EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0549

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2015/549 od 7. travnja 2015. o provedbi Uredbe (EU) br. 267/2012 o mjerama ograničavanja protiv Irana

SL L 92, 8.4.2015, p. 12–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/549/oj

8.4.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 92/12


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2015/549

od 7. travnja 2015.

o provedbi Uredbe (EU) br. 267/2012 o mjerama ograničavanja protiv Irana

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 267/2012 od 23. ožujka 2012. o mjerama ograničavanja protiv Irana i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 961/2010 (1), a posebno njezin članak 46. stavak 2.,

budući da:

(1)

Vijeće je 23. ožujka 2012. donijelo Uredbu (EU) br. 267/2012.

(2)

Presudom od 22. siječnja 2015. u spojenim predmetima T-420/11 i T-56/12, Opći sud Europske unije poništio je odluke Vijeća 2011/299/ZVSP (2) i 2011/783/ZVSP (3) u mjeri u kojoj obuhvaćaju sljedeće subjekte na popisu osoba i subjekata koji podliježu mjerama ograničavanja iz Priloga IX. Uredbi (EU) br. 267/2012: Ocean Capital Administration GmbH, First Ocean Administration GmbH, First Ocean GmbH & Co. KG, Second Ocean Administration GmbH, Second Ocean GmbH & Co. KG, Third Ocean Administration GmbH, Third Ocean GmbH & Co. KG, Fourth Ocean Administration GmbH, Fourth Ocean GmbH & Co. KG, Fifth Ocean Administration GmbH, Fifth Ocean GmbH & Co. KG, Sixth Ocean Administration GmbH, Sixth Ocean GmbH & Co. KG, Seventh Ocean Administration GmbH, Seventh Ocean GmbH & Co. KG, Eighth Ocean Administration GmbH, Eighth Ocean GmbH & Co. KG, Ninth Ocean Administration GmbH, Ninth Ocean GmbH & Co. KG, Tenth Ocean Administration GmbH, Tenth Ocean GmbH & Co. KG, Eleventh Ocean Administration GmbH, Eleventh Ocean GmbH & Co. KG, Twelfth Ocean Administration GmbH, Twelfth Ocean GmbH & Co. KG, Thirteenth Ocean Administration GmbH, Fourteenth Ocean Administration GmbH, Fifteenth Ocean Administration GmbH, Sixteenth Ocean Administration GmbH, Kerman Shipping Co. Ltd, Woking Shipping Investments Ltd, Shere Shipping Co. Ltd, Tongham Shipping Co. Ltd, Uppercourt Shipping Co. Ltd, Vobster Shipping Co. Ltd, Lancelin Shipping Co. Ltd., IRISL Maritime Training Institute, Kheibar Co. i Kish Shipping Line Manning Co.

(3)

Na temelju novog obrazloženja ta bi 32 subjekta trebala biti ponovno uvrštena na popis osoba i subjekata koji podliježu mjerama ograničavanja.

(4)

Presudom od 22. siječnja 2015. u predmetu T-176/12 Opći sud Europske unije poništio je Odluku Vijeća 2012/35/ZVSP (4) o uvrštavanju banke Bank Tejarat na popis osoba i subjekata koji podliježu mjerama ograničavanja iz Priloga IX. Uredbi (EU) br. 267/2012.

(5)

Na temelju novog obrazloženja banka Bank Tejarat trebala bi biti ponovo uvrštena na popis osoba i subjekata koji podliježu mjerama ograničavanja.

(6)

Uredbu (EU) br. 267/2012 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog IX. Uredbi (EU) br. 267/2012 mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. travnja 2015.

Za Vijeće

Predsjednik

E. RINKĒVIČS


(1)  SL L 88, 24.3.2012., str. 1.

(2)  Odluka Vijeća 2011/299/ZVSP od 23. svibnja 2011. o izmjeni Odluke 2010/413/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Irana (SL L 136, 24.5.2011., str. 65.).

(3)  Odluka Vijeća 2011/783/ZVSP od 1. prosinca 2011. o izmjeni Odluke 2010/413/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Irana (SL L 319, 2.12.2011., str. 71.).

(4)  Odluka Vijeća 2012/35/ZVSP od 23. siječnja 2012. o izmjeni Odluke 2010/413/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Irana (SL L 19, 24.1.2012., str. 22.).


PRILOG

1.

U popis iz dijela I. Priloga IX. Uredbi (EU) br. 267/2012 umeće se dolje navedeni subjekt:

I.   Osobe i subjekti uključeni u nuklearne aktivnosti ili aktivnosti povezane s balističkim projektilima te osobe i subjekti koji pružaju potporu Vladi Irana.

B.   Subjekti

 

Naziv

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

105.

