Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0502

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/502 оd 24. ožujka 2015. o odobravanju pripravka Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 kao dodatka hrani za mliječne krave (nositelj odobrenja Micro Bio-System Ltd) Tekst značajan za EGP

OJ L 79, 25.3.2015, p. 57–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/502/oj

25.3.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 79/57


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/502

оd 24. ožujka 2015.

o odobravanju pripravka Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 kao dodatka hrani za mliječne krave (nositelj odobrenja Micro Bio-System Ltd)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 predviđa se odobravanje dodataka hrani za životinje te osnove i postupci za izdavanje odobrenja.

(2)

U skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 podnesen je zahtjev za odobravanje pripravka Saccharomyces cerevisiae NCYC R404. Uz navedeni zahtjev priloženi su podaci i dokumenti propisani člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1831/2003.

(3)

Zahtjev se odnosi na odobravanje pripravka Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 kao dodatka hrani za mliječne krave te njegovo razvrstavanje u kategoriju dodataka „zootehnički dodaci”.

(4)

Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) u svojem je mišljenju od 11. rujna 2014. (2) zaključila da u predloženim uvjetima uporabe pripravak Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 nema štetan učinak na zdravlje životinja, zdravlje ljudi i okoliš. Zaključeno je i da bi taj dodatak mogao poboljšati proizvodnju mlijeka mliječnih krava. Agencija smatra da nema potrebe za posebnim zahtjevima za praćenje nakon stavljanja na tržište. Potvrdila je i izvješće o metodi analize dodatka hrani za životinje koje je dostavio referentni laboratorij osnovan Uredbom (EZ) br. 1831/2003.

(5)

Ocjenom pripravka Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 utvrdilo se da su ispunjeni uvjeti za odobravanje predviđeni člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003. U skladu s tim trebalo bi odobriti uporabu tog pripravka kako je naveden u Prilogu ovoj Uredbi.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Pripravak naveden u Prilogu, koji pripada kategoriji dodataka hrani za životinje „zootehnički dodaci” i funkcionalnoj skupini „stabilizatori crijevne flore”, odobrava se kao dodatak hrani za životinje pod uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. ožujka 2015.

Za Komisiju

Predsjednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29.

(2)  EFSA Journal 2014.; 12(9):3830.


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka

Ime nositelja odobrenja

Dodatak hrani za životinje

Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda

Vrsta ili kategorija životinje

Najviša dob

Najmanja dopuštena količina

Najveća dopuštena količina

Ostale odredbe

Datum isteka valjanosti odobrenja

CFU/kg potpune krmne smjese sa sadržajem vlage od 12 %

Kategorija zootehničkih dodataka hrani za životinje. Funkcionalna skupina: stabilizatori crijevne flore

4b1871

Micron Bio-Systems Ltd

Saccharomyces cerevisiae NCYC R404

Sastav dodatka

Pripravak Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 koji sadržava najmanje:

1 × 1010 CFU/g dodatka u krutom stanju

Karakteristike aktivne tvari

Saccharomyces cerevisiae NCYC R404

Analitička metoda  (1)

Utvrđivanje: lančana reakcija polimerazom (PCR)

Određivanje brojnosti: metoda izlijevanja podloge uz uporabu agara s ekstraktom kvasca, dekstrozom i kloramfenikolom (CGYE) – EN 15789

Mliječne krave

4,4 × 108

1.

U uputama za uporabu dodatka hrani za životinje i premiksa potrebno je navesti uvjete skladištenja i stabilnost pri peletiranju.

2.

Preporučena doza dodatka: 1 × 1010CFU po grlu dnevno.

3.

Radi sigurnosti: pri rukovanju treba koristiti zaštitu za dišne organe i kožu.

14. travnja 2025.


(1)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na adresi referentnog laboratorija Europske unije za dodatke hrani za životinje: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top