EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0851

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/851 оd 27. ožujka 2015. o izmjeni priloga II., III. i VI. Uredbi (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike

C/2015/1958

OJ L 135, 2.6.2015, p. 8–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; Implicitno stavljeno izvan snage 32021R2115

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/851/oj

2.6.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 135/8


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/851

оd 27. ožujka 2015.

o izmjeni priloga II., III. i VI. Uredbi (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 (1), a posebno njezin članak 6. stavak 3., članak 7. stavak 3. i članak 20. stavak 6.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 20. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Hrvatska je do 31. siječnja 2015. obavijestila Komisiju o razminiranim zemljištima koja su se ponovno počela upotrebljavati za poljoprivredne djelatnosti 2014., broju prava na plaćanje dostupnom poljoprivrednicima na dan 31. prosinca 2014. i neiskorištenom iznosu iz posebne nacionalne rezerve za razminirano područje na isti datum.

(2)

U skladu s člankom 20. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1307/2013 iznos koji je potrebno dodati nacionalnim gornjim granicama utvrđenima za Hrvatsku u Prilogu II. toj Uredbi Komisija treba izračunati na temelju podataka koje je Hrvatska dostavila u skladu s člankom 20. stavkom 1. te Uredbe i procjene prosječnih izravnih plaćanja po hektaru u Hrvatskoj za tu godinu.

(3)

Prosječna izravna plaćanja po hektaru za 2015. potrebno je izračunati dijeljenjem nacionalne gornje granice za Hrvatsku u 2015., umanjene za neiskorišteni iznos iz posebne rezerve za razminirano područje na dan 31. prosinca 2014., s brojem prava na plaćanje dostupnih poljoprivrednicima na isti datum. Iznos koji je potrebno dodati nacionalnoj gornjoj granici za 2015. i sljedeće godine izračunava se na temelju rasporeda povećanjâ iz članka 17. Uredbe (EU) br. 1307/2013 i njime se uzima u obzir da su u obavijesti od 31. siječnja 2015. dostignuti najviši iznosi godišnjih povećanja za kalendarsku godinu 2015. i godine koje slijede, utvrđeni u Prilogu VII. toj Uredbi.

(4)

U skladu s člankom 20. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 1307/2013 Prilog VI. toj Uredbi trebalo bi prilagoditi kako bi se u obzir uzele posljedice ponovnog upotrebljavanja razminiranih zemljišta za poljoprivredne djelatnosti 2014., kako je obavijestila Hrvatska.

(5)

Priloge II., III. i VI. Uredbi (EU) br. 1307/2013 trebalo bi stoga izmijeniti na odgovarajući način.

(6)

Budući da je ova Uredba ključna za neometano i pravovremeno donošenje provedbenih akata iz članka 22. stavka 1., članka 36. stavka 4., članka 42. stavka 2., članka 47. stavka 3., članka 49. stavka 2, članka 51. stavka 4. i članka 53. stavka 7. Uredbe (EU) br. 1307/2013, primjereno je da stupi na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi II., III. i VI. Uredbi (EU) br. 1307/2013 izmjenjuju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. ožujka 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 608.


PRILOG

Prilozi II., III. i VI. Uredbi (EU) br. 1307/2013 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog II. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG II.

Nacionalne gornje granice iz članka 6.

(u tisućama EUR)

Kalendarska godina

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

Belgija

523 658

509 773

502 095

488 964

481 857

505 266

Bugarska

721 251

792 449

793 226

794 759

796 292

796 292

Češka

844 854

844 041

843 200

861 708

861 698

872 809

Danska

870 751

852 682

834 791

826 774

818 757

880 384

Njemačka

4 912 772

4 880 476

4 848 079

4 820 322

4 792 567

5 018 395

Estonija

114 378

114 562

123 704

133 935

143 966

169 366

Irska

1 215 003

1 213 470

1 211 899

1 211 482

1 211 066

1 211 066

Grčka

1 921 966

1 899 160

1 876 329

1 855 473

1 834 618

1 931 177

Španjolska

4 842 658

4 851 682

4 866 665

4 880 049

4 893 433

4 893 433

Francuska

7 302 140

7 270 670

7 239 017

7 214 279

7 189 541

7 437 200

Hrvatska (*)

