dokumentaciji.


Top