Bank Tejarat

Poštanska adresa: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365 -5416, Teheran; Tel. 88826690; Tlx.: 226641 TJTA IR;Telefaks: 88893641;Internetska stranica: http://www.tejaratbank.ir

Banka Bank Tejarat daje znatnu potporu Vladi Irana tako što joj nudi financijska sredstva i financijske usluge za razvojne projekte u vezi s naftom i plinom. Sektor nafte i plina znatan je izvor financiranja za Vladu Irana i nekoliko projekata koje financira banka Bank Tejarat izvode društva kćeri subjekata koji su u vlasništvu Vlade Irana i pod njezinom kontrolom. Uz to, banka Bank Tejarat i dalje je u djelomičnom vlasništvu Vlade Irana i blisko je s njom povezana te je stoga Vlada Irana u mogućnosti da utječe na odluke banke Bank Tejarat, uključujući na njezino sudjelovanje u financiranju projekata koje Vlada Irana smatra glavnim prioritetima.

Nadalje, s obzirom na to da banka Bank Tejarat pruža financijska sredstva raznim projektima koji se odnose na proizvodnju i rafiniranje sirove nafte za koje je nužno pribaviti ključnu opremu i tehnologiju za te sektore čija je nabava za upotrebu u Iranu zabranjena, za banku Bank Tejarat može se utvrditi da je uključena u nabavu zabranjene robe i tehnologije.

8.4.2015.

2.

U popis iz dijela III. Priloga IX. Uredbi (EU) br. 267/2012 umeću se dolje navedeni subjekti:

III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

B.   Subjekti

 

Naziv

Identifikacijski podaci

Razlozi

Datum uvrštenja na popis

4.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRB92501 (Njemačka) izdana 4. siječnja 2005.

Holding poduzeće IRISL-a, smješteno u Njemačkoj, u vlasništvu IRISL-a te pod njegovom kontrolom.

8.4.2015.

5.

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRB94311 (Njemačka) izdana 21. srpnja 2005.

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

5.a

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRA102601 (Njemačka) izdana19. rujna 2005.; Br. IMO: 9349576

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

6.

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRB94312 (Njemačka) izdana 21. srpnja 2005.

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

6.a

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRA102502 (Njemačka) izdana 24. kolovoza 2005.; Br. IMO: 9349588.

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

7.

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRB94313 (Njemačka) izdana 21. srpnja 2005.

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

7.a

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRA102520 (Njemačka) izdana 29. kolovoza 2005.; Br. IMO: 9349590

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

8.

Fourth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRB94314 (Njemačka) izdana 21. srpnja 2005.

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

8.a

Fourth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRA102600 (Njemačka) izdana 19. rujna 2005.

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

9.

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRB94315 (Njemačka) izdana 21. srpnja 2005.

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

9.a

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRA102599 (Njemačka) izdana 19. rujna 2005.; Br. IMO: 9349667

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

10.

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRB94316 (Njemačka) izdana 21. srpnja 2005.

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

10.a

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRA102501 (Njemačka) izdana 24. kolovoza 2005.; Br. IMO: 9349679

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

11.

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRB94829 (Njemačka) izdana 19. rujna 2005.

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

11.a

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRA102655 (Njemačka) izdana 26. rujna 2005.; Br. IMO: 9165786

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

12.

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRB94633 (Njemačka) izdana 24. kolovoza 2005.;

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

12.a

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRA102533 (Njemačka) izdana 1. rujna 2005.; Br. IMO: 9165803

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

13.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRB94698 (Njemačka) izdana 9. rujna 2005.

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

13.a

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRA102565 (Njemačka) izdana 15. rujna 2005.; Br. IMO: 9165798

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

14.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

14.a

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRA102679 (Njemačka) izdana 27. rujna 2005.; Br. IMO: 9165815

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

15.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRB94632 (Njemačka) izdana 24. kolovoza 2005.;

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

15.a

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRA102544 (Njemačka) izdana 9. rujna 2005.; Br. IMO: 9209324

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

16.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRB94573 (Njemačka) izdana 18. kolovoza 2005.

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

16.a

Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka; Br. isprave o registraciji društva: HRA102506 (Njemačka) izdana 25. kolovoza 2005.

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

17.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

18.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

19.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

20.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Njemačka

U vlasništvu IRISL-a putem poduzeća Ocean Capital Administration GmbH, holding poduzeća IRISL-a.

8.4.2015.

37.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Teheran, Iran

IRISL Maritime Training Institute je u vlasništvu i pod kontrolom IRISL-a koji posjeduje 90 % dionica tog trgovačkog društva i čiji je predstavnik potpredsjednik Upravnog odbora. Bavi se osposobljavanjem zaposlenika IRISL-a.

8.4.2015.

39.

Kheibar Co.

Iranshahr shomali (North) avenue, nr 237, 158478311 Teheran, Iran

Kheibar Co. je u vlasništvu i pod kontrolom IRISL-a koji posjeduje 81 % dionica tog trgovačkog društva i čiji je predstavnik član Upravnog odbora tog društva. Bavi se nabavom rezervnih dijelova za plovila.

8.4.2015.

40.

Kish Shipping Line Manning Co.

Sanaei Street Kish Island Iran

Kish Shipping Line Manning Co. je u vlasništvu i pod kontrolom IRISL-a. Bavi se zapošljavanjem osoblja IRISL-a te njegovim upravljanjem.

8.4.2015.


Top