183 735

202 865

241 125

279 385

317 645

306 080

Italija

3 902 039

3 850 805

3 799 540

3 751 937

3 704 337

3 704 337

Cipar

50 784

50 225

49 666

49 155

48 643

48 643

Latvija

181 044

205 764

230 431

255 292

280 154

302 754

Litva

417 890

442 510

467 070

492 049

517 028

517 028

Luksemburg

33 604

33 546

33 487

33 460

33 432

33 432

Mađarska

1 345 746

1 344 461

1 343 134

1 343 010

1 342 867

1 269 158

Malta

5 241

5 241

5 242

5 243

5 244

4 690

Nizozemska

749 315

736 840

724 362

712 616

700 870

732 370

Austrija

693 065

692 421

691 754

691 746

691 738

691 738

Poljska

3 378 604

3 395 300

3 411 854

3 431 236

3 450 512

3 061 518

Portugal

565 816

573 954

582 057

590 706

599 355

599 355

Rumunjska

1 599 993

1 772 469

1 801 335

1 872 821

1 903 195

1 903 195

Slovenija

137 987

136 997

136 003

135 141

134 278

134 278

Slovačka

438 299

441 478

444 636

448 155

451 659

394 385

Finska

523 333

523 422

523 493

524 062

524 631

524 631

Švedska

696 890

697 295

697 678

698 723

699 768

699 768

Ujedinjena Kraljevina

3 173 324

3 179 880

3 186 319

3 195 781

3 205 243

3 591 683

2.

Prilog III. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG III.

Neto gornje granice iz članka 7.

(u milijunima EUR)

Kalendarska godina

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

Belgija

523,7

509,8

502,1

489,0

481,9

505,3

Bugarska

720,9

788,8

789,6

791,0

792,5

798,9

Češka

840,1

839,3

838,5

856,7

856,7

872,8

Danska

870,2

852,2

834,3

826,3

818,3

880,4

Njemačka

4 912,8

4 880,5

4 848,1

4 820,3

4 792,6

5 018,4

Estonija

114,4

114,5

123,7

133,9

143,9

169,4

Irska

1 214,8

1 213,3

1 211,8

1 211,4

1 211,0

1 211,1

Grčka

2 109,8

2 087,0

2 064,1

2 043,3

2 022,4

2 119,0

Španjolska

4 902,3

4 911,3

4 926,3

4 939,7

4 953,1

4 954,4

Francuska

7 302,1

7 270,7

7 239,0

7 214,3

7 189,5

7 437,2

Hrvatska (**)

183,7

202,9

241,1

279,4

317,6

306,1

Italija

3 897,1

3 847,3

3 797,2

3 750,0

3 702,4

3 704,3

Cipar

50,8

50,2

49,7

49,1

48,6

48,6

Latvija

181,0

205,7

230,3

255,0

279,8

302,8

Litva

417,9

442,5

467,1

492,0

517,0

517,0

Luksemburg

33,6

33,5

33,5

33,5

33,4

33,4

Mađarska

1 276,7

1 275,5

1 274,1

1 274,0

1 273,9

1 269,2

Malta

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

4,7

Nizozemska

749,2

736,8

724,3

712,5

700,8

732,4

Austrija

693,1

692,4

691,8

691,7

691,7

691,7

Poljska

3 359,2

3 375,7

3 392,0

3 411,2

3 430,2

3 061,5

Portugal

565,9

574,0

582,1

590,8

599,4

599,5

Rumunjska

1 600,0

1 772,5

1 801,3

1 872,8

1 903,2

1 903,2

Slovenija

138,0

137,0

136,0

135,1

134,3

134,3

Slovačka

435,5

438,6

441,8

445,2

448,7

394,4

Finska

523,3

523,4

523,5

524,1

524,6

524,6

Švedska

696,8

697,2

697,6

698,7

699,7

699,8

Ujedinjena Kraljevina

3 169,8

3 176,3

3 182,7

3 191,4

3 200,8

3 591,7

3.

Prilog VI. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG VI.

Financijske odredbe iz članaka 10. i 19. koje se primjenjuju na Hrvatsku

A.

Iznos za primjenu članka 10. stavka 1. točke (a):

382 600 000 EUR

B.

Ukupni iznosi dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja iz članka 19. stavka 3.:

(u tisućama EUR)

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

248 690

229 560

191 300

153 040

114 780

76 520

38 260 ”


(*)  Za Hrvatsku nacionalna gornja granica iznosi 344 340 000 EUR za kalendarsku godinu 2021. i 382 600 000 EUR za 2022.”

(**)  Za Hrvatsku neto gornja granica iznosi 344 340 000 EUR za kalendarsku godinu 2021. i 382 600 000 EUR za 2022.”


Top